Carian Terperinci
Pengunjung
17378
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
soalan
Apakah Feminisme (fahaman kewanitaan) itu?
Jawaban Global
Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.
Jawaban Detil

Feminis adalah satu perkataan yang diambil daripada kalimat Perancis (féminisme) dan berasal dari kata Latin (femind), kemudian berlaku sedikit perubahan. Dalam bahasa Inggeris dan juga Jerman, kata itu mempunyai erti yang sama.

Feminine (feminim) bermakna wanita atau jenis perempuan. Istilah Feminisme dapat digunakan untuk dua makna. Makna pertama adalah makna yang telah digunakan secara umum dan telah dikenal, yakni sebuah pemikiran dan kebangkitan untuk membela hak-hak wanita atas laki-laki dalam dimensi sosial, ekonomi dan politik. Di dalam bahasa Persia, kata feminis sepadan dengan kata zan sâlari , zan gerâ-i dan lain-lain. Jelasnya bahawa dengan semakin laju dan majuya pelbagai pemikiran, muncul pula berbagai organisasi, lembaga dan yayasan yang bergerak dalam bidang kewanitaan dengan nama dan label yang bermacam-macam, seperti: organisasi wanita, lembaga wanita, emansipasi wanita, kebangkitan wanita, dan lain-lain.

Makna kedua adalah: Sifat dan prilaku kewanitaan yang nampak pada laki-laki. Makna yang kedua ini tidak termasuk dalam perbahasan kita.

Feminisme sebagai sebuah gerakan untuk membela hak-hak wanita atas lelaki, mempunyai latar belakang yang panjang. Gerakan itu muncul sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Akan tetapi dapat dikatakan bahawa istilah itu baru digunakan secara rasmi pada abad pertengahan sembilan belas Masehi. Untuk tujuan merealisasikan pemikiran Feminisme, secara perlahan muncullah pelbagai bentuk lembaga dan organisasi. Berbagai-bagai cara dan metod dilakukan untuk mencapai tujuan dan keinginan mereka. Dari dimensi sejarah perkembangannya, Feminisme dapat dibahagi kepada dua bentuk.

Bentuk Pertama: Sejak permulaan abad 19 sampai tahun 1920-an setelah perang dunia pertama).

Bentuk Kedua: Sejak dasawarsa 60-an dan seterusnya.

Yang jelas bahawa Feminisme, pada awal gerakannya adalah merupakan kebangkitan untuk menuntut hak-hak wanita yang mula terjadi di Amerika. Ertinya dalam menghadapi pelecehan wanita yang berkaitan dengan masalah seks. Ketika itu mereka memulakan gerakannya untuk tujuan menuntut hak-haknya yang hanya berdasarkan pandangan dimensi sosial, dan kemudian dimensi agama juga mengalami perkembangannya.

Tentunya titik-titik kelemahan gerakan Feminisme ini mula kelihatan. Walaupun demikian, pada tahun 1970 – 1980 berbagai-bagai gerakan feminis itu tumbuh bagai cendawan. Gerakan-gerakan tersebut terbentuk bermula daripada kelompok-kelompok yang ekstrim sampai kepada kelompok-kelompok yang bersifat keagamaan. Akibatnya adalah, munculnya berbagai idea, pemikiran dan pandangan mengenai feminis. Akan tetapi semuanya itu tidak memperhatikan hak-hak wanita yang sebenarnya. Oleh sebab itu, solusi lain yang sesuai harus dicari, sehingga tidak ada lagi pelecehan atas hak-hak wanita. Dan adanya pelbagai topik perbahasan tentang feminis yang juga menimbulkan ikhtilaf dan perbezaan pemikiran di antara mereka.

Beberapa aliran Feminisme yang ada pada saat ini adalah: Feminisme Liberal, Feminisme Marxisme, Feminisme Radikal, Feminisme Sosial, Feminisme pra-Moden, Feminisme Islam dan lain-lain. Gerakan Feminis yang mempunyai latar belakang yang panjang, telah masuk ke negara-negara Islam dengan cara dan jalan yang beraneka rupa sejak akhir abad 19.

Feminisme sebagai sebuah kebangkitan dan gerakan sosial, setelah melakukan aktivitinya selama beberapa dekad, telah mampu melahirkan pelbagai pandangan dan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk lembaga yang mereka namakan Women’s Studies (pengkajian wanita) iaitu sebuah lembaga ilmiah. Di samping itu pula, telah berhasil membentuk gerakan baru yang melahirkan pakar-pakar dalam bidang kewanitaan.

Dengan memerhatikan satu hal yang sangat penting tentang munculnya gerakan Feminisme Barat sebagai sebuah gerakan sosial dan budaya, maka berbagai-bagai kritikan serius juga telah dilontarkan kepada setiap dasar dan pandangan feminis yang bermaca-macam itu. Namun untuk membahas persoalan tersebut memerlukan waktu dan kesempatan yang lain.[]

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits