Ətraflı axtarış
Baxanların
5688
İnternetə qoyma tarixi: 2007/11/06
Sualın xülasəsi
Əgər iki elçi ola biri mömin tünd xasiyyət və başqası qeyri mömin yumşaq xasiyyətli, hansının üstünlüyü var?
Sual
Mən 22 yaşlı bir qızam 2 elçim var biri çox mömin, məzhəbçi və hizbullahçıdır amma nəhy əz münkər və ...kimi bəzi məsələlərdə tündlük edir əxlaqı bir az tünddür. Onun ailəsidə çox Mömindirlər. Amma digərinin əxlaqı çox mülayimdir amma dini məsələlərə qarşı anlayışı çox deyil və dini məsələlərə bağlı deyil, amma mən özüm namaz qılan və oruc tutanam, zəhmət olmasa mənə yol göstərin bu ikisindən hansı biriylə evlənəm, əgər mümkündürsə mənim üçün bir istixarə edin.
Qısa cavab

Evlənmək işi bəşərin ən mühüm məsələlərindən biridir ki, xüsusi diqqət tələb edir.

Ailənin möhkəmliyi üçün lazım olan şəraitlər və əsaslar iki hissəyə bölünür:

 1. O əsaslar və şəraitlər ki, dini kökü vardır ailəlik əsilliyi[1] kimi, imanlı olmaq, sədaqət, əmanətdarlıq, halal harama əhəmiyyət vermək, xülasə bəyənilən olmaq[2] və gözəl əxlaqa sahib olmaq və...

Qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə dəfə görüşməklə qeyd olunan şəraiti və adamları tanımaq olmur. Çünki adamlar zahirdə zirəng amma hiyləgərdirlər ki, iman və əxlaq maskası taxırlar və mömin iffətli qızlara tələ qururlar. Bu cəhətdən bu tələlərdən qurtarmağın ən yaxşı yolu, məxsusən evlənmək kimi mühüm işdə dərin və ciddi axtarış aparmaqdır. Məsələn bu axtarışlar bu adamların, yaşayışı, ailə tərkibi, iş yeri, dostları və qonşuları haqqında olmalıdır.

 1. Şəxsi əsaslar və şəraitlər:

Hər kəsin özü üçün şəxsi şəraiti ola bilər: Məsələn görkəmi, geyim tərzi və davranışı və...əlbəttə bu sahədə nə qədər uyğunluq çox olsa bir o qədərdə ailə möhkəm olacaq.

Buna əsasən deyilən ölçülərə diqqət edərək (ki, xülasə olaraq sadalandı) belə nəzərə çatır ki, bu iki nəfərdən birini seçməyin ən yaxşı yolu budur ki, bu iki nəfərdən hər hansısa deyilən ölçülərlə uyğun gəlir ona üstünlük vermək lazımdır. Hər hansısa daha çox üstünlüyə sahib olarsa evlənmək üçün daha münasibdir. Amma diqqət etmək lazımdır ki, İslamda hər yaxşı işin üstünlüyü bir səviyyədə deyil. Məsələn namaz xüsusi üstünlüyə sahibdir ki, əgər bir şəxs onu tərk etsə amma başqa dəyərlərə sahib olsa, onun başqa dəyərləri üstünlük hesablanmır.

Məzhəb məsələlərinə imanın və etiqadın olması habelə gözəl əxlaqa sahib olmaq dinimizin təlimatlarındandır. Bunlar başqa şəraitə nisbət böyük əhəmiyyətə sahibdir.

Diqqət: Tünd xasiyyərlidən və işlərdə ifrat etməkdən məqsəd nədir? Əgər bir şəxs vacibatın tərki və haramların icrası qarşısında həssas olub, vəzifə hiss edib əmr be məruf və nəhy əz münkər edərsə, o tünd xasiyyətli və ifratçıdır.

Bu şəxs vəzifəsindən başqa bir iş görməyibdir. Bu gün bizlərdən bəzisi ürfi, qohumluq və... (qeyri şəri) məsələlərə görə vacibatdan bir çoxuna o cümlədən əmr be məruf nə nəhy əz münkərə qarşı və inki laqeydlik bəlkə başqalarını da bu vacibi yerinə yetirdiylərinə görə tünd xasiyyət və... adlandırırıq. Buna görə şəri hədləri, vacibatı və haramları tanımaq lazımdır ki, o həddən təcavüz etmək tünd xasiyyətlik və ifratçılıqdır.

