Carian Terperinci
Pengunjung
6985
Tarikh Kemaskini 2009/12/16
Ringkasan pertanyaan
Apakah ketiadaan syaitan setara dengan tiadanya penyempurnaan bagi insan?
soalan
Pihak tuan menyatakan bahawa kewujudan syaitan menjadi perantaraan bagi kemajuan dan penyempurnaan manusia. Namun sekiranya kita mengamati kesan-kesan wujudnya syaitan, maka perkara ini tidaklah semudah dan jelas seperti itu. Ini disebabkan pertama: Kewujudan syaitan selaku pengantara kesempurnaan menjadi adalah sebuah kemestian bagi manusia: Seolah-olah kewujudan syaitan menyatu dalam pakej penciptaan manusia. Kewujudan syaitan dan penciptaan manusia tidak dapat dipisahkan; Ini bermakna ketiadaan syaitan bersamaan dengan ketidaksempurnaan manusia. Fakta ini telah menafikan bahawa syaitan telah menderhaka dan dia telah menjauhkan dirinya dari rahmat Allah walaupun dikatakan atas kehendak dan pilihannya sendiri. Jadi tanggapan ini tidak dapat diterima kerana dalam satu pakej yang tidak ada lagi jalan untuk penderhakaan. Penderhakaan syaitan, halu tuju kemajuan dan penyempurnaan manusia terbentuk dengan kehendak Allah. Namun sekiranya anda menganggap bahawa pilihan dan kehendak berada dalam pakej tersebut, maka dalam bentuk ini penyempurnaan insan merupakan sebuah ujian daripada Allah; Ini disebabkan sekiranya syaitan menuruti perintah Allah dan tidak menggoda manusia, maka penciptaan manusia mempunyai kekurangan (bertetangan dengan objektif). Dengan kata lain, ketaatan syaitan menjadi setara dengan ketidak sempurnaan insan. Cukuplah setakat ini dahulu dan saya menunggu jawapan daripada pihak tuan.
Jawaban Global
Sila ambil perhatian, walaupun peranan syaitan-syaitan jin dan manusia merupakan sebuah peranan yang penting, dan mereka perlu wujud, namun siapakah yang memilih untuk memainkan peranan ini seiring dengan pilihan dan kehendak sendiri tanpa paksaan daripada Allah (s.w.t). Allah (s.w.t) tidak menciptakan syaitan sebagai syaitan. Ini disebabkan sudah bertahun-tahun (enam ribu tahun)[1] berteman dengan para malaikat dan ahli ibadah. Namun setelah itu ia dijauhkan dari rahmat Allah akibat takabbur dengan menuruti jalan taghut dan kesesatan. Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh Yazid. Iaitu Yazid menerima peranan ini dengan pilihan sendiri. Oleh itu Yazid tidak boleh berkata ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku? Maka Allah menjawab penciptaan perananmu merupakan sebuah kemestian. Sekiranya Yazid bertanya kenapa aku perlu memainkan peranan ini? Allah akan menjawab, “Kerana engkau sendiri yang memilihnya dengan kehendak dan pilihanmu, dan engkau mampu untuk tidak menjadi Yazid. Dari sinilah engkau meletakkan dirimu dalam perhitungan dosa.
Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh Yazid; Iaitu Yazid melakukan perbuatan ini dengan pilihan dirinya sendiri. Oleh itu dia tidak boleh berkata, “Ya Allah, kenapa engkau tetapkan Husain terbunuh?”. Ini disebabkan Allah (s.w.t) akan menjawab, “Peristiwa ini hendaklah terjadi”. Namun sekiranya dia bertanya, “Kenapa aku perlu memainkan peranan ini?”. Maka Allah akan menjawab, “Sebagaimana Husain (a.s) memasuki latar kejadian ini dengan pilihannya, sebagaimana itu juga engkau memilih untuk memainkan peranan ini dengan pilihanmu, engkau mampu untuk tidak menjadi watak pembunuh Husain dan dari sini engkau tidak diperhitungkan atas dosamu.
Dengan kata lain, dalam sistem ini insan-insan jahat perlu wujud supaya manusia yang lain mendapat jalan kesempurnaan apabila berinteraksi dengan mereka. Sebagai contoh seorang Yazid perlu wujud sehingga Imam Husain (a.s) dan tindakan beliau mempunyai makna. Dalam latar ini juga Imam Husain (a.s) dapat menemui makam kesyahidan dan meraih martabat paling tinggi. Namun orang yang tidak dipaksa oleh Allah (s.w.t) yang mana dia perlu menjadi Yazid, maka insan ini sendiri meletakkan dirinya pada kedudukan tersebut, dari sini dia tidak boleh mempertikaikan Allah (s.w.t) bahawa kenapa aku memainkan peranan Yazid? Ini disebabkan dia tidak semestinya melakukan perkara tersebut dan mampu tidak menjadi Yazid.[2]
Perkara ini juga benar-benar sama seperti kes syaitan dan kewujudan peranan syaitan untuk penyempurnaan manusia adalah sebuah kemestian. Namun orang lain boleh memegang peranan ini dan tidak ada paksaan sedikitpun bahawa siapakah orang yang melakukannya sehingga menjadi realiti penderhakaan tersebut. Namun individu yang mempunyai rekod ibadah selama bertahun-tahun (`Azāzil) akhirnya meletakkan nasib dirinya yang berhujung dengan keburukan dan rentetan itu dia perlu menukarkan dirinya kepada individu lain yang memainkan peranan syaitan. Ianya tidak boleh sekali-kali dianggap mendapat keampunan di sisi Allah (s.w.t); Ini disebabkan tidak ada sebarang paksaan di pihak Allah (s.w.t) yang menyebabkan dia dikongkong tanggung jawab atas memainkan peranan ini serta menjadi sebagai sebahagian daripada pakej yang berkaitan dengan penyempurnaan manusia.
