Ətraflı axtarış
Baxanların
3374
İnternetə qoyma tarixi: 2012/02/18
Sualın xülasəsi
“Kumeyl” duasında deyildiyi kimi hansı günahlar ismət pərdələrinin yırtılmasına, bəlanın nazil olmasına, duanın qəbul olunmamasına səbəb olur?
Sual
Salam. Əli (əleyhis-salam) “Kumeyl” duasında hansı günahlara işarə edir:
اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِکُ الْعِصَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُغَیِّرُ النِّعَمَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدُّعاَّءَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَقطَعُ الرَّجاءَ؛ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ الْبَلاَّءَ
(İlahi, mənim, ismət pərdələrini yırtan günahlarımı bağışla! İlahi, mənim danlaq və məzəmmət gətirən günahlarımı bağışla! İlahi, mənim, nemətləri dəyişdirən günahlarımı bağışla! İlahi, mənim duanın qəbuluna mane olan günahlarımı bağışla! İlahi, mənim bəla nazil edən günahlarımı bağışla! İlahi, mənim ümidimi kəsən günahlarımı bağışla!)?
Qısa cavab

Ümumi şəkildə desək, hər bir günah insanın ismət pərdələrinin yırtılmasına, bəlanın nazil olmasına, duanın qəbul olunmamasına, ruzinin kəsilməsinə, xeyir-bərəkətin insan həyatından aradan qalxmasına səbəb olur. Dini mənbələrimizdə də işarə edildiyi kimi, bu, günahın təbii xassəsi və təsiridir. Amma bəzi rəvayətlərə müəyyən günahların öz ardınca gətirdiyi xüsusi ağır və acınacaqlı təsirlərə də işarə olunur. Məsələn, camaata zülm etmək, yaxşı işləri və başqalarına ehsanı tərk etmək, Allahın nemətlərinə qarşı nankorluq etmək, şükür etməmək. Bunların hamısı insana verilmiş nemətin dəyişməsinə səbəb olur. Bəzi günahlar ilahi əzab gətirir, o cümlədən, zalım şəxsin onunla tanınmış, məşhurlaşmış olduğu zülmlər, habelə camaatın hüquqlarına, mal-dövlətinə, abır-heysiyyətinə təcavüz etmək, onları rişxənd etmək. Bəzi günahlar insanın ruzisini azaldır. Misal üçün, başqalarının yanında yoxsulluq izhar etmək, işa və sübh namazının vaxtında qəzaya gedəcək şəkildə yatmaq.

İsmət pərdələrini yırtan günahlar: şərab içmək, qumar oynamaq, camaatla yersiz zarafat etmək, əbəs və faydasız sözlər danışmaq, camaatın eyiblərini axtarmaq, günaha aludə olan insanlarla oturub-durmaq.

İlahi əzabın nazil olmasına səbəb olan günahlar: zülmə məruz qalan şəxsə kömək etməmək, məhrumlara baş çəkməmək, əmr be məruf və nəhy əz münkəri tərk etmək. Deməli, imam Əli (əleyhis-salam)-ın istiğfar etməsi xüsusi bir günahdan deyil, ümumi şəkildə bütün günahlardan istiğfar sayılır.

Ətreaflı cavab

Bu sualın cavabında demək lazımdır ki, ümumiyyətlə, hər günah külli şəkildə insanın Allah dərgahında ismət pərdələrinin yırtılmasına, insana bəla nazil olmasına, duasının qəbul olunmamasına, xeyir-bərəkətin insan həyatından götürülməsinə, ruzinin kəlməsinə və s. səbəb olur. Dini mənbələrimizdə də işarə edildiyi kimi, bu, günahın təbii əsəri və xassəsidir. Hədisdə qeyd olunur ki, Allah-taala buyurur: “Bəzən Mənim bəndəm bir hacəti istəyir və Mən onun duasını qəbul edirəm, lakin o, günah edir,  Mən də mələklərimə deyirəm ki, bu bəndəm günah vasitəsi ilə özünü Mənim qəzəbimə düçar etdi, özünü nemətdən mərhum olmağa layiq etdi. Bundan sonra öz istəyi ilə Mənim dərgahımdakı istəyinə nail olmayacaqdır. O zaman (hacətlərinin rəva olması) mümkündür ki, bəndəliyə boyun qoysun.”[1]

İmam Əli (əleyhis-salam) buyurur: “Allaha and olsun! Heç bir nemət insandan (səbəbsiz olaraq)  alınmır; yalnız günah səbəbi ilə alınır.”[2]

“Kumeyl” duasının ilk cümlələrində müttəqilərin  rəhbəri Əli ibni Əbi Talib (əleyhis-salam) bəlkə də bu məsələyə işarə edir və bu cümlələri təkrar etməklə demək istəyir ki, “Pərvərdigara, hər günah ki, ismət pərdələrinin yırtılmasına, bəlalın nazil olmasına, duanın qəbul olunmamasına səbəb olur, o günahlarımı bağışla!” Bu cümlələrin axırında isə deyir:  “Mənim düçar olduğum hər bir günahı, xətanı və səhvi əfv et!”

Bəla və müsibətlərin günah və məsiyətlə əlaqəsi elə sıx şəkildədir ki, Qurani-kərim insan üçün baş verən hər bir ağır hadisəni günahın nəticəsi hesab edir və buyurur: “Sizə çatan hər bir bəla və müsibət əncam verdiyiniz (çirkin və günah) əməllərə görədir, Allah onların çoxunu da əfv edib bağışlayır.”[3]

Deməli, dini təlimlərin məcmusundan – istər ayə, istərsə də rəvayətlərdən məlum olur ki, günah bəlanın nazil olmasında çox təsirli rol ifa edir. İmam Sadiq (əleyhis-salam) buyurur: “Dəryada (suda) yaşayan varlıqların həyatı yağış sayəsindədir. Əgər yağış yağmazsa, həm quru yerlər, həm də dəryalar məhv olub aradan gedər. Bu da günahların çoxaldığı vaxtdır.”[4]

Bunlar küllü şəkildə günahın acınacaqlı axır-aqibətini bəyan edən rəvayətlərdən bir nümunə idi. Bir çox rəvayətlərdə bəzi günahların törətdiyi xüsusi acınacaqlı təsirlərə işarə edilir ki, burada onların bir neçəsini qeyd edirik:

Əbu Xaliq Kabuli deyir ki, İmam Səccad (əleyhis-salam)-ın belə buyurduğunu eşitdim: “Nemətin dəyişilməsinə səbəb olan günahlar: camaata zülm etmək, yaxşı işləri və camaata ehsanı tərk etmək, nemətlərə qarşı nankorluq etmək, şükürü tərk etmək. Mütəal Allah buyurur:

إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

“Həqiqətən Allah bir qövmün vəziyyətini, onların özləri öz vəziyyətlərini dəyişməyincə dəyişməz.”[5]

Əzab nazil edən günahlar: zalım şəxsin məşhurlaşmasına səbəb olan zülm, camaatın haqqına təcavüz və onlara rişxənd etmək.

Ruzinin alınmasına (kəsilməsinə) səbəb olan günahlar: başqalarının yanında fəqirlik izhar etmək, işa və sübh namazlarının vaxtında yataraq onları qəzaya vermək, Allahın nemətlərini kiçik saymaq və Allahdan şikayət etmək.

İsmət pərdələrini yırtan günahlar: şərab etmək, qumar oynamaq, camaatla yersiz zarafat etmək, əbəs və faydasız sözlər danışmaq, camaatın eybini axtarmaq, günaha aludə olan insanlarla oturub durmaq.

Əzabın nazil olmasına səbəb olan günahlar: zülmə, təcavüzə məruz qalan insana kömək etməmək, məhrumlara baş çəkməmək, əmr be məruf və nəhy əz münkəri tərk etmək.

