Gelişmiş Arama
Ziyaret
50767
Güncellenme Tarihi: 2009/11/10
Soru Özeti
Kızla oğlanın doğru bir şekilde (günaha düşmeden) cinsel ilişkiye girmelerinin bir yolu var mı?
Soru
17 yaşında bir erkek çocuğuyum ve cinsel ilişkiye ihtiyacım var. Karşı cinsle günaha girmeden nasıl bir ilişki kurabilirim?
Kısa Cevap

İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Hekim olan Allah bu ikisini sükunet bulsun, duygusal, ruhsal ve cinsel ihtiyaçlarını karşılasınlar diye birbirleri için yaratmıştır.

 

İslam iki tarafında ihtiyaçlarının giderilmesi ve kadınla erkeğin her türlü ilişkisinin belli bir sınır içinde olması için (daimi ve geçici olmak üzere) evliliğin çerçevesini belirlemiştir. Sizde cinsel ihtiyaçlarınızı gidermek için (daimi veya geçici) evlilikten faydalanabilirsiniz. Bu iki evlilikten hiç birisi sizin için mümkün değilse, spor gibi doğru meşguliyetler veya oruçla kendinizi günaha düşmekten koruyunuz.

Ayrıntılı Cevap

İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayan varlıklardırlar. Rahman olan Allah ‘Ve delillerindendir ki sizin cinsinizden eşler yaratmıştır size, onlarla uzlaşıp geçinesiniz diye ve aranıza da sevgi ve merhamet ihsan etmiştir…’[1] diye buyurmaktadır.

Cinsellik kadınla erkeğin birbirlerine karşı olan ihtiyaçlarından biridir. İlahi nimetlerden olan bu ihtiyacın kaynağı insanın cinsel garizesidir. İslam gerçekçi bir şekilde bu garizeye yaklaşıyor; yani onun yok edilmesine izin vermiyor ve ona önem verilmesini istiyor. Ama bu önem, İslam’ın kanunları içinde olması gerekir ki insanın iffet ve paklığına hiçbir şekilde zarar gelmesin. Bu yüzden kadınla erkeğin ihtiyaçlarını gidermek için evliliği önermiştir.

 

Evlilik, İslam’a göre çok önemli ve mübarek bir iştir. Resul-u Ekrem (s.a.a) buyuruyor: ‘Evlenen kimse dininin yarısının korumuştur.’[2]

Fakihler de, evliliğin müstehap olduğunu, ama bir erkeğin evliliğe ihtiyacı olursa, öyle ki evlenmediği taktirde günaha düşecekse evlenmesinin vacip olduğunu buyuruyorlar.[3]

 

Ancak İslam, cinsel garizenin karşılanması için yalnızca daimi evliliğe yetinmemiş ve masrafların çok olması, iş, tahsil durumu vb. gibi çeşitli nedenlerden dolayı daimi bir eş bulamayanlara, cinsel faydalanmalar için ‘geçici evlilik’ adı altında bir olguyu önermiş ve caiz bilmiştir. Bu şekilde birçok cinsel sapıklıkların önüne geçmiştir.

Ama bir genç evliliğin bu kısımlarından birini yerine getirme imkanı yoksa aşağıda ki tavsiyeler insana yardımcı olabilir:

a. Cinselliği tahrik eden düşünce ve hayallerden uzak kalmak, tahrik edici gazete, kitap ve dergileri okumamak ve bu işlerden bahsetmemek.

b. İslam’ın namahremler arasında koyduğu kurallara uymak. İslam’ın bu konuda getirdiği tedbirlerin en belirginleri şunlardır:

1- Namahreme şehvetle bakmayı yasaklamıştır,

2- Örtünmeyi vacip etmiş ve bedeni sergilemekten kaçınmayı emretmiştir,

3- Namahremle fiziki temasta bulunmamayı emretmiştir,

4- Namahremle şehvetli konuşmalar yapmamayı istemiştir,

5- Namahrem için güzel kokular sürünmeyi yasaklamıştır,

6- Namahremle yalnız kalmamayı tavsiye etmiştir.

c. Cinselliği tahrik edecek müzikleri dinlememek; çünkü böyle müzikler insanı doyumsuz ve mantıksız bir şehvete yöneltir; ve gerçekte bir çeşit cinsel sapıklığa neden olurlar.

d. Cinsel haya ve iffete tavsiyede bulunmak; zira cinsel iffet ve haya günah ve cinsi sapıklığa düşmeyi önlemekte çok etkilidir.