 

[1] Nahj al-Balāghah, khutbah al-Qāṣi`ah
[2] Diedit secara bebas dari jawapan 225 (laman sesawang: 1815)
Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Sandaran (sanad) dua ayat terakhir dari surah at-Taubah dan peristiwa di dalamnya?
  30491 Tafsir 2010/12/29
  Secara umum yang dimaksud dengan "sanad" dari soal yang diajukan sangat tidak jelas dan masih kabur. Dan zahirnya pertanyaan begini tidak memiliki jawapan khusus. Namun boleh jadi tujuan dari pengajuan pertanyaan tersebut adalah ingin memahami sebab-sebab penurunan ayat tersebut (sya'n an-nuzul) atau penafsiran dari ayat yang dimaksudkan. Atau ...
 • Apakah keIslaman dengan cara bertaklid diterima oleh Allah (s.w.t)?
  10589 Teologi Klasik 2013/05/25
  Sekiranya kita tidak mengemukakan sebarang dalil berkenaan dengan akidah di hari akhirat nanti kecuali dalil taklid dan menuruti orang terdahulu secara membabi buta, sedangkan kita tahu bahawa nenek moyang kita bukanlah ahli ilmu, berpengetahuan, golongan intelek dan tidak juga berada dalam asuhan serta bimbingan para ulama, maka ...
 • Mengapakah agama sempurna tidak diutuskan sekaligus dan pada satu tempat? Pada asasnya apakah kepentingan beransur-ansur?!
  6416 Teologi Baru 2012/04/15
  Dari satu perspektif, agama secara beransur-ansur adalah satu perkara yang bersesuaian dengan kemampuan berfikir dan rohani insan. Dari perspektif yang lain pula ialah mengikut keperluan-keperluan, ujian-ujian duniawi dan sosial. Dengan ini, oleh kerana manusia pada zaman dahulu tidak mempunyai pemikiran yang lazim, mereka tidak berdaya memperolehi pengetahuan-pengetahuan ...
 • Apakah ajaran "Budha" adalah agama ilahi?
  11986 Teologi Klasik 2012/01/19
  Sepanjang catatan sejarah, manusia selalunya tidak pernah sepi dari berbincang tentang permasalahan agama. Ini kerana hanya melalui agama sahaja manusia dapat menyempurnakan dirinya dan menghubungkan dirinya kepada Maha Pencipta yang menciptakannya. Akan tetapi sejarah juga membuktikan dalam nukilannya bahawa perjalanan manusia ini sering dikotori oleh agama-agama bumi (ardhi) ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  7783 Teologi Baru 2011/09/22
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...
 • Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
  10797 Ilmu Dirayah 2010/11/14
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Apa makna ‘tamatstsala rūh’ yang disebutkan dalam kisah Hadrat Maryam (a.s)?
  9915 Tafsir 2012/01/19
  Pemahaman bahasa dan istilah, ‘tamatstsala’ memiliki makna di antaranya ialah tergambarnya sesuatu bagi seseorang, umpama menjadi sesuatu, dan membayangkan di depan seseorang. Maksud ‘tamatstsala’ pada ayat di atas ialah: Malaikat Ilahi menjelma dalam rupa ...
 • Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
  11406 Tafsir 2012/07/18
  Al-Qur'an dari satu sisi menyebut kedudukan tinggi manusia dengan berbagai persepsi yang mulia, manakala dari satu sisi yang lain, terdapat banyak ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia. Gerakan manusia yang berada di dalam dua garis lengkung menaik (qaws ṣuʻūd) dan menurun (qaws nuzūl) adalah infiniti serta ...
 • Mengapa nama para Imam Maksum (a.s) tidak disebut secara jelas dalam Al-Qurʻan?
  10058 Teologi Klasik 2012/03/08
  Hendaklah kita sedari walaupun nama para Imam Maksum (a.s) tidak ditampilkan secara jelas di dalam Al-Qurʻan, namun sabda-sabda Nabi (s.a.w) telah menyebut secara terang-terangan nama para Imam Maksum (a.s) khususnya Ali bin Abi Talib (a.s) di mana beliau adalah miṣdāq (eksternal) jelas bagi hadis Al-Ghadīr; iaitu pengumuman ...
 • Apakan yang ciri-ciri penting seorang penduduk bandar dalam masyarakat Islam?
  12205 Akhlak Praktikal 2014/04/20
  Agama Islam sebagai penutup syariat Ilahi merupakan agama yang menyeluruh dan sempurna. Oleh sebab itu, Islam mengambil berat tentang hukum dan undang-undang sosial seperti hukum-hakam seseorang individu dalam sebuah masyarakat. Menurut pandangan Islam, terdapat prinsip dan penguatkuasaan dalam kehidupan sosial dan hubungan individu sebuah masyarakat yang mana ...

Populer Hits