Carian Terperinci
Pengunjung
18376
Tarikh Kemaskini 2007/11/14
Ringkasan pertanyaan
Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
soalan
Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
Jawaban Global

Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini:

 1. Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan:

Islam tidak punya aib pada zatnya

Setiap yang tercela berasal dari penganutnya

 1. Apakah metodologi langsung yang menjadi kriteria dan neraca timbangan anda? Apakah yang anda bandingkan dan fahamkan dengan Syiah sehingga mengatakan ianya sesat?

Dalam masalah ini, di manakah anda letakkan Al-Qur'an dan Sunnah (qathi' al-shudur) sehingga dapat mengadili mazhab-mazhab Islam dengan kedua-keduanya? Supaya ada dapat mengatakan setiap mazhab yang menuruti al-Qur’an dan Sunnah adalah benar, dan jika tidak ia adalah mazhab yang batil.

Sekiranya anda mengadili Syiah dengan al-Qur'an, sila sebutkan di manakah akidah, hukum hakam fikah atau perintah akhlaknya yang tidak selari dengan al-Qur'an? Mengapakah mazhab Syiah dihukum sesat semata-mata kerana menurut perasaan lidah, sedangkan ia mempunyai hati dan amalan yang menuruti jalan, metodologi, akidah dan hukum hakam Ahlul Bait?

Jikalau anda melihat sejenis pertentangan dan percanggahan dengan akidah dan perintah-perintah Ahlul Bait (a.s), jelaskan secara terperinci apakah perkara amalan yang menjadi judul paradoks akidah yang anda temui?

Ulama Syiah berkata: Kami tidak akan merentasi jalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah (s.a.w); Ini disebabkan kebanyakan ayat dan riwayat yang disepakati oleh semua mazhab Islam dapat difahami bahawa:

 1. Nabi (s.a.w) tidak dapat melepaskan umat begitu saja tanpa pengganti setelah wafatnya.
 2. Pengganti dan khalifah Nabi (s.a.w) menurut bukti-bukti yang muktabar hanyalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib (a.s).
 3. Bahkan golongan selain daripada Syiah (Ahlusunnah) tidak memiliki satu dalil pun yang menegaskan bahwa Nabi (s.a.w) mewasiatkan khilafah kepada selain Ali (a.s). []
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah jiwa dan ruh mengalami kematian atau tidur?
  12729 Teologi Klasik 2011/02/14
  Masalah dan hakikat ruh merupakan salah satu masalah yang sentiasa menjadi pembahasan dan perbincangan manusia dari zamam lampau hingga hari ini. Pertanyaan di atas juga bersumber dari permasalahan ini bahawa apakah hakikat manusia itu adalah badan material dan jasad ...
 • Apakah ukuran batasan kebebasan memberi penerangan dari perspektif Islam?
  5906 Huquq Dan Ahkam 2011/01/01
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Bagaimana manusia dapat menjadi kekasih Allah Swt?
  25383 Akhlak Praktikal 2011/04/19
  Berteman dengan Allah Ta'ala dapat digambarkan dalam dua keadaan:1.     Kecintaan hamba dengan Tuhan dan Tuhan menjadi Yang dicintai2.     Kecintaan Tuhan dengan para ...
 • Apakah teori world line tidak bertentangan dengan kewujudan dan keabadian ruh (sekurang-kurangnya setelah kematian)?
  7444 Teologi Klasik 2012/03/08
  Jawaban Global: Dari perspektif Islam "aku" merupakan sebuah realiti yang berbeza dengan tubuh badan. Ayat-ayat seperti berikut ini menegaskan dan menjelaskan makna dan hakikat ini. "Maka apabila Aku telah menyempurnakan penciptaannya, dan telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu ...
 • Apakah kecenderungan insan ke arah keburukan merupakan kehendak Tuhan?
  8344 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار 2012/05/17
  Yang menjadi pertanyaan ialah ayat ke 29 suraha al-Takwīr[i], di mana ianya mirip dengan ayat ke 30 surah ad-Dahr (al-Insān)[ii]. Jika kita perhatikan dalam surah al-Takwīr dan al-Insān, ayat-ayat sebelum ayat yang menjadi pertanyaan tersebut berbicara tentang al-Quran dan ayat-ayat Ilahi yang berada ...
 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  12794 Makanan Non-Muslim 2014/04/20
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...
 • Dengan mengamati beberapa pertentangan antara sains dan agama, maka apakah kaitan antara keduanya?
  8815 Teologi Baru 2012/04/15
  Saya mempunyai pertanyaan tentang perkara di bawah ini: Tidakkah menurut pemahaman secara teoritis, agama mempunyai asas emosi? Sedangkan sumber ilmu adalah pemahaman akal dan empirikal? Namun sejak pensyariatan agama bermula, hari ini agama semakin mengalami penambahan dan berbaur dengan budaya-budaya masyarakat yang berinteraksi dengannya, yang ...
 • Apakah manusia dalam perbuatannya memiliki pilihan? Jika benar, sejauh manakah batas pilihan tersebut?
  10702 Teologi Klasik 2010/06/09
  Dalam hidup ini, seringkali kita temukan diri kita berada di jalanan seorang sendiri. Satu perjalanan yang kita tidak mempunyai pilihan selain bergerak ke hadapan. Jalan yang tetap yang telah ditentukan sebelumnya dalam kehidupan kita; iaitu perkara-perkara seperti suku, bangsa, keluarga, ketinggian tubuh badan dan sebagainya. Dan sebaliknya, seringkali juga kita ...
 • Apakah ketiadaan syaitan setara dengan tiadanya penyempurnaan bagi insan?
  6324 Teologi Klasik 2014/05/20
  Sila ambil perhatian, walaupun peranan syaitan-syaitan jin dan manusia merupakan sebuah peranan yang penting, dan mereka perlu wujud, namun siapakah yang memilih untuk memainkan peranan ini seiring dengan pilihan dan kehendak sendiri tanpa paksaan daripada Allah (s.w.t). Allah (s.w.t) tidak menciptakan syaitan sebagai syaitan. Ini disebabkan sudah ...
 • Apakah peranan perantara (wasilah) dalam mendekatkan diri kepada Allah (s.w.t)?
  18471 توسل، شفاعت، تبرک و ... 2013/02/16
  Wasilah (perantara) memiliki makna yang sangat luas di mana ia meliputi setiap pekerjaan dan setiap sesuatu yang menyebabkan pendekatan kepada Tuhan. Alam semesta yang kita huni ini adalah alam yang berpijak di atas sistem sebab dan akibat, sebab dan musabab yang dicipta untuk memberikan petunjuk, membangunkan dan ...

Populer Hits