Gelişmiş Arama
Ziyaret
83851
Güncellenme Tarihi: 2010/02/23
Soru Özeti
Kadın eşinin cinsel birleşme isteği karşısında kaçınabilir mi?
Soru
Bir erkek, eşine cinsel birleşme talebinde bulunsa ve eşi, her defasında bir takım sebeplerden dolayı birleşmek için hazır bir konumda olmadığını söyleyerek eşinin isteğini reddetse ve sonra erkek, bu sebepten dolayı günaha bulaşsa, bu konuları dikkate alarak Allah katında kadın ve erkeğin konumu nedir ve onların akıbetleri için nasıl bir ceza nazarda tutulacaktır?
Kısa Cevap

Peygamber Ekrem (s.a.a) ve onun pak Ehlibeyti’nin (a.s) rivayetlerinde cinsel birleşmeyle alakalı kadın ve erkeğin bir birlerini gözetmeleri gerektiği konusu belirtilmiştir. Cinsel birleşmede olduğu gibi karşılıklı bu gözetme çok yönlüdür. Bu rivayetlerde erkeğe şöyle buyrulur:  Erkeğin dinginlikle, oynaşarak ve yavaş yavaş cinsel birleşme amelini yerine getirmesi müstehaptır.

Çok önemli olan kadının sorumluluğundaki cinsel birleşmeye gelince, bu meseleyi bazı rivayetlerle açıklayalım.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Bir kadın Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yanına gelerek “Erkeğin kadın üzerindeki hakkı nedir? diye arz etti. Efendimiz şöyle buyurdu: Cinsel isteğini yerine getirmelidir hatta kadın deve üzerinde olsa da.”

İmam Bakır’da (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakleder: “Erkeklerinizi cinsel birleşmeden men etmek için namazlarınızı uzatmayınız.”

Başka bir rivayette İmam Sadık (a.s) kadınların bu ameline ve böyle yapılması durumunda onların akıbetlerine işaret ederek şöyle buyurur: “Eşini yatakta oyalayıp o uyuyana kadar birleşmeye razı olmayan kadın için melekler, erkek uyanana kadar lanet ederler.”

Toplumun şehvet taşkınlığı eseriyle bozulup fesadın eşiğine sürüklenmemesi ve şehvet dürtülerinin şahsi ve salim alanda aile içinde doyurulması için İslam dini kadına bunca tekitte bulunmuştur.

Kati surette kadının bu işten kaçınacağı kani edecek delili olmazsa, bir yere kadar erkeğin günahına ortaktır ve suçludur, ama genel anlamda bu sorunun halledilmesi için bazı önerileri sunacağız:

A. Erkeğin yukarıda örnek unvanında açıklanan İslam’ın bazı emirlerini eşine sunmalıdır.

B. Erkek sorunun kökenini bulma doğrultusunda adım atmalıdır, zira erkek sorunu eşine açıklayarak onu, cinsel birleşmeye yaklaşmamanın hayatın ortak noktaları için tehlikeli olduğuna kani edebilir. Bu tutum karşısında ihtimalen kadında bu işten kaçınma sebebini söyleyebilir.

C. Bazen kadının kaçınması, onun bir önceki cinsel ilişkide doyuma ulaşmamasıdır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla kadının doyurulmaması, onun ruhiyesi üzerinde istenmeyen etkiler bırakır.

D. Erkeğin, Müslüman kadının birliktelikten kaçınması, kani edici ve Allah’ın kabul ettiği delil olmaksızın günah işlemeyeceğini dikkate alması gerekir. Erkek ve kadının tevekkül ve tevessülle birlikte, akıl ve mantığa dayanarak sorunun halledilmesi yolunda adım atmaları gerekir.

