Gelişmiş Arama
Ziyaret
6122
Güncellenme Tarihi: 2012/01/01
Soru Özeti
Aşağıdaki Şiir Allame Şe’arani’ye nisbetlendirilmektedir.
Soru
İmam Hüseyin’in şahadetinin yıl dönümünde tutulan yas ve matem günlerinde okunan ravza ve mersiyelerde (ağıtlarda) bazen Allame Şe’arani’ye nisbetlendirilen şu şiir okunuyor: ““şahan heme bı hak f-kendend tacha, ta zı-yeb neyze şod ser-i şah-i cihan ışk” Yani “Taclarını attılar yere tüm şahlar, Cihan-i aşk şahının başı olsun okların zineti diye.
Zahiren bu şiir “Nefsul-Humum” adlı kitabin tercümesi olan “demu’u’s-sucun” adlı eserde zikredilmiştir. Acaba bu nisbetleme doğru mudur? Lütfen bu şiirin adresini verebilir misiniz?
Kısa Cevap

“Dem’u’s-sucum” kitabı (mefatihul-cinan”adlı dua kitabın sahibi olan Hac Şeyh Abbas Kumi’nin “Nefesul-Humu’mun fi makteli Seyyidinal-Hüsyeyin el- Mazlum (a.s.)” adında yazmış olduğu kitabın tercümesidir. Kum’da Müesesei İntişarat-i Hicret, tarafından 1386 hicri şemsi tarihinde basılmıştır. Şe’arani bu eseri Farsçaya çevirmiş ve bazı kısalar, nükteler ve konuları dip not şeklinde ilave etmiştir. Soru konusu olan şiirde ilave edilen konulardan bir bir konudur. Bu şiiri adı geçen kitabın 196. Sayfasının dip notunda yazmış. Biz burada şiirin tamamını dip notta ve tercümesin metinde zikrediyoruz.

Taclarını attılar yere tüm şahlar

Cihan-i aşk şahının başı olsun okların zineti diye

Hiç kimse dostun hatırası için baş eğmedi sen hariç

Ki onu yükseldi aşk oklarının başlarında

Mekan olmayandan bir lahze olsun bile geçti Buraksız

Bu mustafavi aşk asımanına doğru gitti

Şah-i cihan aşk ki cananaş ezelden elestu söyledi

Canı aşk feda olsun sana ey cihan-i hüsn

Sen benim için öldürüldün ben de senin kan bahasıyım.

Feda olsun sana kevn ve mekani aşk[1][1] “Şahan heme bı hak f-kendend tacha

Ta zeyb neyze şud ser-i şah cihan-ı aşk

Ber pay-ı dost ser ne tevan sud cuz kesi

Kı ora bulend geşt ser ender sınan aşk

Ez la mekan guzeşt bı yek lehze bi Burak

İn mustefevi ki reft suy-i asıman aşk

Şah-i cihan aşk ki cananeş ez elestu

Guft ey cihani husn fedayı tu can aşk

Tu kuştey meni men hun behayı tu’yem

Bada feday-ı tu kevn ve mekan-ı aşk”

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar