Gelişmiş Arama
Ziyaret
5024
Güncellenme Tarihi: 2011/03/01
Soru Özeti
aylık olarak kadınların gördüğü iki adet (hayız) arasındaki akıntıların hükmü nedir?
Soru
aylık olarak kadınların gördüğü iki adet (hayız) arasındaki akıntıların hükmü nedir?
Kısa Cevap

Söz konusu soru (ilgili defterlerden) istifta edildi ve saygın taklidi mercii'lerin değerli görüşleri şöyledir.

Ayetullahi'l-uzma Hameney'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Eğer akıntılarda kan ve lekke görüntüleri yoksa temizdir ve taharetle tezat teşkil etmiyor.

Ayetullahi'l-uzma Sistani'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Akıntıların kan ile karışık bir durum söz konusu değil ise temizdir. Ama eğer kan ile karışık bir durum söz konusu ise istihaza hükmündedir.

Ayetullahi'l-uzma Mekarimi Şirazi'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:

Akıntılar kan ile karışık değilse temizdir.

Buna binaen yapılan soru ve mezkur takliti mercilerin yapmış oldukları açıklama gereğince söz konusu akıntıda kan ve lekke görüntüleri yoksa akıntı temiz ve istihaza hükümünde değil, dolayısıyla abdesti bozmiyor.

İstihaza hükümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki endex ve sayılı soruya müracaat ediniz.

Namaye: şerait-i yaisegi de zenan ve ahkam-i müstehaza, sual: 2692 (sayt:2928).

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • “İyyake na’budu ve iyyake neste’in” ayetinin tefsiri nedir?
  81556 Tefsir 2012/04/09
  Ayeti Şerife’nin tercümesi: “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”[i] Allah’a ibadet, insanın kendi varlığının sahibinin Rabbine ait olduğunu göstermektir.[ii]”İstianet” yardım talebinde bulunmaktır[iii] ve “a-v-n” mutlak yardım anlamındadır.[iv]
 • Sermayenin humusu var mıdır?
  4871 Humusa Konu Olan Şeyler 2012/05/16
  Muhterem taklit mercilerinin sermayenin humusu hakkındaki görüşü şudur: Eğer bir kimse bir sermaye edinirse ve bu sermayenin humusunu vermesi durumunda kalan kısmıyla bir işe girişemezse ki bu sermayeyle geçinmeyi istiyorsa bu sermayenin humusunu vermeli midir? Tüm merciler (Ayetullah Vahit ve Ayetullah Safi dışında): ...
 • Kur’an-ı Kerim’in adı ne zaman kadar mushaf kaldı ve ne zamandan sonra Kur’an denilmeye başlandı?
  18622 Kur’anî İlimler 2011/10/23
  Kur’an-ı Kerim’in adı daha başlangıçtan Kur’an idi, zira Kur’an’ın kendisinde de bu isimle anılmıştır. O zaman soruyu şöyle sormak lazım: ‘Kur’an’a ne zamandan beri ‘mushaf’ denilmeye başlandı?’ Mushaf, sahabelerin zamanından beri lugat manasında, yani ciltli (iki kapak arasındaki) kitap olarak Kur’an için kullanılmıştır. Mushaf, Ehl-i Beyt’in ...
 • Kız ve oğlan elçilik ve nişanlılık aşamasından sonra ve nikahtan önceki ilişkileri nasıl olmalıdır?
  10837 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Hikmet sahibi Allah kadın ve erkeği birbiri için yaratmıştır. İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar; zira birbirlerine sükunet vermekte, cinsel, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını gidermekteler. İslam, her iki tarafında ...
 • İmam-ı Zamanın (a.c) anne tarafından büyük babasının adı nedir?
  5955 Eski Kelam İlmi 2011/12/18
  İmam-ı Zamanın (a.c) anne tarafından büyük babasının adı Yaşua’dır. O, Rum kayserinin evladı olup havarilerin ve belirgin olarak Şamun’un (Hz. Mesih’in vâsii) neslindendir.[1]  
 • Neden Peygamber ve imamların kendileri sözlerini kitap halinde yazmadılar?
  9861 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2012/02/19
  İslam Peygamberi (s.a.a) Allah’ın isteği ve takdiri üzerine ders okumamış; hiçbir zaman bir üstadın yanına gitmemiş ve hiçbir kitap yazmamıştır. Bu ilahi takdirin nedeni de kâmilen açıktır. Zira peygamberin ebedi mucizesi Kur’an adındaki kitabıdır. Normal olarak okuma ve yazması olan bir kimsenin kitap getirmesi olanaksız bir ...
 • Güvercin oynatmanın İslamdaki hükmü nedir?
  8880 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/29
  Bu işin kendiliğinden şer’i bir sakıncası yoktur, ancak genel olarak başkalarını ve komşuları rahatsız ve eziyet edecekse ve bazı bölgelerede bunu yapan ciddiye alınmayacaksa sakıncalı olduğu söylenebilir. Bütün bunları göz önüne alan büyük taklit merciileri şöyle fetva vermişlerdir:Hz. Ayetullah Hamanei’nin Bürosu:
 • Dünyada tekrar evlilik yapan kadın cennette hangi kocasının eşi olacaktır?
  15065 Eski Kelam İlmi 2009/06/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bozgunculuğun bahsedildiği Kur’an ayetleri hangileridir?
  11876 Tefsir 2011/01/20
  Bozgunculuk ıslah karşısında olup her tahripkâr işe denir. Bundan dolayı noksanlık ve tahrip cihetinde yer alan her iş veya bireysel ve toplumsal meselelerdeki ifrat ve tefrit bozgunculuk sıfatıyla anılır. Kur’an-ı Kerim’in hedef ve misyonu insanları her türlü bozgunculuktan kurtarmaktır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’in birçok ...
 • Cinsiyet değiştirmek ne demektir?
  9937 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/04
  Her ne kadar lügatlerde ‘cinsiyet değişikliği’ hakkında herhangi bir tarif gelmemişse de ondan maksat erkek, kadın veya hünsa (çifte cinsiyetli) cinsindeki her türlü değişikliktir. Öyleki şimdi durumu önceki durumundan farklıdır. Tıbbi yönden cinsiyet değişimi ‘genetik’ veya ‘kromozom’ değişiminden farklıdır. Başka bir ifadeyle tıp dilinde cinsiyet ...

En Çok Okunanlar