قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah waktu sholat jamaah imam membaca Al-Fatihah, kita ikut membaca dalam hati atau hanya mendengarkan?
  4848 Serba-serbi 2013/11/27
  Apabila makmum mendengarkan bacaan Imam pada salat Subuh, Maghrib dan Isya maka ia tidak boleh membaca surah al-Fatihah dan surah setelah al-Fatiha. Apabila ia tidak mendengarnya maka dianjurkan (mustahab)[1] baginya untuk membaca surah al-Fatihah dan surah setelahnya secara pelan. Adapun pada salat-salat Dhuhur dan ...
 • Mengapa al-Quran dikumpulkan tidak berdasarkan urutan pewahyuan?
  51178 شیعه و قرآن 2012/06/19
  Tiada satu pun instruksi yang datang dari Rasulullah Saw terkait dengan pengumpulan al-Quran berdasarkan urutan wahyu yang sampai di tangan kita sekarang ini. Pengumpulan al-Quran dilakukan dalam beberapa periode. Imam Ali As mengumpulkan al-Quran berdasarkan urutan pewahyuan namun pada akhirnya karena pengumpulan para khalifah bersifat ...
 • Apa batasan ikhtiar dan kebebasan menurut Islam dan Syiah?
  10417 Teologi Lama 2009/11/14
  Kebebasan memiliki makna dan batasan yang beragam dan berbeda-beda. Diantaranya:1.     Kebebasan bermakna kemandirian eksistensial terkait dengan wujud mutlak dan eksklusif pada Dzat Allah Swt yang sama sekali tidak memiliki batasan dan demarkasi.2.     Kebebasan bermakna ikhtiar ...
 • Apa ciri-ciri dan tanda-tandanya orang-orang yang memiliki pandangan barzakhi dan visi bashirat?
  44212 Irfan Praktis 2012/03/14
  Untuk dapat mengenal lingkungan sekitar kita memerlukan beberapa media. Ulama Islam memandang beberapa media pasti yang dapat digunakan mengenal lingkungan sekitar. Pertama, indra; seperti indra penglihatan, indra pendengaran dan lain sebagianya. Kedua, akal. Ketiga, hati. Seluruh media untuk memperoleh pengetahuan, melalui jalan penyingkapan intrinsik, penyingkapan-penyingkapan ...
 • Bagaimana pandangan Islam tentang bisnis dan perdagangan dengan sistem Network Marketing (NM) yang digagas oleh compensation plan?
  20371 Hukum dan Yurisprudensi 2009/08/31
  Bisnis dan perdagangan dengan sistem elektronik sebagaimana yang mereka jelaskan, adalah bisnis dan perdagangan tanpa perantara atau makelar di mana pembeli barang atau pembeli jasa melakukan transaksi lewat internet. Bisnis dan perdagangan seperti ini jika dilihat dari sisi penggunaan ...
 • Apa hukumnya apabila seorang suami meminum ASI istrinya?
  10743 Hukum dan Yurisprudensi 2011/06/19
  Kami telah melayankan surat pertanyaan di atas kepada beberapa Kantor Marja Agung Taklid dan menerima jawaban sebagaimana berikut ini: Kantor Hadhrat Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Pada dasarnya tidak ada masalah. Kantor Hadhrat Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Tidak ada masalah terkait dengan perbuatan ini secara syar’i. Kantor Hadhrat Ayatullah Agung Siistani ...
 • Siapakah yang dimaksud orang-orang saleh?
  5447 معیار شناسی (دین و اخلاق) 2013/07/15
  Kesalehan (saleh) apabila telah menjadi sifat pribadi seseorang maka hal itu bermakna adanya kelayakan dan kepantasan menerima pelbagai emanasi Ilahi serta pelbagai anugerah yang tak terbatas, kedudukan-kedudukan menjulang dan rahmat khusus Ilahi. Makna ini disebutkan dalam doa Nabi Ibrahim As yang menyebutkan: ﴿رَبِّ هَبْ لی‏ ...
 • Bagaimana perbedaan (perkembangan) sebelum baligh dan sesudah baligh (secara syari\'at)?
  4140 Serba-serbi 2014/04/14
  Perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa periode dan setiap periode memiliki karakteristiknya masing-masing. Kebanyakan setiap periode berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Periode sebelum masuknya masa baligh dan setelah baligh juga memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri dalam perkembangan jasmani dan rohani setiap orang. Berikut ini akan disebutkan beberapa perbedaan penting antara periode ...
 • Mengingat bahwa kebanyakan hadis di kalangan Ahlusunnah dikumpulkan pasca masa pemerintahan Bani Umayyah lantas bagaimana Anda orang-orang Syiah memandang bahwa “Muawiyah telah mendirikan pabrik pembuatan hadis-hadis?”
  6799 Dirayah al-Hadits 2011/02/15
  Seusai dengan beberapa laporan sejarah yang tidak mengandung secuil pun keraguan bahwa Umar melarang adanya penulisan hadis. Karena itu, tiada sanad tertulis di kalangan kaum Muslimin dan dari sisi lain, terdapat juga beberapa motivasi yang diperlukan untuk memalsukan pelbagai keutamaan-keutaman palsu dan mereka banyak menyediakan fasilitas harta ...
 • Apa makna ayat “Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya?”
  18769 Tafsir 2009/03/12
  Yahulu derivatnya dari kata “haul” yang bermakna mediasi sesuatu di antara dua perkara. Tatkala ucapan tentang hâil (batas, halangan, rintangan) mengemuka maka hal itu bermakna pertama: Harus terdapat dua hal sehingga hal ketiga menjadi medium di antara dua hal tersebut. Kedua: antara dua hal tersebut terdapat kedekatan ...

Populer Hits