Düşmənlərin insana hakim kəsilməsinə səbəb olan günahlar: aşkarda zülm etmək, aşkarda günah etmək, haram işlərə qurşanmaq, yaxşılara itaətsizlik etmək və şər insanlara tabe olmaq.

İnsanı tez həlak edən günahlar: sileyi-rəhimi kəsmək, yalan yerə and etmək, gerçək olmayan sözlər danışmaq, zina etmək, müsəlmanların yolunu bağlamaq, ləyaqəti olmadan imamət iddiası etmək.

İnsanın Allaha ümidini kəsən günahlar: Allahın rəhmətindən ümidsizlik, Allah dərgahında məyusluq, Allahdan qeyrisinə arxalanmaq, Allahın vədələrini təkzib etmək.

Duanın qəbuluna mane olan günahlar: sui-niyyət, batinin çirkinliyi, din qardaşları ilə münafiqcəsinə (ikiüzlü) davranmaq, başqalarının istəyinə cavab verməmək, vacib namazları qəzaya gedənə qədər təxirə salmaq, Allah yolunda yaxşılıq və ehsan etməmək, sədəqə verməmək, nalayıq sözlər danışmaq, haram tikə yemək, qeybət etmək, həsəd etmək, ücb, özünü hamıdan yüksəkdə görmək, qəlbin daşlaşması, riyakarlıq və s.”[6]

Qeyd edək ki, bunların hər hansı biri üçün qeyd olunanlardan artıq hallar da baş verə bilər ki, ixtisara riayət etməklə kifayətləndik.[1] Deyləmi, Həsən, “İrşadul-qulub iləs-səvab”, 1-ci cild, səh. 150, “Şərif Rəzi” nəşriyyatı, Qum, birinci çap, 1413-cü il

[2] Yenə orada

[3] “Şura” surəsi, ayə: 30

[4] Məclisi, Məhəmməd Baqir, "Biharul-ənvar", 70-ci cild, səh. 349, “Vəfa” müəssisəsi, Beyrut, 1409

[5] “Rəd” surəsi, ayə: 11

[6] Hürr Amili, “Vəsailuş-şiə”, 16-cı cild, səh. 282-283, “Alul-beyt” müəssisəsinin çapı, Qum, 1409

