Ətraflı axtarış
Baxanların
14506
İnternetə qoyma tarixi: 2011/11/24
Sualın xülasəsi
İstimna ilə izdivacın fərqi nədir?
Sual
Məninin çıxmasına səbəb olan istimnanın bu qədər dağıdıcı ruhi və mənfi fiziki təsirləri varsa, onda izdivacda da həmin şey baş verir. Nə üçün izdivacda fiziki zərərlər yoxdur?
Qısa cavab

İstimna insanın cinsi ehtiyaclarını gerçək və həqiqi şəkildə təmin etmir; o, aldadıcı və müvəqqəti bir təminedicidir. Yəni insanın şəhvət hissləri məninin xaric olması ilə təmin olunub aradan qalxmır, əksinə bu hisslərin kamil şəkildə təmin olunması eşq, insani duyğular, atifə, üns-məhəbbətlə yanaşı olmalıdır. Odur ki, bu əmələ qurşananlar öz daxillərini daim nöqsanlı hiss edirlər. Bu da insan üçün çox ağır fiziki ziyanlar və ruhi xəstəliklər törədə bilər. Lakin izdivac insanın bu hisslərini təbii və gerçək şəkildə təmin etdiyindən onun çox faydalı təsirləri vardır.

Əgər bu iki əməlin arasında zahirdə heç bir fərqin olmadığını və eyni bir əməl olduğunu fərz etsək, bu, iki əməlin mahiyyətinin də vahid olmasına dəlalət etmir. Təcrübə və bəşər elmləri malik olduğu bütün inkişaf və tərəqqi ilə eyni zamanda, o qədər də güclü inkişaf etməmişdir ki, bu kimi işlərin həqiqi mənada fayda və təsirlərini, mənfəət və zərərlərini aşkar etmiş olsun. İnsanı xəlq edən, onun bütün xüsusiyyətlərindən tam şəkildə agah olan Allah-taala məhz həmin xüsusiyyətlər əsasında müəyyən bir işi, zahirdə başqa əməllə heç bir fərqi olmasa da, halal və vacib, onun qarşılığı olan digər əməli isə haram və qadağan etmişdir.

Ətreaflı cavab

Fiqhi nəzərdən istimnanın günah və haram iş olması qəti bir məsələdir.[1] Günahın çoxlu zərərləri vardır ki, qısa müddət ərzində bərpa oluna bilməz. Əgər insana günah nahiyəsindən zərər dəyməsəydi, müqəddəs islam şəriətində o əməl günah iş kimi təqdim olunub haram edilməzdi. Baxmayaraq ki, bəşərin müəyyən bir zaman dövründə günahın dağıdıcı təsirlərinin hamısı barəsində kifayət qədər elm əldə edə bilməsini, yaxud özünün natamam və naqis elmi ilə qürrələnərək bütün məchulları kəşf etməsini güman etməsi mümkündür. Çoxlu rəvayətlər istimnanın günah və haram olduğuna dəlalət edir:

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) buyurur: “Allahın, mələklərin və bütün bəşərin lənəti özünü irza (istimna) edən şəxsə olsun!”[2]

İmam Sadiq (əleyhis-salam) da bu barədə buyurur: “Özünü irza (istimna) edən şəxs üçün qiyamətdə çox dərdli əzab nəzərdə tutulmuşdur.”[3]

İmam Sadiq (əleyhis-salam)-dan istimnanın hökmü barəsində soruşduqda buyurdu: “Buna oxşayır ki, insan özü ilə nikah etsin. Əgər belə bir iş görən bir kəsi tanısam, onunla birlikdə yemək yemərəm!” Ravi soruşdu: “Bu işin haram olması Quranın harasından başa düşülür?” Həzrət buyurdu: “Hər kəs bundan başqa yolu seçərsə, o, təcavüzkarlardandır” ayəsindən. Yəni hər kəs həyat yoldaşı və kənizindən başqa vasitələrlə şəhvət hissini dəf edərsə təcavüzkardır.”[4] Ravi soruşdu: “Zinanın günahı böyükdür, yoxsa istimnanın?” Həzrət buyurdu: “İstimna böyük günahdır.”[5]

Günahın ciddi zərərlərə malik olması və qısa bir zaman ərzində bərpa oluna bilməməsi ilə əlaqədar İmam (əleyhis-salam)-ın sözlərinə diqqət yetirməklə məlum olur ki, əvvəla, günahlar zahiri bədən üzvlərindən qəlbə və ruha da sirayət edir. Deməli, günah qəlbə zərbə vurur. Quran-kərim buyurur:

کَلاَّ بَلْ رانَ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ

“Onların çirkin əməlləri pas kimi qəlblərinə yapışmışdır, buna görə də həqiqəti dərk etməkdən acizdirlər.”

Ayədəki “ran” kəlməsi “pas” mənasınadır. Günahın ən pis təsiri qəlbin qaralması, elm nurunun aradan getməsi və haqq ilə batili ayırd etmə qüvvəsinin məhv olmasıdır.[6]

Əli (əleyhis-salam) buyurur: “Qəlblər üçün günahdan da dərdli bir xəstəlik yoxdur.”[7]

İkincisi, qəlbin və ruhun xəstəliyi çox mühüm və ciddi xəstəlik hesab olunur, çünki insan vücudunun heç bir yönü qəlb və ruh kimi yüksək dəyərə, əsaslı rola, həsasiyyətə və incəliyə malik deyildir. Buna görə də qəlbin xəstəliyi müxtəlif təbirlərlə qeyd olunur: “xəstə qəlb”, “qəsavətli qəlb”, “yolunu azmış qəlb”, “pas bağlamış qəlb”, “qəlbin kor olması”, “qəlbə möhür vurulması”, “qəlbin qıfıllanması” və nəhayət bunların hamısından da mühüm məsələ “qəlbin ölməsi”dir. Əgər bir qab tərsinə çevrilsə, onun içində heç bir şey qalmaz .Qəlb də günah sayəsində tərsinə dönərsə, artıq onda elmə, həqiqətə yer olmaz.

Amma həqiqi mənada izdivacla istimnaınn nə kimi fərqə malik olmasına gəldikdə isə, demək lazımdır: İnsanın vücudunda qoyulmuş qüvvələrdən biri (və ən güclüsü) cinsi şəhvət qüvvəsidir ki, düzgün və səhih şəkildə təmin olunmalıdır. Onun ən düzgün yolu izdivac etməkdir. Bu, eyni zamanda həmin hissin təbii və gerçək şəkildə təmin olunmasından ibarətdir. Buna görə də çox faydaları və mənfəətləri vardır.

İzdivac vasitəsi ilə insanın qəlbi aramlaşır, ər-arvad arasında mehr-məhəbbət yaranır.[8] Cinsi qərizə qanuni yolla təmin olunaraq cilovlanarsa, cavanın iztirablı ruhu mötədil və normal vəziyyətə düşərsə, həyatın məna və həqiqətini daha yaxşı dərk edə bilər. Amma istimna təbiətin əksinə olduğu üçün insanın ehtiyaclarını həqiqi mənada aradan qaldırmır və bu, yalançı təminetmədir. Çünki insanın şəhvət ehtiyacı sadəcə məninin xaric olması ilə təmin olunmur, əksinə eşq-məhəbbət, insani duyğular, atifə, üns ilə yanaşı olmalıdır. Buna görə də bu işləri görən insanlar öz daxillərində daim nöqsanlı vəziyyət hissi keçirir, çox hallarda da fiziki və ruhi xəstəliklərə düçar olurlar.

