Gelişmiş Arama
Ziyaret
8783
Güncellenme Tarihi: 2010/04/07
Soru Özeti
Başka gök cisimlerinde canlı varlıkların olduğu konusunda İslam’ın görüşü nedir?
Soru
İslam’ın başka gök cisimlerinde yaşamın olduğu konusunda nasıl bir görüşü vardır?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Başka galaksi ve gezegenlerde canlı veya aklı olan varlıkların olup olmadığı konusu insanın cevabını bulmaya çalıştığı sorulardan biridir. Ancak şimdiye kadar bu sorunun cevabı bulunamamıştır. Kur’an’ın bazı ifadelerinden gökte canlı varlıkların olacağı anlaşılmaktadır. Örneğin:

1- (Min Dabbe) İfadesi: ‘Ve delillerindendir gökleri ve yeryüzünü yaratması ve her ikisinde devingenleri (canlıları) yayıp dağıtması ve onun, elbette onları toplamaya da gücü yeter.’[1]

2- Göklerde kim varsa, ne varsa ibaresi:

Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir.’[2]

‘Ve Allah'a secde etmededir göklerde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa ve melekler de ululanmadan Allah'a secde etmededir.’[3]

‘Yedi gök ve yerle onlarda ne varsa hepsi, onu noksan sıfatlardan tenzih eder’[4]

3- Doğular ve batılar ibaresi:

‘Andolsun doğuların Rabbine ve batıların Rabbine, gerçekten de bizim gücümüz yeter.’[5]

4- Alemler[6] ibaresi:

‘Hamd, alemlerin rabbi olan Allah'adır’[7]

Ancak yukarıda aktardığımız ayetler içinden yanlızca birinci ayet[8] ve ‘alemler’ sözcüğünün geçtiği ayetler göz önüne alındığında başka gök cisimlerinde canlı varlıklar olabileceği ihtimali verilebilir.[9]

Allame Tabatabai (r.a) birinci ayetin tefsirinde diyor ki: ‘Ayetin zahirinden göklerde de yeryüzündeki gibi mahlukatlar olduğu anlaşılmaktadır…’[10]

Tefsir-i Nümune’de ise şöyle yazılmaktadır:

‘Bu ayet göklerde çeşitli varlıkların olduğuna delil teşkil etmektedir. Bilim insanları şimdiye kadar kesin bir şekilde bu konuda hüküm vermeyip, üstü kapalı olarak başka varlıkların olduğunu söylüyorlar, ama Kur’an gökte de bir çok canlı varlığın olduğu gerçeğini açık bir şekilde beyan etmektedir.’[11]

Bir hadiste Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: ‘Gökteki bu yıldızlarda yeryüzündeki şehirler gibi şehirler vardır; her şehir başka bir şehirle (her yıldız başka yıldızla) nurdan bir sütunla bağlıdır.’[12]

Söz konusu ayetin başka gök cisimlerinde canlı varlıkların olabileceğine delil olması konusunda bir kaç hatırlatmada bulunalım:

1- Sema (gök) ve Semavat (gökler) sözcükleri Kur’an’da yön, yukarı, gök cisimleri, yerküreyi çevreleyen katmanlar vs. gibi manalara gelmiştir.[13]

Ayetin başka gök cisimlerinde canlı varlıkların olduğuna delil olması için ‘Semavat’ (gökler) kelimesinin söz konusu ayetlerde gök cisimleri manasına gelmesi gerekir. Halbuki ayette geçen bu kelimeden maksat dünyanın etrafını saran katmanlar, dabbe kelimesinden de maksat etrafımızı saran atmosfere yayılmış mikroskopik (virüsler gibi) ve cüsseli (kanatlılar gibi) varlıklar olabilir.

2- Bilimsel olarak şimdiye kadar başka gök cisimlerinde canlı varlıkların varlığı ispatlanmamış, sadece güçlü bir ihtimalle böyle varlıkların olabileceğinden söz edilmiştir. Bu açıklamalardan anlaşılan şu ki başka gök cisimlerinde böyle varlıkların olabileceğini Kur’an’a kesin anlamda isnat edilmez. Ancak bu konuda bazı işaretlerin var olduğu söylenebilir.[1] - Şura/29

[2] - Rahman/29

[3] - Nahl/49

[4] - İsra/44

[5] - Maaric/40

[6] - Bu sözcük Kur’an’da 61 kere gelmiştir.

[7] - Fatiha/2

[8] - Şura/29

[9] - Daha fazla bilgi için bkz: Rızai İsfahani, Pejuheşi Der İ’caz-i İlmi-i Kur’an, c.1, s.195-206

[10] - el-Mizan, c.18, s.58

[11] - Tefsir-i Nümune, c.20, s.436-439

[12] - Sefinet-ul Bihar, c.2, s.574, ‘Necm’ maddesi, Ali b. İbrahim’in tefsirinden naklen.

[13] - Tefsir-i Nümune, c.1, s.165-166

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hüseyin (a.s) mateminde çıplak bir şekilde sine vurmanın hükmü nedir?
  4067 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/17
  Taklit mercilerin İmam Hüseyin (a.s) matem merasimlerinde sine vurmak için çıplak olunması hakkında fetvalarında göze çarpan çoğunlukla namahremin gözü önünde olmaması ve fesat içermemesi halinde caiz olduğu yönündedir. Aynı şekilde hiçbir taklit merci hızlı şekilde sine vurulmasını haram bilmemektedirler. Bilakis bunun müstahak olduğunu ifade edip tekit etmişlerdir. ...
 • İslamî olmayan devletlerin bankalarından borç almanın hükmü nedir?
  5893 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/22
  “Borç almak devlet bankasından olsa dahi zatı itibariyle şerî otoritenin iznine bağlı değildir ve faizli olsa bile durum hükmü açısından doğrudur. Ancak faizli olması durumunda ister Müslüman’dan veya Müslüman olmayandan, ister İslam devletinden veya İslamî olmayan bir devletten alınmış olsun sorumluluk açısından haramdır. Harama bulaşmayı caiz ...
 • Şeytanın mı nüfuzu ve kudreti fazladır yoksa Allah’ın mı?
  6738 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Hiç şüphesiz Allah’ın kudreti her şeyin yaratıcısı olması yönüyle bütün işlerde şeytandan daha fazladır. Hz. Âdem’in Allah’ın buyruğuna uymayarak şeytan’ın sözünü dinlemesi şeytanın sözlerinin gücü ve nüfusu nedeniyle değildi, şeytanın vesvesesinin sonucuydu, çünkü insan muhtar(irade sahibi) bir varlıktır. Kendi seçimlerinde değişik unsurların etkisi altındadır.
 • İslam Peygamberinin berzah yaşamı, ilmi ve bu dünyayı görmesi hakkındaki görüşünüz nedir?
  8665 Eski Kelam İlmi 2011/11/21
  Şii inancına göre Peygamber Efendimizin (s.a.a), vefat ettikten sonra fiziki olarak maddi alemle irtibat kurmasının ve onu müşahede etmesinin imkanı yoktur, ama Allah’ın bu büyük elçisinin takipçileriyle manevi irtibat kurması mümkündür. Peygamberimizin şu anda dünyadan ve onda olup bitenlerden haberi vardır; Efendimiz selam ve ziyaretlerimizi kesinlikle duymakta ve bunlar birçok ...
 • Mübarek Tekvir suresindeki yıldızların ‘kuvviret’ ve ‘inkederet’ olmalarının manası.
  7813 Tefsir 2011/04/28
  Kuvviret, dürülmek, toplanmak, atılmak veya kararmak manalarına gelmektedir. Buradaki maksat Güneşin ışığının sönmesi, kararması ve onun hacminin küçülmesi demektir. Aynı şekilde ‘inkederet’ kelimesi ‘inkidar’ kökünden olup düşmek ve dağılmak demektir. Yine kararmak ve karanlık demek olan ‘küdüret’ten de gelmektedir. Dolayısıyla ayetin manası şöyle olur: Kıyamete yakın zamanda yıldızlar ...
 • ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ (Müzemmil/5) ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat nedir?
  6883 Tefsir 2012/02/14
  ‘Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.’ayetindeki ‘Ağır Söz’den maksat Kur’an-ı Kerim’dir. Müfessirler ‘Ağır Söz’ü değişik boyutlardan çeşitli şekillerde tefsir etmişlerse de anlaşılan o ki onun Kur’an-ı Kerim olduğunda şüphe yoktur. ‘Ağır Söz’ün çeşitli yönleri vardır. Ağır ...
 • ilahi yakınlığın (kurb) anlamı nedir? Kısımları nelerdir? Nasıl elde ediliyor.
  16195 Pratik İrfan 2010/12/14
  kurb lügatte; bir şeyin başka bir şeye yakınlığı anlamındadır. Bu yakınlık bazen mekânsal, bazen de zamansaldır. Bu nedenle yakınlık, ya mekânsaldır veya zamansal. Geleneksel ve genel örfte yakınlılık (kurb) başka bir anlamda da kullanılıyor. Oda şudur ki; bir kimsenin başka birisinin yanında değerli olmak ve ...
 • Bir Hindu, Kur’an’ı araştırmak ve okumak isterse ona Kur’an hediye etmenin şer’î hükmü nedir?
  6021 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/19
  Büyük taklit mercilerinin görüşlerine geçmeden önce bazı noktaları dikkatlerinize sunuyoruz:1- Hindular kafirler sınıfındandır.2- Kafirin Kur’an’a saygısızlık veya necis edeceği bilinse (ihtimal demiyoruz) taklit mercilerinden hiç biri bunu caiz bilmemekteler.3- Kafir, okumak maksadıyla ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8370 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Hz Peygamber’den (s.a.a) sonra kızı Hz Fatıma Zehra’nın (s.a) başına neler gelmiştir?
  12197 تاريخ بزرگان 2012/04/15
  Hz Peygamberin vefatından sonra kızı Fatıma’nın yaşadığı musibet ve sorunlar hakkında birçok söz ve rivayet vardır. Bu hususta Ehli Sünnetin en muteber kitabı olan Sahih-i Buhari’deki bir rivayete dikkatinizi çekiyoruz. ...

En Çok Okunanlar