Gelişmiş Arama
Ziyaret
7259
Güncellenme Tarihi: 2010/09/12
Soru Özeti
Başörtüsünü açmanın ve takma saçtan istifade etmenin hükmü nedir?
Soru
Eğitim müddeti boyunca bizi başörtüsünü kenara bırakmaya mecbur kılmaktadırlar. Ben başımı açmak yerine takma saçı tercih etmekteyim. Başı açma ve takma saçtan istifade etmenin hükmü nedir? Üniversitede takma saçın yasaklanma olasılığı da mevcuttur. Eğer başımı açmaya mecbur kalırsam ve takma saçtan istifade edemezsem, ne yapmalıyım? Ayrıca, takma saç kamuflajından istifade etmek de başı açmak gibi midir? Mümkünse mutmain olabilmem için tam bir cevap veriniz. Sizi Allah’a emanet ediyorum.
Kısa Cevap

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Takma saç ziynettir ve örtünmesi gerekir.  

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Müslüman ve dindar kızlar yüksek öğrenim derslerini okumadıkları takdirde sadece lakayt ve dinsiz bireylerin önemli makamları işgal edeceklerine binaen, dindar fertlere zorunlu hallerde başörtüsüne riayet etmemeleri izni verilmektedir. Ancak belirtilen haller dışında kesinlikle riayet etmelidirler.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Şeri meselelere riayet etmek için gösterdiğiniz özeni takdir ediyoruz. Genel olarak hanımlar namahrem karşısında kendilerini çarşaf ve buna benzer şeyler ile örtmelidir. Takma saçtan ve kasketten istifade etmek kayıtsızlığa neden olduğundan ve de başka açılardan fesat ve erkek ile kadının karışmasına sebebiyet verdiğinden, sakıncalıdır.

Hz. Ayetullah Mehdi Hadevî Tahranî’nin (ömrü uzun olsun) Cevabı:

Eğer eğitim sizin için zorunluysa ve başörtünüze engel oldukları bir yerde öğrenim görmeniz mümkün değilse, bu durumda takma saçtan istifade ederek derslere katılın. Eğer bu iş de mümkün olmazsa, zorunluluk ölçüsünce saçınızı açabilirsiniz. Zorunluluk halleri dışında ise başörtüsü farzdır ve her ne kadar takma saçtan istifade etmek başörtüsü sıfatını almada yeterli olsa da gerçek saçın çekiciliğini taşıdığı için caiz değildir. Ama zorunluluk durumunda işaret edildiği gibi takma saç takmak saçı açmaya tercih edilir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nasıl kötü düşünceleri kendimsen uzaklaştırabilir ve Allah ile irtibatımı daha iyi yapabilirim?
  11910 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İrtibat her zaman iki yönlüdür. Allah ile irtibatımızın bazen kesilmesi ve zayıflaması bizim yönümüzden kaynaklanmaktadır. Ama O her zaman ve her yerde bizimledir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Nerede olursanız Allah sizinledir.[1] O halde Allah ile irtibatımız ...
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden kendi evinde defnedildi?
  13165 تاريخ بزرگان 2012/04/11
  Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra Müslümanlar Onun mübarek bedeninin defnedileceği yer konusunda ihtilafa düştüler. Kimisi mescide defendilsin, dedi, kimisi de ashabıyla defnedilsin, dedi. Emirü’l-Müminin Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurdu: ‘Allah, peygamberini en temiz mekanda ruhunu aldı; öyleyse vefat ettiği evinde gömülmesi en iyisidir.’[1] ...
 • Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
  9445 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/12
  Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır. Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı ...
 • İmamlara ait resimlerin şer’i hükmü nedir?
  6625 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/09/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İranlılar, Ömer’in eliyle mi Müslüman olmuştur?
  16598 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  Eğer tüm İranlıların Ömer’in hâkimiyeti döneminde Müslüman oluşu kastediliyorsa, bu ihtimal kabul edilir değildir; zira İran Arap ve Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce bir grup İranlı diğer ülkelerde bulunuyordu ve onlar İslam’ın doğuşunun ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Ama Ömer’in hâkimiyeti döneminde İslam’ın İran’a girmesi ve Müslümanların davranışları nedeniyle bazı İranlıların ...
 • İslam’da bir bireyden başka bir bireye enerjinin aktarılması kabul edilmekte midir? Bunun şer’i hükmü nedir?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/09/24
  Değerli kullanıcı; Bu fenomenin varlığının esası, onun vasıtasıyla tedavide bulunmak ve hakkında sayılan etkiler henüz ispatlanmış değildir ve bu meseleyi dile getiren kişilerin vehimlerinden kaynaklanmış olması da muhtemeldir. Bundan dolayı bazı büyük taklit mercileri, ipham taşıması nedeniyle soruya cevap vermekten kaçınmışlardır. Her haliyle diğer büyük ...
 • Hz Meryem için cennetten yiyecek ve meyve gönderilmesi nasıl mümkündür? Cennette bulunanlar da dünyaya dönebilir mi?
  15889 Tefsir 2012/05/27
  Ayet ve hadislerde bulunan karine ve delillere binaen Hz Meryem’in yiyeceği direkt olarak ve maddi aracılar kullanılmaksızın Allah tarafından ve cennetten sağlanıyordu. İslami öğretiler esasınca, cennette insanların hayatı ebedi olacak, onlar cennetteki nimet ve lezzetlerden daimi olarak yararlanacak ve nimetler yenilenecektir. Bundan dolayı bu nimetler için bir ...
 • Ramazan ayı orucunu tutmayan bir kimse mübarek ramazan ayının fıtriyesini vermeli midir?
  6554 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/06/14
  Ramazan bayramı akşamı esnasında ergin ve akıllı olan ve fakir ve bir başkasının kölesi olmayan herkesin kendisi ve maiyetinde olanlar için her bir şahıs bağlamında yaklaşık üç kilo buğday veya arpa veyahut hurma veyahut pirinç veya mısır gibi gıdaları müstahak birine vermelidir. Eğer bunlardan birinin parasını verirse ...
 • Acaba İnternet sitelerinden yapılan çalıntılar caiz midir?
  5573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/21
  Mezkûr soruda mevcut fıkhın hükmü peşinde olduğundan dolayı taklidi mercilerin defterlerinden sormayı gerekli gördük dolayısıyla ilgili defterlerden sorduk verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:
 • İçtihat kaynaklarının aynı olması göz önüne alındığında neden bazı meselelerde bazı müçtehitlerin görüşleri birbirinden farklıdır?
  6503 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Müçtehitler arasında görüş ve fetvanın aynı olması birkaç şeye bağlıdır: 1- İçtihat kaynaklarının aynı olması.2- İçtihadın bağlı olduğu öncül ilimlerde ekol birliği.3- İçtihat ...

En Çok Okunanlar