Carian Terperinci
Pengunjung
18723
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Apa makna muslihat Allah swt yang disebutkan dalam al-Quran?
soalan
Apa makna muslihat Allah swt yang disebutkan dalam al-Quran?
Jawaban Global

"Muslihat" bermakna mengurus dan memikirkan  alternatif dalam perbuatan-perbuatan baik atau buruk. Dan atas alasan ini penggunaannya dalam al-Quran juga telah menggunakan "السَّیئ" bersama dengan keterangan.

Muslihat Ilahi: Terdapat banyak ayat yang kalimahnya “muslihat” telah dinisbatkan  Allah swt dan maksud ayat-ayat tersebut adalah Allah swt mengurus kesemuanya kerana  Dia merupakan pemilik yang mengurus dan tiada satu pun pengurus berada di luar pengurusanNya. Oleh itu, Allah swt di atas semua pengurus sepertiyang dikatakan dalam al-Quran, "Allah sebaik-baik pembuat muslihat." Dan berfirman, "Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik dan buruk) di dunia sana itu." (Qs. Al-Ra'ad [13]:54)

Ayat ini secara jelas menegaskan bahawa pengurusan universal adalah milik Allah swt dan pengurusan mereka yang lain semuanya tidak akan mampu berhadapan dengan pengurusannya Ilahi.

Jawaban Detil

Makna "muslihat" dari sudut bahasa bermakna pengurusan. Termasuk pengurusan yang baik atau yang buruk. Atau pengurusan ini dalam perbuatan buruk atau perbuatan baik.[1] Sebenarnya sebahagian muslihat diertikan sebagai tipu daya dan jika disandarkan kepada Allah swt, maka maknanya adalah ganjaran dan hukuman perangkap dan penipuan.[2]

“Muslihat Ilahi”: dengan mempertimbangkan ayat-ayat di mana perkataan “muslihat”yang digunakan dalam ayat tersebut[3], kita akan bertemu di mana maksud “muslihat” adalah mengurus dan memikirkan alternatif namun kadang-kadang ianya bermaksud baik dan kadang-kadang buruk, sebagai contoh,

[4]وَ یمکرون و یکمر اللَّه واللَّه خَیر الماکِرین

Maksud “یمکرون” adalah tipu daya dan dan pengurusan musyrikin yang mana mereka mahu membunuh Rasulullah s.a.w atau memenjarakannya dan maksud “یکمر اللَّه” adalah pengurusan Allah swt yang mana Allah swt memerintahkan Rasulullah s.a.w berhijrah.

Dan apa yang kita lihat pada perkataan "muslihat" disertai dengan keterangan (sifat) "al-sayyi'u"[5] yang digunakan dalam al-Quran adalah dalil bahawa "muslihat" kadang-kadang digunakan untuk perbuatan buruk dan kadang-kadang untuk perbuatan baik. Oleh itu banyak ayat yang menyandarkan "muslihat" kepada Allah swt, maksudnya adalah pemilik pengurusan yang universal adalah Allah swt dan tiada satu pun yang berada di luar pengurusanNya.[6] Atas alasan ini, Allah Swt berada di atas semua pengurus.[7] Dan ayat pada surah al-Ra'ad secara tegas menunjukkan bahawa pengurusan universal adalah milik Allah swt dan pengurusan yang lain tidak akan mampu berhadapan dengan pengurusannya Ilahi.[8][1]. Lihat, Sayid Ali Akbar Qarasyi, Qamus Quran, jil. 6, hal. 265               

[2]. Lihat, Muhammad Bandar Riki, terjemahan, al-Munjid, jil. 20, hal. 1820

[3] Misalnya pada Qs. Al-A'raf (7):99&123; Qs. Al-Ra'ad (13):33 & 42, Qs. Saba (34):33; Qs. Ali Imran (3):54; Qs. Al-Nahl (16):26 & 45; Qs. Al-Naml (27):50 & 51; Qs. Nuh (71):22; Qs.Ibrahim (14):46; Yusuf (12):13; Qs. Al-Ghafir (40):45.

[4]  Surah alanfal ayat 30

[5]. Lihat Qs. Fatir (35):43

[6]. Qs. Ali Imran (3):54

[7]. Lihat Qs. Al-Ra'ad (13):42

[8]. Lihat, Allamah Sayid Husain Thaba-thabai, al-Mizan, terj. Musawi Hamadani, jil. 12, hal. 355.  

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah bonda Imam Mahdi (a.j.) juga digolong sebagai maksum?
  9154 Sirah Para Maksumin a.s 2011/10/22
  Dalam pandangan Syiah, yang mempunyai kedudukan maksum (dalam erti umum) hanyalah para nabi dan pengganti mereka. Erti maksum di sini adalah bahawa mereka suci dari setiap kesalahan, kelupaan dan perbuatan dosa sepanjang hidup mereka, sama ada dalam memahami sesuatu, dalam menyampaikan wahyu, ataupun dalam pelaksanaan hukum Syarak. ...
 • Apakah matlamat Allah menciptakan manusia?
  13058 Teologi Klasik 2012/05/17
  Tuhan adalah zat yang Maha Sempurna secara mutlak, suci dari semua kekurangan dan kecacatan, Maha Kaya dari semua kewujudan di alam semesta ini, tidak memerlukan apa pun, sebaliknya makhluk-makhluk-Nya pula ialah mereka yang perlu dan berhajat kepada-Nya. Di sisi lain, dalam kesempurnaan-Nya Allah adalah zat yang Maha ...
 • Bagaimana mungkin seratus ribu lebih jumlah sahabat yang hadir di Ghadir Khum dan mendengarkan hadis al-Ghadir namun tiada satu pun dari mereka yang melontarkan kritikan dan protes di Saqifah?
  13558 Teologi Klasik 2011/07/21
  Asal usul peristiwa al-Ghadir menurut nukilan sejarah merupakan peristiwa yang telah dibuktikan (tentang kesahihannya).Para penulis sejarah dengan merakam pelbagai kejadian dan mendengar telinga ke telinga peristiwa ini dari mulut-mulut masyarakat yang dapat dipercayai, dan dari kabilah-kabilah yang berbagai-bagai, telah mengakui kebenaran masalah ini.
 • Mengapa Allah (s.w.t) tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik?
  22285 هدایت الاهی 2012/07/18
  Petunjuk (hidayah) terbahagi menjadi beberapa bahagian: Petunjuk takwīnī yang bersifat umum iaitu fitrah tauhid; ertinya petunjuk primer yang dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Berdasarkan ajaran-ajaran al-Qur'an, pada peringkat pertama Allah (s.w.t) menganugerahkan petunjuk-Nya kepada seluruh manusia dan membuka jalan bagi mereka untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan ...
 • Apa yang menjadi material primer pembentuk alam semesta ini? Bagaimana pandangan al-Qur\'an dan riwayat berkenaan masalah ini?
  8647 آسمان و زمین 2013/02/02
  Pandangan paling tepat yang diajukan oleh ahli-ahli fizik, berkenaan dengan unsur asli pembentukan material primer alam semesta ialah alam material pada awalnya terbentuk daripada unsur sodium padat yang menghuni sebuah ruang. Hal ini terjadi pada masa-masa yang sangat jauh sekitar 13 bilion tahun yang silam. Akibat ledakan ...
 • Bagaimana dapat dibuktikan bahawa penutupan agama adalah sempurna?
  7752 Teologi Klasik 2011/07/18
  Pertamanya kita harus ketahui makna kalimah “کامل” adalah sempurna dan lawannya ialah “cacat.” Secara umumnya ketika kita mendakwa Islam sebagai agama sempurna maka ianya tidak ada cacat cela. Dengan ungkapan yang lebih baik ialah apa sahaja yang menjadi kelaziman untuk mencapai sebuah kehidupan bahagia duniawi dan ukhrawi. Kerana ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  19000 کلیات 2012/07/18
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada ...
 • Imam Mahdi (a.j.f) dalam pandangan Syiah.
  12745 Teologi Klasik 2011/07/18
  Oleh kerana pertanyaan di atas sangat universal dan meluas, hal ini menyebabkan kami menyentuh tentang sedikit biografi, berita-berita ghaib dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi (a.j.f).Nama beliau adalah "mim-ha-mim-dal" dan memiliki berbagai gelaran, di antaranya adalah Qaim, Shahibul 'Ashr, Shahibuz Zaman, dsb. Ayahanda mulia ...
 • Mengapa orang Syiah mengerjakan solat dengan tangan lurus? Dan mengapa orang Sunni mengerjakan solat mereka dengan tangan bersedakap?
  74880 بیشتر بدانیم 2012/07/18
  Islam adalah agama suci yang diturunkan Allah pada ummat manusia melalui NabiNya, Muhammad al-Musthafa (s.a.w). Islam adalah agama yang satu, dan selama Nabi Muhammad (s.a.w) hidup, semua ajaran dan syari’at yang dibawa Islam masih murni dan tidak ada ruang bagi para musuh Islam memalsukannya. Namun semuanya berubah ...
 • Apakah agama masyarakat dapat diubah?
  7518 Teologi Baru 2011/09/22
  Dalam menjawab pertanyaan di atas, pertamanya perlulah dijelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dari perubahan dalam pertanyaan tersebut. Kadangkala boleh jadi yang dimaksudkan dengan redaksi “agama masyarakat dapat diubah”, adalah perubahan pada “akar agama Ilahi dan benar – yang diterima oleh sebuah masyarakat; dalam ...

Populer Hits