Gelişmiş Arama
Ziyaret
5103
Güncellenme Tarihi: 2013/02/16
Soru Özeti
Allah’ın insan yaşamı üzerindeki rolü nedir?
Soru
Allah’ın insan yaşamı üzerindeki rolü nedir?
Kısa Cevap
Allah’ın bütün yaratılış aleminde ve insanların yaşamındaki rolü ilahi hikmete göredir ve Onun iradesi, varlık aleminde ilahi sünnetlerle her an uygulanmaktadır.
 
Ayrıntılı Cevap
Allah’ın bütün yaratılış alemindeki ve insan yaşamındaki rolü ilahi hikmete göre olup, Onun iradesi, varlık aleminde bu ilahi sünnetlerle her an uygulanmaktadır. Onun karşı konulmaz iradesi, insanın kemale ulaşması için varlık aleminin en ezeli kanunu olarak her şeye hakimdir.
Bu sünnet ve kanunlar görünen alemdeki normal etkileriyle sınırlı değildir. Birçok maddi ve manevi sebeplerde, zahir ve batın, bilinçli ya da bilinçsiz bir meseleyi etkilemekte, onların bütün sonuçları ilahi emrin izin ve teyidiyle herkesin yaşamında kendisini göstermektedir. Şöyle ki, Allah Teala mutlak feyiz verici olarak en küçük bir ihmalkârlık yapmamaktadır. Bunun sonucu olarak insan kendi istek ve iradesine dayanarak izleyeceği yolu belirlemesi, Allah’ın iradesinin gerçekleşmesindeki temel bir kanal olmakta ve her bir insanın tezkiye ve kemaline etki etmektedir.
Buna göre cevap şu olur: Hiç bir iş Allah’ın hikmetli iradesinin dışında değildir. Ve bu ilahi irade insan yaşamının her anında hazırdır. Hatta insanın küçük hedefleri de olsa varlık aleminin cevabı, bir yardımcı olarak ona bu yolla ulaşacak ve bu yetki ilk fırsatta kendisine verilecektir. İnsanın kendi iradesiyle kendi yolunu seçebilmesi ilahi bir lütuftur. Yine Allah’ın insanı kendi haline bırakmaması ve daha iyi seçimler yapabilme ortamlarını hazırlaması Onun sonsuz lütfundandır.
İnsan, yaşamında -ister maddi olsun ister manevi- varlık aleminden istediği şeyi, Allah’ın feyizinden en yüce menfaatleri göz önüne alınarak cevap almakta ve bu onun bireysel yaşamında görülmektedir. Bununla birlikte insanın cahilce isteklerinden kaynaklanan sınırlamalar, yüce ve zati istekleriyle çelişen istekler, insanın onların yanlış olduğunu anlamasına sebep olacak ve yaratılışının asıl hedefinin farkına varacaktır.
Demek ki Allah’ın ezeli iradesi yaşama hakimdir ve insanın iradesinden, varlık alemi vasıtasıyla belli şart ve kanallarla bir kişinin en yüce maslahatlarına ortam hazırlamak için düzenlenmiştir.
Mümin kimse aleme hakim olan olayların mahiyetini bildiğinden onların tümünü ilahi inayet olarak görmekte ve onların hakikatini kendisine olan oranını anlamakta, Allah’tan gelen aşk ve nihai saadet talebini kabul etmektedir. Böyle biri teslim ve rıza makamına ulaştıktan sonra bütün sınırlamalardan kurtulur, sonsuz kudret, irade ve rahmete bağlanır.
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz sitemizde yayınlanan ve aşağıda örneğini verdiğimiz benzer konulara bakabilirsiniz:
28934
25135
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah tarafından müteaddit Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet nedir?
  6943 Eski Kelam İlmi
  Allah u Teâlâ’nın lütfünün tecelli ettiği yerlerden birisi hiçbir ümmeti hiçbir zaman kılavuzsuz (hidayetçi) bırakmaması ve daima peygamberleri göndermiş olması ve yeryüzünü hüccetsiz bırakmamasıdır. Ama müteaddit dinlerin var olması ve daha sonraki dinlerin tekâmül bulması farklı dönemlerde beşer fikrinin tekâmül bulması nedeniyledir. Başka bir beyanla ilkel ...
 • Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?
  8380 Tefsir
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Kadın geçici evlilikle zevce olur mu?
