Carian Terperinci
Pengunjung
15897
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
soalan
Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Feminis adalah satu perkataan yang diambil daripada kalimat Perancis (féminisme) dan berasal dari kata Latin (femind), kemudian berlaku sedikit perubahan. Dalam bahasa Inggeris dan juga Jerman, kata itu mempunyai erti yang sama.

Feminine (feminim) bermakna wanita atau jenis perempuan. Istilah Feminisme dapat digunakan untuk dua makna. Makna pertama adalah makna yang telah digunakan secara umum dan telah dikenal, yakni sebuah pemikiran dan kebangkitan untuk membela hak-hak wanita atas laki-laki dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik. Di dalam bahasa Persia, kata feminis sepadan dengan kata zan sâlari , zan gerâ-i dan lain-lain. Jelasnya bahawa dengan semakin laju dan majuya pelbagai pemikiran, muncul pula berbagai organisasi, lembaga dan yayasan yang bergerak dalam bidang kewanitaan dengan nama dan label yang bermacam-macam, seperti: organisasi wanita, lembaga wanita, emansipasi wanita, kebangkitan wanita, dan lain-lain.

Makna kedua adalah: Sifat dan prilaku kewanitaan yang nampak pada laki-laki. Makna yang kedua ini tidak termasuk dalam perbahasan kita.

Feminisme sebagai sebuah gerakan untuk membela hak-hak wanita atas lelaki, mempunyai latar belakang yang panjang. Gerakan itu muncul sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Akan tetapi dapat dikatakan bahawa istilah itu baru digunakan secara rasmi pada abad pertengahan sembilan belas Masehi. Untuk tujuan merealisasikan pemikiran Feminisme, secara perlahan muncullah pelbagai bentuk lembaga dan organisasi. Berbagai-bagai cara dan metod dilakukan untuk mencapai tujuan dan keinginan mereka. Dari dimensi sejarah perkembangannya, Feminisme dapat dibahagi kepada dua bentuk.

Bentuk Pertama: Sejak permulaan abad 19 sampai tahun 1920-an setelah perang dunia pertama).

Bentuk Kedua: Sejak dasawarsa 60-an dan seterusnya.

Yang jelas bahawa Feminisme, pada awal gerakannya adalah merupakan kebangkitan untuk menuntut hak-hak wanita yang mula terjadi di Amerika. Ertinya dalam menghadapi pelecehan wanita yang berkaitan dengan masalah seks. Ketika itu mereka memulakan gerakannya untuk tujuan menuntut hak-haknya yang hanya berdasarkan pandangan dimensi sosial, dan kemudian dimensi agama juga mengalami perkembangannya.

Tentunya titik-titik kelemahan gerakan Feminisme ini mula kelihatan. Walaupun demikian, pada tahun 1970 – 1980 berbagai-bagai gerakan feminis itu tumbuh bagai cendawan. Gerakan-gerakan tersebut terbentuk bermula daripada kelompok-kelompok yang ekstrim sampai kepada kelompok-kelompok yang bersifat keagamaan. Akibatnya adalah, munculnya berbagai idea, pemikiran dan pandangan mengenai feminis. Akan tetapi semuanya itu tidak memperhatikan hak-hak wanita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, solusi lain yang sesuai harus dicari, sehingga tidak ada lagi pelecehan atas hak-hak wanita. Dan adanya pelbagai topik perbahasan tentang feminis yang juga menimbulkan ikhtilaf dan perbezaan pemikiran di antara mereka.

Beberapa aliran Feminisme yang ada pada saat ini adalah: Feminisme Liberal, Feminisme Marxisme, Feminisme Radikal, Feminisme Sosial, Feminisme pra-Moden, Feminisme Islam dan lain-lain. Gerakan Feminis yang mempunyai latar belakang yang panjang, telah masuk ke negara-negara Islam dengan cara dan jalan yang beraneka rupa sejak akhir abad 19.

Feminisme sebagai sebuah kebangkitan dan gerakan sosial, setelah melakukan aktivitinya selama beberapa dekad, telah mampu melahirkan pelbagai pandangan dan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk lembaga yang mereka namakan Women’s Studies (pengkajian wanita) iaitu sebuah lembaga ilmiah. Di samping itu pula, telah berhasil membentuk gerakan baru yang melahirkan pakar-pakar dalam bidang kewanitaan.

Dengan memerhatikan satu hal yang sangat penting tentang munculnya gerakan Feminisme Barat sebagai sebuah gerakan sosial dan budaya, maka berbagai-bagai kritikan serius juga telah dilontarkan kepada setiap dasar dan pandangan feminis yang bermaca-macam itu. Namun untuk membahas persoalan tersebut memerlukan waktu dan kesempatan yang lain.[]

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Oleh kerana Imam Keduabelas Syiah ghaib, maka seluruh konsepsi imamah diragukan?
  7726 Teologi Klasik 2011/06/21
  Berkenaan pertanyaan yang dikemukakan secara global tanpa menyebutkan contoh-contoh tentang  kontradiksi masalah ghaibah dan konsepsi imamah, oleh itu di sini kita harus mengulas tugas-tugas imam, kemudian sesuai atau tidak sesuainya dengan masalah ghaibah menjadi objek analisa kita.Imamah – selaku penerus kenabian dan yang membezakannya dengan ...
 • Dimanakah letak kebahagiaan dan kesempurnaan manusia?
  12226 Akhlak Praktikal 2011/01/01
  Jawapan lengkap untuk pertanyaan ini berada dalam ruang lingkup jawapan terhadap dua pertanyaan asasi berikut ini:1.     Apa erti kebahagiaan? Apakah kebahagiaan tersebut terpisah dari kesempurnaan atau tidak?
 • Mengapa redaksi “al-Qurba” pada ayat 23 surah Syura anda simpulkan sebagai Ahlulbait (a.s)?
  11140 Teologi Klasik 2011/06/14
  Apabila maksud pembicara dari sebuah redaksi atau kata-kata yang digunakan di dalamnya tidak jelas pada setiap kedudukan dan kalimat, maka ia harus dilihat pada petunjuk-petunjuk (qarāin) yang dapat menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Berkenaan dengan ayat 23 surah al-Syura “Qul laa as’alukum ‘alaih ajran illa mawaddata fil qurbah” ...
 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  11407 Teologi Klasik 2011/10/22
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid (monoteisme). Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi ...
 • Dalam perspektif agama Islam dan Syiah, dalam masalah-masalah apa sajakah manusia memiliki ikhtiar dan kebebasan?
  7267 Teologi Klasik 2011/07/21
  Dengan merujuk pada teks-teks agama dan mencermati kandungan ayat-ayat dan riwayat-riwayat, dapat ditemukan adanya pemahaman akan kebebasan manusia. Makna dari pernyataan ini bukanlah bermaksud manusia itu memiliki kebebasan secara mutlak dan tidak ada satupun faktor atau kekuatan yang mampu memberikan pengaruh atau menguasai ke atas perbuatannya, bahkan ...
 • Apakah justifikasi pembunuhan seorang anak kecil ditangan Nabi Khidir menurut perspektif sentimen?
  17640 Tafsir 2012/01/19
  Islam adalah agama kebijaksanaan, akal dan hikmah. Sejak awal penurunannya di zaman Nabi Adam as., Islam telah mepersembahkan ajaran-ajarannya yang dipenuhi cahaya hikmah yang menjadi penyuluh pelita perjalanan umat manusia. Ya, Islam telah melahirkan peribadi-peribadi terpilih dari rahim suci ajarannya. Sejarah telah ...
 • Apakah para malaikat merupakan wujud yang nonmaterial ataukah material?
  13204 Falsafah Islam 2011/01/01
  Mungkin tidak terdapat ayat-ayat suci al-Quran ataupun riwayat-riwayat yang boleh menjadi bukti jelas bahawa malaikat adalah wujud yang tidak mempunyai jisim, akan tetapi melaluiperbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan para malaikat dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan mereka, kita dapat menyimpulkan bahasa mereka adalah wujud yang tidak berjisim; ini karena,ciri-ciri dan ...
 • Apa yang dimaksudkan dengan spiritualism hakiki dan spiritualism emosional?
  7899 Akhlak Praktikal 2011/07/21
  Kebiasaan terdapat orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap spiritual (rohani) dan keimanan pada umumnya kecenderungan mereka adalah berbentuk perasaan dan emosi jiwa. Ertinya orang-orang ini cenderong ke arah kerohanian dan spiritual dengan cara samada dengan mengikut cara (taqlid) kedua orang tuanya, suasana atau di bawah pengaruh dorongan naluri dan ...
 • Apa yang dimaksud dengan syaitan daripada golongan manusia?
  20899 ابلیس و شیطان 2012/07/18
  Syaitan merupakan kata umum untuk setiap entiti ṭaghūt, penderhaka dan golongan sesat, samada daripada golongan manusia atau daripada golongan jin mahupun daripada golongan yang lain. Syaitan bukanlah sebuah kewujudan yang khusus di dalam al-Qur'an, bahkan sehingga manusia yang jahat, tukang fitnah dan orang yang melakukan kerosakan juga ...
 • Bagaimana dapat dibuktikan bahawa penutupan agama adalah sempurna?
  7439 Teologi Klasik 2011/07/18
  Pertamanya kita harus ketahui makna kalimah “کامل” adalah sempurna dan lawannya ialah “cacat.” Secara umumnya ketika kita mendakwa Islam sebagai agama sempurna maka ianya tidak ada cacat cela. Dengan ungkapan yang lebih baik ialah apa sahaja yang menjadi kelaziman untuk mencapai sebuah kehidupan bahagia duniawi dan ukhrawi. Kerana ...

Populer Hits