Gelişmiş Arama
Ziyaret
9389
Güncellenme Tarihi: 2011/10/20
Soru Özeti
Şianın önemli hadis külliyatı hangileridir?
Soru
Ehl-i Sünnetin Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim’i gibi Şia’nında hadis külliyatı var mı? Cevap olumlu ise hangileri olduklarını söyler misiniz?
Kısa Cevap

Şii mektebi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in yani Masum İmamların (a.s) hadislerinin bereketiyle sahih hadis konusunda çok zengindir. Zira Masum İmamlar (a.s) menzilet ve zaman yönünden Peygambere (s.a.a) en yakın kimseler olup, ismet makamına sahiptiler. Hadis kitaplarında Onlardan on binlerce hadis rivayet edilmiştir. Aşağıda Şianın muteber hadis kitaplarından bazılarını getiriyoruz:

1- el-Kafi, Sıkatu’l İslam Muhammed b. Yakup Kuleyni (r.a), Ö. 329 HK.

2- Tehzib, Şeyh Tusi (r.a), Ö. 460 HK.

3- İstibsar, Şeyh Tusi (r.a), Ö. 460 HK.

4- Men La Yahduru’l Fakih, Şeyh Saduk (r.a), Ö. 381 HK.

5- Vesailu’ş-Şia, Şeyh Hür Amuli (r.a), Ö. 1104 HK.

6- Biharu’l-Envar, Allame Muhammed Bagır Meclisi (r.a), Ö. 1110 HK.

7- Camiu’l Ahadisi’ş-Şia, Ayetullah İsmail Muazza Melayiri (r.a), Ö. 1429 HK.

8- Camiu’l Ahadis Yazılım programı (Nur 2/5), ‘Bu program Computer Research Center of Islamic Sciences (Noor Jami’al-Tafasir)’ın ürünü olup Şia hadis kitaplarının çoğunu içermektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki bu kitaplar çok değerli olmaları ve sahih hadisleri içermelerine rağmen onlardaki hadislerin tümünün sahih olduğunu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla onlarda rivayet edilen hadisleri tek tek inceleyip sahih mi uydurma mı olduklarını bilmek zorundayız. Biz inanıyoruz ki, güvenilir ve sahih olan tek kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Oysa Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de ki bütün hadislerin sahih olduğuna inanmaktalar.

Daha fazla bilgi için bkz:

1- Dizin: Sahih Hadisleri Belirlemek, Soru: 11599 (Site: 11455)

2- Dizin: Kafi’de ki Sahih Hadislerin Sayısı, Soru: 11597 (Site: 11453)

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar