Baxanların
3218
İnternetə qoyma tarixi: 2012/01/18
Sualın xülasəsi
Bəzi müsəlmanların məhərrəm və başqa günlərdə başlarına, sinələrinə vurmasının caizliyinə dair bir dəlil vardırmı?
Sual
Müsəlmanların bəziləri məhərrəm günlərində sinələrinə vururlar, özlərini vururlar. İnsanın özünü vurması, özünə zərər çatdırması haram deyildirmi? Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in belə bir iş görmüş olmasına dair bir dəlil vardırmı? İmamlardan hər hansı biri bir şəxsin şəhadətində özünü vurmuşdurmu?
Qısa cavab

İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlıq ən gözəl ibadətlərdən biridir və camaat arasında əzadarlıq hesab olunan işlərin hər birini yerinə yetirmək caizdir. Amma əgər insana nəzərə çarpacaq dərəcədə zərər vuran işlər olsa, yaxud şiəliyin, Əhli-beyt məktəbinin süstləşməsinə səbəb olsa, onda bu hallar istisnadır, halbuki sinə vurmaq bunlardan heç birinin nümunəsi deyildir. Deməli, belə bir işin heç bir eybi yoxdur və hər bir imamın müsibətində sinə vurmaq müstəhəbdir.

Ətreaflı cavab

İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlıq etmək ən yaxşı ibadətlərdən biridir, camaat arasında əzadarlıq hesab olunan hər hansı bir iş caizdir. Yalnız o işlər caiz deyildir ki, insana həqiqi mənada və nəzərə çarpacaq dərəcədə zərər vursun, yaxud şiəliyin, Əhli-beyt məktəbinin süstləşməsinə səbəb olsun. Halbuki sinə vurmaq bunlardan heç birinin nümunəsi deyildir. Buna əsasən, bu işin heç bir eybi yoxdur və hər bir imamın matəmində sinə vurmaq müstəhəbdir. [1]

İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın hökmləri barəsində əlavə məlumat almaq üçün aşağıdakı görünüşlərə baxa bilərsiniz: “İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın başlanması”, sual 3914 (sayt 4197) , “İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın rolu” sual 20913 (sayt 20123), “İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlığın caizliyi və rəvayətlər”, sual 7184 (sayt 7443),   “İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlıq cəmiyyətin həyatının davam etmə səbəbidir”, sual 12923 (sayt 13103).

Bu saytlarda mövcud olan cavablardan əlavə, imamların müsibətində başa və sinəyə vurmaqla əlaqədar çoxlu rəvayətlər də vardır. O cümlədən: Ravi deyir ki, xəfiyyə işçiləri imam Kazim (əleyhis-salam)-ı tutub aparanda o həzrət oğlu Riza (əleyhis-salam)-a belə göstəriş verdi: “Mən sağ olduğum vaxta qədər hər gecə evin giriş qapısında yat – məndən bir xəbər çatıncaya qədər.”

Ravi deyir: Bundan sonra imam Riza (əleyhis-salam) hər gecə şam yeməyindən sonra gəlib orada yatır, sübh açılanda evinə qayıdırdı. Dörd il bu minvalla keçdi. Nəhayət, gecələrin birində yatağını həmin yerdə saldıq. Amma həmişə olduğunun əksinə olaraq yatmağa gəlmədi. Bu məsələ ev əhlinin nigarançılığına, qorxusuna səbəb oldu. O gecənin sabahı həzrət atasının evinə gəldi və Ümmü Əhmədi çağırıb dedi: “Atamın sənə tapşırdığı əmanəti gətir!” Ümmü Əhməd bu sözü eşidən kimi şivən etdi, sillə ilə üzünə vuraraq, paltarının yaxasını cırdı və dedi: “Allaha and olsun ki, ağam dünyadan gedib!” İmam Riza (əleyhis-salam) buyurdu: “Valiyə xəbər çatıncaya qədər bu barədə heç nə demə!” [2]

Bu rəvayətdə şivən qoparan, üzünə sillə vuran və paltarının yaxasını cıran şəxs imam deyil, amma bu iş məsum imamın hüzurunda baş verdi. O həzrət bu işi qadağan etmədiyinə, onu bu işdən çəkindirməyinə görə imamın belə sükutu təqrir və təyid (əməlin düz olduğu üçün etiraz etməmək) hesab olunur və bu da başqaları üçün höccətdir. [3]

Başqa rəvayətlərdə deyilir ki, Əhli-beyt (əleyhimus-salam) əzizlərinin müsibətlərində paltarlarının sinəsini açırdılar. Bu mövzu imam Həsən Əskəri (əleyhis-salam)-dan, [4] həmçinin həzrət Zeynəb (əleyha salam)-dan da nəql olunmuşdur. [5]

Sonda mərcəyi-təqlidlərdən bəzilərinin bu məsələ barəsindəki nəzərini qeyd edirik:

Ayətullah əl-uzma Xameneinin dəftərxanası:

“Əzadarlıq mərasimində insanın öz bədəninə xəsarət vurması nəzərə çarpacaq dərəcədə olarsa, habelə şiə məzhəbinin, möminlərin, yaxud məsumlara əzadarlıq mərasiminin süstləşməsinə səbəb olarsa, caiz deyildir. Hər bir halda yaxşı olar ki, möminlər məsumlara, xüsusilə şəhidlərin ağası imam Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlıq mərasiminin qayda-qanunlarına riayət etsinlər.”

Ayətullah Məkarim Şirazinin dəftərxanası

“Ali-əbanın beşincisinə (İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-a) əzdarlıq etmək ən mühüm dini şüar, şiəliyin qalma rəmzidir və mümkün qədər əzəmətlə qeyd olunmalıdır. Amma gərək bədənə zərər çatdıran, şiə məzhəbinin süstləşməsinə səbəb olan bütün işlərdən ciddi şəkildə çəkinsinlər. Lakin bədənə heç bir zərər çatdırmayan adi qaydada sinə vurmağın heç bir işkalı yoxdur.”

Ayətullah əl-uzma Safi Gülpayiqaninin dəftərxanası:

“Əgər nəzərə çarpacaq zərəri olmasa öz-özlüyündə eybi yoxdur.”

Ustad Məhdi Hadəvi Tehraninin cavabı:

“Əba Əbdillah Hüseyn (əleyhis-salam)-a əzadarlıq etmək ən yaxşı ibadətlərdən biridir, camaat arasında əzadarlıq hesab olunan işlərin hamısı caizdir. Yalnız həqiqi mənada və nəzər çarpacaq dərəcədə zərəri olan, yaxud şiə məzhəbinin süstləşməsinə, Əhli-beyt məktəbinin zəifləşməsinə səbəb olan işlərdən başqa. Sinə vurmaq bu işlərdən heç birinin nümunəsi olmadığına görə heç bir eybi yoxdur. Bu böyük imamın matəmində sinə vurmaq müstəhəbdir.”[1]   Ustad Məhdi Hadəvi Tehraninin yuxarıdakı suala cavabı. Həmçinin Ayətullah Safi Gülpayiqani bu sualın cavabında buyurmuşdur: “Nəzərə çarpacaq zərəri olmazsa, öz-özlüyündə heç bir eybi yoxdur.”

[2] Kuleyni, Məhəmməd ibni Yəqub, “Kafi”, səh. 381 və 382, “Darul-kutubil-islamiyyə”, Tehran, 1365-ci hicri şəmsi il

[3] Sünnət aşağıdakılardan ibarətdir: Məsumun sözü, feli (işi, əməli) və təqriri (başqasının onun hüzurunda gördüyü işin şərən eybi olmasa, təsdiq əlaməti olaraq ona etiraz etməməsi).

[4] Məclisi, Məhəmməd Baqir, "Biharul-ənvar", 50-ci cild, səh. 191, “Vəfa” müəssisəsi, Livan, 1404-cü hicri qəməri il; Kəşşi, Məhəmməd ibni Ömər, “Ricalu Kəşşi”, səh. 480, “Məşhəd danişgah” nəşriyyatı, 1348-ci hicri şəmsi ili

[5] Seyid ibni Əli ibni Musa ibni Tavus, “Luhuf”, səh. 178 və 179, “Cahan” nəşriyyatı, Tehran, 1348-ci hicri şəmsi ili

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Нәјә ҝөрә Әһли-Бејти (әлејһимуссалам) бир нечә нәфәрә нисбәт верирсиниз?
  3455 Qədim kəlam 2010/11/22
  “Әһли-Бејт” термининин он дөрд Мәсума (әлејһимуссалам) нисбәт верилмәси бәшәрин вә ади инсаларын нәзәријјәси дејилдир. Белә бир инһисар Тәтһир ајәсиндәки илаһи кәламдан вә Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) рәвајәтләриндән әлә ҝәлир. ...
 • Əgər İmam Hüseyn (ə) aşura qiyamında qələbə çalıb hökumətə çatsaydı, indi İslam dünyasının mövqeyi necə olardı?
  3219 تاريخ بزرگان 2011/11/17
  İmam Hüseyn (ə)- ın hərəkət və qiyamının əsas səbəbi, dini və yaxşılığa əmr və pislikdən çəkindirməyi İslam hakimi və xəlifəsi kim olursa olsun, hansı cinayət edirsə etsin yenə də Allah xəlifəsi və itaəti vacibdir əqidəsinin müsəlmanlar arasında yayılan bu səhv düşüncəni aradan aparmaq məqsədi ilə zalim hakimlə mübarizə etməyi yaşatmaq ...
 • Xəcalətin kökü nədir?
  5073 Nəzəri əxlaq 2012/06/13
  "Xəcalət" "utancaqlıq" mənasındadır. Utancaqlıq yəni, özünə həddən artıq diqqət və digərləri ilə qarşılaşmaqdan qorxmaq. Utancaqlıq həya ilə eyni mənada deyil. Həya özünü saxlamağa qüdrətin olmasıdır ki, iradə üzündən olan və dəyərli bir işdir. Ayə və rəvayətlərdə ona yaxşı qiymət verilir. Amma utancaqlıq tamamilə iradə ...
 • Qərb fəlsəfəsində həyatın mənası nədir?
  6109 فلسفه غرب 2012/03/14
  Müasir dövrdə ən mühüm və aktual fəlsəfi mövzulardan biri də “həyatın mənası”dır. Bu ünvan barədə bir sıra suallar irəli çəkilir, o cümlədən: Həyatın müəyyən və konkret bir hədəfi və məqsədi vardır, ya yox? Həyat dəyərlidir, ya yox? Özlərinin xüsusi maraq və şəraitlərində insanların həyata dair müstəqil bir ...
 • Nəzirin deyiliş qaydası və düzgün şəraiti nədir? Həddi buluğa çatmayanın nəzir etməsi düzgündür ya yox?
  3757 Əhd etmək, nəzr etmək və and içmək 2015/05/30
  Nəzirin tərifi: Nəzir budur ki, insan Allaha görə hər hansı bir yaxşı işi yerinə yetirəcək və ya hər tərki gözəl olan hər hansı bir əməli tərk edəcək.[1] Nəzirin növləri: Nəzir iki növdür: 1.Şərtli nəzir; Şərtli nəzir və ya şükür nəzri o nəzirdir ki, insan ...
 • Bu ibarətdən məqsəd nədur?
  3128 Hədis elmləri 2012/01/16
  İbarətin mənası budur: Günlərlə düşmənçilik etməyin ki, onlar da sizinlə düşmənçilik edəcəklər. Bu ibarət bəzi hədislərdə Peyğəmbərdən (s) daxil olmuşdur və «ایامکم» dan məqsəd həftənin günləri olur. Bu təbir və ibarə zamanın əhəmiyyətin çatdırır və günləri pis bilib onlar barədə şikayət etmək lazım deyil yoxsa mümkündür pis fal vurduğu şey ...
 • Nəzirlə əhdin nə fərqi nədir?
  3333 بیشتر بدانیم 2013/01/08
  Nəzr, əhd və and içmək, ona əməl edilməsi (hər biri üçün qərar verilən şərtləri nəzərə almaqla) lazım olan, Allahla bağlanmış bir əhd və peymandır. Ona görə də, bu cəhətdən bir- birinə oxşayırlar. Aşağıda əvvəlcə hər birinin tərifi, sonra fərqləri açıqlanacaq. "Fiqh terminində" nəzir; ...
 • (Мүхтәлиф тәфсирләри нәзәри алмагла) әрш вә күрсүдән мәгсәд нәдир?
  3377 Təfsir 2010/03/13
   “Әрш” о шејә дејилир ки, таваны олмуш олсун, һәмчинин, падышаһын тахтына да гүдрәт вә һөкумәт әламәти олараг әрш дејилир. Һәмчинин, күрсү дә отураҹаг вә тахт мәнасындадыр. Бу ҹәһәтдән һөкумәт тахтына күрсү дә дејилир. Һәр ики кәлмә Гурани-кәримдә ишләнмишдир. Чох ...
 • Allahın inkarının illəti onun isbatı dəlillərində çatdırılmanın zəif olmasıdır?
  3321 İslam fəlsəfəsi 2012/02/12
  Buna diqqət etməklə ki, İlahi Peyğəmbərlər özlərinin qəti hikmət və dəlilləri ilə yenədə öz zamanlarında kafir şəxslərin inkarı ilə qarşılaşıblar, bu, inkar edənlərin inadının nişanəsidir. Çünki, istəmirlər həqiqi təsdiq edələr. Baxmayaraq ki, kifayət edən dəlillər göstərilib və onların dəlillərinin hamısı rədd olunub. ...
 • Günahın həqiqət və mahiyyəti nədir və insanın ruhuna nə kimi təsirlər qoyur?
  4067 Əməli əxlaq 2011/03/06
  Yuxarıdakı sualın cavabı dörd hissədən ibarətdir: 1. Günahın həqiqət və mahiyyəti: Ərəb dilində günah mənasına olan “ism اثم” və “üsyan” mövlanın əmrindən imtina etmək, xəta və sapmaq deməkdir. Günahkar insan ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  104076 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  79249 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  57071 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  39368 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  30384 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22135 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  21532 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  20977 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  20068 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  19893 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...