Carian Terperinci
Pengunjung
11406
Tarikh Kemaskini 2007/11/17
Ringkasan pertanyaan
Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
soalan
Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
Jawaban Global
 1. Al-Qur'an dari satu sisi menyebut kedudukan tinggi manusia dengan berbagai persepsi yang mulia, manakala dari satu sisi yang lain, terdapat banyak ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia.
 2. Gerakan manusia yang berada di dalam dua garis lengkung menaik (qaws ṣuʻūd) dan menurun (qaws nuzūl) adalah infiniti serta tidak terhad dan tanpa sempadan. Ini disebabkan potensi yang dimilikinya adalah luar biasa.
 3. Manusia merupakan sebuah makhluk dwi-dimensi; dimensi ruḥānī dan malakūtī serta dimensi haywānī dan nafsānī.
 4. Manusia dapat memanfaatkan kehendak dan pilihan, tidak seperti kewujudan yang lain. Mereka dapat memilih untuk menyiapkan jalan kehidupan berdasarkan latar belakang dan sarana.
 5. Sesiapa pun yang meraih makam khalīfah Ilāhī pasti mengikuti hidayah Allah, menahan serta mengawal dirinya dari penderhakaan dan keinginan haiwani.
Jawaban Detil

Melihat sepintas lalu gambaran keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an kita akan mendapati sebuah kesimpulan bahawa secara umumnya, kita menghadapi dua kelompok manusia:

Bahagian pertama, ayat-ayat yang mengagungkan manusia dan menyebut “manusia” dengan ungkapan yang sangat mulia dan tinggi. Contoh ayat-ayat tersebut ialah:

 1. "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki daripada yang baik-baik, dan Kami utamakan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Qs. Al-Isra [17]:70)
 2. "Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]:30)
 3. "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, lalu semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan khuatir akan mengkhianatinya. Tetapi manusia (berani) memikul amanat itu. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (lantaran ia tidak mengenal amanat itu dan menzalimi dirinya sendiri).Qs. Al-Ahzab [33]:72) dan sebagainya.

Akan tetapi terdapat juga sebahagian ayat-ayat yang mencela manusia, dengan bahasa yang keras mengherdik manusia misalnya dengan redaksi, "Manusia tidak pernah jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, “Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhan-ku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisi-Nya.” Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan Kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia (yang lalai), ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa." (Qs. Fusshilat [41]:49-51); atau "Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi." (Qs. Syura [42]:27); "Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (Qs. Ibrahim [22]:34); "Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (lantaran ia tidak mengenal amanat itu dan menzalimi dirinya sendiri)." (Qs. Al-Ahzab [33]:72); "maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya" (Qs. Yasin [36]:77); "Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian." (Qs. Al-Ashr [103]:2) dan lain-lain lagi.

Dengan menyebut ayat-ayat di atas, maka timbullah pertanyaan ini, iaitu apakah misteri di sebaliknya? Apakah makna dan kefahaman kedua-dua golongan daripada ayat-ayat ini yang menunjukkan secara zahirnya masing-masing bertentangan?

Untuk menjawab pertanyaan ini lebih baik kita ambil bantuan daripada al-Qur'an sendiri, ini sebabkan sebahagian ayat al-Qur’an menafsirkan sebahagian yang lain.

Dalam surah al-Bayyinah kita membaca: (Sesungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah sebaik-baik makhluk." (Qs. Al-Bayyinah [98]:6-7)

Kedua-dua ayat yang berada di dalam satu surah ini bersambungan antara satu sama lain. Ia mengingatkan “insan” sebagai makhluk yang terbaik dan terburuk. Subjek yang diterangkan merupakan garis lengkuk menaik dan menurun. Ini bermakna, sekiranya seseorang itu memiliki iman dan amalan soleh maka ia menjadi ciptaan Allah yang terbaik. Jikalau seseorang itu menuruti jalan kekufuran, kesesatan, meragui agama dan membantah maka prestasinya menurun dan menjadi sejahat-jahat ciptaan.

Imam Ali (a.s) dalam sebuah riwayat berkata: "Allah (s.w.t) menciptakan makluk alam semesta atas tiga jenis: Para malaikat, haiwan dan manusia. Para malaikat memiliki akal tapi tidak mempunyai syahwat dan amarah. Haiwan memiliki sekumpulan syahwat, amarah dan tidak berakal. Namun manusia adalah mendominasi himpunan daripada kedua-duanya. Sekiranya akal mengatasi syahwatnya maka ia lebih baik daripada malaikat. Jikalau syahwat yang menguasainya maka ia lebih rendah dari pada haiwan."[1]

Daripada riwayat ini dapatlah diambil kesimpulan bahawa sebagaimana manusia merupakan entiti dwi-dimensi (dimensi rohani dan jasmani), kecenderungannya juga terdiri daripada dua jenis (kecenderungan dan ketertarikan maknawi, serta kecenderungan haiwani dan jasmani) sehingga ia dapat dengan menggunakan kehendak dan pilihan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, ia memilih salah satu daripada dua kecenderungan tersebut dan mencapai kedudukan tinggi kemanusiaannya, atau sehingga ia terjatuh atau dengan bahasa al-Qur'an seburuk-buruk makhluk atau lebih rendah lagi.[2]

Kerana itu, ayat-ayat nurani al-Qur'an menyingkap realiti ini, iaitu seluruh manusia mempunyai kekuatan dan potensi supaya dapat menjadi sebaik-baik dan semulia-mulia makhluk, bahkan lebih mulia daripada para malaikat. Demikianlah sehingga ketika ia merealisasikan seluruh potensi ini maka ia dapat mencapai martabat khalifatullah. Namun sekiranya ia tidak memanfaatkan dan memberdayakan berbagai potensi Ilahiah ini sebaik mungkin, atau bahkan merosakkannya, maka ia menjadi sasaran kecaman Ilahi di mana contoh-contohnya telah kami utarakan dalam tulisan ringkas ini.[]

Untuk telaah lebih jauh silakan merujuk:

Al-Mizan, jil. 16, hal. 524-527; Tafsir Nemune, jil. 8, jil. 17, hal. 451-457.