  7799 Geçici Evliliğin Şartları
  Her ne kadar muta nikahı şer’i bir nikah olsa ve bir kadın geçici olarak birinin nikahına girdiğinde ona zevce denilse de nikahın bütün hükümlerini taşıması gerekli değildir. Ve bunu karmaşık bir konu olarak algılayamayız. Şii rivayetlerinde daimi ve geçici evlilik arasındaki farklara açıkca işaret edilmiştir. Daimi nikahta ...
 • İmam Rıza (a.s) şuan hayatta olsaydı türbesinin böyle ihtişamlı ve gösterişli olmasını onaylar mıydı?
  1051 زیارت قبور و بنای مراقد
  Hiç şüphesiz İmam Rıza (a.s) kendi hayatında altın tuğlalardan yapılmış bir evde yaşamayı kabul etmezdi. Bununla birlikte Hazretin sevdalılarının İmam Rıza (a.s)’ı  ziyarete gelen sevenlerinin rahat etmesi için geniş ve olanaklı bir muhit hazırlamalarının da bir sakıncasıda yoktur. Zira Masum İmam (a.s)’ın görevi olduğu gibi sevenlerinin ve ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  13972 Pratik Ahlak
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • Allahın sıfatları hakkında bilgi sahibi olduğumuz halde neden günah işliyoruz?
  7484 Pratik Ahlak
  Allah amellerinizden haberdar ve Onun kadir ve hekim olduğunu bilmek insanı itaat yapmaya sürüklemez. Şeytan Allahın sıfatlarını biliyordu, ama Onun emrine sırt çevirdi.İlahi sıfatlar hakkındaki ilim, itikat ve iman ile birlikte olunca, insanı amele sevk eder. Ama heva ve ...
 • Eğer yanlış hayallere dalarak ya da namahrem birisiyle çet yaparak insandan bir su çıkarsa ona gusül etmesi farz olur mu?
  4813 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ehl-i Beyt’ten gelen hadislere dayalı olarak değerli taklid mercilerinin yazmış oldukları fetva ve ilmihal kitaplarında meninin tespiti için birkaç belirti ve alamet zikredilmiştir. Taklid mecileri şöyle demişlerdir:“Eğer insanın meni olup olmadığını bilmediği bir sıvı ondan çıkarsa şu belirtileri taşıdığı takdirde meni olduğuna hükmedilir:
 • Evlenmekle insanın mali durumu iyileşiyor iddia edilmektedir. Eğer gerçekten bu doğru ise neden evli olup fakir olanların sayısı oldukça fazladır?
  8663 Eski Kelam İlmi
  İnsanların yaşam ve servet bakımından farklı olmaları yaratılışın başından beri Allah tarafından takdir edilmiş durumlardan bir durumdur. Ve Allah u Teâlâ insanları imtihana tabi tutmak için rızıklarında var olan bu farklılığı vesile kılmış. Bu esas gereğince dini rehberlerin (a.s.) evlenmeyi tavsiye ve teşvik etmelerinin delili insanların ...
 • Acaba Kuran’ı Kerim’de açıkça karaborsacılığa değinilmiş midir?
  1908 Tefsir
  Kuran’ı Kerim’de karaborsacılık terimi açıkça ifade edilmiş olmasa da karaborsacılıkla ilgili olan ve aynı sonucu doğuran meseleler beyan edilmiştir. Hileli satış ve stokçuluk açıkça beyan edilmiştir. Başka bir ifadeyle stokçuluğun yasaklanması, stokçunun melun ve suçlu tanıtılması gerçekte karaborsacılığın men edilmesi ve kınanmasıdır. Zira stokçunun temel gıda ürünlerini ...
 • Cin suresinin dokuzuncu ayetinin tefsiri nedir?
  10084 Tefsir
  Müfessirler bu ayetin ve benzeri ayetlerin tefsiri hakkında değişik görüşler ileri sürmüştür. Önceki müfessirlerin birçoğu bu ayetin tefsirinde ayetin zahirinin korunmasında ısrar etmiştir. Ama Alusi, tefsirinde bu tefsirlere eleştiriler yöneltmiş ve onlara cevap vermiştir. “Tefsir-i Fizilal” yazarı gibi bazıları da bu ayet ve benzerleri üzerinden, bunlar bizim ...

En Çok Okunanlar