Burada əxlaqa zidd olan bu əməlin bir neçə ziyanını qeyd edirik:

a) Fiziki zərərləri

Bəzi həkimlər istimanın fiziki zərərləri barəsində demişlər: o, hipotalazmın həddindən artıq təhrik olunmasına və nəticədə cinsi vəzlərin ifrat təhrikinə səbəb olur. Nəticədə onlar qeyri-mütənasib şəkildə fəallaşırlar. Bu da vəzlərin, nütfə kanalının və sidik kanalının aşağı və arxa tərəflərinin şişməsinə, cinsiyyət üzvünün şil olmasına, məninin ən kiçik hadisələr nəticəsində və vaxtından tez axmasına səbəb olur, cinsi xəstəliklərə, sonsuz olmağa səbəb olur. Həmçinin: 1 - gözün zəifləməsi, 2 - üzün arıqlaması, 3 - əsəb sisteminin zəifləməsi, 4 - bədənin qüvvələrinin aradan getməsi, 5 - baş gicəllənməsi və baş ağrısı, 6 - tez-tez soyuq dəymə, 7 - qan azlığı, 8 - dizlərin süstləşməsi, 9 - gözün ətrafının qaralması, 10 - üzün saralması, 11 - qulaqlarda anormallıq və zəiflik, 12 - üzdə cuşların (çopurların) əmələ gəlməsi, 13 - yuxunun qarışıq və anormal vəziyyətdə olması, 14 - başqalarını və ya özünü incitmək və s.

b) Ruhi zərbələr

1. Hafizənin zəifləməsi, diqqətin cəm oluna bilməməsi və fikri təmərküzləşdirməkdən acizlik;

2. İztirab, pərişanlıq daim özünü irza (istimna) edən şəxsləri təhdid edən məsələlərdəndir. O, daim öz-özünə qapılır və özü ilə razılaşa bilmir, onun fikirləri həmişə pərişan, dağınıq və qarışıqdır, tərəddüd və vasvasılıq vəziyyətində yaşayır;

3. Halsızlıq və hövsələsizlik;

Bunun bariz nişanələri: laqeydlik, əhval-ruhiyyənin olmaması, zövqün aradan getməsi, süstlük, guşəneşinlik (aspekt həyat), qəm-qüssə, habelə, idmana, mənəvi məsələlərə marağın olmaması və s.

4. Kobud rəftar və dava-dalaş salmaq;

İstimnaya adət edən adam mühitdəki ən kiçik təhrikə qarşı həssas olur, başqaları ilə danışıq aparmağa hövsələsi yoxdur, tez inciyir, tez bir zamanda hövsələdən çıxır, çox işığa, səsə, başqalarının gediş-gəlişinə son dərəcə həssasdır.

5. Həyatdan bezmək və gələcəyə ümidsizlik;

6. Yaradıcılığın, istedadların aradan getməsi və məhv edilməsi;

7. Elmə, təhsilə, mütaliəyə meylin olmaması, elmi tədqiqatlara və zehni fəaliyyətlərə marağın olmaması;

8. Həvəsbazlıq, əxlaqi məsələlərə biganəlik, cinsi hisslərin və şəhvətin qanunsuz yolla təmin olunmasına adət;

9. Ülvi duyğulardan məhrumluq, utancaq və xəcalətli olmaq;

10. Özünə etimad etməmək, daim həqarət hissi keçirmək, iradə zəifliyinə düçar olmaq;

11. Qəlbin nur və səfasının aradan getməsi, mənəvi işlərə, dua mərasimlərinə rəğbətin olmaması;

12. Günah hissi və vicdan əzabı keçirmək.

v) İctimai zərərləri

İstimna insanda cəmiyyətdən qaçmaq hissi yaradır ki, bu da ifrat və təkrar nəticəsində ruhda kök atır. Bu işə adət edən şəxs cəmiyyətdən ayrılaraq bir guşədə, uzun-uzadı xəyallarla özünə qapılır. Şəxsi ləzzətlərə diqqət yetirdiyinə görə ictimai rabitələri süstləşir, ictimai həyatı təhlükə ilə qarşılaşır.[9]

Bu kimi fiziki, ruhi və ictimai zərbə və xəsarətlər barəsində də qeyd etmək lazımdır ki, təcrübi və bəşər elmləri malik olduğu bu qədər inkişafla yanaşı, hələ o qədər inkişaf etməyib ki, bu qəbildən olan işlərin məsləhət və fayda, fəsad və zərərlərinin hamısına əhatə tapmış olsun. Bəzi həkimlərin bu barədə verdikləri nəzərlər də həqiqətdə ehtimali təsirləridir, bəlkə də demək olar ki, bu yaramaz əmələ kəskin adət edilən halda meydana gəlir. Bu təsirlərin izdivac barəsində yox, məhz istimna barəsində irəli çəkilməsinin dəlilinə gəldikdə isə, belə nəzərə çarpır ki, istimna təbiətin əksinədir və insanın öz nəfsinə nəzarət etməsi və ona hakim kəsilmək qüdrətinin aradan getməsinə, şiddətli və ifrat vərdişə səbəb olur, amma izdivac təbiət əsasındadır və insanı mötədil, normal vəziyyətdə saxlayır, nəticədə onun qüdrəti artır, öz nəfsinə nəzarət və onun cilovlamağa daha da qüdrətli olur.[1] “Tovzihul-məsaile mərace”, 2-ci cild, səh. 835

[2] “Mizanul-hikmət”, hədis 18748

[3] Yenə orada, hədis 18749

[4] “Muminun” surəsi, ayə: 7

[5] “Vəsailuş-şiə”, 28-ci cild, səh. 364, 14-cü cild, səh. 267

[6] “Əl-mizan” təfsiri, “Mütəffifin” surəsinin 14-cü ayəsi

[7] "Biharul-ənvar", 73-cü cild, səh. 342

[8] “Rum” surəsi, ayə: 21:

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

[9] İstimnanın zərərləri barədə əlavə məlumat almaq üçün bu məqaləyə bax: “İstimnanın ağır təsirləri və onunla mübarizə yolları”, təlim-tərbiyə qrupunun dini suallara cavab bölməsi, doktor Həsən Qüddusizadə və höccətul-islam Şakirinin həmkarlığı ilə, 9/12/1385-ci il nömrəsi

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İşlədiyim bir müəssisədən öz haqqımı almaq üçün nə etməliyəm?
  3347 Əməli əxlaq
  Şiə fiqhinin ən mühüm bəhslərindən biri də fəhlə və işçi tərəfin hüququ məsələsidir ki, icarə (etmək haqqı) və cüalə kitablarında bəhs olunmuş və onun hökümləri (bir halda ki, qarşılıqlı heç bir tərəfin haqqı digərində qalmasın) açıqlanmışdır. İlk şey ki, ona təkid olunmuşdur, "Müqavilənin" yazılması və fəhlənin əmək ...
 • Aya sizin nəzərinizdə vəliyi- fəqih məsumdur?
  2805 Nizamlar hüquq və əhkam
  Məsum imamların (ə) hədis və rəvayətlərinə əsasən, məsum olmaq yalnız 14 nəfər- Peyğəmbər (s), həzrət Zəgra (s) və 12 imama məxsusdur. Bunun üçün də vəliyi- fəqih məsumlar sırasında hesab olunmur. Amma bir çox ayə və rəvayətlərə əsasən, İmam Zamanın (ə) qeybəti dövründə vəliyi- fəqihdən itaət etmək vacibdir və lazımdır. İmam ...
 • Kilsədə namaz qılıb, Allaha ibadət etmək olarmı?
  5892 • دیگر احکام مرتبط با نماز
  Kilsəyə daxil olmağın eybi yoxdur. Əks halda əgər bir müsəlman şəxsin oraya daxil olması kilsəyə meylin artmasına səbəb olarsa yaxud müsəlman oraya getməklə onun etiqadı sarsılarsa və yoldan kənara çıxmaqa səbəb olarsa, ağıl və şəriət hökm verir ki, müsəlman məscidə meylin azalmasına səbəb olacaq hərəkətlər etməsin. Həmçinin ...
 • Belə bir hədis nəql olunur ki, "Peyğəmbərimiz şeytanın başını kəsmişdir". Əgər belədirsə vəsvəsə məsələsi nə dərəcədə düzdür?
  4484 Qədim kəlam
  Sualda qeyd edilən hədis bizim bəzi hədis kitablarımızda nəql olunmuşdur. Bu hədisin adı "yəvmu məlumdur" (məlum günü).İlkin surətdə buna belə açıqlama veririk ki, müqəddəs Qurani kərimdə İblis Allahın dərgahından qovularkən Allahdan müəyyən bir vaxtda kimi yaşamağı istəmiş və Allah Taalada ona bunu nəsib etmişdir. Yəni məlum bir ...
 • Gündəlik vacib namazların qiraətinin keyfiyyətini bəyan edin
  3239 Qiraət
  Qadınların namazı ucadan qılması barəsində vəzifələrini iki qrupa ayırmaq olar: 1. Zöhr və əsr namazlarının həmd və surəsi alçaqdan qılınmalıdır.[1] 2. Sübh, məğrib və işa namazlarının həmd və surələri iki şəkildə oxunur: A. Naməhrəm onun səsini eşitmədiyi halda.
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  61796 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya müsəlmanların rəhbərləri üçün müsəlmanların vəliyyi əmri" ləqəbini istifadə etmək düzgündürmü?
  3338 Siyasət fəlsəfəsi
  Qeyd olunmuş ayəyə əsasən, cavab insanların nəfslərinə və mallarına vəli və sahib olmaq Allaha malikdir və yalnız Allahın izniylə bu iş həyata keçir, o cür ki, bizim də etiqadımız bundan ibarətdir bu qüdrət və ixtiyar Peyğəmbərdən (s) sonra bir- bir İmamlara (ə) verilmişdir. Amma İmam Zamanın (ə) ...
 • Əgər bir müddət qiblə göstərənə arxayın olaraq bir səmtə namaz qələb və sonradan qiblənin səmtini səhv seçməsini bilsə, nə etməlidir?
  5870 Fiqh
  Təqlid mərcələrinin fətvasına əsasən, məmuli qiblə göstərənlər xarab olmayan zaman, qibləni tanımaq üçün yaxşı alətlərdəndir və ondan ələ gələn güman digər yollardan az deyil, hətta çox vaxt daha dəqiqdir.[1] Həzrət Ayətullah Xaminei də, qiblə göstərənlə qibləni müəyyənləşdirmək barəsində buyurubdur: Çubuğa (namazın vaxtını təyin etmək üçün) ya qiblə ...
 • Həzrət Zəhranın (s) şəhadətinin dəqiq tarixi hansıdır?
  3685 تاريخ بزرگان
  Həzrət Zəhranın (s) şəhadəti günü barəsində tariz kitablarında bir neçə nəzəriyyə vardır. Bəzi tarixçilər bu müddəti qırx gün və bəziləri isə altı ay və bəzi dəstələr isə səkkiz ay Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra qeyd etmişdirlər. O cümlədən məsum İmamlardan (ə) əlimizə yetişən rəvayətlərdə iki tarix qeyd ...
 • Nəzirin deyiliş qaydası və düzgün şəraiti nədir? Həddi buluğa çatmayanın nəzir etməsi düzgündür ya yox?
  4268 Əhd etmək, nəzr etmək və and içmək
  Nəzirin tərifi: Nəzir budur ki, insan Allaha görə hər hansı bir yaxşı işi yerinə yetirəcək və ya hər tərki gözəl olan hər hansı bir əməli tərk edəcək.[1] Nəzirin növləri: Nəzir iki növdür: 1.Şərtli nəzir; Şərtli nəzir və ya şükür nəzri o nəzirdir ki, insan ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  109940 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  83625 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  61796 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  45184 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  34313 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  30922 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  23626 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23342 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  22732 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21342 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...