 

 

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’a göre bir imamın sahip olması gereken özellikler nelerdir?
  10799 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  Kur’an-ı Kerim’de İmamet (insanın toplumsal liderliği manasında) meselesi ikiye ayrılmıştır: 1) Nur İmamları: Salih ve ilahi imamlardır. 2) Ateş İmamları: Küfür ve dalalet imamlarıdır. Kur’an’da nur imamları için zikredilen birçok özellik şunlardır: Masumiyet, hidayet eden, yakin ehli olan, ibadet eden, sağlam ve sabit, şahid, Allah yolunda cihad eden, ...
 • Allah Teala neden ‘Erhemerrahimin’ olan rahmetinin yanında idama kadar giden (kısas, el kesmek veya fazla miktarda şiddet gibi) cezalar koymuştur?
  7249 Tefsir 2011/11/12
  Ayet ve rivayetlere baktığımızda, Allah’ın rahmaniyet ve rahimiyet sıfatları gibi gazap sıfatının da olduğunu görmekteyiz. Yani Allah, günahları bağışladığı gibi şiddetli bir şekilde azapta eder. Hem ‘Erhemerrahimin’dir, hemde ‘Eşeddü’l Muakibin’ (Şiddetle Cezalandıran).  Kur’an’da tehdit ve azabın bahsedildiği yerlerde genellikle rahmet ve mağfirettende behsedilmiştir. ...
 • Ben on yıldır bir şahıs ile nişanlanmış bulunuyorum. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
  4763 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Taklit mercilerinin bu husustaki yanıtı şudur: 1. Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Onun şerî şartlarına riayet etmeyle zatı itibariyle bir engel yoktur. 2. Hz. Ayetullah Uzma Sistani (ömrü uzun olsun): Kızın akdi, kızın babasının izniyle olmalıdır. 3. Hz. Ayetullah ...
 • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
  8374 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli Sünnet’i içeren tüm Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehli Beyte (a.s) ve ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6589 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Hazreti Muhammed’in (s.a.a) dokuz yaşında eşimi vardı?
  3073 پیامبر اکرم ص 2018/11/14
  İslam peygamberinin hayatını, eşlerinin özeliklerini ve peygamberin onlar ile olan ilişkilerini incelemek şu noktayı açığa çıkarır: Eğer Peygamber müteaddit eş edinmiş ise bu eylemin çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Burada onlardan bazılarına işaret edeceğiz. Öncelikle Peygamberin Ayşe ile olan evliliğinde şunu bilmemiz gerekir ki bu evlilik Ayşe’nin ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  13420 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...
 • Mahşer yeri nasıl bir yerdir?
  11285 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  Kıyametin varlıksal mertebesi, nasıl tabiat âleminden ve dünyadan farklıysa ve dünyevi cismin parçalarındaki var olan değişimler, kıyametin varlığıyla farklılık arz ediyorsa, mahşer veya kıyamet yeri de tözsel varlık yönüyle yeryüzünden farklılık arz eder. Bu sebepten ötürü cismani dirilişi kabul eden kimseler şöyle demişlerdir: Parçalardan ve zıtlardan oluşan ...
 • Şirk nedir?
  19119 Eski Kelam İlmi 2009/10/10
  Şirk lügatte, pay vermek anlamındadır, Kur’ani kullanışta ise şirkten kasıt Allah-u Teala’ya ortak ve benzer koşmaktır. Şirk, tevhit ve “hanifliğin karşısında yer almaktadır. Hanif yani, istikamet ve itidale yönelmek. Muvahhit insanlar şirkten yüz çevirip tevhit esasına yöneldikleri için onlara hanif denir.
 • Bir grup hata yapabilen insanın el yazımı olan tarih neden kabul edilmelidir?
  5696 تاريخ کلام 2011/09/13
  İnsan tarafından düzenlenip tedvin edildiğinden ve insan da hataya mürtekip olabileceğinden tarih kabul edilmemelidir diye ifade edilen istidlali kabul etmiyoruz; zira bu istidlal doğru olursa, tüm beşerî bilimler itibarını kaybedecek ve günümüz dünyasında da hiçbir habere güven duyulamayacaktır. Çünkü onların hepsi insanın mahsulüdür. Biz insanların doğruyu yanlıştan ve iyiyi ...

En Çok Okunanlar