Ətraflı axtarış
Baxanların
6315
İnternetə qoyma tarixi: 2012/02/13
Sualın xülasəsi
Nə üçün ölümdən qorxuruq?
Sual
Nə üçün ölümdən qorxuruq?
Qısa cavab

Ölümdən qorxmağın müxtəlif səbəbləri ola bilər ki, bu fürsətdə xülasə olaraq onlardan bəzilərinə işarə olunur.

1.             Camaatın bir çoxu ölümü fəna yoxluq və məhv olmaq mənasına təfsir edirlər.

Aydındır ki, insan fənadan və yoxluqdan qorxur. Əgər insan ölümü bu cür məna etsə, mütləq ondan qorxacaq; bu cəhətdən, həyatın ən yaxşı anlarında ölüm fikri, həyatın şirinliyini onun üçün zəhər edir və həmişə bu cəhətdən nigarandır.

2.             Bir sıra insanlar var ki, ölümü həyatın sonu bilirlər və məada etiqadları olduğu halda bəyənilməyən və qeyri qanuni əməllərinə görə ölümdən qorxurlar və ondan vəhşət edirlər; çünki ölümü öz əməllərinin pis nəticələrinə yetişməyin başlanğıcı bilirlər. Allahın hesabından və əməllərin cəzasından qaçmaq üçün istəyirlər hər nə qədər çox ölümü təxirə salsınlar.

Bir şəxs İslam Peyğəmbərindən (s) soruşdu: Nə üçün ölümü istəmirəm? Buyurdu: Sərvətin var? Dedi bəli:

Buyurdu: Ondan bir şey özündən qabaq göndərmisən? Dedi: Xeyir.

Buyurdu: Buna görədir ki, ölümü istəmirsən.[1]

Bu həmindir ki, İmam Əli (ə) hikmətli sözlərinin birində ondan, ah və nalə çəkib və xəbərdarlıq verir: "Ah axirət azuqəsinin azlığından və yolun uzunluğundan və səfərin uzaqlığından və məqsədin və giriş yerinin böyüklüyündən".[2]

3.             İmam Sadiq (ə) buyurur: Bir nəfər Əbuzərdən soruşdu: Nə üçün ölümdən qorxuruq?

Cavab verdi: Çünki dünyanı abadlaşdırıb axirətinizi viran etmisiniz. Təbiidir ki, istəmirsiniz abad yerdən viran olmuş məkana gedəsiz.[3]

Necə ki, bu rəvayətdən istifadə olur, ölümdən qorxmağın səbəbi, axirət üçün çalışmamaq, bəlkə ona laqeyd yanaşıb və dünyaya üz çevirməkdir və bu da axirətin viran olmasına səbəbdir.

İnsan inanmalıdır ki, ölüm axirət dünyasına qədəm qoymaq və bu dünyanın çalışmalarının nəticəsini görməkdir.

Bu inanc səbəb olur ki, insan öz şəri və insani vəzifələrinə əməl etsin və Allahın geniş rəhmətinə ümidvar olsun. Bu halda insan nə inki ölümdən qorxmur, bəlkə onu Allah görüşünə xatir sevəcək və ona eşq bağlayacaq.

Əziz Peyğəmbər (s) buyurub: "Ölüm möminin hədiyəsidir".[4] Əmirəl möminin (ə) buyurur: "And olsun Allaha! Əbu Talibin övladlarının ölümə istəyi süd əmər uşağın anasının sinəsinə olan istəyindən daha çoxdur"[5].

Buna əsasən, ölümdən qorxmamağın yolu, axirətə diqqət etməkdir; çünki Allaha və qiyamətə etiqadın olmaması, axirəti unudmaq və onun üçün yol azuqəsi hazırlamamaq, ölümdən qorxmağın əsas səbəblərindəndir.

Bu sualın müfəssəl cavabı yoxdur.

