Ətraflı axtarış
Baxanların
6165
İnternetə qoyma tarixi: 2011/05/10
Sualın xülasəsi
İmam Zamanın (ə) qeyb əsrində olmasının nə kimi faydası vardır və bunun fəlsəfəsini açıqlayın.
Sual
İmam Zamanın (ə) qeyb əsrində olmasının nə kimi faydası vardır və bunun fəlsəfəsini açıqlayın.
Qısa cavab

İmamın insanlar arasında yaşamasının və olmasının çoxlu faydası vardır. Ən azından Allah- Taala onların ehtiramına bərəkət nazil edir. Həmçinin İmamın gözlərdən qeybdə yaşamasının da faydası belədir. Bu faydalardan bir neçəsini aşağıda qeyd edirik:

1)             Yer üzərində İlahi feyzin vasitəçisidir.

2)             İnsanlar onun bərəkətli vücudundan istifadə edirlər. (bəhrələnirlər).

3)             İlahi elmi xüsusi möminlərə onun vasitəsi ilə yetişir.

4)             Onun yer üzündə olması insanlar üçün bütün bəhanə qapılarını bağlayır.

Bunlardan savayı bu faydalardan olduqca çox saymaq olar. Hədisdə İmam barəsində belə söylənmişdir: "Yer üzəri heç vaxt höccətsiz (İlahi nümayəndə) qalmayacaqdır".

Ətreaflı cavab

İmamın insanlar arasında hazır olması yer üzərinə bərəkətin nazil olmasına səbəb olur. Yəni onların insanlarla birgə yaşamaları insanların bəhrələnməyinə səbəb olur. Amma bu məsələ bir tərəfli deyildir. Belə ki istər İmam qeybdə olsun və istərsə də hazır insanlar onlardan faydalanmaqdadırlar. Amma mümkündür bəziləri bu faydanı görə bilməsinlər. Bəzi hədislərdə və böyük alimlərin kəlamlarında bu faydaları görmək olar:

1)            İmamın açıq aşkar dəlillərlə qiyam etməsi

İmamlar qeybdə və aşkarda İlahinin yer üzərindəki nümayəndələridirlər. Onlar Allah Taalanın yer üzərində açıq- aşkar olan dəlilləridirlər. İmam Əli (ə) buyurmuşdur: "Ey Kumeyl! Yer üzəri heç vaxt nümayəndəsiz qalmayacaqdır. Allahın məsum bəndələri onun yer üzərindəki dəlilləridirlər. Onlar açıq- aşkar dəlillərlə qiyam edəcəklər.[1]

Bu məzmunda başqa məsum İmamlardan çoxlu hədislər nəql olunmuşdur.

2). Yer üzərində İlahi feyzin vasitəçiləridirlər.

İmam Səccad (ə) buyurmuşdur: "Biz İmamlar yer üzərinin siqorta mənbəyiyik. Bizim vasitəmizlə asiman (səma) yerə tökülmür. Bizim vasitəmizlə yağış yağır və yerdən bərəkət göyərir. Əgər biz olmasaydıq yer öz əhlini udardı. Amma bu vaxta kimi yer bizsiz qalmayıb. Amma biz bəzən qeybdə və bəzən də aşkarda oluruq".[2]

Onların vasitəsi ilə İlahi nemətlər yer üzərinə nazil olur. (Allahın xüsusi və ümumi nemətləri)[3]

Ziyarəti kəbirə duasında bu məsələlərə işarə olunmuşdur.

Allah Taala sizin vasitənizlə yağış göndərir, Sizin vasitənizilə göy yerə tökülmür, sizin vasitənizlə qəmlər və zərərlər aradan qaldırılır.[4]

3). İnsanların onların mübarək vücudlarından bəhrələnməsi:

İmam Səccaddan (ə) sual edirlər: "İmamlar qeybdə olarkən insanlar onlardan necə bəhrələnsinlər? İmam Buyurur: Günəş buludun arxasında olanda ondan necə istifadə edirlər[5] buludun arxasından günəş necə öz nurunu yer üzərinə saçırsa, İmam da qeybdə olan vaxt öz bərəkətini insanlara elə saçır.[6]

Mərhum Mühəqqiq Tusi buyurub: "İmamın vücudu böyük bir lütfdür. İmamın qeybdə olmasının səbəbi də biz insanlarıq.[7] Burada "Lütf" kəlməsi bərəkət mənasındadır. Amma İmamın vücudunun ictimaiyyətdə bərəkət olmasına baxmayaraq biz ondan layiqincə bəhrələnə bilmirik. Bunun ümdə səbəbi isə bizim ləyaqətsiz əmələrimizdir.

