Carian Terperinci
Pengunjung
4366
Tarikh Kemaskini 2009/12/16
Ringkasan pertanyaan
Apakah ketiadaan syaitan setara dengan tiadanya penyempurnaan bagi insan?
soalan
Pihak tuan menyatakan bahawa kewujudan syaitan menjadi perantaraan bagi kemajuan dan penyempurnaan manusia. Namun sekiranya kita mengamati kesan-kesan wujudnya syaitan, maka perkara ini tidaklah semudah dan jelas seperti itu. Ini disebabkan pertama: Kewujudan syaitan selaku pengantara kesempurnaan menjadi adalah sebuah kemestian bagi manusia: Seolah-olah kewujudan syaitan menyatu dalam pakej penciptaan manusia. Kewujudan syaitan dan penciptaan manusia tidak dapat dipisahkan; Ini bermakna ketiadaan syaitan bersamaan dengan ketidaksempurnaan manusia. Fakta ini telah menafikan bahawa syaitan telah menderhaka dan dia telah menjauhkan dirinya dari rahmat Allah walaupun dikatakan atas kehendak dan pilihannya sendiri. Jadi tanggapan ini tidak dapat diterima kerana dalam satu pakej yang tidak ada lagi jalan untuk penderhakaan. Penderhakaan syaitan, halu tuju kemajuan dan penyempurnaan manusia terbentuk dengan kehendak Allah. Namun sekiranya anda menganggap bahawa pilihan dan kehendak berada dalam pakej tersebut, maka dalam bentuk ini penyempurnaan insan merupakan sebuah ujian daripada Allah; Ini disebabkan sekiranya syaitan menuruti perintah Allah dan tidak menggoda manusia, maka penciptaan manusia mempunyai kekurangan (bertetangan dengan objektif). Dengan kata lain, ketaatan syaitan menjadi setara dengan ketidak sempurnaan insan. Cukuplah setakat ini dahulu dan saya menunggu jawapan daripada pihak tuan.
Jawaban Global
Sila ambil perhatian, walaupun peranan syaitan-syaitan jin dan manusia merupakan sebuah peranan yang penting, dan mereka perlu wujud, namun siapakah yang memilih untuk memainkan peranan ini seiring dengan pilihan dan kehendak sendiri tanpa paksaan daripada Allah (s.w.t). Allah (s.w.t) tidak menciptakan syaitan sebagai syaitan. Ini disebabkan sudah bertahun-tahun (enam ribu tahun)[1] berteman dengan para malaikat dan ahli ibadah. Namun setelah itu ia dijauhkan dari rahmat Allah akibat takabbur dengan menuruti jalan taghut dan kesesatan. Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh Yazid. Iaitu Yazid menerima peranan ini dengan pilihan sendiri. Oleh itu Yazid tidak boleh berkata ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku? Maka Allah menjawab penciptaan perananmu merupakan sebuah kemestian. Sekiranya Yazid bertanya kenapa aku perlu memainkan peranan ini? Allah akan menjawab, “Kerana engkau sendiri yang memilihnya dengan kehendak dan pilihanmu, dan engkau mampu untuk tidak menjadi Yazid. Dari sinilah engkau meletakkan dirimu dalam perhitungan dosa.
Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh Yazid; Iaitu Yazid melakukan perbuatan ini dengan pilihan dirinya sendiri. Oleh itu dia tidak boleh berkata, “Ya Allah, kenapa engkau tetapkan Husain terbunuh?”. Ini disebabkan Allah (s.w.t) akan menjawab, “Peristiwa ini hendaklah terjadi”. Namun sekiranya dia bertanya, “Kenapa aku perlu memainkan peranan ini?”. Maka Allah akan menjawab, “Sebagaimana Husain (a.s) memasuki latar kejadian ini dengan pilihannya, sebagaimana itu juga engkau memilih untuk memainkan peranan ini dengan pilihanmu, engkau mampu untuk tidak menjadi watak pembunuh Husain dan dari sini engkau tidak diperhitungkan atas dosamu.
Dengan kata lain, dalam sistem ini insan-insan jahat perlu wujud supaya manusia yang lain mendapat jalan kesempurnaan apabila berinteraksi dengan mereka. Sebagai contoh seorang Yazid perlu wujud sehingga Imam Husain (a.s) dan tindakan beliau mempunyai makna. Dalam latar ini juga Imam Husain (a.s) dapat menemui makam kesyahidan dan meraih martabat paling tinggi. Namun orang yang tidak dipaksa oleh Allah (s.w.t) yang mana dia perlu menjadi Yazid, maka insan ini sendiri meletakkan dirinya pada kedudukan tersebut, dari sini dia tidak boleh mempertikaikan Allah (s.w.t) bahawa kenapa aku memainkan peranan Yazid? Ini disebabkan dia tidak semestinya melakukan perkara tersebut dan mampu tidak menjadi Yazid.[2]
Perkara ini juga benar-benar sama seperti kes syaitan dan kewujudan peranan syaitan untuk penyempurnaan manusia adalah sebuah kemestian. Namun orang lain boleh memegang peranan ini dan tidak ada paksaan sedikitpun bahawa siapakah orang yang melakukannya sehingga menjadi realiti penderhakaan tersebut. Namun individu yang mempunyai rekod ibadah selama bertahun-tahun (`Azāzil) akhirnya meletakkan nasib dirinya yang berhujung dengan keburukan dan rentetan itu dia perlu menukarkan dirinya kepada individu lain yang memainkan peranan syaitan. Ianya tidak boleh sekali-kali dianggap mendapat keampunan di sisi Allah (s.w.t); Ini disebabkan tidak ada sebarang paksaan di pihak Allah (s.w.t) yang menyebabkan dia dikongkong tanggung jawab atas memainkan peranan ini serta menjadi sebagai sebahagian daripada pakej yang berkaitan dengan penyempurnaan manusia.
 

[1] Nahj al-Balāghah, khutbah al-Qāṣi`ah
[2] Diedit secara bebas dari jawapan 225 (laman sesawang: 1815)
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Siapakah dajjāl itu? Berikanlah penjelasan tentangnya dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya.
  7185 نشانه های ظهور
  Salah satu daripada tanda-tanda kemunculan Imam Zaman (a.f.s) adalah keluar dan munculnya sebuah makhluk yang menyesatkan yang bernama "Dajjāl". Dajjāl dari segi bahasa dapat dikatakan kepada setiap pendusta. Terdapat juga definisi sifat-sifat sangat aneh yang berkaitan dengannya yang biasanya ditemukan dalam sumber-sumber Ahlusunnah. Namun oleh kerana sumber-sumber ...
 • Apa yang dimaksud dengan hubūṭ (turunnya) Nabi Adam dari Syurga?
  6800 پیامبران و کتابهای آسمانی
  "Hubūṭ " bermakna turunnya sesuatu atau seseorang dari tempat yang tinggi (nuzūl) dan lawan perkataan adalah ṣuʻūd (naik). Kadang-kadang ia juga bermakna hulūl (kemasukan) sesuatu atau seseorang pada suatu tempat. Perbahasan “hubūṭ Adam” dan “apa makna hubūṭ (turun)” ini pada tahap pertama bergantung pada cara kita memahami ...
 • Mengapa Network Marketing dan QI Internasional di Iran dilarang dan diharamkan?
  6346 Huquq Dan Ahkam
  Sebabnya ialah kerana perusahaan-perusahaan seperti Gold Quest dan Goldmine (secara umum) merupakan perusahaan yang melakukan perniagaan dalam bentuk piramid untuk mengaut keuntungan yang melimpah. Perniagaan seperti ini secara rasmi dilarang di Iran. Larangan ini dilakukan kerana sangat membahayakan ekonomi negara. Bahaya yang ditimbulkan darinya adalah:
 • Apa yang dimaksud dengan wilāyah takwīnī dan apa kaitannya dengan para Imam Maksum (a.s)?
  4479 ولایت، برترین عبادت
  "Wilāyah" bermakna kedatangan sesuatu dalam mengikuti sesuatu yang lain tanpa ada jarak di antara keduanya. Tertib seperti ini melazimkan dekat dan hampir kedua-duanya di antara satu sama lainnya. Oleh itu, terminologi wilāyah ini juga telah digunakan dengan makna cinta dan persahabatan, pertolongan dan sokongan, pengikut ...
 • Mengapa Anda membatasi dan mengkhususkan Ahlulbait a.s. untuk beberapa orang saja?
  4856 Teologi Klasik
  Pengkhususan “Ahlulbait a.s.” untuk empat belas maksum bukanlah pengkhususan dan pembatasan manusiawi dan kemanusiaan. Pengkhususan dan pembatasan dapat disimpulkan dari kalam Ilahi pada ayat tathir dan riwayat Nabawi yang menjelaskan ayat ini.Dalam menetapkan dakwaan ini dapat disandarkan kepada dalil-dalil yang berbentuk ayat-ayat dan riwayat-riwayat.
 • Adakah hikmah dan ilmu itu berbeza?
  6177 Tafsir
  Makna hikmah daripada segi bahasa adalah ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran dan realiti, sampai kepada kebenaran dengan media ilmu dan akal atau yang membuat manusia berdiri di atas landasan kebenaran. ...
 • Mengapa sebahagian ayat al-Qur’an tidak selaras dengan kemaksuman para nabi Allah?
  6092 Teologi Klasik
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, harus dikatakan sebagai berikut:1.             “Kemaksuman” merupakan sebuah kedudukan kejiwaan pada seorang maksum yang menyebabkan ia terpeliharanya dari maksiat dan segala perbuatan tercela, dan keadaan ini juga menjaganya dari segala jenis kesalahan dan kelupaan, serta tidak menjadi terkekangnya ...
 • Apa makna ‘tamatstsala rūh’ yang disebutkan dalam kisah Hadrat Maryam (a.s)?
  6356 Tafsir
  Pemahaman bahasa dan istilah, ‘tamatstsala’ memiliki makna di antaranya ialah tergambarnya sesuatu bagi seseorang, umpama menjadi sesuatu, dan membayangkan di depan seseorang. Maksud ‘tamatstsala’ pada ayat di atas ialah: Malaikat Ilahi menjelma dalam rupa ...
 • Apakah prinsip-prinsip falsafah penantian Imam Mahdi (Mahdawiyah)?
  5426 انسان و خلافت الاهی
  Prinsip-prinsip falsafah mahdawiyah dapat diselidiki dari dua arah tujuan: Dari haluan sebab akhir (العلة الغائیة) dan sebab al-fāʻiliyyah (العلة الفاعلیة). Iaitu dari arah kewajaran yang mempunyai matlamat dan mustahil ada pertentangan dengan objektif penciptaan manusia sempurna. Sementara insan sempurna ini berada di dalam rangkaian sebab ...
 • Apa yang dimaksud dengan rajʻah? Siapakah orang yang terlibat? Bilakah rajʻah ini berlaku?
  6339 رجعت
  Rajʻah merupakan salah satu yang diyakini oleh Syiah Imamiyah yang bermakna kembali ke dunia setelah kematian. Ianya terjadi sebelum akhirat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kemunculan Imam Mahdi (a.s), sebelum kesyahidan beliau dan sebelum terjadi peristiwa hari Kiamat. Rajʻah tidaklah bersifat umum ...

Populer Hits