 [1] - Şeyx Səduq, Xisal, Kəmreyi tərcüməsi, cild 1, səh 69, kitabçı, Tehran, birinci çap, 1377 m.

[2] - Təmimi Amədi, Əbdül- vəhid, Ğorərul- hikəm və dorırul- kəlam, səh 144, dəftəri təbliğatı İslamı, Qum, 1366 m.

«آه مِنْ قِلَّةِ الزّادِ وَ طُولِ الطَّریقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظیمِ الْمُورِدِ»

[3] - Kuleyni, Məhəmməd ibni Yəqub, Kafi Mühəqqiq və Müsəhhih, Ğəffari, Əli Əkbər; Axundi, Məhəmməd, cild 2, səh 458, Darul- kutubil İslami, Tehran, dördüncü çap, 1407 h. q.

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِی ذَرٍّ فَقَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا لَنَا نَکْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لِأَنَّکُمْ عَمَرْتُمُ الدُّنْیَا وَ أَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ فَتَکْرَهُونَ أَنْ تُنْقَلُوا مِنْ عُمْرَانٍ إِلَى خَرَابٍ»

[4] - Məclisi, Məhəmməd Baqir, Biharul- ənvar, cild 70, səh 171. Əlvəfa müəssisəsi, Beyrut, 1409 q.

[5] - Nəhcül- bəlağə, səh 52, h 5.

Ətreaflı cavab

Bu sualın müfəssəl cavabı yoxdur.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Təqva nədir?
  14430 Nəzəri əxlaq 2012/01/08
  Təqva saxlayan və çəkindirən daxili bir qüvvədir ki, insanın vücudunda yaranır və onu qeyri qanuni işləri yerinə yetirməyin qarşısında qoruyur. Kamil təqva odur ki, haramlar və günahlardan uzaqlaşmaqdan əlavə, günaha və harama oxşarlardanda çəkinilsin. Təqva mərhələlərə, şaxələri və bir sıra nəticələrə malikdir ki, geniş cavabda onlar haqqında məlumat veriləcək. ...
 • Namazda qunut halında, hansı əməllər müstəbdir?
  7267 Namazın müstəhəbləri 2015/04/16
  Aşağıdakı hallar və əməllər qunut müstəblərindən sayılır: Qunutdan qabaq “Allahu Əkbər” demək. Təkbir (Allahu Əkbər demək) vaxtında əlləri qulağadək yuxarı qaldırmaq. Qunut halında əlləri üz müqabilində göyə tərəf tutmaq. Əl barmaqlarını bir- birinə yapışdırmaq. İki baş barmaqlardan başqa. ...
 • Nə üçün Peyğəmbər və imamlar, özləri hədis kitabı yazmamışdırlar?
  9084 Hədis nəql edənlər 2012/01/16
  İslam Peyğəmbəri Allahın istəyi və bəzi məsləhətlər üzündən o dərs oxumamış və heç bir zaman müəllim yanına getməmiş və o cümlədən kitabda yazmamışdır. Allahın bu məsləhətinin də səbəbi tamami ilə məlumdur. O həzrətin Quran adlı kitabı əbədi möcüzədir və dərs oxuyub yazan bir şəxs üçün bir kitab gətirmək çətin vəmümkün ...
 • Әхлаг китабларыны мүталиә етдикдә шәриәт, тәригәт вә һәгигәт кими белә ирфани терминләрә раст ҝәлдим. Хаһиш едирәм бу терминләри изаһ един?
  5769 Nəzəri irfan 2011/05/21
  Ирфан әһли, инсаны өз сејр вә мәнәви һәрәкәти илә ҝәлдији әсл вәтәнинә гајыдан бир варлыг кими бахырлар. Онларда Һагга јахынлашмагла фасилә вә узаглыг арадан ҝетмиш вә бу јахынлыгла Һагг дәрҝаһында фани олмуш, Онунла баги галмышлар. Беләликлә, ирфан сејр вә мәнәвијјаты долу вә ...
 • Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?
  14855 Quran elmləri 2011/03/06
  Düzdürki, "sirat körpüsü" termini Quranda işlədilməmişdir, amma bəzi hədislər onun haqq olduğunu təsdiq edirlər. İmam Sadiq (ə) Fəcir surəsinin 14- cü ayəsində işlədilən "Mirsad" sözünü "cəhənnəmin üstündən keçən körpü" kimi təfsir etmişdir. Mövzunun daha da aydınlaşması üçün bir neçə mətləbə işarə etməklə "sirat" sözünün ...
 • İbrahim (əleyhis-salam)-ın odda yanmaması səbəb-nəticə qanunu ilə ziddiyyətdədirmi?
  5934 İslam fəlsəfəsi 2012/01/18
  Hər hansı bir mövzunun digər mövzu ilə əlaqədar səbəb olması birinci mövzu barəsində qərar verilən müəyyən xassələrə bağlıdır. Əgər onun xassələri təbii yollarla, yaxud möcüzəli şəkildə dəyişilsə, təbii olaraq artıq ikinci mövzu üçün səbəb rolunu oynaya bilməz.İbrahim (əleyhis-salam)-ın atıldığı odun zatı ...
 • İmam Əli (əleyhis-salam) Əbu Bəkr, Ömər və Osmanla beyət etmişdimi? Nə üçün?
  16525 Qədim kəlam 2011/11/24
  Əvvəla, İmam Əli (əleyhis-salam)-ın özü, köməkçilərindən bir dəstəsi, eləcə də Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) səhabələrindən bir qrupu əvvəldə Əbu Bəkrlə beyət etməmişdilər. Sonradan beyət etmələri də yalnız islamın hifz olunması, islam hökumətinin mənafeyinin qorunması məqsədi ilə baş vermişdi. İkincisi, bütün problem qılınc və şücaətlə həll olunmur, hər yerdə ...
 • Müvəqqəti əqiddə iddə saxlamağın hikməti nədir?
  7696 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/05/10
  Yaisə qadının iddə saxlaması lazım deyil. Yaisə qadından məqsəd seyyidə olmayan (qeyri Qüreyşi) və yaşı 50- ni keçmiş (doğuş vaxtı bitmiş), seyyidə olan (Qüreyşi) yaşı 60- ı keçmiş qadınlar nəzərdə tutulur. Amma sonsuz qadınlar yaisə (doğuş vaxtı bitmiş) sayılmadıqları üçün evləndikdən sonra iddə onlara vacib olur. Amma bunun fəlsəfəsi ...
 • Naməhrəmə baxmaqla əlaqədar İslam inqilabının əzəmətli rəhbərinin fətvası nədir?
  6111 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/12
  İslam inqilabının əzəmətli rəhbərinin – Ayətullah Xamenei cənablarının naməhrəmə baxmaqla əlaqədar fətvası eynilə imam Xomeyninin (r) fətvası kimidir. İmam Xomeyni (r) müsəlman qadınlara baxmaqla əlaqədar buyurur: “Kişinin naməhrəm qadının bədəninə baxması istər ləzzət məqsədi ilə olsun, istərsə də olmasın, haramdır. (Biləkdən aşağı) əllərə və üzə baxmaq da ...
 • Nə üçün İmam Həsən (ə) İmam Hüseyn (ə) kimi qiyam etmədi?
  9715 تاريخ بزرگان 2011/05/05
  Tarixdə baş vermiş hər bir hadisəni öz zamanına məxsus siyasi şərait və vəziyyətinə görə nəzərə almaq lazımdır. İmam Həsən (ə)- ın hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk işi, Müaviyənin qoşunu və hücumlarının qarşısını almaq üçün hərbi qüvvələr yaratmaq idi. Amma cəmiyyətdə olan şəraiti nəzərə alaraq, İslam aləminin ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161705 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150463 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116535 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108262 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93249 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90073 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52638 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42641 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42415 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41621 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...