Bizim inancımız budur ki, İmamın qeybdə olmasına baxmayaraq o, bizim əməlimizdən və bütün rəftarlarımızdan xəbərdardır. Deməli, o, bizim aramızda yaşayır. Lakin biz onu görmürük və tanımırıq. İmamın bizim aramızda yaşaması bizim mənəviyyata, fəzilətə və doğru yola (günahın əksi) yönəlməyimizə təsirlidir.

4). İlahinin xüsusi elmi və köməkləri onun vasitəsi ilə möminlərə yetişir.[8]

İmam Zaman (ə) öz şiələrinə xüsusi nəzarət edir. Belə ki, o həzrətin vasitəsi ilə bir çox bəlalar onlardan götürülür və qarşısı alınır. O həzrət (ə) buyurmuşdur: "Biz sizi heç vaxt yaddan çıxarmırıq. Bizim vasitəmizlə Allah- Taala bəlaları şiələrdən götürür.[9]

Əlavə məlumat üçün:

1)             Göstərici: İmam Zamanın ömrünün uzun olmasının fəlsəfəsi: Sual 1405- 209.

2)             Göstərici: İmam Zamanın diri olmasına əqli dəlillərimiz: Sual 582- 534.[1] - Nəhcül- bəlağə, dəşti hikmət, 147, səh 661, Usuli kafi, cild 1, səh 179.

[2] - Fərhənge fəbayi moudnamə, müctəba nunei, səh 529, Biharul- ənvar, cild 52, səh 92.

[3] - Bax: Məbaniye fəlsəfeyei məhdəviyyət sual 221.

[4] - Məfatihul- cinan,ziyarət came kəbirə

[5] - Fərhənge moudname, səh 529.

[6] - Məcəlleye təxəssusi intizar, ş. 5. səh 130, Əli Rəbbani Gülpayqani.

[7] - Kəşful Murad, səh 363, Bax Göstərici məbaniye kəlami Məhdəviyyət sual 220.

«انحصار اللطف فیه معلوم للعقلاء و وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا»

[8] - Mekyal Məkarim, cild 1, səh 271 fərhənge moudnamənin nəqli ilə səh 593.

