Gelişmiş Arama
Ziyaret
7445
Güncellenme Tarihi: 2012/05/12
Soru Özeti
Acaba hazreti Zehra (s.a) beytülmal hazinesinden arîye unvanıyla bilezik falan almış mıydı?
Soru
İlkin şunu belirtmem gerekir ki daha önce verdiğiniz cevap beni kani etmedi. İkinci olarak Hz. Zehra (s.a) için saydığınız faziletlere dikkatle var olan bazı rivayetler ona tatbik etmiyor. Örneğin beytülmal hazinesinden arîye unvanıyla bilezik alması ve bu eylem için zikredilen getiriler ki bu getiriler kendisi için tahakkuk bulmuştu. Ve buna benzer diğer konular ki bu konular genel itibarıyla normal insanlardan sadır olan şeylerdir. Bütün bunlar zikredilen faziletlerle tezat teşkil ediyor. Lütfen uygun bir açıklama yapınız?
Kısa Cevap

Sorunuzun cevabını iki noktayı açıklayarak beyan etmeye çalışacağız:

 1. Allahın velileri için faziletleri açıklamak faziletler sahibi olanlar tarafından terk-i evla diyerek tezat teşkil etmiyor. Örneğin kuranı kerim Hz. Âdem Yunus gibi peygamberlerin peygamber oldukları halde evlayı terk ettiklerinden bahis etmiştir
 2. Ama beytülmal hazinesinden arîye unvanıyla alınan bilezik meselesine gelince asıl itibariyle her hangi bir şeyi arîye-i mazmune (tazmin edilmiş) unvanıyla alınmasının hiçbir sakıncası yoktur. Bunun yanı sıra bu işin kendisi hazret Zehra’nın kendisiyle irtibatlı değildir. Bilakis bu mesele hazreti Âlinin kızı ümmi külsümle (s.a.) irtibatlıdır. Dolayısıyla bu iş hazreti Zehra ile hiçbir irtibatı yoktur. 
Ayrıntılı Cevap

Sorduğunuz sorunun cevabını vermek için birkaç noktaya teveccüh etmek zaruri olduğu göze çarpmaktadır:

 1. Allahın velileri için faziletleri ispatlamak onların evlayı terk etmeleriyle tezat teşkil etmiyor. Örneğin kuranı kerim Hz. Âdem[1] Yunus[2] gibi peygamberlerin peygamber oldukları halde evlayı terk ettiklerinden bahis etmiştir.
 2. Ama beytülmal’dan arîye olarak almasının kendisi, ariye-i mezmune şeklinde olduğu için hiçbir sakıncası yoktur. Bu işin aslı da Hz. Zehra’nın kendisiyle irtibatlı değildir. Bilakis bu iş Hz. Ali’nin (a.s.) kızı ümmi Külsümle (s.a.) irtibatlıdır.[3]  Dolayısıyla bu açıdan hazreti Zehra’yla hiçbir ilgisi yoktur. 

Rivayetlerde şöyle nakledilmiştir: Emir’ül mümin’in güdümündeki beytülmalda çalışan Ali b. Rafi şöyle diyor: Hz. Alin’in kızı kurban bayramında benden (tazmin edilmiş) cinsi mücevher olan bir gerdanlığı üç günlüğüne ariye olarak aldı. Hz. Ali (a.s.) o gerdanlığı kızının boynunda gördü. Geldi bana şöyle buyurdu: “Müslümanların malında hıyanet mi ediyorsun”? Ben kendisine durumu anlatarak şöyle dedim: Ben onu kendi malımdan tazmin etmişim. O şöyle buyurdu: hemen bu gün onu geri al. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan kesinlikle seni cezalandıracağım. Sonra devam ederek şöyle dedi: eğer kızım bu gerdanlığı tezmin edilmemiş şeklinde emanet olarak almış olsaydı Haşim oğullarından ilk hırsızlık nedeniyle eli kesilen kimse olacaktır.[4]

Ama sizi kani etmemiş olan daha önceki konular bağlamında aşağıdaki adreslere müracaat ediniz:

İlmi Evliya-İ Huda Şomhre-İ 189 (Sayt: 953)”

Nakşi ilmi Masum (a.s.) der ez beyn burden sıtemger şomare-i 2119 (sayt: 2226)”

Menabi-i ilmi İmam (a.s.) 14276 (sayt: 14059)”

 


[1] Araf, 20 – 22.

[2] Enbiya, 87.

[3] Muğniye, Muhammed Cevad, “Fi Zilali Nhccü’l – Balaga” baskı, 3, Beyrut: darul ilm lilmelayin, 1358, c. 4, s. 189.