 


[1]. Tafsir Nur al-Thaqalayn, jil. 3, hal. 188.

[2]. "Ulaika kal an'am balhum adhal."  (Qs. Al-A'raf [7]:179)

 

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Sandaran (sanad) dua ayat terakhir dari surah at-Taubah dan peristiwa di dalamnya?
  30491 Tafsir 2010/12/29
  Secara umum yang dimaksud dengan "sanad" dari soal yang diajukan sangat tidak jelas dan masih kabur. Dan zahirnya pertanyaan begini tidak memiliki jawapan khusus. Namun boleh jadi tujuan dari pengajuan pertanyaan tersebut adalah ingin memahami sebab-sebab penurunan ayat tersebut (sya'n an-nuzul) atau penafsiran dari ayat yang dimaksudkan. Atau ...
 • Apakah keIslaman dengan cara bertaklid diterima oleh Allah (s.w.t)?
  10589 Teologi Klasik 2013/05/25
  Sekiranya kita tidak mengemukakan sebarang dalil berkenaan dengan akidah di hari akhirat nanti kecuali dalil taklid dan menuruti orang terdahulu secara membabi buta, sedangkan kita tahu bahawa nenek moyang kita bukanlah ahli ilmu, berpengetahuan, golongan intelek dan tidak juga berada dalam asuhan serta bimbingan para ulama, maka ...
 • Mengapakah agama sempurna tidak diutuskan sekaligus dan pada satu tempat? Pada asasnya apakah kepentingan beransur-ansur?!
  6416 Teologi Baru 2012/04/15
  Dari satu perspektif, agama secara beransur-ansur adalah satu perkara yang bersesuaian dengan kemampuan berfikir dan rohani insan. Dari perspektif yang lain pula ialah mengikut keperluan-keperluan, ujian-ujian duniawi dan sosial. Dengan ini, oleh kerana manusia pada zaman dahulu tidak mempunyai pemikiran yang lazim, mereka tidak berdaya memperolehi pengetahuan-pengetahuan ...
 • Apakah ajaran "Budha" adalah agama ilahi?
  11986 Teologi Klasik 2012/01/19
  Sepanjang catatan sejarah, manusia selalunya tidak pernah sepi dari berbincang tentang permasalahan agama. Ini kerana hanya melalui agama sahaja manusia dapat menyempurnakan dirinya dan menghubungkan dirinya kepada Maha Pencipta yang menciptakannya. Akan tetapi sejarah juga membuktikan dalam nukilannya bahawa perjalanan manusia ini sering dikotori oleh agama-agama bumi (ardhi) ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  7783 Teologi Baru 2011/09/22
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...
 • Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
  10797 Ilmu Dirayah 2010/11/14
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Apa makna ‘tamatstsala rūh’ yang disebutkan dalam kisah Hadrat Maryam (a.s)?
  9915 Tafsir 2012/01/19
  Pemahaman bahasa dan istilah, ‘tamatstsala’ memiliki makna di antaranya ialah tergambarnya sesuatu bagi seseorang, umpama menjadi sesuatu, dan membayangkan di depan seseorang. Maksud ‘tamatstsala’ pada ayat di atas ialah: Malaikat Ilahi menjelma dalam rupa ...
 • Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
  11406 Tafsir 2012/07/18
  Al-Qur'an dari satu sisi menyebut kedudukan tinggi manusia dengan berbagai persepsi yang mulia, manakala dari satu sisi yang lain, terdapat banyak ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia. Gerakan manusia yang berada di dalam dua garis lengkung menaik (qaws ṣuʻūd) dan menurun (qaws nuzūl) adalah infiniti serta ...
 • Mengapa nama para Imam Maksum (a.s) tidak disebut secara jelas dalam Al-Qurʻan?
  10058 Teologi Klasik 2012/03/08
  Hendaklah kita sedari walaupun nama para Imam Maksum (a.s) tidak ditampilkan secara jelas di dalam Al-Qurʻan, namun sabda-sabda Nabi (s.a.w) telah menyebut secara terang-terangan nama para Imam Maksum (a.s) khususnya Ali bin Abi Talib (a.s) di mana beliau adalah miṣdāq (eksternal) jelas bagi hadis Al-Ghadīr; iaitu pengumuman ...
 • Apakan yang ciri-ciri penting seorang penduduk bandar dalam masyarakat Islam?
  12205 Akhlak Praktikal 2014/04/20
  Agama Islam sebagai penutup syariat Ilahi merupakan agama yang menyeluruh dan sempurna. Oleh sebab itu, Islam mengambil berat tentang hukum dan undang-undang sosial seperti hukum-hakam seseorang individu dalam sebuah masyarakat. Menurut pandangan Islam, terdapat prinsip dan penguatkuasaan dalam kehidupan sosial dan hubungan individu sebuah masyarakat yang mana ...

Populer Hits