Carian Terperinci
Pengunjung
4529
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Apakah yang menjadi piawaian dalam permasalahan yang berkaitan dengan kalam?
soalan
Apakah yang menjadi piawaian dalam permasalahan yang berkaitan dengan kalam?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Ciri-ciri terpenting dalam perbahasan kalam –selain tiada hubungan dengan perbuatan dan kelakuan luaran- adalah perbahasannya yang bersifat rasional. Tetapi adakah setiap masalah akli yang tiada kaitan dengan perbuatan luaran merupakan masalah kalam? Dan adakah setiap masalah kalam semestinya masalah akli? Secara asasnya apakah yang dimaksudkan dengan akal dalam perbahasan ini?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita perlu melihat kepada tiga perkara di bawah:

1.     Akli semata-mata suatu masalah bukan bermaksud ianya adalah kalam. Berkemungkinan perbahasan akli dalam sesuatu ilmu, seperti ilmu mantiq, tetapi ianya bukanlah perbahasan kalam dan tidak digunakan dalam bidang pengetahuan agama.[1]

2.     Maksud rasionalnya perbahasan dalam perbahasan ini adalah setiap jenis pembuktian yang di dalamnya kita tidak mengambil nas-nas syar’i dan dalil-dalil nakli sebagai dalil yang utama.[2]

Dengan ini, melalui pendapat tersebut  akal boleh dikatakan mempunyai satu makna yang luas; iaitu apa saja  perkara yang dasarnya tidak dinukilkan,dan walaupun ianya merangkumi perkara yang tidak mampu dilakukan oleh akal biasa atau perkara yang berdasarkan falsafah.[3]

3.     Dalam kaedah ilmu kalam disebutkan bahawa pengetahuan ini menyesuaikan kaedah rasional (akli) dan rujukan (nakli). Dengan memerhatikan perkara ini, persoalan di mana adakah setiap masalah kalam merupakan masalah yang rasional?, Semakin akan menemukan kepentingannya. Dan ucapan bahawa ciri-ciri terpenting permasalahan kalam adalah kerasionalannya akan diragukannya.

Jawapan dari pertanyaan ini adalah tujuan utama ilmu kalam dalam membela ideologi dan keyakinan agama bagi menghadapi serangan-serangan pemikiran yang bertentangan dengannya. Perkara ini bukanlah suatu perkara yang mudah kecuali dengan menggunakan dalil-dalil nakli agama tersebut dan pada masa yang sama tidak menjadikan ianya sebagai dalil yang utama. Dan akal yang mempunyai maksud yang luas itu (alat yang sama digunakan oleh dua pemikiran yang saling bertentangan) telah digunakan. Ungkapan ini bukanlah bermakna  dalam setiap masalah kalam perlu secara langsung tanpa sebarang perantara akal sebagai pemutus tetapi tidak juga dapat diserah kepada akal secara total. Kadang-kadang dalam satu perbahasan kalam boleh menggunakan satu perantaraan atau lebih terhadap akal. Dalam cebisan masalah ini pertamanya kepada zahir satu dalil nakli; namun yang sebenarnya dalil nakli tersebut adalah bersandarkan kepada satu akli. Maka, semua masalah-masalah kalam pada akhirnya disandarkan kepada akal. Perkara ini adalah suatu perkara yang akli di mana ianya adalah salah satu ciri-ciri kalam terhadap satu masalah,dan ianya merupakan suatu ungkapan yang diterima pakai dan ia terima oleh akal. Daripada sudut yang lain permasalahan kalam bukanlah masalah fiqh atau usul, dengan keterangan ini ianya boleh di definasikan sebagai:

“Setiap masalah yang berkaitan dengan agama dan yang tidak berkaitan dengan perbuatan luar seorang yang beragama yang mana ianya bukanlah perkara fiqh dan usul dan tanpa bersandarkan kepada pembuktian riwayat, ianya merupakan masalah kalam”.

