Gelişmiş Arama
Ziyaret
6641
Güncellenme Tarihi: 2008/03/26
Soru Özeti
Bura b. Azip Kimdir? Ehl-i Beyt’in dostlarından mıdır? Hz. Ali’nin imamlığını kabul etmiş midir?
Soru
Bera b. Azib'in kişiliği hakkında bilgi verir misiniz? Bu zat Ehl-i Beyt'in dostlarından mıdır? Hz. Ali'nin imametini kabul emiş midir?
Kısa Cevap

Evs kabilesinden olan Bura b. Azip İslam Peygamberi’nin sadık dostlarındandır. Peygamber’in savaşlarının çoğunda Peygamber’in yanında savaşmıştır. O, 14 gazvede Peygamber’in emrinde savaştım, demiştir. Onun katıldığı ilk savaş Handek savaşıdır. Bedir savaşında ise yaşının küçük olduğu için birkaç arkadaşıyla birlikte yarı yoldan geriye döndürülmüştür. Hicri 24 yılında Rey şehrinin onun komutasında fethedildiği nakledilmiştir.[1] Bura b. Azip Hz. Ali’nin özel ashabından idi. Çok zamanlar o Hazretin emrinde ve yanındaydı. Bir gün Hz. Ali ona bu dini nasıl buldun? diye sordu ve o şöyle dedi: “Seni takip etmden önce Yahudiler gibi idik, dinden bir şey anlamıyorduk. Bu yüzden ibadete önem vermiyorduk, ama sana uyduğumuz zamandan beri imanın gerçeği kalbimize yerleşti ve ibadetin ağırlık ve önemini kendi vucüdumuzda hissediyoruz.”[2]

O ve kardeşi Ubeyd b. Azip sürekli Hz. Emiru’l-müminin Ali’nin savaşlarına katılıyorlardı.[3] Bura b. Azip hilafet konusunda şöyle demiştir. “Sakife olayını (Sakife’de Ebubekir’in halife olarak bazı kişiler tarafından seçildiğini) duyunca sanki dünya başıma yıkılmış gibi oldum. Dünya gözüm önünde karanlık oldu. Gece oluncaya kadar hüzün ve üzüntü içinde kaldım. Gece vakti Mescid’e gittim Mıkdad, Ebuzer, Selman, Huzeyfe, Ammar b. Yasir, Ubadet b. Samit ve Zubeyr b. Avam’ın bir köşeye çekilip hilafet konusunda konuştuklarını gördüm ben de onlara katıldım.[4]

Bura b. Azip Hz. Hüseyin şehit olduğu sırada Kufe’de oturuyordu ancak Hz. Hüseyin’e yardım etmedi. Sonraları İmam Hüseyin’e neden yardım etmedi diye tessüf eder üzülürdü.[5] O Kufe’de Musab. Zubeyr’in başta olduğu dönemde vefat etmiştir.[6][1] İbn-i Abdu’l-Birr, Ebu Omer Yusuf (Ö. 436) El-İstiab Fi Marifeti’s-Sahabe c. 1 s. 155 Beyrut Daru’l-ciil 1. bskı 1992.

[2] Meclisi, Biharu’l-Envar c. 7 s. 192 Muessestu’l-Vefa Beyrut 1404

[3] İbn-i Hacer Askelani, Ahmed b. Ali, (ö. 852) El-İsabe fi marifetu’s-Sahebe c. 1 s. 410 Daru’l-kurub elilmiyye 1. baskı, 1995

[4] Buharu’l-Envar c. 8 s 55

[5] Adge. C. 41 s. 315

[6] El-İstiab c s. 155

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Acaba “bir gün gelecek ki Müslümanlar yetmiş üç fırkaya ayrılacaklardır” şeklindeki hadis doğru mudur?
  10395 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/19
  “İftiraki ümmet” (Peygamberin vefatından sonra ümmetin farklı farklı fırkalara ayrılması) hakkında var olan rivayetleri hem Şia ve hem de Ehlisünnet muhaddisleri tarafından farklı senetlerle nakletmiştir.Bütün rivayetlerin metni Müslümanların, Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra fırkalara ayrılmaya ve bölünmelerine işaret etmektedir. Bu rivayetler ...
 • (İmam) Buhari’nin hayatından kesitler sunabilir misiniz?
  11708 تاريخ بزرگان 2009/10/10
  Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. Muğire b. Berdeziye Cu’fi-l Buhari, Ehl-i Sünnetin en meşhur muhaddisidir. O, H. K. 194 yılında Buhara’nın köylerinden biri olan Hartenk’de dünyaya geldi. Çocukken babasını kaybetti. Güçlü bir hafızası vardı ve daha çocukken hadis ezberleyip toplamaya başladı.
 • Ayat namazı nasıl kılınır?
  9735 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Konuyu iki bölümde ele alacağız: a) Ayat namazına neden olan şeyler.b) Ayat namazının nasıl kılındığı.a) Ayat namazı şu olaylardan biri vuku bulduğunda farz olur: Güneş tutulması, Ay tutulması (tutulmalar kısmi de olsa), deprem ve halkın genelini korkutan şimşek çakması, ...
 • Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) diri midirler? Eğer diriyseler bunun manası nedir?
  8298 دانش، مقام و توانایی های معصومان 2012/07/24
  Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s) diri olması, hakiki hayat konusunda Kur’an’daki anlamı içerir ve özellikle şehitler hakkında buna vurguda bulunulmuştur: "وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ". Aynı şekilde birçok rivayette de imamların diri oluşu hakkında bu anlama ...
 • Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlar (a.s) eşlerinden herhangi birini boşamış mıydılar?
  9476 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Bu konu birkaç açıdanele alınacak bir konudur. Ancak kısaca şöyle diyebiliriz:1- Her ne kadar İslam evliliğe teşvik etmiş ve boşanmanın Allah’ın en sevmediği helal olduğunu belirtmişse de bazı yerlerde boşanmaktan başka çare yoksa ve evlilik bir cehenneme dönecekse boşanmaya izin vermiştir.
 • Bilgisayar, televizyon ve uydu kanalıyla namahrem şahsa bakmanın hükmü nedir?
  8043 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Hamaney bu husustaki bir soruyu yanıtlarken şöyle buyurmuştur: Namahrem kadının görüntüsüne bakmak, namahrem kadının kendisine bakma hükmü taşımaz. Bu nedenle bakmak eğer zevk için değilse, günaha düşme korkusu yoksa ve görüntü bakanın tanıdığı Müslüman bir kadına ait değilse, sakıncasızdır. Farz ihtiyat gereği, televizyondan naklen yayınlanan namahrem kadın ...
 • Şia niçin hak yoldan çıkmıştır?
  12736 Eski Kelam İlmi 2008/05/03
  Bu sorunun daha iyi anlaşılması ve doğru cevaba ulaşmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:1. Eğer Şia'dan maksadınız, Ehlibeyt mektebinin mensupları olan bazı Şiaların yapmış olduğu yanlışlar ise, bunu "Şia Mezhebi"ne maletmeniz ve mezhebin yoldan çıkmışlığı olarak algılamanız çok yanlıştır. Çünkü:İslam başlı başına kusursuzdurKusur varsa biz Müslümanlardandır.
 • Peygamberler ve Masumlar tüm kemallere sahip miydiler, yoksa kemalin bazı mertebelerini bu dünyada mı elde ediyorlar?
  6470 Yeni Kelam İlmi 2009/08/25
  Kur'an-ı Kerim’de de açıkça belirtildiği gibi peygamberler (a.s) ve İmamlar (a.s) bir takım kemalleri sonradan elde etmek yönünden diğer insanlar gibidirler. Dolayısıyla masumlar mümkün olan tüm kemallere sahip olarak dünyaya gelmezler. Bazı kemalleri bu dünyada iken ilahi imtihanları, ...
 • Yanlışlıkla işlenmiş bir cinayetin diyeti ne kadardır? Bugün dinar ve dirhemin dolar olarak karşılığı nedir?
  13475 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/04
  Dinar ve dirhem Hz. Peygamber (s.a.a) ve imamlar (a.s) zamanında yaygın olan dövizlerdendi ve şerî ve hukukî hususlarda da kullanılmaktaydı. Bugün de bazı hususlarda kullanılmaktadır. Dinar altın türünden ve dirhem ise gümüşten bir sikkeydi. Bundan dolayı dinar ve dirhemde kullanılan altın ve gümüşün ağırlığını bilmeyle bu iki ...
 • Kadınların aylık adet görmesinin felsefesi nedir?
  27848 Tefsir 2012/05/16
  Adet kanının kaynağı, rahim damarlarının sıkışması ve kanla dolması, ardından onun salgısının pıhtılaşması ve mevcut kanların akışıdır. Kadının adet görme kanı, sağlıklı bir kadının beden sisteminin yapısı ve işleyişinin gereğidir ve onda kadın için bulunan acı, rahatsızlık ve zahmetlere rağmen, kanın çıkması şefkatli olan yüce Allah’ın kadınlara ...

En Çok Okunanlar