Amma ki, istixarə istəyiniz istixarə haqqında bir məsələyə diqqət etmək lazımdır.

İstixarə bəyənilmiş bir işdir ki, yerində ondan istifadə etmək lazımdır. Amma istixarənin qəsdi fikirləşmək və məsləhətləşməkdən sonrakı mərhələdədir; yəni qərara gəlməkdə birinci mərhələ fikirləşməkdir ki, adam ağlından və fikrindən bəhrələnməlidir: Məsləhətləşmək: Yəni səlahiyyətli, xeyirxah və ağıllı şəxslərlə məsləhətləşməkdir.

Əgər insan bu mərhələni də geçirib və nəticə almayıb heyran qalarsa istixarəyə üz gətirə bilər. Buna əsasən bu günkü bəzi avamların etdiklərini ki, xəstəni həkimə aparmaq üçün istixarə edirlər, bunu nə şəriət təsdiq və nədə əql qəbul edir. Buna əsasən sizdə istixarədə qabaqkı iki mərhələyə əməl etməlisiniz əgər nəticə almadız, istixarə edin.

 


[1] - َZibilliyin yaşıllığından çəkinnin. deyildi o nədir? Buyurdu: Bir gözəl qadındır pis ailədə.

«قال رسول الله: ايّاكم و خضراء الدّمن قيل و ما خضراء الدّمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت سوء»

Nəhcül- fəsahə həzrəti Rəsulun (s) qısa kəlmələr toplusu, səh 355. Çəkinin yaşıllıqdan Əgər bilmirsən mənasını gözəl qadındır pis ailədə. Hər kəs orada olsa pislik görər. N.K. Əbədi güllər (Min qısa kəlmə), səh 158

[2] - Əbu Xalid Səcestani, həzrəti İmam Sadiqdən (ə) rəvayət edib ki, buyurur: Beş xasiyyət var ki, hər kəsdə onun biri olmasa onun yaşaypışı həmişə naqis olar, əqli aradan gedər, və ürəyi də məşğul olar: Onlardan birincisi bədənin sağlamlığı, ikincisi əmniyyət, üçüncüsü ruzinin bolluuğu dördüncü münasib həmdəm və yoldaş, ərz etdim: Münasib yoldaş kimdir?

Buyurdu: Bəyənilmiş həyat yoldaşı, saleh övlad, saleh dost (ya şərik) beşincisi ki, bu xasiyyətləri cəmləşdirir şux olmaqdır.