Tetapi apakah yang dimaksudkan bukannya satu masalah fiqh dan usul? Untuk menerangkan perkara ini perlu diingat bahawa untuk sampai kepada satu natijah fiqh, seorang mujtahid perlu melampirkan lampiran-lampiran muqaddimah dan dari itu akan dikeluarkan natijahnya. Maka perbandingan seperti ini dinamakan secara istilahnya “perbandingan mengeluarkan hukum (qias istimbat)”[4]

 Dua bentuk muqaddimah yang digunakan oleh mujtahid:

1.     Muqaddimah-muqaddimah adalah berkaitan dengan satu atau lebih daripada beberapa bab fiqh yang khusus. Bentuk muqadimah seperti ini secarah istilahnya dikenali sebagai “unsur-unsur yang dikhususkan” atau “ unsur-unsur fiqh”. Seperti mana perkataan solat ( yang bermaksud solat atau doa dalam sesetengah babnya fiqh- seperti penggunaan dalam bab solat dan bab-bab yang lain) telah digunakan.

2.     Muqaddimah-muqaddimah yang tidak khusus pada bab-bab tertentu dalam bab-bab fiqh. Muqadimah-muqaimah seperti ini dikenali sebagai “muqaddimah-muqaddimah yang umum” atau “unsur-unsur yang umum” atau “muqadimah asasi”. Muqadimah seperti ini “berbentuk perintah secara zahir menandakan perintah itu wajib ditunaikan” atau “khabar wahid adalah hujjah”.

Dengan melihat kepada keterangan yang telah lalu, satu masalah kalam (yang mana kami telah jelaskannya) boleh didefinasikan seperti berikut:

“Masalah ini merupakan satu permasalahan kalam apabila setiap masalah itu berkaitan dengan agama dan secara langsung tiada kaitan dengan amalan para mukallaf dan dalam perbandingan mengeluarkan hukum ia merupakan jenis unsur yang umum; iaitu secara asasnya (usul) atau unsur yang dikhususkan (fiqh); iaitu ilmu fiqh tidak digunakan sebaliknya ianya dibuktikan melalui metod rasional (dengan maksud keluasan perkataan).[5]

Untuk rujukan lanjut:

Mahdi Hadawi Tehrani, mabani kalam ijtiha, muassah farhank khoneh khurd, Qom, cop awal, 1377[1] Frasa ilmu mantiq: perbahasan dalam ilmu kalam adalah berbentuk lebih khusus daripada rasionalnya.

[2] Oleh sebab itu, dalil yang rasional termasuk dalam jenis argumen yang berdasarkan deduktif atau induktif dan pengalaman.

[3] Dengan melihat kepada perkara yang pertama dan kedua, akan menjadi lebih jelas dimana antara masalah kalam dan rasionalnya perkara tersebut kepada makna perkataan yang khas umum dan khusus dari bentuknya.

[4]  Mungin tidak telah dikatakan bahawa qias ini bukan seperti qias yang di tolak oleh Syiah. Maksud qias tersebut adalah qiasnya logikal yang mana ianya akan memberikan natijah kepada masalah fiqh. Qias yang i tolak adalah qias yang berbentuk

erbandingan dengan contoh dalam masalah fiqh. Maka untuk mengelakan kesilapan ianya dinamakan “perbandingan mengeluarkan hukum” (qias istmbat). Sebagai contoh, mujtahid apabila bertemu engan riwayat yang mana dalam riwayat tersebut erdapat perkatan berbentuk perintah(امر) seperti perintah kepda solat, dia akan mengatakan perkatan tersebut merupaka suatu perintah, pada zahirnya perintah tersebut adalah merujuk kepada kewajiban

5Mahdi Hadawi Tehrani, mabani kalam ijtihad, ms 22-24

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa yang dimaksudkan dengan spiritualism hakiki dan spiritualism emosional?
  5955 Akhlak Praktikal
  Kebiasaan terdapat orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap spiritual (rohani) dan keimanan pada umumnya kecenderungan mereka adalah berbentuk perasaan dan emosi jiwa. Ertinya orang-orang ini cenderong ke arah kerohanian dan spiritual dengan cara samada dengan mengikut cara (taqlid) kedua orang tuanya, suasana atau di bawah pengaruh dorongan naluri dan ...
 • Apa yang dimaksud dengan rajʻah? Siapakah orang yang terlibat? Bilakah rajʻah ini berlaku?
  6335 رجعت
  Rajʻah merupakan salah satu yang diyakini oleh Syiah Imamiyah yang bermakna kembali ke dunia setelah kematian. Ianya terjadi sebelum akhirat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kemunculan Imam Mahdi (a.s), sebelum kesyahidan beliau dan sebelum terjadi peristiwa hari Kiamat. Rajʻah tidaklah bersifat umum ...
 • Sandaran (sanad) dua ayat terakhir dari surah at-Taubah dan peristiwa di dalamnya?
  24837 Tafsir
  Secara umum yang dimaksud dengan "sanad" dari soal yang diajukan sangat tidak jelas dan masih kabur. Dan zahirnya pertanyaan begini tidak memiliki jawapan khusus. Namun boleh jadi tujuan dari pengajuan pertanyaan tersebut adalah ingin memahami sebab-sebab penurunan ayat tersebut (sya'n an-nuzul) atau penafsiran dari ayat yang dimaksudkan. Atau ...
 • Apakah haiwan sembelihan bukan muslim dapat digunakan?
  5881 Makanan Non-Muslim
  Menurut pandangan fatwa-fatwa para ahli fikah Syi’ah dan ajaran Ahlulbait, daging-daging dari sembelihan yang tidak menuruti cara Islam dihukum sebagai daging bangkai. Dagingnya adalah haram dan tidak dibenarkan memakannya. ...
 • Apakah argumen rasional dan argumen fitrah yang tersedia dalam menetapkan ma’ād ?
  5148 Teologi Klasik
  Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya andai kita menjawabnya dengan pendekatan falsafah, baik melalui pendekatan falsafah peripatetik, falsafah iluminasi dan falsafah hikmah. Demikian juga dengan pendekatan kalam dan irfan ia akan menjadi lebih jelas. Luasnya pembahasan ini yang dikemukakan oleh para ilmuan meliputi pembahasan seperti  imkan (kontingen), ...
 • Siapakah yang akan masuk ke dalam syurga?
  7987 بهشت و جهنم
  Dengan mengamati ayat-ayat al-Qur'an dapatlah difahami bahawa syurga merupakan janji tetap Allah (s.w.t) yang telah diperuntukkan bagi orang-orang "muttaqin", "mu’min" dan orang yang patuh terhadap seluruh perintah Allah (s.w.t) dan Rasulullah (s.a.w). Orang seperti ini adalah insan yang benar-benar bahagia dan berjaya. Dengan menyemak ...
 • Mengapakah Ahlul Bait (a.s) hanya dikhususkan untuk beberapa orang sahaja?
  7715 اهل بیت و ذوی القربی
  Terdapat banyak dalil dominan pengkhususan Ahlul Bait kepada lima orang Āl ʻAba; iaitu Muhammad (s.a.w), Ali, Fatimah, Hasan dan Husain yang telah dinukilkan daripada Nabi (s.a.w) oleh para ahli hadis, ulama Syiah dan ulama Ahlusunnah di mana terdapat lebih dari 70 sumber terkenal Ahlusunnah manakala dalam sumber ...
 • Bagaimana manusia dapat menjadi kekasih Allah Swt?
  18976 Akhlak Praktikal
  Berteman dengan Allah Ta'ala dapat digambarkan dalam dua keadaan:1.     Kecintaan hamba dengan Tuhan dan Tuhan menjadi Yang dicintai2.     Kecintaan Tuhan dengan para ...
 • Apa yang menjadi latar belakang penolakan agamawan atas doktrin wahdat al-wujud?
  5945 Irfan Teori
  Wahdat al-wujud adalah gagasan yang paling fundamental dalam lapangan irfan. Menurut pandangan dunia irfan seperti dalam mazhab Ibnu Arabi, wahdat al-wujud adalah doktrin yang paling ...
 • Bagaimana mukjizat itu dapat didefinisikan dan dibuktikan?
  9908 Ulum Al-Quran
  Mukjizat dari satu sisi bermakna suatu hal yang luar biasa, di sertai dengan cabaran dan dari sisi lain, mukjizat yang dipraktikalkan itu selaras dengan dakwaan yang dilontarkan oleh pemilik mukjizat. Keluarbiasaan ertinya ialah, terjadinya suatu perkara yang berbeza dengan aturan-aturan semulajadi.

Populer Hits