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Kimlər cənnətə daxil olacaq?
  5970 Qədim kəlam 2011/02/14
  Bir çox Quan ayələrində tədqiqat aparıldığı zaman, bu nəticəni əldə etmək olur ki, cənnət Allahın insanlara verdiyi bir vədədir. Cənnət o insanlara nəsib olur ki, "müttəqi" "mömin" Allahın və onun rəsulunun göstərişlərini tamamlaya yerinə yetirsin. Bu cür insan səadətə çatmış və xoşbəxt insandır. Allahın və həzrət rəsul əkrəmin ...
 • Övladın dünyaya gəlişindən əvvəl valideynlərin riayət etməli olduqları şeylər hansılardır?
  6915 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/12
  Övladın dünyaya gəlişindən əvvəl ata-ananın riayət etməli olduğu əməllərin bəzisi aşağıdakılardan ibarətdir:Dinin vacib əməllərini yerinə yetirmək, ailə münasibətlərinə riayət etmək, halal, pak-pakizə yeməklər və müxtəlif çeşidli meyvələr yemək, genetik analizlər vermək və yoxlanışdan keçmək, ruhi yorğunluq və sarsıntıların qarşısını almaq, gözəl təbii mənzərələrə tamaşa etmək, fiziki gigiyena qaydalarına riayət ...
 • Vəliyyi- fəqih mələklərdən üstündürmü?
  3875 Nizamlar (Qurluşlar) 2011/02/15
  Qeybət əsrində vilayət- fəqih Peyğəmbər (s) və imamlar (ə)- ın vilayətinin davamıdır. Başqa sözlə, vilayəti- fəqih, Peyğəmbər (s) və imamların (ə) vilayətindən götürülüb. O həmin ixtiyarla islam hökumətini təşkil edib və onu idarə etməyə məmur olubdur. Digər bir tərəfdən, İmam Xumeyninin nəzərinə ...
 • Quranda, yeddi səmadan məqsəd nədir?
  3661 Təfsir 2012/06/13
  Elmi cəhətdən səma və planetlər barəsində bir çox məlumtların əldə olunmasını nəzərə alsaq, Quranda yeddi səma barəsində dəqiq bir nəzər vermək olmaz. Bu mövzuda bir çox nəzəriyyələr vardır. Bunu da yaddan çıxarmamalıyıq ki, Quran insanların tərbiyə və mənəvi hidayəti üçündür. Quranın yeddi səma və yeddin yerin ...
 • Məskən faizsiz borc hesablarında yığılan pullara xums düşürmü?
  2867 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Bir şəxsin yaşamaq üçün evi yoxdur və ev almaq ya ehtiyacı olduğu şeyləri almaq üçün əmanətə pul qoyubdur, bu pula xums düşürmü? Sualının cavabında Rəhbər buyurur: Qazanc mənfəətindən əmanətə qoyulan pul, əgər yaşayış xərclərini ödəmək üçün olarsa, xums ilinin əvvəlində, xumsu var. Yox əgər əmanətə qoyulan pul yaşayışın zəruri şeylərini ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  13750 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Hindıya onun Quranla tanışlıq və onu oxumaq istəməsini nəzərə almaqla Quran hədiyyə etməyin şərii hökmü nədir?
  3496 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/11
  Bu barədə mərcələrin nəzərini açıqlamamışdan qabaq, bir neçə məsələyə diqqət etmək lazımdır:Hindu kafirlərdən sayılır.Quranın kafirlər tərəfindən hörmətsizlik və ya nəcislənməsinə yəqin etdikdə (nəinki ehtimal), mərcələrdən heç biri onlara Quranı verməyə icazə vermirlər.
 • Bir qadının haqqı var ki, öz səsini naməhrəmin qulağına çatdırsın? Əgər bu işdən hədəf nə İslam və nə də işi ilə əlaqədə olmasa necə?
  2204 Qadınların ictimai fəaliyyətləri 2015/06/29
  Ümumiyyətlə, qeyri-zəruri hallar istisna olmaqla, həddən artıq danışmaq bəyənilməz əməldir və hər kəs öz danışığında həddi və hüdudu gözləməlidir. O yolda, qadın üçün də yaxşı olar zəruri yerlər istisna olmaqla, hər qarşıya çıxan naməhrəmlə danışıqdan çəkinsin. Hərhalda, Quranda qadınların danışığı haqqında təkid olunmuş məqam o haldadır ki, ...
 • Əli (ə) ın sözü
  3615 Hədis elmləri 2012/01/08
  Əllamə Məclisi bəharul Ənvarda bir rəvayət nəql edir ki, onda belə gəlib: Bir şəxs Həzrəti Əli (ə) dan istədi ki bu suallara cavab versin: Vacib nədir? Daha vacib hansıdır? Problem nədir? Daha problem hansıdır? Təəccüblü nədir? Daha təəccüblü hansıdır? Yaxın nədir? Daha yaxın hansıdır? Hələ sualı qurtarmamışdı və dilini ağzına ...
 • İran islam respublikasının Əsas Qanunu necə yazılmışdır?
  5021 Nizamlar (Qurluşlar) 2012/06/23
  İran islam respublikasının Əsas Qanunu İran xalqının milli və dini əhd-peymanıdır. İran xalqının və hökumətinin hüquq və vəzifələrinin mahiyyəti barəsində olan bu qanun islamın nurani şəriəti əsasında tənzim olunmuşdur. İran islam respublikası dini-demokratik bir quruluş olduğuna görə onun Əsas Qanunu əhalinin iştirakı və islamın nurani ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  107663 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  82099 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  59858 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  42903 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  32883 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  27125 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  22953 Əxlaq fəlsəfəsi 2012/03/11
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  22922 Təzə kəlam 2010/12/07
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  21613 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  20892 Qədim kəlam 2011/02/15
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...