Ətraflı axtarış
Baxanların
5354
İnternetə qoyma tarixi: 2012/02/07
Sualın xülasəsi
Ali- İmran surəsinin 144- cü ayəsi əziz Peyğəmbərin (s) şəhadətinə dəlalət edir?
Sual
"وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِیْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِکُمْ" ayəsi (Ali- İmran 144) əziz Peyğəmbərin (s) şəhid olmasına dəlalət edir?
Qısa cavab

Qeyd olunan ayənin şəni nuzuluna diqqət edərkən sualdakı uhud döyüşündə o şayə ki, müsəlmanlar arasında bu məzmunla ki, Peyğəmbər öldürülübdür- yayıldı. Müsəlanlardan bir çoxu döyüş meydanından çıxdılar, bir cürə ki, hətta bəziləri bu fikirdə idilər ki, Peyğəmbərin ğldürülməyi ilə İslam dinindən dönsünlər və bütpərəstlərin böyüklərindən Əman istəsinlər. Bu vaxtda şərafətli ayə nazil oldu və döyüşdən əl çəkmiş bir dəstə müsəlmanı bərk danladı ki, dinlərində möhkəm və sabit qədəm olmalıdırlar; əgər Peyğəmbər diri ola ya ölə və yaxud öldürülə siz gərək dininizdən dönməyəsiniz. "Öldürüldü" feli təkcə bir fərziyyəni bəyan edir ki, hətta fərz etsək ki, Peyğəmbər öldürülüb. Müsəlmanlar gərək dinlərində qalsınlar və vəzifələrində səhlənkarlıq etməsinlər; bu cəhətdən bu ayə Peyğəmbər (s) şəhadətinə dəlalət etmir.

Ətreaflı cavab

Əziz Peyğəmbərin (s) vəfat ya şəhadət məsələsi araşdırılan və müzakirə olunan məsələlərdəndir o həzrətin şəhadətini sübut etmək üçün hədis və tarixi kitablardan bir sıra dəlillər bəyan olubdur.[1]

eyğəmbərin şəhadətinə dəlaləti

Amma şərafətli ayənin xüsusunda ki, buyurur: "Muhəmməd (s) fəqət Allahın elçisidir və ondan qabaq başqa elçilər də olublar. Əgər o ölə və ya öldürülə, siz arxaya qayıdacaqsınız? (İslamı buraxıb cahiliyyət və küfür dövrünə qayıdacaqsınız?) və hər kəs arxaya qayıda, heç vaxt Allaha zərər verməz".[2]

O ayənin şəni nuzuluna diqqət etmək lazımdır və o belədir: "O zaman ki, müharibə odu müsəlmanlarla bütpərəstlər arasında şiddətlə olovlanmışdı, bir səs ucaldı və bir nəfər dedi: Muhəmmədi öldürdüm... bu düz həmin an idi ki, "Əmru ibni qəmeyi harisi" adlı bir şəxs Peyğəmbər tərəfə bir daş atdı və o həzrətin alnı dişi və aşağı dodağı partladı. Bu vaxtda düşmən istəyirdi Peyğəmbəri öldürsün ki, Müsəb ibni Əmir" İslam qoşununun bayraqdarlarından biri onların hücumlarının qarşısını aldı amma özüdə bu arada öldürüldü çünki onun Peyğəmbərə çox oxşarlığı var idi, düşmən elə düşündü ki, Peyğəmbər qanına qəltan olubdur ona görə də bu xəbəri uca səslə bütün qoşuna çatdırdı.[3]

Bu xəbərin yayılması nə qədər ki, bütpərəstlərin ruhiyyəsində müsbət təsir qoyursa o qədər də müsəlmanlara mənfi təsir qoyub onları titrətdi, bir çoxları ki, müsəlmanların əksəriyyətini təşkil edirdilər əl- ayağa düşüb sürətlə döyüş meydanından çıxdılar, hətta bəziləri bu fikirdə idilər ki, Peyğəmbərin (s) öldürülməsiylə İslam dinindən dönüb və bütpərəstlərin başçılarından aman istəsinlər, amma onların müqabilində, Əli (ə) Əbu düğanə, Təlhə, və səhabələrdən başqa bəziləri kimi az bir dəstə idi ki, qalan müsəlmanları möhkəm dayanmağa çağırırlar. O vaxta qədər ki, aydın oldu ki, Əziz Peyğəmbər (s) sağdı və bu xəbər səhvən ya yalan olaraq müsəlmanlar arasında yayılıbdır. Bu vaxt, ayə nazil oldu və döyüşdən əl çəkmiş bir dəstə müsəlmanı bərk danladı.[4] Buna əsasən, qeyd olunan ayə və mənanı yetirir ki, İslam şəxsiyyət pərəstlik dini deyil və fərzən Peyğəmbər (s) bu döyüş meydanında şəhid olsaydıda, müsəlmanların vəzifəsi şübhəsiz mübarizəni davam etdirmək idi və onlar gərək dinlərində möhkəm və sabit qədəm qalaydılar; çünki Peyğəmbərin ölümü ya şəhadətiylə İslam sona çatmır, bəlkə həqiqi dindir ki, əbədi qalacaq.[5]

"Öldürüldü" feli təkcə bir fərziyyəni bəyan edir ki, hətta, fərz etsək ki, Peyğəmbər öldürülüb müsəlmanlar gərək dinlərində qalsınlar və vəzifələrində səhlənkarlıq etməsinlər; bu cəhətdən bu ayə Peyğəmbərin (s) şəhadətinə dəlalət etmir.[1] - Bax: Göstərici: "İslam Peyğəmbərinin vəfatı ya şəhadəti" sual 4073 (sayt: 4348).

[2] - Ali- imran surəsi, ayə 144

«وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِیْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِکُمْ». 

[3] - Məkarim Şirazi, Nasir, Təfsiri nümumə, cild 3, səh 115, Darul- kutubul İslamiyyəh, Tehran, 1374 hicri şəmsi.

[4] - Həmin.

[5] - Həmin, səh 116; V R.K. Fəxri Razi, Əbu Əbdillah Muhəmməd ibni Ömər, Məfatihul- ğeyb, cild 9, səh 377, Darul- əhyaut- turasil- ərəbi, Beyrut, 1420 hicri qəməri.

Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Həccə getməkdən ötrü kimdənsə borc almaq olarmı?
  3875 İstitaətin şərtləri 2015/05/27
  Bu sualın iki bölümdə cavabı ola bilər: A) İslam aləmində həcc əməli elə əzəmətli ibadətlərdəndir ki, ondan otrü borc alıb Həccə getmək olar. Bu haqda Məsum İmamlardan (əleyhimussalam) hədis kitablarında rəvayətlər də nəql olunmuşdur.[1] B) İkinci mövzu budur ki, həccin şəraitlərindən birinin insanın özünün ...
 • Вәһј нәдир вә пејғәмбәрләрә һансы кејфијјәтдә назил олмушдур?
  5947 Quran 2010/04/24
  Вәһј сөзү лүғәтдә, сүрәтли ишарәјә дејилир. Бу ишарә, сөзлә, рәмзлә, тәркибсиз сәслә вә ја мүхтәлиф ишарәләрлә ола биләр. Бу кәлмәнин Гурани кәримдә мүхтәлиф мәналарда ишләнмәси диггәтимизи бир нечә мәтләбә ҹәлб едир: Әввәла: Вәһј, инсана мәхсус олмајыб, биткиләрә, һејванлара вә саир мөвҹудатлара да ола биләр. ( Бу ...
 • Hər ay məvacibdən müəyyən miqdar bir şəxsə vəqf etmək doğru hesab edilirmi?
  3755 Vəqf 2014/05/26
  Bu haqda alimlər arasında ixtilaf var. Bəzi müctehidlər pulun vəqf olunmasını düzgün, bəziləri isə belə bir vəqfi doğru hesab etmirlər. Bəziləri isə belə bir əməli ümumiyyətlə, nəzir hesab edirlər. Bundan əlavə: Təqlid olunan müctehidlər bu sualı belə cavablandırırlar: Həzrət ayətullah-üzma Xamnei (Allah hifz etsin) Pulun vəqf olunması düzgün deyildir.
 • Məsələni bilməməzlik üzündən meyyiti hənutsuz torpağa basdırsalar vəzifə nədir?
  5319 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/02/07
  Qüsuldan sonra meyyitə hənut vurmaq vacibdir. Yəni alnına, əllərinin içinə, dizlərinə, ayaqların iki böyük baş barmağına kafur sürtsünlər.[1] Amma dəfndən sonra başa düşsələr ki, meyyiti hənut eləməyiblər, bədən qəbrdə iylənməyib məhv olmayıbsa qəbrin qazılması və elə qəbirdəcə hənut olunması vacibdir. Onu qəbrdən çölə çıxarmaq lazım deyil. Amma ona ...
 • Qeyri-İslami banklara pul qoyub ondan sud götürmək sələm sayılırmı? Belə banklarda işləməyin iradı varmı?
  5103 Qeyri İslami qurumlar və qüeyri müsəlmanlarla əlaqə 2014/05/22
  Bu vaxta qədər mərcei-təqlid müctehidələrin idarələrindən aldığımız cavablar bu minvalladır: Ayətullah-üzma Xamneyinin (Allah qorusun) idarəsindən: 1-i və 2-i cavablarda: banka pulun özünü borc kimi vermədiyinə görə ondan ələ gələn sudun iradı yoxdur. 3-cü cavab: Əsl bankda işləməyin heç bir iradı yoxdur. Amma, bankda sələm əməliyyatında işləməyə icazə ...
 • Peyğəmbərimizin və imamlarımızın kənizi və qulamı olması bir növ quldarlıq deyildirmi?
  10852 Qədim kəlam 2011/05/17
  Düzdür ki, Quranda qullarla evlənməyin hökmləri, onlarla məhrəmlik, mükatibə (qulların azadlığı üçün yazılan müqavilə) və s. hökmlər zikr olunmuşdur və bu da Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə və islamın əvvəllərində quldarlığın varlığını sübuta yetirir, amma qullarının azad edilməsi üçün islamın çox dəqiq və tənzim olunmuş proqramları ...
 • Heyvan növlərini özünə nisbət verməklə İmamlara ehtim edə bilərmi? Məsələn. Deyə ki, "mən İmam Hüseynin itiyəm". Bu düzdürmü?
  5450 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Qurani kərim və Peyğəmbərimiz insanın şərayətli məxluq olması barəsində bir çox mətləblərə işarə etmişlər. Xüsusən də möminlərin ehtiramı və məqamı barəsində xeyli ayə və hədislərimiz vardır. Qurani kərim və Peyğəmbərin hədisləri insanlara gözəl adların qoyulmasını və insanların bir- birlərini gözəl adlarla bir- birlərini çağırmasını təkidlə buyurmuşlar. Qurani kərim ...
 • Torpağa səcdənin fəlsəfəsi nədir?
  15424 بیشتر بدانیم 2012/07/22
  Səcdənin həqiqəti (Allah qarşısında) xüzu, zillət və bəndəlik izhar etməkdir. Səcdə vacib əməllərdən biridir. Çünki Allahın kəlamında deyilir: “Ey iman gətirənlər! Rüku edin və səcdə yerinə yetirin!” Bimək zəruridir ki, şiələr “torpaq üçün” deyil, “torpağın üzərinə” səcdə edirlər. Çünki Allahdan başqası üçün səcdə etmək bütün ...
 • Xəstəlik ya həkimlik məsələlərindən qeyri yerlərdə uşaq saldırmaq olarmı?
  8849 Uşaq salmaq 2012/07/18
  Sualdakı məsələ barəsində təqlid mərcələrinin fətvaları var ki, onlara işarə etmək yaxşı olar: Sual 1260: İqtisadi problemlər üzündən uşaq saldırmaq olarmı? Cavab: İqtisadi problemlərin yaranması üzündən uşaq saldırmaq düzgün deyil. (Cayiz deyil) Sual 1261: Hamiləliyin ilk aylarında, həkim müayinə etdikdən sonra, ...
 • Alimlərin nəzərincə siqaret çəkmək haramdırmı?
  12648 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/06
  İslam dini insan sağlamlığına zərər vuran bütün yeyinti və içki məmulatlarını, habelə zərərli şeylərin istifadəsini qadağan etmişdir. Belə ki, zərərli olan şey daha təkidlə qadağan, zərərvermə baxımından üstün dərəcədə olanlar isə haram edilmişdir. Mərhum İmam Xomeyni (r. ə.) buyurmuşdur: "İnsana zərər verən şeylərin yeyilməsi haramdır."

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  152338 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  126118 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  105524 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  99319 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  82459 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  68316 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  48997 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  37122 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  36508 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  35514 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...