Gelişmiş Arama
Ziyaret
7619
Güncellenme Tarihi: 2012/03/08
Soru Özeti
Bir annenin çocuğuna süt verme süresi ne kadardır?
Soru
Bir annenin çocuğuna süt verme süresi ne kadardır?
Kısa Cevap

Bu konuda fakihlerin bazı görüşlerine yer veriyoruz:

Fakihlerin çoğuna göre çocuğa süt vermenin en az süresi yirmi bir aydır.[1] Bazılarına göre ise iki yıla kadar süt vermek caiz ve müstehaptır. Bu açıdan baktığımızda fakihlerin çoğunun bu konudaki görüşlerinin arasında fazla bir fark olmadığını görmekteyiz. Örneğin:

1- İmkan dahilinde çocuğa iki yıl süt vermek müstehaptır.[2]

2- Çocuğa yirmi bir ay süt vermek müstehaptır. İki yıldan fazla süt vermek doğru değildir.[3]

3- Çocuğa en az süt verme süresi yirmi bir aydır.[4]

Bazı fakihlerinde iki yıldan fazla süt verme hakkındaki fetvaları şöyledir:  

4- İhtiyata göre çocuğa iki yıldan fazla süt verilmemelidir.[5]

5- Çocuğa iki yılı (24 ay) iki üç ay aşana kadar süt vermek caizdir.[6]

Daha fazla bilgi için: Bakara/233 ile Ahkaf/15. Ayetlerinin Arasındaki İhtilafı Gidermenin Yolu: Soru:6499 (Site:6946) dizinine bakabilirsiniz.

 

 


[1] -Allame Hilli, Hasan b. Yusuf, Tebsiretu’l-Müteellimin Fi Ahkami’d-Din, s.143, Müessese-i Çap ve Neşr-i Vabeste Be Vezaret-i Ferheng ve İrşad-ı İslami, Tahran, 1. Baskı, HK.1411; Tebrizi (r.a), Cevad, İstiftaat-ı Cedid, c.1, s.372, Soru:1661, Kum, 1. Baskı, Bi Na, Bi Ta.

[2] -Mesela: İmam Humeyni, Seyyid Ruhullah, Tevzihu’l-Mesail, Muhakkik ve Musahhih: Gulipur Gilani, Müslim, s.522, Mesele:2366, Müessese-i Tanzim ve Neşr-i Asar-ı İmam Humeyni (r.a), Kum, 1. Baskı, HK.1426; Fazıl Lenkerani (r.a) Muhammed, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.477, Mesele:1978, Bi Ta, Kum, 114. Baskı, HK.1426; Subhani, Cafer, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.464, Mesele:2132, Müessese-i İmam Sadık (a.s), Kum, 3. Baskı, HK.1429.   

[3] -Sistani gibi; İmam Humeyni, Tevzihu’l-Mesail (Haşiyeli), Muhakkik ve Musahhih: Beni Haşim Humeyni, Seyyid Muhammed Hüseyin, c.2, s.512, Mesele:2491, Defter-i İntişarat-ı İslami, Kum, 8. Baskı, HK.1424.  

[4] -Tebrizi (r.a), Cevad, a.g.e, c.1, s.372, Soru:1661, Kum, 1. Baskı, Bi Na, Bi Ta.

[5] -Şubeyri Zencani, Seyyid Musa, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.540, Mesele:2500, İntişarat-ı Selsebil, Kum, 1. Baskı, HK.1430.

[6] -Muhakkik-i Hilli, Necmuddin Cafer b. Hasan, el-Muhtasari’n-Nafi Fi-Fıkhi’l-İmamiyye, c.1, s.194, Müessesetu’l-Matbuati’d-Diniyye, Kum, 8. Baskı, HK.1418.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar