Gelişmiş Arama
Ziyaret
4767
Güncellenme Tarihi: 2011/08/20
Soru Özeti
Mevcudat nasıl Allahu Teâlâ nın ayet ve nişaneleridir?
Soru
Mevcudat nasıl Allahu Teâlâ nın ayet ve nişaneleridir?
Kısa Cevap

Mevcudat hem zati olarak hem de sıfat yönüyle Allahu Teâlâ'nın vücudunun nişaneleridir.  Bu konunun açıklaması şu şekildedir: Mevcudat zat ve mahiyet açısından mümkünü'l-vücutturlar. Vücut bulabilmeleri için vacipu'l- vücut olan Allaha muhtaçtırlar. İşte bu yüzden onların vücutları ve varoluşları vacipu'l-vücut olan Allahın varlığına delildir. Dahası Hikmet-i Mütealiye göre mümkünü'l- vücut olan mevcudatın vücudu vacipu'l-vücuda olan bağlılığın ve muhtaçlığın kendisidir. Başka bir tabirle mevcudat vacipu'l-vücuda muhtaç ama zati olarak vücuda sahip değillerdir. Bilakis onların kendi vücut ve zatları muhtaçlığın ve fakirliğin kendisidir.[1] Elbette bu konudaki en dakik açıklama ariflerin sözleridir. Onlar varlık âleminde yalnızca Allahu Teâlâ'nın zatının var olduğuna kaildirler. Geriye kalan her şeyin yalnızca zatın tecellisi ve mazharı olarak görürler.[2] Buna göre varlık âleminde yalnızca bir varlık vardır geriye kalanlar onun gölgesidir. Bu açıklama mevcudatın nişane ve ayet oluşunu daha iyi bir şekilde açıklamaktadır. Zira ayet ve nişanenin hakikati bir başka şeye işaret etmekten başka bir şey değildir.

Mevcudat sıfat yönleriyle de Allahu Teâlâ'nın vücudunun nişaneleridir. Örneğin: Bir varlığın sahip olduğu düzen ve insicam, bilinçli ve güçlü bir kudretin nişanesidir. Bu üstün güç hem mevcudun kendi içindeki düzeni hem de diğer mevcudatla olan ilişkisini düzenlemektedir. Bu sonsuz bilinç ve kudret Allahu Teâlâ'dan başka bir varlık değildir. Mevcudatın sahip olduğu harekette Allah Teâlâ'nın nişanesidir. Zira her hareket faile ve harekete geçirici bir sabite ihtiyaç duyar. İşte bu güç Allahu Teâlâ'dan kaynaklanır.[3]

Daha fazla bilgi için 1041 numaralı, Fıtrat ve Allah’ı tanımak konulu soruya müracaat edin.[1] . جمیع الوجودات الإمکانیة و الإنیات الارتباطیة التعلقیة اعتبارات و شئون للوجود الواجبی و أشعة و ظلال للنور القیومی لا استقلال لها بحسب الهویة و لا یمکن ملاحظتها ذواتا منفصلة و إنیات مستقلة لأن التابعیة و التعلق بالغیر و الفقر و الحاجة عین حقائقها لا أن لها حقائق على حیالها عرض لها التعلق بالغیر و الفقر و الحاجة إلیه بل هی فی ذواتها محض الفاقة و التعلق فلا حقائق لها إلا کونها توابع لحقیقة واحدة فالحقیقة واحدة و لیس غیرها إلا شئونها و فنونها و حیثیاتها و أطوارها و لمعات نورها و ضلال ضوئها و تجلیات ذاتها, Sadra, Esfar-ı Erbee, c, 1 s. 47 Tabatabayi, Muhammet Hüseyin,Nihayet-ul Hikme, s. 48. Cevadi Amuli, Abdullah, Rehik-i Mehtum, c. 5.s.374-375.

[2] Cevadi Amuli, Abdullah, Tehrir-i Temhid-ul Kavaid, s. 14.

[3] , Tabatabayi, Muhammet Hüseyin,Nihayet-ul Hikme, s. 120.

 

