Gelişmiş Arama
Ziyaret
7811
Güncellenme Tarihi: 2013/02/16
Soru Özeti
Allah’ın insan yaşamı üzerindeki rolü nedir?
Soru
Allah’ın insan yaşamı üzerindeki rolü nedir?
Kısa Cevap
Allah’ın bütün yaratılış aleminde ve insanların yaşamındaki rolü ilahi hikmete göredir ve Onun iradesi, varlık aleminde ilahi sünnetlerle her an uygulanmaktadır.
 
Ayrıntılı Cevap
Allah’ın bütün yaratılış alemindeki ve insan yaşamındaki rolü ilahi hikmete göre olup, Onun iradesi, varlık aleminde bu ilahi sünnetlerle her an uygulanmaktadır. Onun karşı konulmaz iradesi, insanın kemale ulaşması için varlık aleminin en ezeli kanunu olarak her şeye hakimdir.
Bu sünnet ve kanunlar görünen alemdeki normal etkileriyle sınırlı değildir. Birçok maddi ve manevi sebeplerde, zahir ve batın, bilinçli ya da bilinçsiz bir meseleyi etkilemekte, onların bütün sonuçları ilahi emrin izin ve teyidiyle herkesin yaşamında kendisini göstermektedir. Şöyle ki, Allah Teala mutlak feyiz verici olarak en küçük bir ihmalkârlık yapmamaktadır. Bunun sonucu olarak insan kendi istek ve iradesine dayanarak izleyeceği yolu belirlemesi, Allah’ın iradesinin gerçekleşmesindeki temel bir kanal olmakta ve her bir insanın tezkiye ve kemaline etki etmektedir.
Buna göre cevap şu olur: Hiç bir iş Allah’ın hikmetli iradesinin dışında değildir. Ve bu ilahi irade insan yaşamının her anında hazırdır. Hatta insanın küçük hedefleri de olsa varlık aleminin cevabı, bir yardımcı olarak ona bu yolla ulaşacak ve bu yetki ilk fırsatta kendisine verilecektir. İnsanın kendi iradesiyle kendi yolunu seçebilmesi ilahi bir lütuftur. Yine Allah’ın insanı kendi haline bırakmaması ve daha iyi seçimler yapabilme ortamlarını hazırlaması Onun sonsuz lütfundandır.
İnsan, yaşamında -ister maddi olsun ister manevi- varlık aleminden istediği şeyi, Allah’ın feyizinden en yüce menfaatleri göz önüne alınarak cevap almakta ve bu onun bireysel yaşamında görülmektedir. Bununla birlikte insanın cahilce isteklerinden kaynaklanan sınırlamalar, yüce ve zati istekleriyle çelişen istekler, insanın onların yanlış olduğunu anlamasına sebep olacak ve yaratılışının asıl hedefinin farkına varacaktır.
Demek ki Allah’ın ezeli iradesi yaşama hakimdir ve insanın iradesinden, varlık alemi vasıtasıyla belli şart ve kanallarla bir kişinin en yüce maslahatlarına ortam hazırlamak için düzenlenmiştir.
Mümin kimse aleme hakim olan olayların mahiyetini bildiğinden onların tümünü ilahi inayet olarak görmekte ve onların hakikatini kendisine olan oranını anlamakta, Allah’tan gelen aşk ve nihai saadet talebini kabul etmektedir. Böyle biri teslim ve rıza makamına ulaştıktan sonra bütün sınırlamalardan kurtulur, sonsuz kudret, irade ve rahmete bağlanır.
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz sitemizde yayınlanan ve aşağıda örneğini verdiğimiz benzer konulara bakabilirsiniz:
28934
25135
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazen kıbleye doğru oturuyor ve temiz imamlar (a.s) ile sohbet ediyorum ve bu esnada bedenimde özel bir hal hissediyorum ve deyim yerindeyse tüm tüylerim ürperiyor. Bu hal neyin işaretidir?
  9831 Pratik Ahlak 2012/01/18
  Bildiğiniz gibi masum hazretler (a.s) bizim amellerimizi gözetlemektedir ve rivayetlerde de bu konuya işaret edilmiştir. Kesinlikle bu ilgi onların haremindeyken veya dikkatle kendilerine sevgi ifadesinde bulunduğumuzda daha çok ve belirgindir. Öte taraftan bedenin heyecanlıyken ve manevi hallerde reaksiyon göstermesi, hepimiz için vuku bulmuştur ve ayet ve rivayetlerde de bunun ...
 • Birbirini seven ve ilişkilerinde günaha düşmek istemeyen kız ve oğlan hangi şer’i yolla sorunlarını giderebilirler?
  16977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hekim olan Allah bu ikisini birbiri için yaratmıştır. Çünkü onlar birbirinin huzur kaynağıdır, birbirlerinin duygusal, ruhsal ve cinsel isteklerini karşılamaktadırlar.İslam iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması için evliliğin (geçici veya daimi) çerçevesini belirlemiştir. Kadınla erkek ...
 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  22722 تاريخ بزرگان 2008/07/22
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  14387 تاريخ بزرگان 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Ne zaman baba ve anne adına (onlardan vekalet ve niyabet olarak) namaz kılmak mümkündür?
  7573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/28
   Diri bir kimse adına (onlardan naip ve vekil olarak) farz namaz ve oruç yerine getirmek caiz değildir. Mükellef olan her kes kendi farz namazlarını mümkün olan her şekilde yerine getirmelidir. (İster ayakta, ister oturarak, ister yatarak hatta işaret ile)İmam Humeyni ve diğer taklit ...
 • Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
  5524 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 ...
 • Cenabet olan kimse gusül almadan banyodan çıkarsa bütün bedeni necis sayılır mı?
  24678 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/12
  Sorunun cevabını vermeden önce şu noktayı hatırlamamız gerekir: Cenabetten maksat necasetle bütün bedenin necis olması değildir. Cenabet gerçekte manevi necasettir. Meni bedenin tümünü değil yanlızca bedenin değdiği yeri necis eder, yıkamakla ve necasetin gidermesiyle değdiği yer pak olur. Örneğin cenabet olan ...
 • Kuran’a göre gençlerin toplumdaki rolü nedir?
  2910 Tefsir 2020/01/20
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12947 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Nafile namazlarını hangi zamanlarda kılmak gerekir?
  10895 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Nafile namazlarını kılmak, farz namazları kılmak için hazırlık oluşmasına ve insanda farzları ve farz namazları yerine getirmeye dönük bir rağbet meydana gelmesine neden olur. Nafilenin en önemli etkisi, yakınlık hadisi adındaki hadiste belirtilen şeydir: İmam Sadık (a.s) büyük atası Peygamberden (s.a.a), Peygamber (s.a.a) Cebrail’den ve Cebrail de Yüce Allah’tan ...

En Çok Okunanlar