Carian Terperinci
Pengunjung
4553
Tarikh Kemaskini 2009/12/16
Ringkasan pertanyaan
Apakah ketiadaan syaitan setara dengan tiadanya penyempurnaan bagi insan?
soalan
Pihak tuan menyatakan bahawa kewujudan syaitan menjadi perantaraan bagi kemajuan dan penyempurnaan manusia. Namun sekiranya kita mengamati kesan-kesan wujudnya syaitan, maka perkara ini tidaklah semudah dan jelas seperti itu. Ini disebabkan pertama: Kewujudan syaitan selaku pengantara kesempurnaan menjadi adalah sebuah kemestian bagi manusia: Seolah-olah kewujudan syaitan menyatu dalam pakej penciptaan manusia. Kewujudan syaitan dan penciptaan manusia tidak dapat dipisahkan; Ini bermakna ketiadaan syaitan bersamaan dengan ketidaksempurnaan manusia. Fakta ini telah menafikan bahawa syaitan telah menderhaka dan dia telah menjauhkan dirinya dari rahmat Allah walaupun dikatakan atas kehendak dan pilihannya sendiri. Jadi tanggapan ini tidak dapat diterima kerana dalam satu pakej yang tidak ada lagi jalan untuk penderhakaan. Penderhakaan syaitan, halu tuju kemajuan dan penyempurnaan manusia terbentuk dengan kehendak Allah. Namun sekiranya anda menganggap bahawa pilihan dan kehendak berada dalam pakej tersebut, maka dalam bentuk ini penyempurnaan insan merupakan sebuah ujian daripada Allah; Ini disebabkan sekiranya syaitan menuruti perintah Allah dan tidak menggoda manusia, maka penciptaan manusia mempunyai kekurangan (bertetangan dengan objektif). Dengan kata lain, ketaatan syaitan menjadi setara dengan ketidak sempurnaan insan. Cukuplah setakat ini dahulu dan saya menunggu jawapan daripada pihak tuan.
Jawaban Global
Sila ambil perhatian, walaupun peranan syaitan-syaitan jin dan manusia merupakan sebuah peranan yang penting, dan mereka perlu wujud, namun siapakah yang memilih untuk memainkan peranan ini seiring dengan pilihan dan kehendak sendiri tanpa paksaan daripada Allah (s.w.t). Allah (s.w.t) tidak menciptakan syaitan sebagai syaitan. Ini disebabkan sudah bertahun-tahun (enam ribu tahun)[1] berteman dengan para malaikat dan ahli ibadah. Namun setelah itu ia dijauhkan dari rahmat Allah akibat takabbur dengan menuruti jalan taghut dan kesesatan. Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh Yazid. Iaitu Yazid menerima peranan ini dengan pilihan sendiri. Oleh itu Yazid tidak boleh berkata ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku? Maka Allah menjawab penciptaan perananmu merupakan sebuah kemestian. Sekiranya Yazid bertanya kenapa aku perlu memainkan peranan ini? Allah akan menjawab, “Kerana engkau sendiri yang memilihnya dengan kehendak dan pilihanmu, dan engkau mampu untuk tidak menjadi Yazid. Dari sinilah engkau meletakkan dirimu dalam perhitungan dosa.
Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh Yazid; Iaitu Yazid melakukan perbuatan ini dengan pilihan dirinya sendiri. Oleh itu dia tidak boleh berkata, “Ya Allah, kenapa engkau tetapkan Husain terbunuh?”. Ini disebabkan Allah (s.w.t) akan menjawab, “Peristiwa ini hendaklah terjadi”. Namun sekiranya dia bertanya, “Kenapa aku perlu memainkan peranan ini?”. Maka Allah akan menjawab, “Sebagaimana Husain (a.s) memasuki latar kejadian ini dengan pilihannya, sebagaimana itu juga engkau memilih untuk memainkan peranan ini dengan pilihanmu, engkau mampu untuk tidak menjadi watak pembunuh Husain dan dari sini engkau tidak diperhitungkan atas dosamu.
Dengan kata lain, dalam sistem ini insan-insan jahat perlu wujud supaya manusia yang lain mendapat jalan kesempurnaan apabila berinteraksi dengan mereka. Sebagai contoh seorang Yazid perlu wujud sehingga Imam Husain (a.s) dan tindakan beliau mempunyai makna. Dalam latar ini juga Imam Husain (a.s) dapat menemui makam kesyahidan dan meraih martabat paling tinggi. Namun orang yang tidak dipaksa oleh Allah (s.w.t) yang mana dia perlu menjadi Yazid, maka insan ini sendiri meletakkan dirinya pada kedudukan tersebut, dari sini dia tidak boleh mempertikaikan Allah (s.w.t) bahawa kenapa aku memainkan peranan Yazid? Ini disebabkan dia tidak semestinya melakukan perkara tersebut dan mampu tidak menjadi Yazid.[2]
Perkara ini juga benar-benar sama seperti kes syaitan dan kewujudan peranan syaitan untuk penyempurnaan manusia adalah sebuah kemestian. Namun orang lain boleh memegang peranan ini dan tidak ada paksaan sedikitpun bahawa siapakah orang yang melakukannya sehingga menjadi realiti penderhakaan tersebut. Namun individu yang mempunyai rekod ibadah selama bertahun-tahun (`Azāzil) akhirnya meletakkan nasib dirinya yang berhujung dengan keburukan dan rentetan itu dia perlu menukarkan dirinya kepada individu lain yang memainkan peranan syaitan. Ianya tidak boleh sekali-kali dianggap mendapat keampunan di sisi Allah (s.w.t); Ini disebabkan tidak ada sebarang paksaan di pihak Allah (s.w.t) yang menyebabkan dia dikongkong tanggung jawab atas memainkan peranan ini serta menjadi sebagai sebahagian daripada pakej yang berkaitan dengan penyempurnaan manusia.
 

[1] Nahj al-Balāghah, khutbah al-Qāṣi`ah
[2] Diedit secara bebas dari jawapan 225 (laman sesawang: 1815)
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Bagaimanakah manusia dapat sampai kepada kesempurnaan?
  8909 Akhlak Praktikal
  Jawapan untuk pertanyaan di atas dapat diklasifikasikan dalam empat perbahasan, iaitu: a. Definisi dari perkataan "sempurna" dan perbezaannya dengan perkataan "lengkap"; b. Kesempurnaan manusia; c. Kesempurnaan manusia dari perspektif Islam; dan d. Jalan menuju kesempurnaan. Perkataan "sempurna" kadang-kadang digunakan dengan makna yang selaras ...
 • Apakah solat itu? Kenapa kebanyakan para pemuda menghindar dari melaksanakan solat?
  9327 Akhlak Praktikal
  Solat merupakan marhalah kemuncak peningkatan bagi setiap langkah ahli suluk –urafa'- dan sebuah lintasan tempat dimana seorang salik dapat berbicara dengan Tuhannya secara langsung dan tanpa perantara.Allah Swt dalam al-Quran berfirman, "Dirikanlah salat untuk mengingat-Ku
 • Perbezaan subjek epistemologi dan falsafah ilmu?
  11954 Falsafah Islam
  A.    Subjek epistemologiadalah makrifat, pengetahuan , alat dan cara-cara mengenal. Namun subjek dalam falsafah ilmu adalah hakikat (quiddity) ilmu dari sudut ia memiliki identityyang menyeluruh.B.    Hubungan epistemologi dengan falsafah ilmu; sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku epistemologi komparatif ...
 • Oleh kerana Imam Keduabelas Syiah ghaib, maka seluruh konsepsi imamah diragukan?
  5618 Teologi Klasik
  Berkenaan pertanyaan yang dikemukakan secara global tanpa menyebutkan contoh-contoh tentang  kontradiksi masalah ghaibah dan konsepsi imamah, oleh itu di sini kita harus mengulas tugas-tugas imam, kemudian sesuai atau tidak sesuainya dengan masalah ghaibah menjadi objek analisa kita.Imamah – selaku penerus kenabian dan yang membezakannya dengan ...
 • Bagaimana kita dapat membezakan antara ujian dengan seksa atau azab Ilahi?
  10800 Teologi Klasik
  Sudah tentu sebahagian urusan-urusan terdiri daripada bala dan ujian-ujian Tuhan, supaya manusia dapat memberikan reaksi yang jelas dalam menghadapinya, dan tindak balas mereka dalam menghadapi kejadian ini akan membentuk sifat peribadi dan batin secara hakiki. Demikian juga dari sisi niat dan kebiasaan dalam memberikan reaksi atas musibah, ...
 • Apakah maksud wahdatul wujud?
  8238 Falsafah Islam
  Maksud golongan irfan dan ahli hikmah tentang wahdatul wujud bukanlah satu set dunia kewujudan yang dikatakan sebagai Allah (s.w.t). Ini disebabkan penggolongan wujud dan wahdat bukanlah sesuatu yang hakiki. Begitu juga ianya tidak bermaksud penyatuan Allah (s.w.t) dengan kewujudan-kewujudan kerana perkara itu adalah mustahil (dengan maksud dua ...
 • Bagaimana syaitan melakukan pengaruh pada fikiran dan menyampaikan segala kehendaknya kepada manusia?
  14744 Teologi Klasik
  Sebelum mengulas tentang jalan-jalan pengaruh syaitan pada manusia, perlulah kita mengenal ciptaan yang bernama syaitan walaupun secara ringkas. Terdapat banyak pandangan tentang sumber kata terbitan syaitan dari segi bahasa di kalangan para pemikir. Namun yang paling benar kita katakan adalah kosa kata ini datang dari perkataan "sya-tha-na" yang ...
 • Dimanakah letak kebahagiaan dan kesempurnaan manusia?
  9262 Akhlak Praktikal
  Jawapan lengkap untuk pertanyaan ini berada dalam ruang lingkup jawapan terhadap dua pertanyaan asasi berikut ini:1.     Apa erti kebahagiaan? Apakah kebahagiaan tersebut terpisah dari kesempurnaan atau tidak?
 • Apakah tugas Imam Mahdi (a.s) setelah kemunculannya? Benarkah Imam Mahdi (a.s) akan syahid di tangan seorang perempuan tua berjambang?
  9467 Teologi Klasik
  Kelak, Imam Mahdi (a.s) dengan izin Allah dan dengan segala sarana spiritual mahupun material yang terancang, akan merealisasikan pemerintahan di mana dunia penuh keadilan yang merupakan cita-cita terbesar kemanusiaan. Dengan demikian, manusia dengan kemuliaan dan kebebasan akan mencapai kehidupan Ilahi. Imam Mahdi (a.s) akan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat ...
 • Siapakah yang akan masuk ke dalam syurga?
  8240 بهشت و جهنم
  Dengan mengamati ayat-ayat al-Qur'an dapatlah difahami bahawa syurga merupakan janji tetap Allah (s.w.t) yang telah diperuntukkan bagi orang-orang "muttaqin", "mu’min" dan orang yang patuh terhadap seluruh perintah Allah (s.w.t) dan Rasulullah (s.a.w). Orang seperti ini adalah insan yang benar-benar bahagia dan berjaya. Dengan menyemak ...

Populer Hits