Gelişmiş Arama
Ziyaret
5884
Güncellenme Tarihi: 2012/04/15
Soru Özeti
Bazen bankada hesabımızda bir miktar para kalmaktadır ve banka otomatik olarak tabii olduğu kanuna göre bir miktar yüzdeliği hesabımıza eklemektedir. Bu para kar sayılır mı, sayılmaz mı?
Soru
Ben bir devlet memuruyum ve maaşımız aylık olarak özel bankalardan birine yatırılmaktadır. Bazen biz bankadan geç maaş almaktayız veya bir miktar paramız bankada hesabımızda kalmaktadır. Banka otomatik olarak tabii olduğu kanun esasınca bir yüzdeliği bizim hesabımıza eklemektedir. Bu para kar sayılır mı, sayılmaz mı?
Kısa Cevap

Büyük taklit mercilerinin çoğunun görüşü aşağıda açıklandığı gibidir:

Eğer banka parayı yatıran kişi tarafından şer’i bir muamele yapmak için vekil kılınmışsa, karın bir sakıncası olmaz. Lakin para kar şartıyla borç olarak verilmişse kar almak haramdır.[1]

Ayetullah Behçet:

Yatırılan paranın karını almak faiz ve haramdır. Lakin banka ile şer’i bir muamele yapılırsa, bunun bir mahsuru olmaz. Örneğin banka herhangi bir malı yatırılan paranın karı miktarınca müşteriye satar ve onun belirli bir müddete dek belirli bir parayı bankaya borç vermesi şartını koşar.[2]

Ayetullah Vahid:

Eğer bunda kar şartı bulunmazsa ve müşteri kendini borç sahibi bilmezse onu almak sakıncasızdır. Her ne kadar bankanın kar vereceğini bilse de durum değişmez.[3]

 


[1] Hamene-i, Ecvibetu’lİstiftaat, s. 1926 ve 1940: Nuri, Tovzihu’lMesail, Mesaili Mutehaddise; Tebrizi, İstiftaat, s. 2120; Mekarim, İstiftaat, c. 1, s. 1377 ve 1383; Fazıl, Camiu’lMesail, c. 1, s. 1094 ve 1095 ve c. 2, s. 1003; Safi, Camiu’l Ahkam, c. 2, s. 1990 ve 1991; Porsıman Cd.

[2] Behcet, Tovzihu’lMesail, m. 2283.

[3] Vahid, Tovzihu’lMesail, m. 2850.

 

 

Ayrıntılı Cevap

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar