Gelişmiş Arama
Ziyaret
4561
Güncellenme Tarihi: 2012/04/18
Soru Özeti
Niçin Kuran’ı kerimde şöyle bir ibaret: «فبشّرهم بعذاب الیم» bulunmaktadır. Zira müjde olumlu bir mana içermektedir?
Soru
Niçin Kuran’ı kerimde şöyle bir ibaret: «فبشّرهم بعذاب الیم» bulunmaktadır? Zira müjde olumlu bir mana içermektedir.
Kısa Cevap

Kuran da ve sözlükte «بشارت» kelimesi hem mutluluk verici ve hemde üzüntü verici haber için kullanılmıştır. Karineler sayesinde hangi manada kullanıldığı anlaşılır. Kuran’ı kerimde bu kelimenin hayırda ve şerde kullanılması kinaye ve kesinlik içindir. Azaptan başka hiçbir şey onları beklememektedir. Zira nasihat, öğüt kâfirlerin ve putperestlerin kalplerinde eser etmemektedir. Yüce Allah, peygamberine hitap ederek şöyle buyuruyor: “Onlara acı azabı ve kötü sonu bildir.”

Ayrıntılı Cevap

Kuran da ve sözlükte «بشارت»  kelimesi hem mutluluk verici ve hemde üzüntü verici haber için kullanılmıştır.[1] Karineler sayesinde hangi manada kullanıldığı anlaşılır.

«بشارت»  kelimesi Kuran da geçmemiştir. Ama ondan türemiş olan kelimeler; örneğin: «بشرى»kelimesi [2]«وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرى‏ لَكُمْ»؛ “Allah onları(meleklerin yardımını) sizlere bir müjde karar kılmıştır.” Ayetinde olduğu gibi mutluluk verici haber, müjde anlamında kullanılmıştır. Ama «بشِّر»  kelimesi Kuran’ı kerimde her iki anlamda kullanılmıştır.

Örneğin:  «بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهار»[3]”iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır.“ ayetinde «بشّر» kelimesi müjde, mutluluk verici haber anlamında kullanılmıştır.

Ama «بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً»[4]  ”münafıklara, acı azabın onlar için olduğunu, müjdele.“ ayetinde ve  «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيم‏»[5] ”onlara acı azabı müjdele.“ ayetinde «بشّر» kelimesi üzücü haber niteliğindedir. Bu kelimenin burada kullanılması kinaye ve kesinlik bildirmek içindir. Yüce Allah, peygamberine hitap ederek şöyle buyuruyor: “Onlara acı azabı ve kötü sonu bildir.”[6] Bu gerçekte bir kınama ve aşağılama taşır.[7]

 


[1] Kurşi, Seyit Ali Ekber, kamus’u-Kuran, c.1, s.194; terihi, fahriddin, mecme’ul-bahreyn, tahkik, seyit Ahmet huseyni, c.3, s.221.

[2] Ali-İmran,126.

[3] Bakara,25.

[4] Nisa, 138.

[5] İnşikak, 24.

[6] Kamus’u-Kuran, c.1, s.194; mecme’ul-bahreyn, c.3, s.221.

[7] Huseyni hemedani, Seyit Muhammet Hüseyin, Envar dreğşan, Tahkik: Muhammet Bagır behbudi, c.18, s.62-63; Nasır Mekarim Şirazi, tefsiri Numune, c.26, s.319.

 

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman ülkelerin kadınları başkalarının yanında yüzlerini kapamaktalar. Bu durumda gençler nasıl birbirlerini görüp beğenecekler?
  4552 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Din alimlerinin çoğu kadının yüzünü örtmesini gerekli görmemelerine rağmen, birçok Müslüman kadın kendi isteğiyle yüzünü örtüyor ve daha fazla hicaplı olmayı tercih ediyorlar. Biz inanıyoruz ki ilgi duymak yalnızca dış güzelliği dayalı olsa ve daha önemli ölçüler göz ardı edilse böyle bir ilgi genel olarak fazla uzun ...
 • Evde kedi beslemenin hükmü nedir?
  1630 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Fakihlerin evde kedi barındırmanın caiz olduğu noktasında hiçbir kuşkuları yoktur. Bilakis Masum İmamlar rivayelerde bizleri bu amele teşvik etmişlerdir. ...
 • Eğer ben vakit yokluğu nedeniyle gusül veya abdest almak yerine teyemmüm alırsam, bu yeterli olacak mıdır?
  9901 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Teyemmüm durumlarından birisi abdest veya gusül almak için fırsatın bulunmayışıdır.1. Her ne zaman abdest veya gusül alırken namazın tümü veya onun bir miktarı vakit sonrasına sarkacak derecede zaman darlığıyla karşılaşılırsa, teyemmüm almak gerekir.[1]2. Eğer insan bilerek abdest veya gusül ...
 • Bedenin hangi bölgelerine gusül vermek lazım ve hangi bölgelerine gusül vermek lazım değildir?
  1370 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Gusülde bedenin bütün dış yüzeyine gusül vermek gerekir. İğnenin ucu kadar yer yıkanmazsa gusül batıl olur. Elbette insanı vesveseye düşürecek şüphelere itina edilmemelidir. Lakin bedenin kulak içi, burun içi, ve ağız içi gibi görünmeyen yerlerini yıkamak caiz değildir. Aynı şekilde bedenin görünen veya görünmeyen yeri olduğu hakkında ...
 • Şeys kimdir?
  4136 تاريخ بزرگان
  Şeys, Hz.Adem’in (a.s) evlatlarından biridir. Kâbil’in Habil’i öldürmesinden sonra Adem ve Havva beş yıl çocuk sahibi olmadılar. Beş yıldan sonra dünyaya gelen çocuklarına Şeys adını verdiler. Hz. Adem onun hakkında şöyle diyor: ‘O, Habil’in yerine verildi, mübarektir ve peygamber olacaktır.’
 • Eğer bir kimse Allaha inanır ama Allah bizim namazımıza ihtiyacı yoktur diyerek namaz kılmıyorsa onun cevabında ne demeliyiz?
  6042 Namaz
  Allah, namaz olmak üzere insanın hiçbir şeyine muhtaç değildir. Zira Allah mutlak bir şekilde müstağnidir. İnsanın kendisidir ki Allaha ve namaza muhtaçtır Allah insana ve insanın namazına ihtiyacı yoktur. Eğer Allah insandan namaz kılmasını istemiş ise Allah insanın faydasını dikkate alarak insandan namaz kılmasını istemiştir, kendi menfaatini ...
 • Alacaklı, hakkını zorla alabilir mi? Mesela beş dakikalığına bayıltarak veya birkaç kişinin yardımıyla zor kullanarak alabilir mi?
  8584 Teorik Ahlak
  Borçlu, borcunu inkar eder veya ödemede mazereti olmadan ihmalkar davranırsa, alacaklı, alacağı miktarı onun malından alabilir. Ancak:1- Bu konuda kanun varsa, kanunlara uymak gerekir.[1] 2- Borçludan alacağını almak fitne ve fesada yol açacaksa o zaman şer’i hakime ...
 • İstihsan nedir? Neden Ehlibeyt mezhebi fıkhında reddedilmektedir?
  12688 مبانی فقهی و اصولی
  Sadece Ehlibeyt ve Şia mezhebinin istihsana muhalefet ettiği ve onu delil bilmediği Ehlibeyt mezhebine yöneltilmiş bir ithamdır; zira Ehlisünnetin dört mezhebinin önde gelenlerinin birçoğu da istihsanın delil teşkil etmediği konusunda bizim ile aynı inancı paylaşırlar. İstihsan sözlükte iyi saymak ve beğenmek anlamına gelir. Istılahta ise onun için ...
 • Hz. Mehdi'den gelen tevki'lerin doğru olduğuna nasıl güvenebiliriz?
  4747 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Masumlardan bize ulaşan hadisler sözlü ve yazılı olarak iki kısma ayrılır. Masum İmam'ın yazılı olarak sorulara verdiği cevaba tevki' denir. Buna göre tevki'ler yazılı hadisler sınıfına girer. Bu hadislerin Hz. Mehdi'den geldiğini bilmek için izlenen yol diğer hadislerin doğruluğunu belirlemekle ayınıdır. Aslında rical ve diraye ilimleri hadis ve rivayet kaynaklarında ...
 • Hangi şeyler namazı bozar?
  4781 Namazı Bozan Şeyler
  On iki şey namazı bozar ve bunlara namazı bozan şeyler denir. 1. Namaz esnasında şartlardan birisinin yok olması. 2. Abdest veya guslü bozan şeylerden birisinin namazda ortaya çıkması. 3. Namaz esnasında elleri üst üste koymak. 4. Hamd suresinden sonra ...

En Çok Okunanlar