Gelişmiş Arama
Ziyaret
7292
Güncellenme Tarihi: 2010/12/22
Soru Özeti
Çocukken bir defa kız kardeşimin sütünü içmiş olan amcakızım ile evlenebilir miyim?
Soru
Ben amcakızım ile evlenmek istiyorum ama o çocukken bir defa kız kardeşimin sütünü içmiştir. Aynı şekilde sadece bir defaya mahsus olmak üzere ben de bir kız kardeşimin sütünü içmişimdir. Birbirimizle evlenebilir miyiz?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

İmamiye (a.s) Şia’sı mezhebinin bakışında mahrem olmaya neden olan süt vermenin sekiz şartı vardır:

1. Çocuğun ölü değil, diri bir kadının sütünü içmesi.

2. Kadının sütünün zina gibi haram yoldan olmaması.

3. Bir vesileyle sütün çocuğun ağzına verilmemesi ve onun sütü kadının memesinden içmesi.

4. Sütün katışıksız olması ve yemek gibi başka bir şeyle karıştırılmamış olması.

5. Sütün bir kocadan olması gerekir. Ama bir kadın ilk kocasından bir çocuğa süt verirse ve sonra başka bir erkekle evlenirse ve ikinci kocasının sütünden de başka bir çocuğa süt verirse, onlar mahrem olmazlar. Aynı şekilde eğer süt veren kadın boşanırsa, başka bir erkekle evlenirse, o erkekten bir çocuğu olursa, çocuğu doğuruncaya kadar birinci eşinden edindiği süt kalmış olursa ve mesela sekiz defa doğmadan önce ilk kocasının sütünden ve yedi defa da doğduktan sonra ikinci eşinin sütünden bir çocuğa süt verirse, o çocuk hiç kimseye mahrem olmaz.

6. Çocuk hastalık nedeniyle sütü geri atmamalıdır. Eğer geri atarsa zorunlu ihtiyat gereği, süt içmeyle o çocukla mahrem olmuş kimseler onunla evlenmemeleri gerekir ve öte taraftan kendisine mahrem olarak da bakmamalıdırlar.

7. Çocuğun on beş defa veya bir gece ve gündüz doyarcasına süt içmesi gerekir. Yahut o süt ile kemiği sağlamlaştı ve bedeninde et üredi denecek kadar kendisine süt verilmesi gerekir. Elbette kendisine on defa bile süt verilirse müstehap ihtiyat gereği, süt içme vasıtasıyla kendisine mahrem olan kimselerin onunla evlenmemeleri gerekir ve kendisine mahrem olarak da bakmamaları icap eder. Bu süt içmenin de birkaç şartı vardır:

1. Bu, on beş defa olmalı veya bir gece ve gündüzde çocuğun yemek yememesi gerekir.

2. Bu esnada çocuğun başka bir kadının sütünü içmemesi gerekir.

3. Her mertebede çocuğun vasıtasız olarak süt içmesi gerekir ama nefes tazeleme ve beklemenin bir sakıncası yoktur.

4. Çocuğun iki yaşını doldurmamış olması ve iki yaşından az olması gerekir.[1]

Ehli Sünnet mezheplerinin her biri de mahrem olmaya neden olan süt vermenin şu şartları olduğuna inanmaktadır:

A) Hanefi mezhebinin bakışında mahrem olmaya neden olan süt vermenin şartları şunlardır:

1. Sütün sıvı olması ve kuru süt gibi katı olmaması gerekir.

2. Çocukluk ve süt içme devresindeki sütün çocuğun karnına ulaşması gerekir.

3. Sütün katışıksız olması gerekir; katı bir yemekle karıştırmamaları ve çocuğa vermemeleri gerekir. Eğer yemek sıvı olursa bunun iki sureti vardır:

3. 1. Eğer süt o yemekten fazlaysa, mahremiyete neden olur.

3. 2. Eğer süt o yemekten daha az ise, mahremiyete neden olmaz.

4. Süt veren kadının dokuz yaşından fazla olması gerekir.

B) Maliki mezhebinin bakışında mahremiyete neden olan süt vermenin şartları şunlardır:

1. Çocuğun iki yaşından az olması gerekir.

2. Sütün renginin beyaz ve süt rengi olması gerekir.

3. Sütün çocuğun karnına ulaşması gerekir.

4. Sütün yemek gibi başka bir şeyle bulaşmaması gerekir ve bulaşması durumunda eğer süt yemekten fazla olursa, mahremiyete neden olur.

5. Süt veren kadının dokuz yaşından fazla olması gerekir.

C) Şafii mezhebi bakışında mahremiyete neden olan süt vermenin şartları:

1. Süt veren kadının yaşı dokuzdan fazla olması gerekir.

2. Süt veren kadın ölü değil, diri olmalıdır.

3. Süt içen çocuğun yaşı ikiden az olması gerekir.

4. Süt içen çocuğun kesin bilgiyle bir kadından en az beş defa süt içmesi, sütün çocuğun karnına ulaşması ve çocuğun onu geri atmaması gerekir.

D) Hanbelî mezhebine göre mahremiyete neden olan süt vermenin şartları:

1. Süt veren kadının ölü değil, diri olmalıdır.

2. Süt veren kadının hamile olabilecek bir durumda olması gerekir.

3. Sütün çocuğun karnına ulaşması ve çocuğun onu geri atmaması gerekir.

4. Süt içen çocuğun bir kadından kesin bilgiyle en az beş defa süt içmesi gerekir.[2]

Netice: İmamiye Şia’sı, Hanbeli ve Şafii mezheplerinin bakışında bir defa süt içmek mahrem olmaya neden olmaz ve söz konusu kız ve oğlan evlenebilir; çünkü Şiiler on beş defa veya tam bir gece ve gündüz süt içmeyi şart koşmakta ve Hanbeli ve Şafii mezhepleri de beş defa süt içmeyi mahrem olmanın şartı bilmektedir. Dolayısıyla bundan daha az süt içenleri birbirine mahrem bilmemektedirler. Ama Hanefi ve Maliki mezhepleri süt içme sayısını süt içme şartlarından saymadıkları için kendilerinin mezheplerinde bir defa dahi süt içilmesi durumunda kız ve oğlan birbirine mahrem olur ve evlenme hakları olmaz.      [1] Beni Haşim Humeyni, Seyid Muhammed Hasan, Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 2, s. 510-560, mesele. 2484-2478, Defter-i İntişarat-i İslami, Hovze-i İlmiye-i Kum, 1383.

[2] el-Ceziri, Abdurrahman,el-Fıkh-u Ala’l-Mezahibi’l-Arbaa, c. 4, s. 253-261, Mektebetü’l-Ticariyeti’l-Kübra, Basar, 1699.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar