Gelişmiş Arama
Ziyaret
9434
Güncellenme Tarihi: 2011/04/12
Soru Özeti
Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
Soru
Abdestin felsefesi nedir? Banyodan yeni çıkmış ve bedeninin pak olduğunu bilen birisi hemen namaz kılmak istese neden abdest alması gerekiyor? Diyorsunuz ki su yoksa teyemmüm alın. Toprak, kiri, pasağı, necaseti giderebilir mi?
Kısa Cevap

Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır.

Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı manasına gelmez.

Ayrıntılı Cevap

Bedenin her türlü necasetten temiz olması namazın doğruluk şartlarından biridir. Banyo yapmak bedeni dış necasetlerden temizler, ancak dış temizliğin yanı sıra yalnızca abdest ve teyemmümle kazanılan manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Su kullanma imkanı olmadığında Allah-u Teala, bu manevi ve batınî taharet için abdest ve gusülün yerine teyemmümü koymuştur.

Ama belirtmek gerekir ki, teyemmümle dış temizlik gerçekleşmeyecek diye birşey yoktur. Günümüzde toprağında dış temizlik içinde faydalı olduğu ispat olunmuştur. Bununla necis kapların bazı yerlerde neden üç ya da yedi kere toprakla yıkanması gerektiği konusundaki ilahi hükmünde sırrı anlaşılmış oluyor.

Allah-u Teala, batınî bazı pisliklerin meydana gelme nedenlerini anlattıktan sonra bu pislikleri gidermenin yollarını da göstermiştir. Örneğin tevzih-ul mesail’lerde yazıldığı üzere uyumak, tuvalete gitmek vb. gibi abdestle giderilecek durumlarsa abdest almak gerekir. Eğer gusülle gedirilmesi gereken bir şeyse gusül alınması gerekir. Suyla abdest alma imkanı yoksa temiz toprakla teyemmüm edin diye buyurduktan sonra bunun hikmetini ‘Allah, sizin tertemiz olmanızı diler.’[1] şeklinde beyan etmektedir.

Ayete baktığımız zaman taharetten maksadının maddi ve manevi taharet olduğu anlaşılmaktadır. Zira tıp ve sağlık açısından suyla yapılan temizliklere maddi (dış) temizlik denir. Dolayısıyla toprağın ele yüze sürülmesiyle yapılan temizliğin sağlık açısından faydasını ispat etmek güç olabilir, ama onunla manevi temizliğin gerçekleştiğinde şüphe yoktur. Bu manevi temizlik teyemmümün faydalarından değildir. Başka yerlerde de özellikle toprağa secde konusunda bu faydalar görülmektedir. Bu yüzden namazın en iyi haletinin secde olduğu söylenmiş ve en iyi zikirler ona özgü kılınmıştır. Zira secde, insanın toprağa düştüğü andır. İnsan ne kadar aşağı inerse Allah’ın azametini o kadar çok anlar. İnsan rüku halinde kendisini düşürdüğü kadar Allah’ı derk edebilir. Bu duruma uygun zikir, Allah’ın yücelik ve azametini gösteren tesbih ve övgüdür ki o da ‘Subhane Rabiy-el Azimi ve Bihamdih’ zikr-i şerifidir.

Kısca belirtmek gerekirse Allah-u Teala, ruhsal kötülükleri gidermek ve manevi tahareti kazanmak için belli yollar koymuştur. Bu yolları en iyi bilen Allah’ın kendisi olduğu için onun neyle yapılacağını da O yüce varlık belirlemiştir. Örneğin ruhsal pislikler çok suyla mı giderilir yoksa az suyla mı veya toprakla mı giderilir, suyla mı onu Allah’ın kendisi daha iyi bilir.

Öyleyse kim Allah’a yakın olmak istiyorsa, her ameli O’nun razı olduğu şekilde yerine getirmelidir.[1]- Maide/5-6.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar