Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Qadha dan Qadar)

 • Apakah makna qadha dan qadar ilmi dan aini Allah Swt itu?
  3803 2015/04/18 Qadha dan Qadar
  Qadha dan qadar Ilahi terbagi menjadi dua bagian: Qadha dan qadar ilmi dan aini. [ 1 ] Qadha dan Qadar Ilmi Yang dimaksud dengan qadha ilmi adalah mengetahui kemestian terjadinya sesuatu ketika sebab-sebabnya ...

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah pelaknatan Bani Umayyah kepada Imam Ali As tercatat dalam literatur-literatur standar sejarah?
  5041 Sejarah 2014/05/08
  Muawiyah adalah seorang yang sangat licik yang menggunakan segala cara untuk sampai pada tujuan. Ia menggunakan pelbagai cara seperti membuat hadis palsu, beramal secara lahir dan lain sebagainya sehingga ia mampu menyihir orang-orang bergabung bersamanya untuk melawan para penentangnya. Salah satu cara propaganda Muawiyah adalah melaknat dan ...
 • Mengapa manusia takut mati?
  17112 Teologi Lama 2012/02/02
  Takut mati boleh jadi disebabkan oleh pelbagai faktor dan unsur yang beragam. Sebagian faktor tersebut akan disinggung secara ringkas sebagaimana berikut ini:1.     Kebanyakan manusia menafsirkan kematian sebagai kesirnaan, kebinasaan dan ketiadaan. Jelas dan suatu hal yang wajar apabila manusia takut ...
 • Apakah apabila seseorang tidak menangis tatkala berziarah ke kuburan para Imam Maksum As menunjukkan bahwa ziarahnya tidak dikabulkan?
  5528 زیارت قبور و بنای مراقد 2012/07/18
  Ziarah para Imam Maksum As memiliki beragam falsafah dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Barang siapa yang secara tulus dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt (taqarrub) pergi berziarah maka ziarahnya akan diterima di sisi Allah Swt meski ia tidak begitu memperoleh manfaat dari ziarahnya ...
 • Apakah harta yang dijadikan sebagai modal dikenai khumus?
  3739 Hukum dan Yurisprudensi 2010/03/08
  Berikut ini adalah fatwa para marja agung taklid terkait dengan khumus harta yang dijadikan sebagai modal:Apabila ada seseorang yang menyediakan modal, dan jika ia menyerahkan khumus modal tersebut, ia tidak dapat menjalankan usahanya. Dan dengan modal itu pula ia ingin membiayai hidupnya. Pertanyaannya adalah apakah khumus modal ini ...
 • Apa yang dimaksud dengan hadis rafa’?
  7371 مبانی فقهی و اصولی 2015/05/03
  Hadis rafa’ adalah judul dari dua hadis Nabi Muhammad Saw. Pertama mengandung gugurnya taklif dan segala konsekuensinya atau hilangnya pengaruh wadh’i atau taklif sebagian amalan mukallaf dalam agama Islam dalam kondisi khusus. Kedua, mencakup penafian taklif atau penafian sebagian hukum dari orang-orang tertentu. Hadis pertama dengan sedikit ...
 • Dimanakah letak Haram Imam Husein As?
  3993 Sejarah Para Pembesar 2010/03/11
  Imam Husein bin Ali As, beserta para sahabat dan penolongnya telah meneguk cawan syahadah di medan Al-Thaf (Karbala), Irak, tepatnya pada bulan Muharram tahun 61 H akibat dari kezaliman tangan kotor Yazid bin Mu'awiyah. Dan Haram Imam Husein As terletak di kota Karbala, Irak, beserta seluruh keluarga, para sahabat, ...
 • Apakah hakikat hadis dhaif itu? bolehkah kita berpegang pada hadis dhaif?
  21369 Dirayah al-Hadits 2012/12/15
  Di antara ulama terdahulu (qudama) Syiah; yaitu hingga sebelum Ahmad bin Musa bin Thawus Hilli (abad ketujuh) semasa dengan Muhaqqiq Hilli dan penyusun kitab “Hal al-Isykâl fi Ma’rifat al-Rijâl” (Jamaluddin Sayid Ahmad Ibnu Thawus Hilli) yang mengemuka hanyalah satu terma dan terma itu adalah klasifikasi hadis menjadi ...
 • Apakah agama masyarakat dapat dirubah?
  10711 Kalam Jadid 2009/07/22
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama kiranya perlu dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Terkadang boleh jadi yang dimaksud dengan redaksi “agama masyarakat dapat dirubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima ...
 • Apakah karena mengganggu dan menyakiti Hadhrat Fatimah As telah menjadi sebab adanya wasiat supaya beliau dikuburkan secara diam-diam dan tanpa kabar kepada masyarakat?
  5752 Para Maksum 2010/06/09
  Sesuai dengan yang disebutkan dalam literatur-literatur penting Syiah dan Ahlusunnah bahwa sebagian sahabat, dalam banyak hal, telah mengusik dan menyakiti Hadhrat Fatimah Zahra sehingga telah menyebabkan kekecewaan dan ketidakrelaan beliau. Demikian juga dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Hadrat Fatimah Zahra meminta kepada suaminya, Imam Ali As agar ritual pemandian, ...
 • Apakah dalam al-Quran akhir kehidupan manusia di dunia itu diumpamakan sebagai tumbuh-tumbuhan kering yang diterbangkan oleh angin?
  2248 Tafsir 2017/06/14
  Allah Swt pada ayat 45 surah al-Kahf, berfirman kepada Nabi Muhammad Saw untuk memberi permisalan tentang kehidupan dunia yang membuat orang-orang musyrik yang bersikap sombong dengan harta dan kekayaan materi; mereka adalah orang-orang mengakar kecintaan terhadap dunia dalam hatinya dan mengira bahwa nikmat-nikmat dunia itu bersifat langgeng ...

Populer Hits