Gelişmiş Arama
Ziyaret
47672
Güncellenme Tarihi: 2011/07/31
Soru Özeti
Eğer bir kadın zinadan hamile kalır ve çocuğu düşürmediği takdirde büyük bir sıkıntıya girerse, ruh girmeden (dört aylık olmadan) onu düşürmesi caiz midir?
Soru
Birkaç yıldır ki özel durumlarda çocuğun düşürülmesi yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun günün sorunlarını halletmek için yeni çözüm yolları sunabilecek kapasitededir. Benim sorum şu ki: Eğer bir hanıma zorla tecavüz edilir ve hamile kalırsa hamileliğin devam etmesi ve gayr-i meşru çocuğun dünyaya gelmesi durumunda hem aile hem de toplum için bir çok sorunlar doğuracağı bilinirse yani böyle bir durum aileyi sıkıntıya soktuğu ve o kadının kocası tarafından boşanması tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine yo açarsa, diğer yandan böyle bir çocuğun toplumda bulunması toplumsal sorunlara ve bozukluklara yol açarsa acaba bu durumda o cenine ruh verilmeden yani dört aylık olmadan onu düşürmenin hükmü nedir? Bu konuda Ayetullah Mehdi Hadevi'nin görüşü nedir?
Kısa Cevap

İmam Humeyni ve diğer merciler şöyle demişlerdir: Eğer bir kadın zinadan hamile kalır. Eğer o kadın veya onunla zina eden erkek müslüman iseler o zaman kadının çocuğu düşürmesi caiz değildir.[1] Bu çocuk onun çocuğu sayılır ama miras almaz.[2]

Yukarıdaki soru mercilerden bazılarının büroları tarafından şöyle cevaplandırılmıştır:

Ayetullah Uzma Hamene'nin Fetva Bürosu:

"Cenini düşürmek haramdır ve soruda geçen durum çocuk düşürmek için cevaz vesilesi sayılmaz."

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin Fetva Bürosu:

"Bu iş caiz değildir. Elbette çok önemli bir sorun ortada olursa o başka."

Ayetullah Uzma Sistani'nin Fetva Bürosu:

"Eğer zarar korkusu olur veya şiddetli bir sıkıntıya yol açacağı bilinirse o zaman ruh gelmeden önce o cenini düşürmesi caizdir."

Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani Fetva Bürosu:

"Soruda geçen mazeretler cenin düşürmek için cevaz oluşturmaz. Cenini düşürmek haramdır."

Ayetullah Hadevi Tehrani'nin görüşü:

"Cenini bekası önemli bir zarara yol açar veya şiddetli bir sıkıntıya sebep olursa ruh verilmeden önce çocuğu düşürmek caizdir. Zarara veya söz konusu sıkıntının oluşacağına dair kesin bilgisi olmaz veya itina edilir örfçe kabul olan bir ihtimal de söz konusu olmazsa bu iş haramdır."

İhtiyatı gözetmek için bu iş yetkili yargı mercilerinin denetimi ve mütehassısların teyit etmesinden sonra yapılmalıdır.

Daha geniş bilgi için bk

Dizin: Zina eden erkek ve kadının ve bu yolla dünyaya gelen çocuğun hükmü soru: 2030 (site: 2397)[1] Tevzihu'l-mesail (hasişyeli) İmam Humeyni, c. 2 s. 497

[2] ade Mekarim

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar