Gelişmiş Arama
Ziyaret
5966
Güncellenme Tarihi: 2012/02/18
Soru Özeti
İçlerinde birkaç iyi ve takvalı kimse var diye günahkâr bir topluma azabın gelmesi gecikebilir mi veya tümüyle uzaklaşabilir mi?
Soru
İçlerinde birkaç iyi ve takvalı kimse var diye günahkâr bir topluma azabın gelmesi gecikebilir mi veya tümüyle uzaklaşabilir mi? Kur’an’da hangi sure ve ayet bu konu hakkındadır?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’de ve rivayetlerde, günahkâr bir topluma azabın gelmesinin gecikmesi veya tümüyle uzaklaşmasının bazı nedenlerine değinilmiştir. Aşağıda onlardan birkaçını örnek olarak getiryoruz:

1- Peygamberin ve İstiğfar edenlerin varlığı: Oysa sen içlerinde oldukça onları azaplandırmaz ve yine bağışlanma dilerlerken Allah onlara azap vermez.[1]

Ayet, Nazr b. Hars hakkında nazil olmuştur. O, hidayet yerine taş nazil olmasını istemişti.[2] Bu ayet halkın içinde iki sebebin (Peygamberin ve bağışlanma dileyenlerin) olmasından dolayı Allah’ın onlara azap etmeyeceğini açıkca buyurmaktadır.

2- Müminlerin canını korumak: ‘(Müminler ve kafirler Mekke’de) Birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları elbette acı bir azapla azaplandırırdık.[3]

3- Toplumda Zayıfların Varlığı: İmam Rıza (a.s) buyuruyor: ‘Şüphesiz her akşam ve sabah Allah’ın bir meleği şöyle seslenir: Ey Allah’ın kulları! Sakinleşin ve günahlârdan uzak durun. Otlayan hayvanlar, süt emen çocuklar ve rüku halinde ki yaşlılar olmasaydı size öyle bir azap gelirdi ki ezilip dağılırdınız.’[4]

4- Allah için dost olmak, camileri abad etmek ve sabahları istiğfar etmek: İmam Sadık (a.s) babası İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: ‘Allah, yeryüzü ehline azap etmeyi istese der ki: Benim (rızam) için birbirleriyle dost olanlar, camileri abad edenler ve sabahları benden bağışlanma dileyenler olmasaydı kesinlikle azabımı onlara nazil ederdim.’[5]

 [1] -Enfal/33

[2] -Tabersi, Fazl b. Hasan, Mecmau’l Beyan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, c.8, s.453, İntişarat-ı Nasır Hüsrev, Tahran, HŞ.1372.

[3] -Fetih/25

[4] -Kuleyni, Muhammed b. Yakup, Kafi, c.2, s.276, Daru’l-Kütübi’l-İslamiyye, Tahran, HŞ.1365

[5] -İbn-i Babevyh, Muhammed b. Ali, Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s.177, Daru’ş-Şerifi’r-Raziyyi Li’n-Naşr, Kum, HK.1406

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar