Gelişmiş Arama
Ziyaret
1406
Güncellenme Tarihi: 2018/10/02
Soru Özeti
Neden Kuran’ı Kerim Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini 1000’den 50 yıl az olarak ilan etmiştir?
Soru
Selam aleykum; Neden Kuran’ı Kerim Ankebut suresinin 14’üncu ayetinde Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini 950 yıl değilde, 1000’den 50 yıl az olarak açıklamaktadır? «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً»
Kısa Cevap

Kuran’ı Kerim Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresi hakkında şöyle buyuruyor:

«وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ» “Andolsun biz, Nûh'u kavmine gönderdik, onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı, sonunda haksızlık etmekte olan insanları Tûfân yakaladı.”

Cevaba geçmeden önce söz konusu olan soru: Kuran’ı Kerim’in Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini zikretme sebebi ve hikmeti nedir?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) kafirlerin ve müşriklerin küfürlerinde ısarı ve iman getirmemleri sebebiyle üzgün ve tasalıydı. Allah Teala habibine teselli vermek için Hz. Nuh (a.s)’ın halkı yaklışık bin yıl Hakka davet ettiğini çok azı dışında halkın iman getirmediğini bildirmekte. Ama yinede Hz. Nuh (a.s) sabretti ve kalbi kırılmadı. Doğal olarak sabır ve istikamet sana daha layıktır.  Zira senin risalet süren Nuh (a.s)’la kıyaslanamayacak kadar az ve takipcilerin ise daha fazladır.[1] Bu tezekkür Hz. Nuh (a.s)’ın muhalifler karşısında göstermiş olduğu engin sabır ve istikametin   beyanıydı  bir anlamda.

Ayrıca Kuran’ı Kerim’in böylesi uzun süreyi  açıklaması İmam Mehdi (a.s)’ın yüzlerce yıldır hayatta oluşunun Kuran’i şahidi konumundadır.

Ama Kuran’ı Kerim’in Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini 950 yıl değilde 1000’den 50 yıl az olarak açıklama sebebine gelecek olursak. İstisna edilmesi gerçekleşme imkanı olduğu anlamına gelir. Ancak istisna edilmemesi gerçekleşme imkanı olduğu anlamına gelmez. Elbette gerçekleşme imkanının mümkün olmadığıda anlaşılmaz. Daha sade bir tabirle eğer filani bin yıl yaşadı dersek kastımız takriben bu kadar yaşadığı anlamına gelir kesinlik taşımaz.  Ama bin yıldan bir yıl az veya bir ay az yaşadı dersek kuşku ortadan kalkar ve netlik kazanmış olur.[2]

Bazı müfessirler ise 950 yıl yerine 1000’den 50 yıl az tabirinin Kuran’da zikredilmesini Hakka davetin ne kadar uzun süre yapıldığının fark edilmesi için olduğu kanaatındadırlar.[3] Böylelikle Hz. Nuh (a.s)’ın risaleti yüz yıllar yerine bin yılla anılmaktadır.

 

 

 

 

[1] Fahriddin razi, Ebu abdullah muhammed bin omer, mefatih’ul gayb, 25.c,36.s, beyrut, dar’ul ehya et’teras ul’arabi, 3.bk, 1420.h.

[2] Zemahşeri, mahmut, El-Keşşaf en hakaik gavamiz et-tenzil, 3.c, 4445.s, dar ul-kitap el-arabi, 3.bk, 1407.h.

