Advanced Search
Item tidak ditemukan

Menu

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah saya dapat menikah dengan sepupu sekali saya (putri paman) yang pernah sewaktu bayi sekali menyusu pada saudari saya?
  12203 Hukum dan Yurisprudensi 2011/06/29
  Dalam pandangan mazhab Syiah Imamiyah As memberikan susu (menyusukan) yang menjadikan seseorang mahram terdiri dari delapan syarat:1.     Bayi meminum ASI seorang perempuan hidup, bukan perempuan yang telah mati.
 • Apa makna sungai-sungai dalam al-Quran?
  4186 Tafsir 2015/04/18
  Makna lahir sungai-sungai (anhār) adalah apa yang terlintas dalam pikiran kita terkait dengan sungai; yaitu yang kita kenal sebagai sungai yang memiliki aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Akan tetapi, mengingat bahwa lafaz-lafaz al-Quran mengandung makna-makna batin ...
 • Apa maksud dari adab batin membaca al-Qur’an?
  10045 Ulumul Quran 2012/04/11
  Mengingat bahwa al-Qur’an adalah mukjizat abadi Rasulullah Saw dan firman Allah Mahabesar, karena itu al-Qur’an senantiasa mendapatkan penghormatan dan pengagungan dari kaum Muslimin semenjak awal kemunculan Islam. Kaum Muslimin dengan mencermati ayat-ayat al-Qur’an dan anjuran-anjuran hadis Rasulullah Saw, bahkan sehubungan dengan model bacaan kitab samawi ...
 • Siapakah Tsauban itu? Apakah Ahlulbait memiliki pandangan dan riwayat-riwayat mengenainya?
  11413 Sejarah Para Pembesar 2012/02/16
  Tsauban yang dikenal sebagai Maula Rasulullah adalah salah satu dari budak atau belian yang dibebaskan oleh Rasulullah. Setelah bebas, ia menjadi sahabat Rasul dan Ahlulbait As. Terdapat riwayat dalam sebagian kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang kecintaan mendalam lelaki ini terhadap Rasulullah Saw dan keluarganya. ...
 • Apakah melanggar peraturan yang berlaku dalam pemerintahan Islam itu bermasalah secara syar\'i?
  5158 Menjalankan Peraturan 2013/04/20
  Tidak dibenarkan melanggar peraturan dan hukum yang berlaku dalam pemerintahan Islam. Namun sehubungan dengan asumsi pertanyaan, apabila syarat-syarat transaksi syar'i dijalankan maka transaksi jual-beli itu sah (yakni penjual menjadi pemillik uang hasil dari transaksi itu dan pembeli adalah empu dari barang yang dibeli). Hanya saja orang yang ...
 • Saya menjumpai beberapa istilah teknis “syariat”, “tarikat”, “hakikat” ketika membaca buku-buku akhlak dan irfan, mohon Anda jelaskan beberapa istilah ini?
  11613 Irfan Teoritis 2009/07/11
  Para ahli Irfan atau kaum Arif memandang bahwa manusia akan dapat kembali ke tempat asalnya dan menghilangkan “jarak” wujudnya dengan Tuhan dengan menapaki jalan-jalan spiritual (sair suluk). Ketika manusia begitu sangat “dekat” dengan Tuhannya, maka dia sirna (fana) dari dirinya dan abadi (baqa) bersama-Nya.Oleh karena itu, ...
 • Apa yang dimaksud dengan qalam dan menulis sehingga dalam al-Quran bersumpah atasnya?
  4310 Tafsir 2017/08/09
  Allah Swt dalam al-Quran menyebutkan sumpah dengan berbagai hal di antaranya adalah bersumpah dengan qalam (pena) dan apa yang ditulis oleh qalam: «وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» “Demi pena dan apa yang mereka tulis.” (Qs. al-Qalam [68]:1) Qalam artinya alat menulis atau ...
 • Apakah Anda dapat menetapkan dan membuktikan hikmah Tuhan itu?
  4000 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/11/17
  Para filosof dan teolog menyodorkan beberapa cara dan metode untuk menetapkan sifat-sifat Tuhan. Di antara cara dan metode tersebut adalah dalil-dalil rasional dan telaah pada penciptaan. Dalam model pelbagai penalaran ini yang menjadi titik tekannya adalah menafikan tiadanya yang sia-sia dalam penciptaan dan juga bersandar pada gerakan ...
 • Dimensi-dimensi manejerial wilâyah fakih dari sudut pandang fikih itu meliputi apa saja?
  5698 System 2010/11/11
  Juris (fakih) dengan bersandar pada dalil-dalil wilâyah fakih, pada masa ghaibat bertugas sebagai deputi para Imam Maksum As dan pemimpin masyarakat Islam. Ia dalam hal ini memiliki maqam wilâyah dan berkedudukan sebagai pemimpin untuk mengatur pelbagai urusan kaum Muslimin. Karena itu, apa yang diperlukan untuk memimpin ...
 • Apakah mandi selain mandi wajib dapat mencukupi dan menggantikan wudhu?
  9579 Serba-serbi 2013/04/20
  Salah satu syarat sah salat adalah kesucian lahir badan dari segala jenis kekotoran dan kenajisan lahir. Apa yang diperoleh dari mandi (biasa) adalah kesucian lahir dari pelbagai kotoran ini. Namun di samping kesucian lahir, di antara syarat lain salat adalah memperoleh kesucian batin yang hanya dapat diperoleh ...

Populer Hits

Jejaring