Durərul- əxbar fars dilində tərcümə ilə, səh 561.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Qadın məhkəmədə hakim ola bilərmi?
  6380 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/06/18
  Din alimləri və mütəxəssisləri bu mövzuda bir araya gəlməmişdirlər. Yəni bu mövzu barəsində müxtəlif nəzərlər irəli sürmüşlər. bunu da qeyd edək ki, bu məsələ İslam dininin zəruri və fundamental inancları sırasında deyildir. Qadının hakim olması ilə müxalif olan kəslər icmaya və hədislərə əsaslanırlar. Amma bu ...
 • Qadın incə bir varlıq, yoxsa zəif bir insandır?
  5742 Qədim kəlam 2012/06/23
  Quran nəzərindən qadının çox yüksək məqamı vardır. Qurani-kərim qadınla kişini xilqət baxımından bir insani gövhərdən və bir cinsdən yarandığını bəyan edir. Bu asimani kitab xüsusi ilahi mərhəmətə layiq görülən, rübubi məqamın vəhyini əldə edən, mələklərlə danışan qadınlardan xəbər verir. Onlar Allah yolunda müqavimət və iman ...
 • Pişiyin tükünün hökmü nədir?
  35551 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Əgər sizin bu sualı verməkdə məqsədiniz, pişiyin tükünün fiqh nəzərindən hansı hökmü olmasıdırsa, onda deməliyik ki, heyvanların arasında, yalnız quruda yaşayan it və donuz nəcisdirlər.[1] Ona görə də, diri pişik və onun tükü pakdır. Bəli onun fərləsi[2] nəcisdir və bu hökm pişiyə ...
 • Һансы үстүнлүјә ҝөрә Аллаһ-таала Һәзрәт Сүлејмана (әлејһиссалам) һөкумәт вә әзәмәтли мүлк әта етмишдир?
  7513 Qədim kəlam 2010/09/29
  Илаһи пејғәмбәрләрин ҝөндәрилмәсиндән һәдәф дүзҝүн јашајыш вә хошбәхтлик јолуну, илаһи ҝөстәришләри инсанлара чатдырмагдыр. Амма бәзи дини мәсәләләр вар ки, о ҹүмләдән, игтисади ислам ганунлары, ҹиһад вә с... һаким гүдрәт олмадан оналары иҹра етмәк мүмкүн дејил. Белә олан һалда әҝәр ҹәмијјәтин идарә едәнләри пејғәмбәрләрин ҝөстәришләринә табе олмасалар, ...
 • Qeyri İslami dövlətlərin banklarından kredit götürməyin hökmü nədir?
  6829 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/11/12
  Kredit götürməyin əsası hakimi şərin icazəsinə bağlı deyil. Hətta əgər dövləti bir bankdan olmuş olsa belə. Vəzi hökm nəzərindən də düzgündür. Baxmayaraq ki riba və sələm də olmuş olsa. Amma riba və sələm olarsa təklifi nöqteyi nəzərdən haramdır. İstər müsəlmandan almış olasan və istərdə qeyri müsəlmandan. İstər İslami dövlətdən olsun ...
 • İslam və Məsihiyyət yolunda olan dialoqlarda hansı problemlər var?
  6123 Təzə kəlam 2011/07/02
  Esta pregunta no tiene una respuesta breve. Pincha en respuesta detallada. ...
 • Quranın hansı ayəsi tövhidin mərhələlərini bəyan edir? Onun mərhələləri hansılardır?
  11867 Qədim kəlam 2012/07/22
  Quran və dini məfhumlarda ən geniş yayılan, dərin və dolğun mənalı məsələlərdən biri olan tövhidin bir çox növləri və mərtəbələri vardır. Quranın bir çox ayələrində tövhid məsələsi çox müfəssəl və dərin şəkildə irəli çəkilmişdir. Bu, Quranın əsaslı məfhumlarda və mühüm məsələlərdə tutduğu yoldan ibarətdir. Hal-hazırda bu üslub ...
 • Шејтан (Иблис) мәләкләрдән јохса, ҹинләрдән иди?
  7544 Təfsir 2010/06/13
  Шејтанын мәләкләрдән јахуд ҹинләрдән олмасы һаггында мүхтәлиф нәзәријјәләр вар. Мүнагишәнин көкү она әсасланыр ки, Аллаһ-таала Адәми (әлејһиссалам) јаратдыгдан сонра Илаһи фәрманла мәләкләр она сәҹдә (еһтирам) едирләр. Амма Шејтан сәҹдә етмир. Шејтанын (Иблисин) мәләкләрдән олмасыны иддиа едәнләрин бир групунун әсас дәлилләриндән бири будур ки, ...
 • Нәјә ҝөрә гадынын ган баһасы (дијә) кишинин ган баһасынын јарысы гәдәрдир?
  6649 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/07/18
     Тарихи вә дини мөзулара әсасән, “ган баһасы” игтисади бир мәсәлә олуб, зијанын арадан галдырылмасындан өтрү тәјин олунмушдур. Башга тәрәфдән, Ислам нөгтеји-нәзәриндән һәдәфиндә олан ҹәмијјәтдә мүһүм игтисади мәсулијјәтләр кишинин өһдәсинә гојулмушдур. Јәни, әҝәр кишинин игтисади вәзифәләринә күлли бир нәзәрлә диггәт етсәк мәлум олар ...
 • Xallaqiyyətdə tövhidin mənası nədir?
  9647 Qədim kəlam 2012/02/15
  Xəllaqiyyətdə tövhid yəni vaqrlıq aləmində Allahdan başqa heç bir yaradan yoxdur. Mümkün varlıqlar, onların fel və təsirləri, hətta insan və onun ixtira və kəşflərinin hamısı həqiqətən və yalansız, Allahın yaratqıdlarıdır. Varlıq aləmində olanlardan hamısı, onun yaratdıqlarıdır, lakin bəzisi vasitəsiz və bəzisi isə vasitə ilə. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  162558 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  153648 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117346 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109264 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  97030 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90915 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53131 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  44228 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43411 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  42481 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...