[3] Tabatabayi, Muhammed Huseyin, El-mizan fi Tefsir ul-Kuran, 16.c, 114.s, kum, defter intişarat İslami, 5.bk, 1417.h.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah bir işi yapamayacak kadar güçsüz müdür ve bir başkasının O’nun işini yapması gerekir mi?
  4903 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Bu soruda dile getirilen iddia ve varsayım şudur: Her nerede Allah’ın zatı bir işi yapmaya güç yetirebiliyorsa O’nun kendisi bu işi yapar ve eğer buna güç yetiremezse sebeplerden istifade eder. Allah’ın her işe güç yetirebildiğini bildiğimizden dolayı O’nun fillinin nedenler kanalıyla gerçekleşmesi muhaldir ve her kim bir ...
 • Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
  7083 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır. Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı ...
 • Hazreti Şuayip’in biyografisi; doğumu ve ölümü ne zamandı?
  1502 تاريخ بزرگان
  İsmi Kuran’ı Kerim’de on defa geçmiş olan bir peygamberdir Şuayip (a.s).[1] Arap toplumuna gönderilmiş ve Arapça konuşan bir peygamberdi.[2] Hz. Hud ve Hz. Salih (a.s)’dan sonra dünyaya gelmiştir. Hz. Musa (a.s)’in annesiyle aynı asrın insanıydı. Doğum tarihi ile ilgili tarihsel bir veri bulunamamıştır.
 • Acaba İmam Hüseyn’in (a.s.) Şehribanu imindeki hanım efendiyle evlendiği iddiası doğru mudur?
  24860 تاريخ بزرگان
  İmam Hüseyin’in (a.s.) İslam ordusu tarafından esir alınan Şehribanu ismindeki hanım ile evlendiği konusuyla alakalı birkaç muhtelif rivayet var olmaktadır. Zira bazı rivayetlere göre bu hanım efendi ikinci Halife Ömer döneminde İslam ordusu tarafından esir alınmış, bazılarına gör de üçüncü halife Osman ...
 • Namazını doğru kılmayan bir kimseye tabi olmak caiz midir?
  4661 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Fecr-i sadık ve Fecr-i kazib’ten kasıt nedir?
  31135 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Fecr-i sadık (gerçek/ikinci fecir) ve fecr-i kazib (yalancı/birinci fecir) iki fıkhi ve astronomik terim olup gece ve gündüzün özel vakitleridir. Fecr-i kazib doğuda görülen beyazlıkla meydana gelir. Bu zamanda namaz kılınamaz. Fecr-i sadık’ın zamanı, o beyazlığın doğu tarafından yayılmasıdır. Bu zaman, sabah namazının ...
 • Sigara tiryakisi olan kimse hem oruç tutup hem de sigara içebilir mi?
  6520 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Taklit merciilerinin bu konuda ki görüşleri şöyledir:Farz ihtiyat gereği oruçlu kimse sigara, tütün vb. gibi şeylerin dumanını boğazına kaçırmamalıdır.[1] Ayetullah Hamanaei: Farz ihtiyat gereği oruçluyken sigara içmek caiz değildir.
 • Bir yere girdiğimizde orada kadın sesiyle müzik yayınlanıyorsa nasıl davranmalıyız?
  4409 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu tür şarkılar haramdır. Buna göre sizin için iki görev söz konusudur: 1- Taksi veya araba şoförüne karşı tutumunuz2- Dinlemek veya dinlemek konusunda görevinizBirinci görev konusunda şunu bilmek gerekir ki bu tür şarkılar münkerdir ve göreviniz münkerden alı koymaktır. Marufa emretmek ve münkerden alı koymak gerekli ...
 • İbni Sina, Şeyh İşrak ve Molla Sadra görüşlerinde hayal âlemi nasıl bir âlemdir?
  8214 İslam Felsefesi
  Şeyhi İşrak şuna inanmaktadır: Misal veya hayal âlemi maddeden soyut ama eserlerinden yoksul olmayan varlığın bir mertebesidir. Yani mahsus (hissedilen) ile ma’kul (akledilen) veya madde ile mücerret (soyut) arasındadır. Bu nedenle her iki âlemin (mahsus ve ma’kul) bazı nitelik ve özelliklerine sahiptir. Molla Sadra şöyle inanmaktadır: Hayal âlemi bedenden ...
 • Bir güne ait olmalarına rağmen neden Maide suresinin üçüncü ve altmış yedinci ayetleri arasında fasıla vardır?
  4745 Tefsir
  Maide suresinin üçüncü ve altmış yedinci ayetleri birbiriyle özel bir irtibat taşımaktadır; muhtevaları, tarihi Ğadir Hum hadisesi, bu ayetlerin nüzul sebebi ve bu mesajın Müslümanlara iletilmesinin önemine dikkat etmek suretiyle mesele aydınlanmaktadır. Birbiriyle irtibatlı olan bu iki ayetin Kur’an’da neden fasılalı olarak yer aldığı hususunda ise ...

En Çok Okunanlar