Kur’an buyuruyor: ‘Evlenmeye güçleri yetmeyenlerde Allah onları lütfüyle zengin edinceye dek ırzlarını korusunlar.’[4]

e. Yalnız kalmamak

f. Cemaat namazı, Kumeyl duası gibi dini merasimlere katılmak.

Kur’an buyuruyor: ‘Şüphe yok ki namaz, çirkin ve kötü şeylerden alı koyar.’[5]

g. Dindar ve takvalı kimselerle irtibat kurmaya çalışmak ve onlarla daha fazla muaşerette bulunmak

h. Boş kalmaktan sakınmak

ı.  Düzenli ve az miktarda kitap okumak. Örneğin günde 10 sayfa ahiret hakkında kitap okumak

 

Ancak bunlar geçici çarelerdir. İnşaallah evlenme şartlarınız oluşur ve en kısa zamanda evlenirsiniz.[1] - Rum/21

[2] - Vesailu’ş-Şia, c.14, s.5

[3] - Tevzihu’l-Mesail-i Meraci,c.2, s.449

[4] - Nur/33

[5] - Ankebut/45

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmanımızın ve inancımızın zayıflamasını nasıl önleyebiliriz?
  6228 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2019/09/17
  Ehlibeyt mektebinin inançlarını kendimizde güçlendirmek için bilimsel olarak bu inançların delillendirilmesi ve inanç dairesinin hurafelerden ayırt edilmesi gerekir. İnanca yönlendirilen bütün muhtemel şüphelere uygun cevaplar verilmelidir. Bilinmelidir ki bu bilimsel mücadele şerri ibadetler ve nefis tezkiyesiyle birlikte olmalıdır. Zira nasıl ki kötü ve ahlaksız davranışlar imanı zayıflatıyorsa ...
 • Cebrail sadece vahiy esnasında mı Peygamber-i Ekrem’e nazil oluyordu yoksa sürekli Peygamberin yanında mıydı?
  8486 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Cebrail Peygamber-i Ekrem’e sadece vahiy indirme esnasında gelmekteydi; çünkü rivayetlerde mesela Peygamber-i Ekrem (s.a.a) filan işle meşgulken Cebrail kendisine nazil oldu diye ifade edilen birçok örnek mevcuttur. Bu, Cebrail’in her zaman Peygamberle birlikte olmadığını yansıtıyor. Eğer Cebrail sürekli Peygamberin yanında olsaydı, artık nüzulün bir anlamı kalmazdı; zira nüzul mertebenin ...
 • Humus yılının başlangıcından birgün önce alınan yiyeceklerin humusunun verilmesi neden gereklidir?
  5366 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/14
  Herkes humus yılı boyunca şanına uygun şekilde ve israf etmeden gelirinden yaptığı -ailesine yiyecek almak gibi- harcamalarına humus gelmez. Ancak humus yılının sonunda humus yılından birkaç gün önce alınmış olsa bile bu yiyeceklerden fazla kalan kısmının humusunu vermesi gerekir. Zira sonuçta elindeki sermayeyle onları almıştır. Almasaydı ve ...
 • Bu devirde temizliğe riayet etmemize rağmen, adet görme guslünün felsefesi nedir?
  6426 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/05/16
  İslam’ın tüm hüküm ve buyrukları insanların maddi ve manevi maslahat ve menfaatleri korumak için oluşturulmuş ve bundan başka hiçbir hedef gözetilmemiştir. Yüce Allah bu hükümler ile insanlar için hem manevi hem de cismani taharet ve temizliğin sağlanmasını istemektedir. Esasen guslün ve adet guslünün hikmet ve sırları, zahiri ...
 • Acaba İslam dinine ve diğer semavi dinlere göre Davut (a.s) oğlu Süleyman (a.s)’ın padişahlığın yanı sıra Allah Teala tarafından gönderilmiş Peygamber miydi?
  4962 صفات و زندگی پیامبران 2019/04/07
  Kuran’ı Kerim’in açık beyanı üzere Hz. Davut (a.s) ve evladı Hz. Süleyman (a.s) ezcümle ilahi peygamberlerdendir. Hz. Davut (a.s)’a nazil olan “Zebur” kutsal kitap Kuran’ı Kerim de üç defa geçmiştir. Biz, Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, (Peygamber ...
 • Sokak dilencilerine karşı görevimiz nedir?
  12540 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Yardım isteyen herkese, hatta fakir olmayanlara bile yardım yapmak güzel bir şeydir. Ancak maddi imkanlar sınırlı olduğundan öncelikli olanlara yardım etmek gerekir. Günümüzde gerçek fakirleri araştırıp bulan müesseseler vardır; onlara yardım etmek fakir oldukları belli olmayan hatta fakir olmadıkları bilinen kimselere yardım etmekten daha iyidir. Ama fakirlere hakaret ...
 • Rivayetlerde işlerin sağ el ile yapılması üzerinde durulmasının sırrı nedir?
  11656 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/03/10
  Uygun bir neticeye ulaşmak için cevabı üç merhalede sunacağız. Bir. Amelleri sağ el veya sağ ayakla yerine getirmek ve onun önemi (dünya ile alakalıdır) İki. Ashab-ı yemin (Sağcılar) ve amel defterinin sağ ele verilmesi (ahiretle alakalıdır) Üç. Acaba bu şeyler itibari ...
 • Bazı dualarda belirtilen “ya Muhammed (s.a.a) ya Ali (a.s), ya Ali (a.s) ya Muhammed (s.a.a)” tabirinin manası nedir ve bunun senedi ne ölçüde sağlamdır?
  8350 Teorik İrfan 2012/09/24
  Bu dua, İbn-i Tavus’un Cemalu’l-Üsbu’ kitabında nakledilmiştir. Aynı şekilde Kef’emi’nin Misbahı, Veşailu’ş-Şia ve Biharu’l-Envar da bu duayı nakleden diğer kaynaklardır. Dinin kesin esaslarından olan Hz. Peygamber’in (s.a.a) makamının üstünlüğü noktasında bir kuşku bulunmamakla birlikte, Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) nurlarının hakikati arasında batıni bir birlik ...
 • Eğer Allah bir ferdi severse, halkın geneli de onu sever mi?!
  11298 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Her ne kadar Allah’ın salih kullarının sevgisini halkın kalbine aktardığını yansıtan rivayetler olsa da, halkın ekseriyetinin bir şahsı desteklemesi zorunlu olarak onun Allah tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Öte taraftan halkın ekseriyetinin bir şahsa düşman olması da onun Allah’ın gözünde düştüğü ve O’nun nezdinde bir değeri olmadığı şeklinde ...
 • Cumartesi gününde ihtiyaçtan dolayı balık tutan bir şahsın cezası maymun olmak mıdır?
  40667 Tefsir 2012/05/16
  İsrail oğullarının şeklinin değiştirilmesinin salt gelir elde etmek için balık tutmaları olmadığı bilinmelidir; çünkü bu iş günah değildir ve şeklin değişmesi gibi bir neticesi de bulunmamaktadır. İslam’ın mantığında Allah katında bu amel ibadet sayılmaktadır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Ailesinin rızkını sağlamak için çalışan ve çaba gösteren ...

En Çok Okunanlar