Gelişmiş Arama
Ziyaret
5231
Güncellenme Tarihi: 2011/03/03
Soru Özeti
Kur’an’a göre imamın beş özelliğini söyleyiniz.
Soru
Kur’an’da imamın beş özelliğini belirten ayeti yazabilir misiniz?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim, Hz. İbrahim’le Hz. Lut’un kurtulma olayına, Hz. İbrahim’e yapılan özel inayetler ve kendisine salih evlatlar verilmesi konusuna değindikten sonra[1] bu büyük peygamberin imamet makamına ve o makamın bazı özellik ve risaletine geçerek şöyle buyuruyor: ‘Onları öyle imamlar ettik ki emrimizle halkı doğru yola sevk ederler ve onlara hayırlı işleri, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik ve onlar, bize ibadet eden kişilerdi.’[2]

Yukarıdaki ayette hak imamların beş tane özelliğini görmekteyiz:

1-İnsanları Allah’a davet ederler.

2-Hayırlı işler yaparlar.

3-Namaz kılarlar.

4-Zekat verirler.

5-Yalnızca Allah’a ibadet ederler.

İmamet makamı bütün ilahi hedefleri gerçekleştirme makamıdır. Başka bir ifadeyle imamet (ilahi) hedefe ulaştıran, teşrii ve tekvini hidayete götüren makamdır. Bu açıdan imam canlı varlıklara ışık saçan güneş gibidir.

Hak imamların birinci özelliği şudur: ‘Onlar emrimizle hidayet ederler.’ Onda nübüvvet ve risalette olan yönlendirme ve yol gösterme manasının yanı sıra, layık olanların elinden tutup maksada ulaştırma manasıda vardır.[3]

İkinci, üçüncü ve dördüncü özellikleri: ‘Hayırlı işleri, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik.’ Bu vahyetme teşrii vahyetmek (yasama) olabildiği gibi, yani çeşitli hayır işleri, namaz ve zekatı onların dinine koyulmuştur, tekvini vahiyde olabilir, yani onlara bu işleri yapabilmeleri için manevi başarı, güç ve cazibe verilmiştir.

Beşinci ve son bölümde ise onların ubudiyyet makamına işaret ederek şöyle buyuruyor: ‘Onlar, bize ibadet eden kişilerdi.’[4]

Bu makamın devamlı olduğunu gösteren ‘ibadet eden kişilerdi’ ibaresi, belkide onların nübüvvet ve imamet makamına ulaşmadan önce bile salih, muvahhid ve layık olduklarına işaret etmektedir. İşte bu programların ışığı altında Allah-u Teala onlara yeni nimetler vermiştir.[5][1] -Enbiya/71-72.

[2] -Enbiya/73

[3] -Nasır Mekarim Şirazi, Tefsir-i Nümune, c.13, s.455 (az bir değişiklikle).

[4] -a.g.e. s.456 (az bir değişiklikle).

[5] -Daha fazla bilgi için bkz: Tefsir-i Nümune, c.13, s.451-457; Mecelle-i Pasdar-ı İslam, 298. Sayı, s.10, Mehr, h.ş.1385, İmamet ve Rehberan-ı Hidayet Makalesi.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Her hafta Tahran'dan Cemkeran’a giden birinin Namazının hükmü nedir?
  5473 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Taklit Mercilerin geneli şöyle diyorlar: İşi yolculukla alakalı olmayan her ferdin namazı düzenli olarak yolculuk yapsa bile yolcu namazı hükmünde dir. [1]Yinede sorunuzu taklit mercilerin fetva bürolarına ...
 • İsmet perdesinin yırtılmasına, belanın nüzulüne, duanın müstecap olmamasına ve … neden olan hangi günahlar Kumeyl Duası’nda zikredilmiştir?
  12288 گناه 2012/08/26
  Genel olarak bütün günahlar ismet perdesinin yırtılmasına sebep olur; bütün günahlar belanın nazil olmasına, duanın müstecap olmamasına, rızkın ve bereketin insandan alınmasına vb. neden olur. Aslında bu durum günahın tabii bir etkisidir ve bizim dini kaynaklarda işaret edilen bir konudur. Ama bazı rivayetlerde bazı günahlara has olarak ...
 • Cinleri, ruhları ve şeytanları çağırıp teshir etmenin (emri altına almanın) hükmü nedir?
  13623 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/16
  Ruhlar, cinler ve şeytanlardan ilmi ve ameli istifade etmeye ve irtibata geçmeye lugatte ve fıkhi ıstılahta sihir denmektedir.[i] Kur'an, hadis ve fıkhi delillere göre sihirbazlık dünya ve ahiret yaşantıları açısında insanın faydasına değildir.
 • bir taraftan İmam Hasan Askeri (a.s.) İmam Mehdi’yi (af.) insanlardan saklıyor, diğer taraftan İmamın tanınması vaciptir deniliyor. Bu tezadın arasını nasıl bulabiliriz?
  6575 Eski Kelam İlmi 2011/06/14
  İmamı tanımak Şia anlayışında çok öneli bir konudur. Zira imamı tanımadan Allah ve Allahın resulü de doğru bir şekilde tanınamaz. Çünkü imamın tavsiyeleri ve imamın bayan, kılavuzlukları ve açıklamalarıyla ancak Allah ve Allah'ın Resulü doğru bir şekilde tanınır. Bundan dolayıdır ki imamı gerçek bir şekilde tanımayan birçok kimseler diğer usul-i ...
 • Nasıl Resulü Ekrem (s.a.a)’i rüyada görebiliriz?
  4048 Pratik Ahlak 2019/01/22
  Mefatih’ul-Cenan adlı eserde evliyayı rüyada görmek için tavsiye edilen ameller ve zikirler beyan edilmiştir. Ama teveccüh etmek gerekir bu yollar tek başına istediğimiz şahsı görmek için yeterli sebep değildir. Yani bu amelleri ve zikirleri yerine getiren herkes Resulü Ekrem’i (s.a.a) rüyasında görecek diye bir şey yoktur. Bu ...
 • Adet günlerinde var olan düzensizliği dikkate alarak benim namaz ve orucumun hükmü nedir?
  12297 2012/03/10
  Eğer doğumlardan sonra âdetiniz adediye (adeti belli olan kimsenin) bir kimsenin adeti gibi altı güne dönmüş ise altı günü hayız ve geride kalan diğer günleri istihaza sayarsınız. Ama eğer âdetin değişmemiş âdetiniz adediye şeklinde yedi gün baki kalmış ise yedi gün hayız diğer günlerini istihaza olarak karar ...
 • İktisadımız hangi temeller üzerinde dönmektedir: Sermeye mi, üretim mi, dellallık mı, vs.? Hangisi?
  5568 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/04
  İktisadın İslam’da kendine has ve bağımsız bir vasfı vardır. Onun ölçü ve değerlerini Kur’an, sünnet, icma ve akıl belirlemektedir. İslam İktisadının en önemli temelleri, ölçülü olmak, adalet, üretim, sermaye ve servet dolaşımıdır. Üretim, dağıtım ve tüketime kadar olan bir alana yayılan adalet, yukarıda sayılanların içinde İslam İktisadının önemli ...
 • Şeytan ne zaman ve kaç defa feryat etmiştir?
  16685 Eski Kelam İlmi 2010/01/16
  Bu soruya cevap vermeden önce soruyu yönelten beyefendiye, şeytanın, insanın saadete, kemale ve Allah’ın rızasına ulaşmasındaki en büyük yeminli düşmanı olduğunu ve onunla mücadele etme yollarını öğrenmenin önemli olduğuna dikkat edilmesinin gerekliliğini hatırlatmak isteriz.
 • Hızlı bir şekilde günah vesvesesinin önü nasıl alılabilir?
  7191 Pratik Ahlak 2011/08/03
  Günah vesvesesi günah gibi bir tür hastalıktır ve ondan kurtuluşun (başka her hastalık gibi) önlem ve tedavi diye iki merhalesi vardır. Günah vesvesesini önleme merhalesinde insanın Allah ile irtibatını takviye ederek ve Ehli Beyte (a.s) tevessülde bulunarak sürekli olarak günah vesvesesinin altyapısını ortadan kaldırabileceğine dikkat edilmelidir. Hakeza günahların kötü ...
 • Kur'an'da geçen "salat" kavramından maksat nedir?
  75597 Tefsir 2010/09/04
  "Salat" kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılır, bu cümleden olmak üzere Müslümanların yerine getirdikleri özel ibadet, ibadet yeri ve dua sayılabilir. Bu da salat sözcüğünün Yüce Allah veya Müslümanlarca değişik manalara atanmasından kaynaklanmıştır.Kur'an'da yer alan ayetlere baktığımızda eğer "salat" veya "salavat" sözcüğü Allah hakkında kullanılırsa rahmet göndermek anlamındadır, namaz kılmak ...

En Çok Okunanlar