KAGUA
4861
Tarehe ya kuingizwa: 2009/08/31
Summary Maswali
kuna ulazima gani wa kuonekana kwa mwezi kwa ajili ya Ramadhani? Na mbona suala hilo hailizingatiwi sana ndani ya miezi iliyobakia?
SWALI
kwa nini unapoingia mwezi wa Ramadhani huwa linasisitizwa sana suala la kuonekana kwa mwezi, huku suala hilo likiwa halionekani kupewa kipau mbele ndani ya miezi mingine? Je ndani ya miezi iliyobakia huwa kakuna ulazima wa kuzitekeleza ibada fulani, au kuadhimisha kwa makini matokeo fulani yaliyotokea ndaya ya baadhi ya miezi hiyo, kama vile matokeo ya mwezi wa Mharram?
MUKHTASARI WA JAWABU

Suala la kuonekana kwa mwezi ni lenye umuhimu ndani ya miezi yote, lakini suala hilo huwa ni lenye kupewa kipau mbele zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa kutokana na ulazima wa ibada ya funga iliyomo ndani yake, ambayo ni ya wajibu kwa Waislamu wote, pia suala hilo huwa na umuhimu kwa kutokana na uharamu wa kufunga saumu ndani ya siku ya Idi. Kwa hiyo si ndani ya mwezi wa Ramadhani tu watu huwa ni wenye kulizingatia jambo hilo, bali suala hilo hupewa kipau mbele pia katika mwezi wa Dhul- Hijja, kwa kutokana na ile ibada ya hija. Ndani ya miezi kama hiyo utawaona Waislamu wameshughulika sana katika kulifahamu suala la kuandama kwa mwezi, ili waweze kufahamu kuwa je tayari wameshawajibikiwa na ibada hiyo au la? Na  kinachooneka hapo ni ile hali ya mtu kujihisi kuwa na uzito fulani ulioko juu ya shingo yake ndani ya miezi fulani, miezi ambayo mja huwa anakabiliwa na aina maalumu ya ibada, hali ya kuwa suala hilo huwa halipo ndani ya miezi mingine, na wala mtu huwa hajihisi kuwa na uzito fulani juu ya shingo yake ndani ya miezi iliyobakia. Na hata ndani ya mwezi wa Muharram, mtu huwa hajihisi kuwa ni mwenye jukumu mbele ya Mola wake, kwa kule kuitanguliza au kuichelewesha siku hiyo, yaani iwapo mtu atataka kuliadhimisha jambo fulani ndani ya mwezi fulani, huwa yeye hajihisi kuwa ni mwenye jukumu la kuitambua kwa makini siku ya kuliadhimisha jambo hilo.

TARJAMA YA JAWABU KATIKA LUGHA NYENGINE
MAONI
Tafadhali ingiza thamani
mfano : Yourname@YourDomane.ext
Tafadhali ingiza thamani

MPANGILIO WA KIMAUDHUI

MASWALI KIHOLELA

 • je ni wajibu wangu kulipa fidia ya funga zilizonipita kwa kutokana na uzembe wa wazazi wangu?
  4021 قضای روزه و کفارات 2012/05/23
  Ofisi ya Ayatullahi Sistani (Mungu ameweke) inajibu kwa kusema: Iwapo wewe ulikuwa hujui kuwa saumu ni wajibu, basi lipa tu hizo funga za miaka minane, na hakuna haja ya kuzilipia fidia. Ofisi ya Ayatullahi Makaarim Shiraziy (Mungu amuweke) nayo inajibu ...
 • nini maana ya neno (dini)? Au dini hasa ni kitu gani?
  30468 Falsafa ya Dini 2012/05/23
  Wamagharibi wametumia ibara mbali mbali ili kupata maana muwafaka inayowafikiana na neno (dini), na neno (dini) ndani ya Qur-ani limetumika huku likibeba maana mbili tofauti, nazo ni kama ifuatavyo: 1- dini ni aina yeyote ile ya itikadi yenye kulenga nguvu maalumu za ghaibu zinazoaminiwa na ...
 • je ni kweli kuwa Maimamu ni wabora zaidi kuliko hata Mitume?
  10015 دانش، مقام و توانایی های معصومان 2012/05/23
  Suala la Maimamu (a.s) kuwazidi Mitume katika daraja za kielimu, ni suala moja linalo onekana kuzungumziwa sana na Riwaya mbali mbali, na sababu hasa za wao kuwazidi Mitume kielimu, zinatokana na ule uhakika wa nuru ya maumbile yao, kwani uhakika wa nuru yao unatokana na uhakika wa ...
 • Timsahın saxlanılması və digər ölkələrə satışına icazə varmı?
  3407 دیگر آبزیان 2014/05/22
  Təqlid olunan müctehidlərin cavabları bunlardır: Həzrət ayətullah Xamnei (Allah qorusun) Əti haram olan heyvanların saxlanılması və onun hətta, bu heyvanların ətlərinin yeyilməsini halal bilənlərə də satılması düzgün deyildir. Amma, aqillər nəzərində halal mənfəətə görə olsa məsələn, ətinin başqa ət yeyən heyvanlar üçün istifadəsi yaxud, dərisinin dəri sənətində ...
 • je ndani ya hadithi kuna ushahidi wowote unaoelezea kuwa Ramadhani ni siku tahalathini?
  5852 Elimu ya Hadithi 2012/05/23
  Kila mwaka wa Hijiria kwa kawaida huwa una miezi kumi na mbili, na masiku ya miezi huwa yanahesabiwa kwa kuonekana kwa mwezi, hii ni kanuni ya mwaka wa Hijiria, ama mwaka Shamsia kwa kawaida masiku yake huwa tayari yameshatambulikana, na suala la kuonekana kwa mwezi si suala ...
 • hadi kufia leo, ni watu gani walio weza kusimama mbele ya shetani, na walitumia njia gani katika kupambana naye?
  8686 Tabia kimatendo 2012/06/17
  Kwa mtazamo wa Qur-ani ni kwamba: shetani hana uwezo wa kuwamiliki na kuwadhibiti wacha Mungu wenye ikhlasi na Mola wao. Wacha Mungu wenye ikhlasi, ni wale walio ifikia daraja maalumu ya ucha Mungu, jambo ambalo huwa ndiyo ngao iwalindayo kutokana na shetani. Kupambana na shetani ...
 • hivi mvuta sigara aweza kuvuta sigara hali akiwa amefunga?
  3629 رساندن دود و غبار غلیظ به حلق 2012/05/23
  Wanazuoni wote wa Kifiqhi wanasema kuwa: ni wajibu wa kila mwenye funga kuchukuwa tahadhari, na kutofikisha kitu chochote kile kama vile tumbaku au moshi wa sigara ndani ya koo yake.[1] Na hakuna hata mmoja miongoni mwa wanazuoni aliyetoa ruhusa ya kuvuta sigara ...
 • kwa nini Uislamu unaamuru kuwanyonga wanaoritadi? Je hilo haliendani kinyume na uhuru wa kila mmoja kuabudu anacho kitaka?
  13168 حدود، قصاص و دیات 2012/05/23
  Kuritadi ni kitendo cha wazi kabisa cha kutoka katika dini, na mara nyigi tendo hilo hutumika kama ni nyenzo ya kuwadhoofisha wengine kiimani na kuwafanya waache dini yao, na hatimae kuwatoa na kuwaweka nje ya dini. Wanaohukumiwa hukumu ya kuritadi, ni wale wanaolidhihirisha tendo hilo kwa wengine, ...
 • nini maana ya neno (kupanga mipango ambalo kwa Kiarabu ni مکر) lililonasibishwa na Mungu ndani ya Qur-ani?
  11130 مکر 2012/05/23
  Neno (kupanga mipango ambalo kwa Kiarabu ni مکر), humaanisha utafutaji wa hila au njia katika kulifikia jambo fulani, na yawezekana mtu kutafuta hila na njia za kuyafikia mazuri au mabaya. Ujanja wa Mungu: kuna Aya tofauti ambazo zimeliegemeza na kulinasibisha neno (ujanja مکر) ...
 • ni nani aliyeuzika mwili mtukuffu wa Imamu Husein (a.s)?
  4885 امام سجاد ع 2012/05/23
  Mitazamo ya maulamaa ni yenye kutofautiana kuhusiana na suala hili. Moja kati ya mitazamo hiyo, ni ule mtazamo unaowafikiana na baadhi ya Riwaya pamoja na vitabu vya Tarehe, mtazamo huu ni kama ifuatavyo: mwili wa Imamu Husein (a.s), umezikwa na mwanawe mpenzi na muaminifu, naye ni Imamu ...

YALIYOSOMWA ZAIDI