Ətraflı axtarış
Baxanların
4555
İnternetə qoyma tarixi: 2012/03/11
Sualın xülasəsi
Şeytanın İmam Əli (ə)- a nisbət dostluq və əlaqəsi vardımı?
Sual
Şeytanın Əmirəl- möminin Əliyə (ə) əlaqəsi barədə bu bəyanla rəvayət söylənibdir: Bir gün o Həzrət (ə) Şeytana dedi: Ey Əbul- haris! Öz qiyamətin üçün bir şey hazırlamısanmı? Şeytan dedi: Ya Əli! Sənin dostluq və məhəbbətini. Və buna oxşar rəvayətlər. Şeytanın Əmirəl- mömininə olan bu əlaqəsi və məhəbbəti düzdürmü?
Qısa cavab

Təhqiq və axtarışlara əsasən hədisi mənbələrdə, hətta irfani kitablarda böyük ariflərdən eşq və məhəbbətə aid olan bəhslərdə, şeytanın İmam Əliyə (ə) sualda qeyd olunan ibarətlə əlaqəsi barədə rəvayət tapılmadı. Əlbəttə rəvayətlər vardır, amma o rəvayətlərdə Şeytanın yolunu azmasına işarə olunub. Həmçinin İmam Baqirdən (ə) rəvayət olunan hədisə əsasən İblisin, Əliyə (ə) nisbət dostluğu və İmanı zahiri olub və ürəkdə kafir olub.

Ətreaflı cavab
 1. Təhqiq və axtarışlara əsasən hədisi mənbələrdə, hətta irfani kitablarda böyük ariflərdən eşq və məhəbbətə aid olan bəhslərdə, şeytanın İmam Əliyə (ə) sualda qeyd olunan ibarətlə əlaqəsi barədə rəvayət tapılmadı.
 2. Hədisi kitablardan bəzisində həzrət Adəmin (ə) yaradılışından əvvəl Şeytanın, İmam Əlinin (ə) əzəmətindən xəbər verməsi və onun Əliyə (ə) olan imanı və dostluğu barədə rəvayətlər vardır.[1] Amma o rəvayətlərdə Şeytanın yolunu azmasına işarə olunub və həmçinin İmam Baqirdən rəvayət olunan hədisə əsasən İblisin, Əliyə (ə) nisbət imanı və dostluğu zahiri olub və ürəkdə kafir olub. [2]
 3. Bu həqiqəti qəbul etmək lazımdır ki, Qurani kərim və rəvayətlərin izahjına əsasən iblis, Allah dərgahına yaxın mələk idi.Adəmə (ə) səcdə etmək əmrindən boyun qaçırtdı, İlahi dərgahından qovuldu və əbədi lənət və danlağa məruz qaldı. And içdi ki, "muxləslərdən" başqa insanların hamısını azqınlığa tərəf çəkə.[3] Bu varlıq və məlunluğu şəriət əhli ilə həqiqət yolunun yolçuları qəti bir əmr kimi qəbul edir və şübhəsiz bu məsələdə müttəfiqdirlər.
 4. Məhəbbətin mərtəbələri vardır. Şeytan, insanın yaranışından qbaq uzun müddət Allaha ibadət edib və təbiətən Allahın dostu olub, amma bu dostluq üçün Allahın qərar vediyi imtahanda qovulub və Allahın lənətindən başqa bir şey onun qisməti olmayıb. Amma həqiqi aşiq o kəsdir ki, məşuqunun sevdiyi hər bir şeyə eşq və məhəbbəti ola.

Buna əsasən necə ki, Şeytan, insanın yaranışından əvvəl Allahla dostluğ nisbət müəyyən bir ali dərəcəyə malik olub, qovulandan sonra da Allah və onun dostlarına nisbət dostluğun ən aşağı dərəcəsindən bəhrələnib. Onun bu miqdar dostluğunun nifaq və əməli ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur; çünki onun təkəbbür və həsədi səbəb oldu ki, Allahın əmrindən boyun qaçıra.

Misal olaraq demək olar ki, çox yerlərdə görürük ki, şəxsin təkəbbür və özünü istəməyi vadar edir ki, ədalətli insanla çəkişməyə və döyüşə. Bununla birgə o, öz daxilində düşməninin bəyənilmiş sifətlərini tərifə layiq bilir və onun dostluğundan bir növ qəlbində qərar tutmiş olur. Amma bu dostluğun arxasınca əməli nəticə olmadığı üçün onu həqiqi və vaqei fikirləşmək olmaz.

Şeytanın İmam Əliyə (ə) nisbət dostluğuna aid rəvayətləri qeyd etmək fərzi ilə o dostluğu dəyərləndirmə yerində qərar vermək olar.

Bilməyiniz maraqlıdır ki, Əmirəl- mömininin (ə) ən böyük düşmənlərindən sayılan Müaviyə, o həzrətin (ə) şəhadəsindən sonra şiələrdən olan Ziran ibn Zümrədən istədi ki, İmamın (ə) ibadət halını onun üçün vəsf edə. O həzrətin (ə) fəzilətlərindən bəzisini eşidəndən sonra Müaviyənin gözlərində yaş cari oldu.[4] Bu icmali (müxtəsər) sözdən özün ətraflı hədis oxu.

Daha çox agahlıq üçün aşağıdakı göstəriciləri mütaliə edin:

"Şeytanın yaranışının fəlsəfəsi", sual 11027 (sayt: 11151).

"Şeytanın praqram və hdəfləri", sual 12216 (sayt: 12198).

"Şeytan, boyunqaçırma və tövbə", sual 7270 (sayt: 7430).

 


[1] - Bu hədisin oxşarı: İmam Əli (ə) buyurur ki, mən Kəbənin yanında oturmuşdum. Birdən beli bükülmüş bir qocanı gördüm ki, yaşının çoxluğundan qaşları gözlərinin üstünə tökülmüş, əlinə əsa almış, başında qırmızı papaq və tükdən olan bir xələtlə gəldi. Peyğəmbərin (s) yanına getdi və arxası Kəbəyə olan halda dedi: Ya Rəsuləllah! Mənim bağışlanmağımı istə. Peyğəmbər (s) buyurdu: Ey qoca çalışmağının faydası yoxdur. O həzrət (s) bildi ki, gümrahdır (yolunu azandır). Elə ki, o qoca döndü və getdi, Peyğəmbər (s) mənə dedi: Ey əbəl- Həsən! Onu tanıyırsan? Dedim yox. Dedi: Bu lənətlənmiş İblisdir. Əli (ə) buyurdu: Onun dalınca qaçdım və ona çatdım. Onu yerə yıxdım, sinəsinin üstündə oturdum və boğmaq üçün boğazını sıxdır. Dedi: Ey əbəl- Həsən! Mənim müəyyən olunmuş vaxta kimi möhlətim var, məndən əl götür. Ey Əli! Allaha and olsun həqiqətən mən səni sevirəm. (Şeyx Səduq, Uyuni- əxbarir- ər- Rza (ə), cild 2, səh 72, Cahan nəşriyyatı, Tehran birinci çap, 1378 hicri qəməri; Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- ənvar, cild 27, səh 148 və 149 və cild 60, səh 244 və 245, Müəssisətul- vəfa, Beyrut, 1404 hicri qəməri).

[2] - Mazəndfərani, ibn Şərh Aşub, Əl- mənaqib, cild 2, səh 241 və 252, Əllamə nəşriyyatının müəssisəsi, Qum, 1379 hicri qəməri.

[3] - Müraciət et: Bəqərə surəsi, ayə 34- 36; Əraf surəsi, ayə 11- 16; Kəhf surəsi, ayə 50; İsra surəsi, ayə 62- 65; Hicr surəsi, ayə 30- 43.

[4] - Şeyx Səduq, Əl- amali, səh 624- 625, İslamiyyə, Tehran, 1362 hicri şəmsi.

 

