Advanced Search

راهنما

Tidak ada artikel di dalam kategori ini. Jika sub-kategori tampil di halaman ini, maka mungkin mengandung artikel-artikel.

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimana cara mengerjakan salat istikharah?
  2825 Serba-serbi
  Menurut riwayat, salat istikharah dianjurkan untuk dikerjakan demi mencari kebaikan. Tentu saja dalam sebagian riwayat itu disebutkan bahwa sebaiknya salat istikharah disertai dengan mengerjakan salat dan berdoa dan pada sebagian riwayat yang lain, hanya mencukupkan dengan membaca doa khusus. Riwayat-riwayat terkait tentang hal ini dari Imam Ridha, ...
 • Di negara manakah tempat dimakamkannya sayidah Zainab Sa?
  7275 Sejarah Para Pembesar
  Sehubungan dengan tempat makam suci Sayidah Zainab Sa terdapat tiga kemungkinan[i]: Di Madinah, Damaskus dan Kairo. Masing-masing dari ketiga kemungkinan ini mempunyai pendukung. Mereka melandasi pandangannya itu dengan ragam argumen. Sekalipun makam suci Sayidah Zainab Sa tidak dapat ditetapkan tempatnya secara pasti, tetapi dapat ...
 • Dari ayat kesepuluh dari Surah az-Zumar, apa keistimewaan-keistimewaan yang disoroti pada umat Islam?
  9209 Tafsir
  Pada ayat 10 surah Zumar, ciri-ciri utama orang-orang yang beriman dan ikhlas adalah: 1. Takwa Pada permulaan ayat, pertama kali Allah Swt mengisyaratkan kepada ketakwaan dan memerintahkan Nabi Muhammad Saw: “Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, janganlah kalian melawan Tuhanmu!. (قُلْ یا عِبادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا ...
 • Ayah saya telah syahid. Saya ketika itu belum mencapai usia baligh dan tidak tahu secara pasti berapa jumlah salat qadhâ ayah saya? Apa yang harus saya lakukan dalam masalah?
  3898 Hukum dan Yurisprudensi
  Sesuai dengan fatwa para marja agung taklid, apabila ayah memiliki salat qadhâ, maka kewajiban menunaikan salat qadhâ tersebut jatuh di pundak putra sulung (tertua). Terlepas dari apakah pada masa meninggalnya ayah, sang anak telah mencapai usia baligh atau tidak.[1] Apabila sang anak tidak mengetahui ...
 • Saya ingin tahu apa dasarnya usia taklif anak laki-laki dan perempuan itu dimulai?
  12209 Hukum dan Yurisprudensi
  Usia taklif dalam Islam ditentukan berdasarkan usia dewasa, artinya tatkala tanda-tanda baligh (minimal tanda-tanda ini adalah mimpi basah bagi anak laki-laki dan haidh bagi anak perempuan) dapat diperoleh, maka seseorang telah mencapai usia taklif. Namun dalam Islam, selain tanda-tanda natural, kriteria usia bagi kedewasaan anak ...
 • Apakah tidak terbakarnya Nabi Ibrahim As dalam api tidak bertentangan dengan hukum kausalitas?
  13391 Filsafat Islam
  Kesebaban (illiyat) segala subyek atas subyek lainnya bergantung pada tipologi yang terdapat pada subyek pertama dan apabila tipologinya mengalami perubahan apakah melalui jalan natural atau adikodrati (i’jaz) maka secara natural ia tidak dapat menjadi sebab bagi subyek kedua.Dalam kisah Nabi Ibrahim, api juga dengan mukjizat Ilahi ...
 • Apakah maqam para imam lebih utama ketimbang para nabi?
  10232 Teologi Lama
  Keunggulan dan kelebihutamaan ilmu para imam dibanding para nabi banyak ditegaskan dalam beberapa riwayat. Dalil pokoknya adalah kesatuan cahaya batin para imam dan Rasulullah Saw dan karena Rasulullah Saw lebih utama dari seluruh nabi maka ilmu para imam juga yang berasal dari sumber yang satu lebih utama ...
 • Apa hukumnya jual-beli rumah tanpa sertifikat atau membangun-merenovasi rumah tanpa IMB pemerintah kota?
  7409 Menjalankan Peraturan
  Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Bagaimanapun memenuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara Islam adalah wajib dan tidak dibenarkan melanggar peraturan dan ketentuan tersebut. Kantor Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Tidak ...
 • Tolong Anda sebutkan dalil-dalil ihwal kemungkinan terjadinya Kiamat?
  16138 Teologi Lama
  Masalah ma’âd (hari akhir) dan kiamat dari sudut pandang signifikansinya merupakan salah satu masalah terpenting agama dan Islam setelah masalah tauhid sedemikian sehingga lebih dari sepertiga ayat-ayat al-Qur’an diturunkan berhubungan dengan ma’âd dan kiamat. Dalil-dalil penetapan dan pembuktian hari Kiamat terbagi menjadi dua bagian. Dalil rasional dan dalil referensial: ...
 • Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni?
  30377 Beberapa Terminologi
  Kata “laduni” dalam bahasa Arab bermakna di sisi[1] dan ya-nya adalah huruf ya nisbah. Yang dimaksud dengan ilmu laduni adalah sebuah ilmu yang diterima tanpa perantara dan media material dari Allah Swt.[2] Sesuai dengan penjelasan sebagian penulis, “Ilmu laduni adalah ilmu ...

Populer Hits