Carian Terperinci
Pengunjung
18746
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Apa makna muslihat Allah swt yang disebutkan dalam al-Quran?
soalan
Apa makna muslihat Allah swt yang disebutkan dalam al-Quran?
Jawaban Global

"Muslihat" bermakna mengurus dan memikirkan  alternatif dalam perbuatan-perbuatan baik atau buruk. Dan atas alasan ini penggunaannya dalam al-Quran juga telah menggunakan "السَّیئ" bersama dengan keterangan.

Muslihat Ilahi: Terdapat banyak ayat yang kalimahnya “muslihat” telah dinisbatkan  Allah swt dan maksud ayat-ayat tersebut adalah Allah swt mengurus kesemuanya kerana  Dia merupakan pemilik yang mengurus dan tiada satu pun pengurus berada di luar pengurusanNya. Oleh itu, Allah swt di atas semua pengurus sepertiyang dikatakan dalam al-Quran, "Allah sebaik-baik pembuat muslihat." Dan berfirman, "Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik dan buruk) di dunia sana itu." (Qs. Al-Ra'ad [13]:54)

Ayat ini secara jelas menegaskan bahawa pengurusan universal adalah milik Allah swt dan pengurusan mereka yang lain semuanya tidak akan mampu berhadapan dengan pengurusannya Ilahi.

Jawaban Detil

Makna "muslihat" dari sudut bahasa bermakna pengurusan. Termasuk pengurusan yang baik atau yang buruk. Atau pengurusan ini dalam perbuatan buruk atau perbuatan baik.[1] Sebenarnya sebahagian muslihat diertikan sebagai tipu daya dan jika disandarkan kepada Allah swt, maka maknanya adalah ganjaran dan hukuman perangkap dan penipuan.[2]

“Muslihat Ilahi”: dengan mempertimbangkan ayat-ayat di mana perkataan “muslihat”yang digunakan dalam ayat tersebut[3], kita akan bertemu di mana maksud “muslihat” adalah mengurus dan memikirkan alternatif namun kadang-kadang ianya bermaksud baik dan kadang-kadang buruk, sebagai contoh,

[4]وَ یمکرون و یکمر اللَّه واللَّه خَیر الماکِرین

Maksud “یمکرون” adalah tipu daya dan dan pengurusan musyrikin yang mana mereka mahu membunuh Rasulullah s.a.w atau memenjarakannya dan maksud “یکمر اللَّه” adalah pengurusan Allah swt yang mana Allah swt memerintahkan Rasulullah s.a.w berhijrah.

Dan apa yang kita lihat pada perkataan "muslihat" disertai dengan keterangan (sifat) "al-sayyi'u"[5] yang digunakan dalam al-Quran adalah dalil bahawa "muslihat" kadang-kadang digunakan untuk perbuatan buruk dan kadang-kadang untuk perbuatan baik. Oleh itu banyak ayat yang menyandarkan "muslihat" kepada Allah swt, maksudnya adalah pemilik pengurusan yang universal adalah Allah swt dan tiada satu pun yang berada di luar pengurusanNya.[6] Atas alasan ini, Allah Swt berada di atas semua pengurus.[7] Dan ayat pada surah al-Ra'ad secara tegas menunjukkan bahawa pengurusan universal adalah milik Allah swt dan pengurusan yang lain tidak akan mampu berhadapan dengan pengurusannya Ilahi.[8][1]. Lihat, Sayid Ali Akbar Qarasyi, Qamus Quran, jil. 6, hal. 265               

[2]. Lihat, Muhammad Bandar Riki, terjemahan, al-Munjid, jil. 20, hal. 1820

[3] Misalnya pada Qs. Al-A'raf (7):99&123; Qs. Al-Ra'ad (13):33 & 42, Qs. Saba (34):33; Qs. Ali Imran (3):54; Qs. Al-Nahl (16):26 & 45; Qs. Al-Naml (27):50 & 51; Qs. Nuh (71):22; Qs.Ibrahim (14):46; Yusuf (12):13; Qs. Al-Ghafir (40):45.

[4]  Surah alanfal ayat 30

[5]. Lihat Qs. Fatir (35):43

[6]. Qs. Ali Imran (3):54

[7]. Lihat Qs. Al-Ra'ad (13):42

[8]. Lihat, Allamah Sayid Husain Thaba-thabai, al-Mizan, terj. Musawi Hamadani, jil. 12, hal. 355.  

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Perbezaan subjek epistemologi dan falsafah ilmu?
  16365 Falsafah Islam 2011/02/14
  A.    Subjek epistemologiadalah makrifat, pengetahuan , alat dan cara-cara mengenal. Namun subjek dalam falsafah ilmu adalah hakikat (quiddity) ilmu dari sudut ia memiliki identityyang menyeluruh.B.    Hubungan epistemologi dengan falsafah ilmu; sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku epistemologi komparatif ...
 • Apakah pandangan Islam tentang kebebasan berfikir?
  16210 آزادی بیان و عمل 2014/05/22
  Persediaan paling penting bagi perkembangan manusia ialah pemikiran dan sudah menjadi suratan bahawa persediaan ini memerlukan kebebasan, iaitu tidak ada kebuntuan dan halangan di hadapannya. Menurut pandangan Islam, seseorang muslim mempunyai hak untuk berfikir dan memang perlu berfikir. Dalam berbagai ayat, al-Qur’an yang mulia menyeru manusia untuk ...
 • Apa yang menjadi faktor yang menyebabkan manusia tersesat dari jalan lurus? Dan apakah hal ini bersifat ikhtiari atau tidak?
  19999 Teologi Klasik 2011/06/21
  Mengenal faktor penyimpangan dari jalan lurus memerlukan pengenalan definisi tentang “shirāt” (jalan) dan “mustaqim” (lurus). Dari segi bahasa, makna shirāt (jalan) adalah jalan besar, luas dan jelas. Makna “mustaqim” yang diambil dari klausa “qa-wa-ma,” bermakna sesuatu yang tidak menyimpang dan berliku. Dengan demikian, jalan lurus adalah “shirāt al-mustaqim” ...
 • Apakah perbezaan antara wilāyatul faqih mutlak dan wilāyatul faqih?
  6779 Huquq Dan Ahkam 2011/11/23
  Kekuasaan-kekuasaan wali faqih dapat dikaji dalam dua paksi berikut:Wali faqih memiliki wilāyah atas orang ramai.Wali faqih memiliki kuasa atas berbagai urusan.Apabila autoriti wali faqih kita anggap tidak terbatas pada beberapa orang tertentu (seperti orang gila, anak yatim dan sebagainya) dan kekuasanya tidak terhad pada ...
 • Apakah wahyu itu? Dan bagaimanakah wahyu itu diturunkan kepada para nabi?
  48836 Al-Quran 2011/01/01
  Wahyu dari sudut bahasa bererti isyarah -petunjuk- cepat yang boleh diketogorikan dari jenis perkataan, atau dari kod-kod percakapan, atau dari bentuk suara yang "tunggal", baik dalam bentuk suara yang tersusun atau dalam bentuk tanda dan seumpamanya.Makna-makna dan penggunaan-penggunaan yang berbeza-beza dari kalimat ini ...
 • Apakah mustahil pada suatu saat, kekuasaan Imam Zaman ajf juga mengalami keruntuhan?
  6512 Teologi Baru 2010/06/09
  Pada masa kekuasaan Imam Zaman Ajf, perkara semacam itu tidak mungkin terjadi. Kerana  keruntuhan yang dialami oleh para penguasa itu disebabkan kezaliman, kekejaman dan penyimpangan mereka dari prinsip-prinsip keadilan atau disebabkan kerana penipuan mereka dan kedengkian masyarakat terhadap pemerintahan. Faktor-faktor seperti itu tidak mungkin terjadi ...
 • Apakah ketika terjadi Kiamat Kubra seluruh kewujudan akan mati termasuk malaikat Izrail (kecuali Tuhan)?
  14315 Teologi Klasik 2011/06/14
  Pertanyaan ini akan kami jawab dalam dua bahagian:1.             Esensi dan meluasnya kematian sebaik sahaja kiamat2.            
 • Apakah yang dimaksudkan dengan “arasy” dan “kursi ” (berdasarkan penafsiran yang pelbagai tentangnya)?
  66055 Tafsir 2010/11/14
  “Arasy” bermakna sesuatu yang mempunyai atap. Takhta kerajaan juga boleh dinamakan arasy sebagai kiasan (kinayah) daripada kekuasaan dan pemerintahan. Sedangkan “kursi ” juga bermakna takhta dan singgahsana. Kedua-dua kata itu digunakan dalam al-Qur’an. Terdapat banyak tempat dalam al-Qur’an, arasy dinisbatkan kepada Allah ...
 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  8314 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi a.s?
  40911 Teologi Baru 2010/11/14
  Perbahasan tentang kemunculan Imam Mahdi a.s merupakan perbahasan yang agak rumit sehingga memerlukan penelitian secara menyeluruh terhadap topik mahdawiyat, tetapi secara keseluruhan daripada riwayat yang telah digunakan di mana tanda-tanda kemunculannya adalah dapat dilihat dari satu sudut yang terbahagi kepada dua:

Populer Hits