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zülkarneyn kimdir?
  17286 تاريخ بزرگان
  Zülkarneyn’in ismi Kehf suresinde geçmektedir. Zülkarneyn’in tarih açısından kim olduğu ve tarihin hangi meşhur şahsiyetine tekabül ettiği konusunda müfessirler ve tarihçiler arasında görüş ayrılıkları ve tartışmalar mevcuttur. Kur’an’da belirtilen özellikler ve tarihçilerin görüşleri dikkate alındığında Zülkarneyn, Kuroş’un kendisidir. Müfessirlerin çoğu, onun insan türünden olduğuna inanmaktadır. Birçok rivayette de onun ...
 • Acaba Allah yetmiş yaşındakileri seviyor ve seksen yaşındakileri, azap etmeyeceğini söylemiş midir?
  5770 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  İmam Sadık’tan (a.s.), rivayi (rivayet içerikli) kaynaklarda müminlerin mükâfatı noktasında bir rivayet nakil edilmiş ki şöyle buyuruyor: kırk yaşından sonra imanlı kimseler her on senede Allah tarafından özel merhamet ve lütufla karşılaşıyorlar. Eğer bu rivayetin senedinde, azıcık tesamuh göstersek ve başka rivayetleri de bunun yanına koyup, dikkate alırsak ...
 • Cehennem ehlinin yüzü nasıldır?
  9780 بهشت و جهنم
  Kur’an’ı kerim ayetlerini inceleme neticesinde şöyle bir netice alınabilinir: Bir taraftan cehennemliklerin yüzü yanma neticesinde derisi kendi kabuğuna çekilir, dudakları parçalanır çok çirkin ve korkunç bir hale gelir şekilde müşahede ediliyor. Bir diğer taraftan ilahi azabın yenilenmesi ve tekrarlanması için Allah u Teâlâ karar kılmış ki beden ...
 • Hazreti Muhsin Kimdir ve nasıl şehit edildi, onun katili kimdir?
  26121 فرزندان زهرا س
  Şia ve ehlisünnetin rivayet ve tarihi kaynaklara göre hazreti Muhsin (a.s.) Hz. Ali ve hazreti Fatma’nın çocuklarındandır. Ömer veya Kunfüz hazreti Fatma’yı (a.s.) duvar ile kapı arasına sıkıştırdı ve onun bu işi o kadar şiddetli ve baskısı o denli bastırıcı idi ki o hazretin kaburgalarının kırılmasına ve ...
 • Neden namazı bozmak günahtır?
  4515 گناه و رذائل اخلاقی
  Bildiğimiz gibi görüşme yerinden aniden ve sebepsiz çıkmak görüşülen bireye hakarettir. Bu anlamda, namazda tekbir getirip Allah’ın huzuruna çıkarken görüşme vaktinin bitmesinden (selam) önce bir sebep olmadan görüşme yerini terk etmemiz güzel değildir. ...
 • İslamî rivayetlere göre ruhun mahiyeti nedir ve Kur’an’da bu konuda neden daha fazla bir açıklama yapılmamıştır?
  12990 Tefsir
  Ruh kelimesi değişik ilimlerde farklı anlamlar ifade eder ve bu kavram her ilimde kendi özel ıstılah anlamını taşır. Kur’an literatüründe de onun hakkında özel bir mana göz önünde bulundurulmuş ve değişik tabirler ile kullanılmıştır. Bu ayette ruhun hangi manasının sorulduğu hususunda birkaç ihtimal mevcuttur. Hayvanî ruh, insanî ...
 • İnsan utangaçlıktan nasıl kurtulabilir?
  52515 Pratik Ahlak
  Utangaçlığın olumsuz ve istenmeyen sonuçları olup, insanın yaşamda başarılı olmasına engel olmaktadır. İnsan, bu ruhsal özelliktende diğer kötü özellikler gibi kurtulabilir ve onun tedavisi mümkündür. Çocukları sohbetlere katmak ve onları topluma girmeye teşvik etmek çocukların bu hastalığa yakalanmasını önleyen çözümlerdendir.Telkinde bulunmak, kendine ...
 • Ehlisünnetin görüşünde beyan edilen Ehlibeyt kimlerdir?
  9954 اهل بیت و ذوی القربی
  “Ehlibeyt” kelimesi iki defa Kur’an-ı Kerim’de zikrolunmuştur.[1] İlki Hz İbrahim’in (a.s) ailesi hakkında ve diğer ayet ise konumuz olan Ahzab suresinin 33. ayetinde. Bu ayetin sonunda, Allah-u Teala iradesinin Ehlibeyt’in tathiri olduğundan haber vermektedir. Tarih boyunca bu ayet farklı yönlerden İslami ilimler bilginlerinin araştırma ...
 • İmam-ı Zamanın (a.c) anne tarafından büyük babasının adı nedir?
  4957 Eski Kelam İlmi
  İmam-ı Zamanın (a.c) anne tarafından büyük babasının adı Yaşua’dır. O, Rum kayserinin evladı olup havarilerin ve belirgin olarak Şamun’un (Hz. Mesih’in vâsii) neslindendir.[1]  
 • Eğer halının bir köşesi necis olursa, halının tümü üzerinde namaz kılmak sakıncalı mıdır yoksa sadece necis kısımda namaz kılmak mı necistir? Bir elbise kanlıysa ve yıkandıktan sonra onun rengi kalırsa, onunla namaz kılınabilir mi?
  8742 Taharet
  1. Namaz kılan şahsın mekânının şartlarından birisi şudur: Eğer mekân necis ise ıslaklığın beden ve elbiseye sirayet edecek kadar nemli olmaması gerekir, ama alnın konulduğu yer necis ise kuru dahi olsa namaz geçersizdir ve müstehap ihtiyat gereğince namaz kılan şahsın mekânı esasen necis olmamalıdır.[1] ...

En Çok Okunanlar