Gelişmiş Arama
Ziyaret
10521
Güncellenme Tarihi: 2012/04/09
Soru Özeti
Çöl ve sahraların yaratılış felsefesi nedir?
Soru
Niçin Allah-u Teâlâ çöl ve sahraları yaratmıştır?
Kısa Cevap

1. Allah-u Teâlâ’nın gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ormanlar, çöller ve… kapsamak üzere yarattığı her şey fayda ve maslahat üzerinedir. Bunların yaratılışı hak iledir ve bunların hiçbirisine batıl yol bulunamaz.[1] Ne var ki beşer, bu maslahatları derk etmekten acizdir. Ormanlar ve denizler, insan için hissedilip görülebilecek fayda içeriyorsa, çöl ve sahralar da böyle olabilir.

2. Yerküresi, kendi yaşamı boyunca tekbir şekle sahip değildi aksine, çeşitli iklim evrelerini geride bıraktı. Yerküresi daha ziyade okyanus ve denizlerin altındaydı ve zamanla kuruluğa dönüştü.

3. Beşer eliyle yok olmaya yüz tutan ormanlar ve yemyeşil tabiat, günümüzde kupkuru çöllere dönüşmüştür. Aynı şekilde özverili ve çalışkan fertlerin gayretleriyle kuru çöller, yemyeşil mezralara ve ürün dolu bağlara dönüştürülmüştür.

4. İlim ve teknolojinin ilerlediği günümüzde çöl ve sahralardan istifade edilebilinir. Doğru bir projeyle buralardan yararlanılması durumunda, bölge iktisadı ve ülke tamamında da hem iş alanlarının oluşturulmasında ve hem halkın yaşam standardının yükseltilmesinde kayda değer etkiye sahip olacaktır. Aynı şekilde doğru bir programlamayla sanayi şehirleri zincirleme olarak çöller etrafında kurulacak ve geçmişteki çiftçilik medeniyeti, gelişmiş sanayicilik medeniyetine dönüşecektir. Bunar bir yana, çöl ve sahralar dünyanın her yerinde ve özellikle İran’da – müsait olmayan doğal getiriler unvanında – cezp edici önemli turistik mekânlardan sayılmaktadır.[2]

5. İnsanın yaratılışında farklılıkların olduğu[3] ve Allah-u Teâlâ’nın, insanın çeşitli yaratılışından bir hedefi gözettiği gibi, yerküresinin yaratılış çeşitliliğinden de bir hedefi gözetmektedir.

Konuyla alakalı indeksler:

“İnsanlardaki farklılıkların felsefesi”, Soru 7254 (Site: tr7393).

“Varlıkların yaratılmasındaki farklılığın temeli”, Soru 15347 (Site: tr15064).

“İnsanların farkları”, Soru 17695 (Site: 17343).

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 

 


[1] Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık”. Enbiya, 16.

[2] Bakınız: Kerdivani, Perviz, Cazibehayi gerdeşgeriyi biyabanha ve kevirhayi İran, Sayti Rasihun.

[3] Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardı”.  Ali İmran, 190.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Mikyalu’l-Mekarim kitabı esasınca İmam Mehdi’nin (a.c.f) peygamberlere benzerlikleri nelerdir?
  13373 Eski Kelam İlmi 2012/10/24
  İslami rivayetlerde İmam Mehdi’nin (a.c.f) bazı peygamberlere maddi ve manevi açıdan çok benzediği belirtilmiştir. Bu benzerliklerin çoğu bazı kitaplarda ve Mikyalu’l-Mekarim kitabında bir araya getirilmiştir. Mikyalu’l-Mekarim ve diğer başka kitaplarda belirtilen benzerliklerin bazıları şunlardan ibarettir: 1. Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Mehdi benim evlatlarımdandır, onun ...
 • Evrendeki boylamsal silsileyi açıklar mısınız?
  6548 İslam Felsefesi 2010/09/22
  Meşa, İşrak ve Aşkın Hikmet ekolü taraftarı dâhil tüm ilahî bilgeler “bir kaidesi” esasınca şöyle demektedir: Yüce Allah yalın ve birdir. Hakeza bir cihete sahiptir. Bu nedenle yaratılış evreni ve birçok sonucun bir ve yalın olan ilahî zattan sadır olması muhaldir. Bundan dolayı bilgeler akıllar ...
 • Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe nedir?
  5842 فلسفه غرب 2012/08/12
  Eğer “egemen felsefe” tabirini gündemde olan ve ciddi felsefe olarak tanımlar ve “hali hazırı” da “çağdaş” olarak yorumlarsak, çağdaş Batı felsefesinin en önemli iki ekolü pozitivizm ve egzistansiyalizmdir. Eğer “hali hazırı” şimdi olarak (2010) tanımlarsak, Batı felsefesi pozitivizm ve egzistansiyalizmden sonra önemli bir felsefi akıma tanıklık etmemiştir. Yirminci ...
 • Kur'an'da geçen "salat" kavramından maksat nedir?
  76325 Tefsir 2010/09/04
  "Salat" kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılır, bu cümleden olmak üzere Müslümanların yerine getirdikleri özel ibadet, ibadet yeri ve dua sayılabilir. Bu da salat sözcüğünün Yüce Allah veya Müslümanlarca değişik manalara atanmasından kaynaklanmıştır.Kur'an'da yer alan ayetlere baktığımızda eğer "salat" veya "salavat" sözcüğü Allah hakkında kullanılırsa rahmet göndermek anlamındadır, namaz kılmak ...
 • İstimnayı terk etmenin en güzel yolu nedir? Bu işin ahiretteki cezası nedir?
  80473 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/15
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Nazardan korunmak nasıl mümkündür?
  10644 Tefsir 2011/05/09
  Nazar, nefsin oluşturduğu tesirlerindendir ve onun inkar etmeğe bir delil yoktur. Hatta bazı hadiseler nazarın varlığına delil sayılır. Merhum Şeyh Abbas Kummi, nazardan korunmanın yolları hakkında Kalem Suresi'inin 51. ayetini okumayı tavsiye etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebine bakıldığında onun nazara karşı etkili olduğu ...
 • Hz. Ali (a.s) Ebubekr, Ömer ve Osman’a biat etti mi? Neden?
  20109 Eski Kelam İlmi 2010/08/14
  1-     İmam Ali (a.s) ve Peygamberin ashabından bazıları başlangıçta Ebubekr’e biat etmediler. Sonradan biat ettilerse de bunu İslamın korunması ve İslam devletinin hayırı için yaptılar.
 • İslami vahdetin gerçek manası nedir?
  3394 شیعه و دیگر مذاهب 2019/12/08
  İslami vahdetten kasıt mezheplerin ezcümle Şia ve Ehlisünnetin bir olması anlamında değildir. Çeşitli İslam mezheplerinin Müslümanların birlik ve beraberliğini kurmaları ve korumaları anlamındadır. Bütün Müslümanlar farklılıklara rağmen sahip oldukları birçok ortak noktadan yola çıkarak İslam düşmanları karşısında tek saf olmaları ve yabancı güçlerin Müslümanlara sulta kurmasının önüne ...
 • Kadın mahrem olan kimseden kapatması gereken bedenin miktar ne kadardır, başka bir beyanla bir erkek kendisi için mahrem olan bir kadının bedeninin ne kadarına bakması caizdir?
  8927 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Erkek bir kimse namahrem olan bir kadının bedenine bakması ister lezzet içerikli olsun ister lezzet içerikli olmasın haramdır. Namahrem bir kadının yüzüne ve ellerine ise lezzet kastıyla olursa haram ama lezzet kastıyla olmazsa haram değildir. Erginlik çağına gelmemiş olan bir ...
 • Daha fazla ücret vererek taksitle araba satın almanın bir sakıncası var mıdır? Peşin olarak araba satın almak için kar ile borç almanın da bir sakıncası var mıdır?
  7219 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/08/08
  Borç şekliyle peşin fiyatından daha fazla bir fiyatla otomobil gibi bir malı satın almak ve satmak doğrudur. Ama sizin ikinci sorunuzdaki husus borç faizi olup haramdır. ...

En Çok Okunanlar