Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong Anda sebutkan pada surah dan ayat mana wilâyah fakih dinyatakan dalam al-Qur’an?
  8598 Hukum dan Yurisprudensi
  Dalam menetapkan wilâyah fakih, sebagian ulama bersandar pada beberapa ayat al-Qur’an dan menginferensi konsep wilâyah fakih dari keumuman ayat-ayat ini. Ayat-ayat tersebut menyatakan, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut ketentuan yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap ...
 • Bagaimanakah manusia itu diciptakan berdasarkan dalam pandangan Islam?
  43399 Teologi Lama
  Al-Qur’an menyatakan dengan ragam ungkapan terkait dengan penciptaan manusia dan sumber kemunculannya. Sebagian ayat al-Qur’an memperkenalkan bahwa bahan dasar pertama manusia adalah “tanah liat.” Sebagian lainnya menyebutkan bahwa manusia Kami ciptakan dari “air.” Ayat-ayat lainnya menyatakan bahwa sumber penciptaan manusia berasal dari “nutfah” (sperma) dan sebagian ayat lainnya mengungkapkan “tanah ...
 • Apa hukumnya menggunakan vaksin yang mengandung enzim babi di dalamnya?
  7160 Serba-serbi
  Tidak ada masalah menggunakan vaksin. Mengingat bahwa vaksin-vaksin itu biasanya dilakukan dengan menyuntik dan bukan dengan memakan, (bahkan) apabila informasi yang diperoleh adalah informasi yang meyakinkan, maka tidak ada masalah menyuntikkan vaksin tersebut. Dalam pada itu, dewasa ini penggunaan vaksin merupakan hal yang mesti dilakukan. Beberapa Lampiran: Jawaban Marja ...
 • Apakah kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil dikenal sebagai mukjizat bagi para nabi terdahulu?
  22000 Serba-serbi
  Kitab para nabi Ilahi; seperti Taurat dan Injil merupakan kitab-kitab samawi yang sangat berharga dan dihormati. Namun demikian tidak terdapat dalil definitif terkait dengan apakah kitab samawi ini merupakan mukjizat, bahkan menurut sebagian literature dapat disimpulkan bahwa kedua kitab samawi ini bukan merupakan mukjizat. Meski ...
 • Apakah seorang Sunni boleh membaca doa orang Syiah?
  7526 Akhlak Praktis
  Mengingat bahwa doa-doa yang disebutkan melalui jalur mazhab Syiah adalah doa-doa dari para Imam Maksum As yaitu Ahlulbait Rasulullah Saw. Sesuai dengan wasiat dan anjuran Rasulullah Saw untuk berpegang teguh kepada mereka dan mengikuti mereka adalah sama dengan menabur benih keselamatan. Di samping itu, sesuai dengan pengakuan Syiah ...
 • Apakah Hamadah itu berkejenis kelamin pria atau wanita? Dan bagaimanakah sosok kepribadiannya?
  4569 Sejarah Para Pembesar
  Dalam literatur-literatur Rijal (biografi periwayat) disebutkan terdapat dua orang wanita yang bernama Hamadah; pertama adalah Hamadah binti Raja dan yang kedua adalah Hamadah binti al-Hasan. Nampaknya kedua orang ini pada hakikatnya adalah satu orang. Wanita ini adalah salah seorang sahabat Imam Shadiq As. Syaikh Kulaini dan Syaikh ...
 • Sesuai dengan firman Allah Swt, bukankah wali-wali Tuhan tiada ketakutan (khauf) juga tiada kesedihan pada diri mereka sebagaimana yang tertuang pada surah Yunus ayat 62? Lalu mengapa pada doa hari Jum’at kita berkata kepada Imam Mahdi Ajf: “Salam padamu wahai yang menghilangkan rasa takut orang-orang takut"?
  11795 Irfan Praktis
  Khauf atau takut terdapat dua jenis. Tercela dan terpuji. Takut yang tercela seperti takut kepada nasib, takut kepada manusia dan khalayak dan sebagainya tiada dalam kamus para kekasih Allah Swt. Imam Shadiq As terkait dengan masalah ini bersabda: “Orang beriman tidak takut ...
 • Bagaimana penafsiran irfani ayat 12 surah al-Fusshilat itu?
  10312 Mengenal Manusia
  Pada ayat yang menjadi obyek pertanyaan kita membaca, «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی‏ یَوْمَیْنِ وَ أَوْحى‏ فی‏ کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابیحَ وَ حِفْظاً ذلِکَ تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلیم» “Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap ...
 • Apa signifikansi dan falsafah berduka atas Imam Husain As?
  6986 Teologi Lama
  Untuk memahami signifikansi dan falsafah berduka atas Imam Husain As kiranya kita perlu memperhatikan beberapa poin penting berikut ini:1.     Al-Qur’an menyokong dihidupkan dan dikenangnya pelbagai keutamaan dan sifat-sifat menjulang manusia utama dan para wali Allah sebagaimana disebutkan pada kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an.
 • Apa itu Zionisme Global?
  8655 Sejarah Kalam
  Zionisme Global adalah nama sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1897 (sekitar seratus dua puluh tahun yang lalu) di Swiss oleh 240 tokoh Yahudi dari berbagai negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber sejarah, seorang yang bernama Theodor Herzl adalah pendiri Zionisme Global yang dibentuk pada ...

Populer Hits