Carian Terperinci
Pengunjung
6119
Tarikh Kemaskini 2010/06/09
Ringkasan pertanyaan
Apakah mustahil pada suatu saat, kekuasaan Imam Zaman ajf juga mengalami keruntuhan?
soalan
Kami pernah membaca dalam sejarah bahawa setiap pemerintahan dan kekuasaan pada suatu saat akan mengalami kejatuhan. Apakah tidak mungkin pada suatu saat, kekuasaan Imam Zaman ajf juga mengalami keruntuhan? Ertinya masyarakat merasa jenuh dan muak terhadap pemerintahan beliau.
Jawaban Global

Pada masa kekuasaan Imam Zaman Ajf, perkara semacam itu tidak mungkin terjadi. Kerana  keruntuhan yang dialami oleh para penguasa itu disebabkan kezaliman, kekejaman dan penyimpangan mereka dari prinsip-prinsip keadilan atau disebabkan kerana penipuan mereka dan kedengkian masyarakat terhadap pemerintahan. Faktor-faktor seperti itu tidak mungkin terjadi pada masa kekuasaan Imam Mahdi ajf.

Jawaban Detil

Runtuh dan jatuhnya sebuah pemerintahan boleh terjadi kerana dua faktor:

a). Tunjang-tunjang setiap pemerintahan itu akan runtuh disebabkan kerana  kezaliman, kejahatan dan jauh menyimpang dari jalan yang benar dan adil. Akibatnya rakyat akan melakukan pemberontakan terhadapnya atau kerana  adanya serangan dari luar terhadapnya yang pada akhirnya pemerintahan tersebut mengalami keruntuhan. Di sepanjang perjalanan sejarah, banyak kekuasaan mengalami keruntuhan disebabkan faktor tersebut. Contohnya pada masa kekuasaan Islam, kekuasaan Bani Umayyah mengalami keruntuhan kerana  kezaliman, kejahatan dan tidak berlaku adil terhadap rakyatnya, sehingga akhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah dapat menggulingkannya atau kekuasaan Bani Abbasiyah yang tumbang akibat serangan pasukan Mogol atau kekuasaan Sasani di Iran yang pasrah menyerah setelah mendapat serangan hebat dari pasukan Islam. Ini adalah kerana  kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa pada masa itu, telah mencapai pada tahap kemuncak sehingga rakyat pun merasa jemu untuk melakukan pembelaan. Bahkan sebaliknya, mereka berusaha mencari perlindungan agar dapat bebas dari kezaliman dan kejahatan oleh para pemerintah. Begitu pula terjadinya revolusi Islam di Iran dan runtuhnya kekuasaan kerajaan beraja di Iran dan kebangkitan rakyat untuk menggulingkan mereka.

Di sepanjang sejarah, seluruh pemerintahan dan kekuasaan yang zalim mengalami kondisi seperti itu. Ertinya kekuasaan mereka itu jatuh kerana kudeta atau kerana serangan dari luar dengan alasan kerana  terjadinya kekacauan dalam negeri dan kedengkian rakyat yang pada akhirnya kekuasaan itu pasrah dan tumbang.

 

b). Faktor lain yang menyebabkan jatuhnya sebuah pemerintahan adalah provokasi yang dilancarkan oleh mediamasa terhadap rakyat sehingga mereka merasa muak terhadap pemerintah. Hal itu sebagaimana terjadi pada masa khilafah Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib As. Provokasi yang sangat hebat para penentang dan berbagai serangan yang dilancarkan terhadap Hazrat As, tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk dapat berpikir dengan baik. Dan ditambah lagi dengan banyak penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat ketika itu, menyebabkan Hazrat As tidak mahu menerima tampuk kekuasaan –ketika ditawarkan kepadanya-. Hazrat As tahu bahawa para pemuka masyarakat ketika itu, sudah begitu jauh menyimpang sehingga sangat sulit sekali untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Rakyat pun, oleh kerana telah jauh menyimpang dari kebenaran ajaran Islam yang murni, tidak menunjukkan sebarang penentangan terhadap provokasi negatif tersebut.[1] Hingga pada akhirnya Hazrat As meneguk madu syahadah dan masa khilafahnya pun berakhir.

