Gelişmiş Arama
Ziyaret
42906
Güncellenme Tarihi: 2011/07/31
Soru Özeti
Eğer bir kadın zinadan hamile kalır ve çocuğu düşürmediği takdirde büyük bir sıkıntıya girerse, ruh girmeden (dört aylık olmadan) onu düşürmesi caiz midir?
Soru
Birkaç yıldır ki özel durumlarda çocuğun düşürülmesi yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun günün sorunlarını halletmek için yeni çözüm yolları sunabilecek kapasitededir. Benim sorum şu ki: Eğer bir hanıma zorla tecavüz edilir ve hamile kalırsa hamileliğin devam etmesi ve gayr-i meşru çocuğun dünyaya gelmesi durumunda hem aile hem de toplum için bir çok sorunlar doğuracağı bilinirse yani böyle bir durum aileyi sıkıntıya soktuğu ve o kadının kocası tarafından boşanması tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine yo açarsa, diğer yandan böyle bir çocuğun toplumda bulunması toplumsal sorunlara ve bozukluklara yol açarsa acaba bu durumda o cenine ruh verilmeden yani dört aylık olmadan onu düşürmenin hükmü nedir? Bu konuda Ayetullah Mehdi Hadevi'nin görüşü nedir?
Kısa Cevap

İmam Humeyni ve diğer merciler şöyle demişlerdir: Eğer bir kadın zinadan hamile kalır. Eğer o kadın veya onunla zina eden erkek müslüman iseler o zaman kadının çocuğu düşürmesi caiz değildir.[1] Bu çocuk onun çocuğu sayılır ama miras almaz.[2]

Yukarıdaki soru mercilerden bazılarının büroları tarafından şöyle cevaplandırılmıştır:

Ayetullah Uzma Hamene'nin Fetva Bürosu:

"Cenini düşürmek haramdır ve soruda geçen durum çocuk düşürmek için cevaz vesilesi sayılmaz."

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin Fetva Bürosu:

"Bu iş caiz değildir. Elbette çok önemli bir sorun ortada olursa o başka."

Ayetullah Uzma Sistani'nin Fetva Bürosu:

"Eğer zarar korkusu olur veya şiddetli bir sıkıntıya yol açacağı bilinirse o zaman ruh gelmeden önce o cenini düşürmesi caizdir."

Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani Fetva Bürosu:

"Soruda geçen mazeretler cenin düşürmek için cevaz oluşturmaz. Cenini düşürmek haramdır."

Ayetullah Hadevi Tehrani'nin görüşü:

"Cenini bekası önemli bir zarara yol açar veya şiddetli bir sıkıntıya sebep olursa ruh verilmeden önce çocuğu düşürmek caizdir. Zarara veya söz konusu sıkıntının oluşacağına dair kesin bilgisi olmaz veya itina edilir örfçe kabul olan bir ihtimal de söz konusu olmazsa bu iş haramdır."

İhtiyatı gözetmek için bu iş yetkili yargı mercilerinin denetimi ve mütehassısların teyit etmesinden sonra yapılmalıdır.

Daha geniş bilgi için bk

Dizin: Zina eden erkek ve kadının ve bu yolla dünyaya gelen çocuğun hükmü soru: 2030 (site: 2397)[1] Tevzihu'l-mesail (hasişyeli) İmam Humeyni, c. 2 s. 497

[2] ade Mekarim

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an ayetlerinin tahrif edildiğine işaret eden Ehli Sünnete ait kaynaklar var mıdır?
  9448 Kur’anî İlimler 2011/08/03
  Ehli Sünnet kardeşlerin birçok kitabında ve bu cümleden olmak üzere onların en muteber kitapları sayılan altı sahih kitapta sayılı Kur’an-ı Kerim ayetlerinin kaybolduğunu gösteren birçok rivayet mevcuttur. Recim ayeti veya onların okuyuşlarında bulunan ve meşhur okuyucuların da tilavet ederken dikkat gösterdiği değişiklikler bu kabildendir. Ama böyle rivayetler ...
 • Şeriat literatüründe taabbuddan ne kastedilmektedir ve onun şartları nedir? Taabbudu ispat etmek için nasıl bir delil getirilebilir?
  7392 بندگی و تسبیح 2012/07/24
  Taabbud; abd ve ubudiyet kökünden olup kulluk ve tapmak anlamına gelir ve rivayetlerde de bu anlamıyla zikredilmiştir. Fakihler ve şeriata bağlı olanlar taabbudu başka manalarda da kullanılmışlardır. Taabbudî kavramının kullanıldığı yerlerden biri, delile gerek duyulmayan yerdir. Her şahsın din ve inanç usulleri akıl esasınca olmalıdır, lakin dinin ...
 • Peygamberin sadece bir kızı vardı diye söylememiz “Ey Peygamber eşlerine, kızlarına ve… söyle” ayetiyle nasıl uyuşmaktadır?
  6758 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  İslam Peygamberinin Fatıma’dan başka bir kızının olup olmadığı hususu tarihsel bir konudur. Çok açık olduğu üzere tarihsel konuların kendine özgü bir metodu vardır ve bu meseleyi ispat veya ret etmek için de bir ayetin zahirine güvenilemez. Özellikle de dikkat ettiğimiz takdirde metodik olarak Kur’an’ın hitaplarında birçok ...
 • Kur’an’da kıyamet günündeki azap için farklı tabirler kullanmasının illet nedir?
  5928 معاد و قیامت 2012/06/16
  Kuranı kerim kıssaları anlatırken takip ettiği yöntem şu esasa dayılıdır ki, kıssalardan hedeflenen hedefin tahakkuk edilmesini ifa etmekte müessir olan önemli noktalarla yetiniyor. Kıssanın detaylısına ve ayrıntılarına değinmiyor. Yani olayı baştan sona kadar açıklamıyor. Yerlere göre gerektiği ve uygun şekilde kıssalardan istifade ediyor. İlgili ayetlere ...
 • Anne (kadınlar) yoluyla da seyitli intikal eder mi?
  13543 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/20
  Hz. Zehra’nın (a.s) tüm evlatlarının Peygamberin (s.a.a) evlatları olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Ama Allah Resulü’nün (s.a.a) evladı olmak sıfatı ile seyit ve Haşimi olmak sıfatı arasında fark bulunduğuna dikkat etmek gerekir. Soyu Fatıma Zehra’ya (a.s) ulaşan herkes İslam Peygamberinin (s.a.a) neslindendir, ama seyitlerden değildir; zira seyit ve Haşimî ...
 • Çocukların bakımı, birbirlerinden ayrılmış anne ve babadan hangisinin üzerinedir?
  7178 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/24
  Çocukların nafakasını (bakım masraflarını) karşılamak babanın üzerinedir. Ama çocukların bakımı, büyültmesi ve terbiye edilmesi yaşları ve kız ve erkek çocuğu olmaları hasebiyle farklılık göstermektedir.imam Humeyni bu soruyu şöyle cevaplandırmıştır: Erkek çocuğunun bakımı iki yaşına kadar ve kız ...
 • Nasıl Resulü Ekrem (s.a.a)’i rüyada görebiliriz?
  3579 Pratik Ahlak 2019/01/22
  Mefatih’ul-Cenan adlı eserde evliyayı rüyada görmek için tavsiye edilen ameller ve zikirler beyan edilmiştir. Ama teveccüh etmek gerekir bu yollar tek başına istediğimiz şahsı görmek için yeterli sebep değildir. Yani bu amelleri ve zikirleri yerine getiren herkes Resulü Ekrem’i (s.a.a) rüyasında görecek diye bir şey yoktur. Bu ...
 • Yaşı ilerlemiş kimselerin medreselerde ilim tahsil etmeleri nasıl mümkün olabilir?
  15796 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/12/20
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız ...
 • İmam Hasan’ın (a.s) yaşantısı, faziletleri, menkıbeleri, sulh ve şahadeti tarihçesini kısaca açıklayınız.
  8708 Tarih 2011/06/20
   İmam Ali b. Ebu Talip’in (a.s) oğlu İmam Hasan (a.s), mübarek Ramazan ayının 15. gecesinde hicretin üçüncü yılında Medine’de dünyaya gözlerini açtı. 37 yaşındayken ona İmam Ali’nin halifesi ve (a.s) varisi olarak biat edildi. İmamet dönemi altı ay üç gün sürdü. Ondan sonra oluşan bazı özel etken ve şartlardan dolayı ...
 • Dr. Şeriati gibi şahısların kitaplarını okumak nasıldır?
  5434 تاريخ بزرگان 2012/02/14
  Şeriati ve onun kitapları hakkında çeşitli görüşler söz konusu edilmiştir ve Şeriati’yi kabul edenler ve etmeyenler tarafından çelişik görüşler ortaya atılmıştır. İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei insaflı bir bakış açısıyla Şeriati konusunda şöyle diyor: Bana göre Şeriati mazlum konumunda olan bir kimsedir. Onun bu konuma duçar olmasına kaynaklık yapanlar ise ...

En Çok Okunanlar