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Вилајәти-фәгиһин шәраити нәдир?
  5334 Nizamlar hüquq və əhkam
  Исламда рәһбәрлијин әсаслары бунлардан ибарәтдир: фәгиһлик, әдаләт вә ислам ҹәмијјәтини идарә етмәк гүдрәти. Иран Ислам Республикаснын конститусијасынын 109-ҹу маддәсиндә бу үч шәртә ишарә олунуб.Рәһбәрин шәраит вә сифәтләри:
 • Paxla sousunu hazırlayarkən, əgər istehsal zamanı paxlalı bitkilərdən spirt xaric olarsa, caizdirmi?
  3748 خوراکی های صنعتی
  Böyük mərcə təqlidləri bu suala belə cavab verirlər: Həzrət ayətullah ul üzma Xamenei: Əgər məsd edici olmasa, eybi yoxdur. Həzrət ayətullah ul üzma Məkarim Şirazi: Əgər spirt elə miqdarda olarsa ki, məsdə səbəb olarsa, həmçinin əgər öncədən məsd edici ...
 • İmam Əli (ə) ölünü dirildə bilər?
  5510 دانش، مقام و توانایی های معصومان
  Bu ki, bir şəxs müstəqil şəkildə Allaha ehtiyacı olmadan, belə bir iş etməsi Allahın əfali tohidlə (yaradılışda tohid) ziddiyyət vardır. Çünki ölüm və həyat təkcə Allahın əlindədir. Amma əgər bir şəxs Allahın icazəsiylə belə bir iş etsə, bu iş mümkün olacaq. Bunun əqli ...
 • Bir qadının qanun çərçivəsində ərinin qarşısında olan vəzifəsini açıqlayın və deyin ki, kişi hansı işlərdə qadını məğlub edə bilər.
  12010 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhkəm bir ailə həyatı davamlı və minnətsiz məhəbbətdən, dostluqdan, geniş təşəkkürdən, bir- birlərinə səmimi rəftardan və bir- birlərinin hüququna riayət etməkdən ibarətdir. Müqəddəs İslam dini ailələri kiçik bir ictimaiyyət sayaraq onların möhkəm və davamlı olması üçün hər iki tərəf üçün müəyyən qanunlar nəzərdə tutulmuşdur. Çünki, Allah Taala bütün hüquqlar üçün ...
 • Əgər bir nəfər özünün nağd pulunu ehtiyaclı olan şəxslərə versə və altı ay müddətində həmin nağd pulu, xammal alınmasına sərf olunan məbləğ fərqini (verdiyi pula) əlavə etmək şərti ilə çek şəkilində təhvil alsa, onun hökmü nədir?
  3804 Qərzulhəsənə və riba
  Ayətullah əl-uzma Xameneinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: Sualın fərz edildiyi halda riba (sələm) sayılır və caiz deyildir. Ayətullah ə1-uzma Məkarim Şirazinin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: Yalnız o halda caizdir ki, qarşı tərəfdən müəyyən bir malı müddətli şəkildə alsın və pulunu ...
 • “Ğəraniq” əfsanəsi nədir?
  5081 Təfsir
  “Ğəraniq” əfsanəsi islamın inadkar düşmənlərinin və xəbərsiz müxaliflərinin quraşdırdığı bir əfsanədir. Onlar Quran və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in mövqeyini zəiflətmək üçün belə bir əsassız hədisi quraşdırmışlar. Bu əfsanədə deyilir ki, Allahın Peyğəmbəri Məkkədə “Nəcm” surəsini oxumağa məşğul idi. Müşriklərin bütlərinin adı zikr olunan ayələrə أفَرَءَیْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى‏ وَ ...
 • İmam Hüseyn (ə)- ın Şəhrbanu xanımla izdivacı doğrudurmu?
  13931 تاريخ بزرگان
  İmam Hüseyn (ə)- ın İslam qoşununa əsir düşən Şəhrbanu ilə izdivacı barədə, neçə nəzər mövcuddur, çünki rəvayətlərin bəzisində bu xanımın Ömərin xilafəti zamanında əsir düşməsi yazılıb və digərlərində Osmanın xilafəti zamanı. Həmçinin onun və atası üçün çoxlu adlar qeyd olunubdur. Bu məsələlərə nəzər saldıqda, imam Hüseyn (ə) ın həyat yoldaşının ...
 • Quranın təhrif olmamasının səbəbləri nədir?
  5788 Qədim kəlam
  Quranın təhrif və dəyişilkliyinin ümumi mənası, bütün azaltma, çoxaltma və ya Quranın kəlmə və tərkiblərinə şamil olur. Alimlər Quranın təhrif və dəyişilməməsinə çoxlu dəlillər bəyan ediblər. Biz burada yalnız onların əqli sübutlarının bəzisini bəyan edirik: 1.     Quran nazil ...
 • Cəmiyyət israfçı olduğu halda narahat əhali yalana, dolandırıcılığa və hiyləgərliyə üz tutur. Necə İslam əmrlərinə düzgün əməl etmək olar?
  3604 Əməli əxlaq
  İslam dininin əhkam və qanunları iki sahədə icra oluna bilər. Onların bəziləri şəxsi bəziləri isə cəmiyyət məsələlərində istifadə edilir. Fərdi əməllər icra oluna biləndir. Yəni, əgər müsəlman İslam əhkam və əmrlərinə şəxsi çərçivədə əməl etmək istərsə, məsələn, namaz, oruc və s.. cəmiyyətin dagıdıcı olmasına baxmayaraq, şəxsin əməllərinə ...
 • Bu aləm sona çatandan sonra təzə yaradılış olacaq?
  4218 معاد و قیامت
  Allah ki, mütləq şəkildə fəyyazdır və feyz daimidir, bu fəyyazlıq daimi və ardıcıl yaradılışı tələb edir və yaradılışa laiq olan hər bir şeyi yaradır. Allahın fəyyaz və cavad olması yaratmaq və icad etməklə baş verir. Nəticədə fəyyaz olmağın tələbi yaradmaqdır. Allah heç vaxt feyzindən maneçilik ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  134152 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  102654 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  84730 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  81316 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  67353 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  41275 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  40330 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  30444 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  30265 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  28769 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...