 

Adapun pada masa pemerintahan Imam Zaman Ajf hal itu tidak akan terjadi. Kerana pada masa khilafah beliau, rakyat telah mencapai kesadaran berfikir yang tinggi dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di zaman Hazrat Ajf, tunggak kekuasaan yang satu dan semua propaganda dan media masa akan berada di bawah kekuasaannya. Seluruh ajaran Islam, diantaranya adalah “amar makruf” dan “nahi mungkar”, dapat dijalankan dengan baik. Oleh kerana itu, kudeta, pemberontakan dan kedengkian rakyat tidak akan terjadi terhadap pemerintahannya. Dengan penjelasan ini, masalah kedua (penipuan dan kecurangan terhadap rakyat) juga tidak akan akan terjadi.

 

Benar, walaupun syaitan-syaitan di zaman pemerintahan Hazrat Ajf masih tetap aktif melakukan bisikan dan kejahatan dan sebagian masyarakat juga akan tertipu dengan tipu dayanya.[2] Tetapi kebanyakkan rakyat, sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah mengetahui jalan yang benar, sehingga mereka tidak mungkin akan tertipu dan tidak merasa jenuh dan muak terhadap pemerintahan Hazrat Ajs.[1]. “Ali az Zaban-e 'Ali ya Zandegani Amirul Mukminin 'Ali As”. M/S: 160-164. Dr. Syed Muqaddam Syahidi. Pusat penyebaran budaya Islam, 1379,. “Sirah Siyasi wa Ijtimai Imam 'Ali As”. M/S: 51-76. Syed Sa'id Lawasani. Pusat Kajian Universiti Azadi Islami, 1380.

[2] . Untuk mengetahui secara ringkas sila rujuk kitab-kitab ini : “Pemerintahan universal Imam Mahdi As”. Nashir Makarim Syirazi, “Mahdi Inqilâb-e Buzurgh”, Ibrahim Aminni. “Dadgâstari Jahân”, Hadi Kamil Sulaiman dan kitab: “Ruzgâr-e Rahâi” terjemahan 'Ali Akbar Mahdi Pur, Jilid : 2.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong jelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang menentukan imāmah Imam Ali (a.s)?
  12480 Macam-macam 2013/05/25
  Sebaik-baik jalan untuk menetapkan imāmah Imam Ali (a.s) bagi Ahlusunnah adalah bersandar kepada Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut yang dinukil dari kitab-kitab mereka. Sudah tentu orang itu harus merupakan seorang pencari kebenaran sehingga tidak bersandar pada penjelasan-penjelasan yang keliru, non-rasional serta tidak menutup matanya terhadap ...
 • Mengapa diat wanita satu perdua diat lelaki?
  6608 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Berdasarkan pembelajaraan ilmu hukum hakam (fiqh) dan sejarah, “diat” merupakan sebuah masalah ekonomi yang disyariatkan dengan tujuan untuk menebus kerugian yang dideritai oleh mangsa. Dari sisi lain, masyarakat ideal yang ingin diwujudkan Islam ialah meletakkan inti kegiatan-kegiatan perekonomian di bahu lelaki. Ertinya dengan satu pandangan ...
 • Meskipun Tuhan tahu bahawa ramai manusia yang akan memasuki neraka, mengapakah Tuhan tetap mencipta mereka?
  8795 هدف از آفرینش 2012/07/18
  Azab Ilahi merupakan balasan bagi segala perbuatan ikhtiar manusia kerana mereka tidak memanfaatkan perantaraan petunjuk-petunjuk. Mereka juga tidak mendengar seruan samada utusan batin dan utusan zahir. Ilmu Tuhan tentang nasib, cara berinteraksi dan tingkah laku ‘kewujudan’ tidak menjadi sebab timbulnya isu paksaan atas mereka dan sebenarnya ...
 • Mungkinkah manusia dapat menjalin komunikasi dengan makhluk-makhluk di alam-alam yang lain?
  15378 روح و نفس 2013/03/30
  Tidak syak lagi memang ada sebahagian manusia yang dapat menjalinkan hubungan dengan makhluk tertentu di alam lain. Sudah tentu komonikasi ini bukan dengan jalan pengambilan dadah dan minuman keras. Terdapat perbezaan luas berkenaan dengan medium dan jalan yang dapat dijadikan sebagai perantara untuk mencapai informasi tentang perkara ...
 • Apakah matlamat Allah menciptakan manusia?
  12550 Teologi Klasik 2012/05/17
  Tuhan adalah zat yang Maha Sempurna secara mutlak, suci dari semua kekurangan dan kecacatan, Maha Kaya dari semua kewujudan di alam semesta ini, tidak memerlukan apa pun, sebaliknya makhluk-makhluk-Nya pula ialah mereka yang perlu dan berhajat kepada-Nya. Di sisi lain, dalam kesempurnaan-Nya Allah adalah zat yang Maha ...
 • Di manakah penghambaan itu? Siapakah hamba? Bagaimana dapat bergerak di atas landasan penghambaan?
  9401 Akhlak Praktikal 2011/04/19
  Ahli linguistik memaknai ibadah sebagai tujuan khudhu’ (tunduk) dan tadzallul (menghinakan diri) dan berkata: kerana ibadah merupakan tingkatan tertinggi khudu’, oleh itu ia tidak layak, kecuali untuk orang yang memiliki ketinggian darjat wujud dan kesempurnaan, keagungan tingkatan segala nikmat, dan kebaikan. Oleh sebab itu, ibadah selain kepada Allah ...
 • Apakah para malaikat merupakan wujud yang nonmaterial ataukah material?
  13238 Falsafah Islam 2011/01/01
  Mungkin tidak terdapat ayat-ayat suci al-Quran ataupun riwayat-riwayat yang boleh menjadi bukti jelas bahawa malaikat adalah wujud yang tidak mempunyai jisim, akan tetapi melaluiperbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan para malaikat dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan mereka, kita dapat menyimpulkan bahasa mereka adalah wujud yang tidak berjisim; ini karena,ciri-ciri dan ...
 • Apakah malam laylatul qadar ada banyak bilangannya? Apakah siang harinya juga temasuk laylatul qadar?
  15479 شب قدر 2013/03/30
  Laylatul qadar adalah malam yang penuh keberkatan dan sangat penting. Sesuai dengan nas ayat al-Qur'an, laylatul qadar terjadi pada bulan Ramadhan. Dalam pertanyaan yang dikemukakan di atas terdapat beberapa kemungkinan seperti berikut: Maksud dari “berapa banyak jumlah” malam laylatul qadar ialah: Malam 19, 21 dan ...
 • Dalam beberapa buku irfan dan falsafah terdapat perbahasan yang mengulas masalah qaws nuzūl wa ṣuʽūd. Tolong jelaskan apa maksud dari dua istilah teknikal ini? Dan apakah perbezaan di antara keduanya?
  8487 Irfan Teori 2011/09/22
  Hakikat wujud itu memiliki dua sisi. Satu sisinya adalah merupakan realiti hakiki (fiʽliyyat mahḍ) dan kesempurnaan mutlak. Sedangkan sisi lainnya adalah berkesudahan dengan potensihakiki (quwwah mahḍ) dan penerima keseluruhan. Jarak antara kedua sisi dan kesudahan ini terdapat peringkat-peringkat ...
 • Apa hubungan antara agama dan kebudayaan?
  15439 Teologi Baru 2011/09/22
  "Agama" (din) secara leksikal bermakna mengikuti, mentaati, kepasrahan dan ganjaran. Dan secara terminologi bererti "sekumpulan keyakinan, akhlak dan aturan," yang bertujuan untuk "mengatur urusan masyarakat dan membina manusia."Agama kadangkala merupakan agama hak, kadang-kadang juga agama batil dan ada juga penyatuan aliran antara keduanya. ...

Populer Hits