[9] - Comee intizar, ş. 5. səh 135- 142.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quranda, yeddi səmadan məqsəd nədir?
  4934 آسمان و زمین
  Elmi cəhətdən səma və planetlər barəsində bir çox məlumtların əldə olunmasını nəzərə alsaq, Quranda yeddi səma barəsində dəqiq bir nəzər vermək olmaz. Bu mövzuda bir çox nəzəriyyələr vardır. Bunu da yaddan çıxarmamalıyıq ki, Quran insanların tərbiyə və mənəvi hidayəti üçündür. Quranın yeddi səma və yeddin yerin ...
 • Иман нәдир?
  4871 Təzə kəlam
  Иман инсан үчүн мүгәддәс олан мәнәви ишләрә сәмими гәлбдән бағланмаға дејилир вә бу јолда өз ешг, мәһәббәт вә шүҹаәт ҝөстәрмәјә һазырдыр.    Гуранда иманын ики ганады вар; елм вә әмәл. Елм әмәлсиз күфрлә нәтиҹәләнә ...
 • Peyğəmbərə (s) görə salamın əhəmiyyəti nədir?
  4471 خوش رفتاری
  İnsan ictimai bir varlıqdır ki, digərlərinin dostluq və məhəbbətinə ehtiyacı vardır. Salam vermək iki insan arasında rabitənin başlanğıc mərhələsidir ki, müxtəlif məsajlara, o cümlədən dostluq, səmimiyyət, məhəbbət, təvazökarlıq, xeyir duası, qarşı tərəfə aramlıq vermək və s malikdir. Salam sözü çox gözəl və dərin mənaya sahibdir ki, bununla ...
 • İran islam respublikasının Əsas Qanunu necə yazılmışdır?
  6151 قانون اساسی
  İran islam respublikasının Əsas Qanunu İran xalqının milli və dini əhd-peymanıdır. İran xalqının və hökumətinin hüquq və vəzifələrinin mahiyyəti barəsində olan bu qanun islamın nurani şəriəti əsasında tənzim olunmuşdur. İran islam respublikası dini-demokratik bir quruluş olduğuna görə onun Əsas Qanunu əhalinin iştirakı və islamın nurani ...
 • Namaz qılmayan şəxslər qətiyyətlə cəhənnəm əhlidirlərmi? Hətta əgər çoxlu yaxşı işlər görsələr də?
  7627 Qədim kəlam
  Bizim dini təlimlərə əsasən, dini əməllər arasında namaz ilk ibadət əməli sayılır. İnsanın namazı qəbul olsa, digər ibadət əməlləri də qəbul olar. Digər tərəfdən, Quran ayələrinin buyurduğuna əsasən, kiçik miqdarda yaxşı əməl edən hər kəs, onun savabını alacaq. Məlumdur ki, bu ayələrə əsasən, ölçü tərəzisində əgər xeyir ...
 • Allahın sevimlisi olağın yolları.
  6671 Əməli əxlaq
  Allaha dostluq, iki formada təsəvvür olunur:1. bəndələrin Allahla dostluğu və allahın sevimli olmaları.2. Allahın bəndələrlə dostluğu və onun sevimlisi olmaları. Bizim sualımız ikinci formaya aiddir. Əlbəttə varlıq aləminin bütün mövcudları allahın əsəri və məxlüqları olduqlarına görə, onun sevimlisidirlər. Amma ...
 • Təzə müsəlman olan və alimlərlə əlaqəsi olmayan şəxslərin ələm təqlid mərcəsini seçmək üçün asan və doğru yolu hansıdır?
  5377 Ələmdən təqlid
  Ələm müctəhidə təqlid yəni, fiqhi məsələlərdə mütəxəssis olmayan insanlar şərii vəzifələrini yerinə yetirməkdə, fiqh elmində tam mütəxəssis olan və digər müctəhidlərdən elmi daha çox olan (ələm) müctəhidin fətvasına əməl etməlidirlər. Ələm müctəhidi bu üç yoldan biri ilə tanımaq olar: Birinci: İnsanın özü yəqin etsin.
 • Mən Filippində yaşayıram. Biz hər hansı bir müctəhidlə əlaqə yarada bilmirik, həmçinin, ölkəmizdə ehtiyaclı seyidlərin yaşamasından da xəbərimiz yoxdur və bu barədə əmin deyilik. Xümsü kimə verməliyik?
  3951 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ali məqamlı mərcəyi-təqlidlərin dəftərxanalarından əldə edilən cavablar:Ayətullah əl-uzma Sistaninin (müddə zilluhul-ali) dəftərxanası: “Siz şəri haqqı (xümsü) həzrət Ayətullahın nümayəndəsinə çatdırıncaya qədər malınızdan ayırıb bir tərəfə qoya və öz yanınızda saxlaya bilərsiniz. Sonradan (nümayəndəni tapdığınız zaman) bu əmlakı həmin şəxsə verə bilərsiniz.”Həzrət Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin (müddə zilluhul-ali) ...
 • Yoldaşım təzəlikcə istəmədən hamilə olubdur, ruhi çətinliklər bizi spermanın obortuna məcbur edibdir, bu işin hökmü nədir?
  7119 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qeyd olunan üzr spermanın abortu üçün şəri icazəyə səbəb olmur. Onun abortunun günahı var. Və diyəyə də səbəb olacaq. ...
 • Haram yoldan əldə edilmiş və sahibi də məlum olmayan pulun xumsu ödənməlidirmi?
  4209 İtmiş və sahibsiz mallar
  Haram yol ilə əldə edilən pul əldə edənin şəxsi malikiyyətində deyil. Öz əsas maliki və ya maliklərinə qaytarılmalıdır. Əgər bu mümkün deyilsə, Maliki məchul malın hökmündədir. Və xumsu yoxdur. Bəlkə o pulun bütövü Camiuş- şərait bir mərcəi təqlidin ixtiyarında olmalıdır və ya onun icazəsi ilə sahibinin niyyətinə ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  133993 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  102364 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  84517 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  80799 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  67185 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  41161 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  40052 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  30387 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  30193 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  28677 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...