[4] Hekimi, Muhammed Rıza ve Muhammed ve Ali, “el-hayat”, tercüme, Ahmet Aram, Taharan: defteri neşri ferheng İslami, 1380, şemsi, c. 2, s. 411 – 412; şeyh Tusi, “Tehzibul  - Ahkam”, Tahran: darul kutubil – islamiye, 1365, h.ş., c. 10, s. 15; ibni şehri Aşub mazenderani, “menakibi Ali Ebi Talip (a.s.)”, Kum: müesesei intişarat-i allahme, 1379, h.k., c. 2, s. 108.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Mastürbasyonun evlilikten farkı nedir?
  12789 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Mastürbasyon insanın ihtiyacını gerçek şekilde gidermez ve sahte bir doyumdur. İnsanın şehvanî ihtiyacı sadece meninin çıkmasıyla giderilmez. Bunun aşk, duygu, yakınlık ve sevgi ile beraber olması gerekir. Bu nedenle bu fiili işleyenler içlerinde eksiklik hissederler. Bu da cismanî ve ruhî hastalıkları peşinden getirebilir. Ama evlilik şehvanî ...
 • Acaba yolcu olan bir kimse cemaat imamının arkasındaki safta namazını kılabilir mi? Acaba kendi namazını birinci safta kılabilir mi? Yoksa safların birbiriyle olan irtibatının kesilmemesi için namazını son safta kılması mı gerekir?
  4017 Varie
  Namazda yolcu bir kimsenin mukim olan (yolcu olmayan) kimseye tabi olması (iktida etmesi) ve tersine mukim olan bir kimsenin yolcu olan bir kimseye tabi olması mekruhtur. Elbette dikkat edilmelidir ki buradaki mekruhtan maksat, mukim olan bir kimsenin mukim olan bir kimseye veya yolcu olan bir kimsenin yolcu ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  10760 شیعه و خلفا
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Allah’ı tanıma konusunu mahalledeki gençler topluluğuna nasıl açıklayabiliriz?
  4262 Eski Kelam İlmi
  İnançsal konular silsilesinde Allah’ı tanıma konusu en hassas konulardan olup birçok hususu içermektedir. Siz bu meseleleri tebliğ ederken ve açıklarken iki hususa riayet etmelisiniz: Birincisi, uygun ve mantıki konuları seçmelisiniz. İkincisi, muhatapların ruh hali ve ilmi düzeyine tam olarak riayet etmelisiniz.
 • Neden felsefî ikinci makuller tür ve ayıraca sahip değildir? Mantıkî ikinci makuller de böyle midir?
  7264 İslam Felsefesi
  Makul, felsefî bir terim olup zihne gelen şey anlamındadır ve hissedilenin yani hisle duyumsananın karşısında yer alır. Makul terimi bazen aklî suretler için, bazen dışarıda bir varlığı olmayan hususlar için ve bazen de hissedilmeyen ve soyut olan şeyler için kullanılır ki bu durumda makulden kasıt akıldır. Bizim konumuzda makulden ...
 • Hafızayı takviye etmenin yolları nelerdir?
  5390 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Peygamber efendimiz ve masum İmamlardan bizlere ulaşan rivayetlerin bir kısmı bazı bitkilerin özellikleri, ilaçlar ve yiyecekler hakkındadır. Birçok rivayette hafızayı takviye etmenin yolları ve hangi yiyecekler ve ilaçların kullanılması gerektiği açıklanmıştır. Zikri geçen rivayette İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Her kim biraz halis safranı, ayak otu ve ...
 • Cenabet guslü alınmazsa namaz ve orucun kazasını yerine getirmek farz olur mu?
  7524 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu konuda kendi taklit merciinizin fetvasına göre amel etmelisiniz. Büyük taklit merciilerinin ‘Yıllarca cenabetli olarak namaz kıldım, oruç tuttum. Ama cenabetlinin gusül alması gerektiğini bilmiyordum. Bu durumda görevim nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullah Humeyni, Behcet, Tebrizi, Hamanei, Mekarim, Vahid:
 • İslami bankacılık sistemini uygulamayan bankalardan hisse alabilir miyim?
  3708 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu soru taklit mercilerinin bürolarından istifta edildi ve şu cevaplar alındı: Hz. Ayetullah-ul Uzma Hamenei: Alamazsınız.Hz. Ayetullah-ul Uzma Mekarim Şirazi: Caiz değildir.
 • Doğru alışverişin şartları nelerdir?
  4295 Alış-Veriş
  Bu soru çok geneldir; zira alışveriş kavramı fıkıh ve örfte değişik manalara sahiptir: Genel anlamıyla alışveriş/muamele, özel anlamıyla muamele ve özel ve genel arasında bulunan orta manasındaki muamele bu kabildendir. Genel anlamıyla muamele, yakınlık kastinin muteber olmadığı ve elbise ve bedeni temizlemek, alıveriş, nikâh ve boşanmak gibi ...
 • Neden Tavşan etinin yenmesi haramdır?
  12897 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bütün taklidi mercilerin vermiş oldukları fetvaya göre tavşanın eti yenmez ve haramdır. Bu fetva "tavşan etinin yenmesini caiz görmeyen rivayetlerin var olması" esasincedir. Buna binaen; bu hüküm Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmüne, onda var olan maslahatları ve hikmetleri bildiğimiz için değil, Allah'ın ...

En Çok Okunanlar