Gelişmiş Arama
Ziyaret
4623
Güncellenme Tarihi: 2018/10/02
Soru Özeti
Neden Kuran’ı Kerim Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini 1000’den 50 yıl az olarak ilan etmiştir?
Soru
Selam aleykum; Neden Kuran’ı Kerim Ankebut suresinin 14’üncu ayetinde Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini 950 yıl değilde, 1000’den 50 yıl az olarak açıklamaktadır? «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً»
Kısa Cevap

Kuran’ı Kerim Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresi hakkında şöyle buyuruyor:

«وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‏ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ» “Andolsun biz, Nûh'u kavmine gönderdik, onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı, sonunda haksızlık etmekte olan insanları Tûfân yakaladı.”

Cevaba geçmeden önce söz konusu olan soru: Kuran’ı Kerim’in Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini zikretme sebebi ve hikmeti nedir?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) kafirlerin ve müşriklerin küfürlerinde ısarı ve iman getirmemleri sebebiyle üzgün ve tasalıydı. Allah Teala habibine teselli vermek için Hz. Nuh (a.s)’ın halkı yaklışık bin yıl Hakka davet ettiğini çok azı dışında halkın iman getirmediğini bildirmekte. Ama yinede Hz. Nuh (a.s) sabretti ve kalbi kırılmadı. Doğal olarak sabır ve istikamet sana daha layıktır.  Zira senin risalet süren Nuh (a.s)’la kıyaslanamayacak kadar az ve takipcilerin ise daha fazladır.[1] Bu tezekkür Hz. Nuh (a.s)’ın muhalifler karşısında göstermiş olduğu engin sabır ve istikametin   beyanıydı  bir anlamda.

Ayrıca Kuran’ı Kerim’in böylesi uzun süreyi  açıklaması İmam Mehdi (a.s)’ın yüzlerce yıldır hayatta oluşunun Kuran’i şahidi konumundadır.

Ama Kuran’ı Kerim’in Hz. Nuh (a.s)’ın risalet süresini 950 yıl değilde 1000’den 50 yıl az olarak açıklama sebebine gelecek olursak. İstisna edilmesi gerçekleşme imkanı olduğu anlamına gelir. Ancak istisna edilmemesi gerçekleşme imkanı olduğu anlamına gelmez. Elbette gerçekleşme imkanının mümkün olmadığıda anlaşılmaz. Daha sade bir tabirle eğer filani bin yıl yaşadı dersek kastımız takriben bu kadar yaşadığı anlamına gelir kesinlik taşımaz.  Ama bin yıldan bir yıl az veya bir ay az yaşadı dersek kuşku ortadan kalkar ve netlik kazanmış olur.[2]

Bazı müfessirler ise 950 yıl yerine 1000’den 50 yıl az tabirinin Kuran’da zikredilmesini Hakka davetin ne kadar uzun süre yapıldığının fark edilmesi için olduğu kanaatındadırlar.[3] Böylelikle Hz. Nuh (a.s)’ın risaleti yüz yıllar yerine bin yılla anılmaktadır.

 

 

 

 

[1] Fahriddin razi, Ebu abdullah muhammed bin omer, mefatih’ul gayb, 25.c,36.s, beyrut, dar’ul ehya et’teras ul’arabi, 3.bk, 1420.h.

[2] Zemahşeri, mahmut, El-Keşşaf en hakaik gavamiz et-tenzil, 3.c, 4445.s, dar ul-kitap el-arabi, 3.bk, 1407.h.

[3] Tabatabayi, Muhammed Huseyin, El-mizan fi Tefsir ul-Kuran, 16.c, 114.s, kum, defter intişarat İslami, 5.bk, 1417.h.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eğer bir kimse Allaha inanır ama Allah bizim namazımıza ihtiyacı yoktur diyerek namaz kılmıyorsa onun cevabında ne demeliyiz?
  7858 Eski Kelam İlmi 2012/09/15
  Allah, namaz olmak üzere insanın hiçbir şeyine muhtaç değildir. Zira Allah mutlak bir şekilde müstağnidir. İnsanın kendisidir ki Allaha ve namaza muhtaçtır Allah insana ve insanın namazına ihtiyacı yoktur. Eğer Allah insandan namaz kılmasını istemiş ise Allah insanın faydasını dikkate alarak insandan namaz kılmasını istemiştir, kendi menfaatini ...
 • Kopya çekmek ve tez notuyla oynamanın hükmü nedir?
  3098 Yasa Ve Kanunlara Riayet Etmek 2019/12/09
  Kopya çekmek ve aynı sonucu doğuran eylemler haramdır. Buna bina tövbe etmeli ve Allah’tan bağışlanma dilemelisiniz. Ama eğer mesleğinizi yapacak gerekli bilimsel birikime sahipseniz bu alanda çalışmanızın da ve karşılında aldığınız paranın da sakıncası yoktur.Bu soruya Taklit Mercilerin vermiş olduğu cevaplar:[1]
 • Tahrip edilmiş korunaktan hırsızlık yapmanın hükmü nedir?
  5918 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Hırsızın elinin kesilmesinin şartları şunlardır:1. Erginlik2. Akıl3. İrade4. Zorunluluğun olmaması5. İster yalnız başına ve ister beraberce olsun hırsızın korunağa saygısızlık etmesi6. Eşyayı korunaktan çıkarması7. Hırsızın mal sahibinin babası olmaması8. Korunağa saygısızlığın ve hırsızlığın gizlice yapılması; açıkça ve aşikâr olarak korunak kırılır ...
 • Acaba bir insan cinle evlilik yapabilir mi?
  3978 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2019/05/28
  Öncelikle sagılarımızı sunarak şu noktayı hatırlatmayı gerek görmekteyiz.bu be benzeri konuları öğrenmenin hayatımıza hiçbir faydası yoktur. Bunun hükmünü öğrenmek bize hiçbir maddi ve manevi fayda sağlamayacaktır. “~~55.56~ فٖيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ”
 • Huzurun hakikatı nedir ve ona hangi yollarla ulaşılır?
  21257 Pratik Ahlak 2010/12/04
  Yaşamda sakinlik ve düşüncenin rahatlığı demek olan huzur, İslam’ın övdüğü güzel bir hakikattır. İslam ona ulaşmak için yollar koymuştur. İslamın öngördüğü huzura ulaşmanın yollarından bazıları şunlardır: Allah’ı anmak, hüsn-ü zan, kendine güven, uzun arzulara kapılmamak, evlenmek, yaşamda ve işlerde programlı olmak, geceden istirahat etmek için faydalanmak, siyah üzüm ...
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12913 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Yüce Allah’ın dünyada kulları karşısında kendi hakkından geçtiği ama halkın hakkından geçmediği doğru mudur?
  7125 Eski Kelam İlmi 2011/08/21
  Tövbe insanın alçaklık ve ilahi azaptan kurtulması için bir yoldur. Tövbe günahtan geri dönme ve Allah’ın dergâhına yönelme manasındadır. Allah insanı günahları sebebiyle meyus etmez ve içten, halis ve doğru bir tövbeye çağırır ve de tövbesinin kabul edileceği vaadini de verir. Tövbe etmek sade bir iş değildir ve günah ...
 • Masum İmamlar da iktidar savaşına girişirler miydi? Onlar da verasete dayalı iktidar mı istiyorlardı?
  5239 Eski Kelam İlmi 2012/03/04
  Birincisi, İmamların siretine baktığınızda Onların iktidar için savaşım vermediklerini gördüğümüz gibi asla iktidar peşinde olmadıklarını da görmekteyiz. Bazı zamanlar haklarını savundularsa bunun nedeni görevlerini yerine getirmek içindi. İmam Ali’nin (a.s) ‘Beni bırakın ve başkalarının yanına gidin.’ sözü bu iddiaya en güzel delildir. İkincisi, başkalarından daha üstün ...
 • Kime şehid demektedirler? Diğer İslamî ve gayri İslamî ülkelerin ölüleri şehid sayılır mı?
  6075 Tefsir 2011/08/17
  Şehid şahit ve hazır anlamında olup değişik derecelere sahiptir. Bu anlamıyla Allah, peygamberler, melekler, Allah yolunda öldürülenler ve tüm müminler şahadet derecelerindeki mertebeler dizisinde yer alırlar. Elbette mukaddes “şehid” sözcüğü ilahî dürtü olmaksızın ve sadece kendi ülkesini savunmak veya hatta istemeyerek ve hedefsizce öldürülen tüm şahıslar için ...
 • Ben, namaz kılarken halim olmuyor, ne yapmam gerekir?
  8175 Pratik Ahlak 2008/04/09
  Namazın bir zahiri ve bir de batıni yönü vardır. Zahirinin kural ve şartları olduğu gibi batının da kural ve şartları vardır.Elbisenin pak olması, kıbleye doğru yönelmek abdestli olmak ve … gibi namazın zahiri şartlarına riayet etmek, namazın zahiri doğruluğuna sebep olduğu gibi, namazın batıni şartlarını yerine getirmek de, örneğin ...

En Çok Okunanlar