Gelişmiş Arama
Ziyaret
6447
Güncellenme Tarihi: 2011/07/18
Soru Özeti
İmam tarafından namazın teşehhüdüne bir harf eklendiği durumda tabi olanların hükmü nedir?
Soru
Mescidimizin cemaat namazını kıldıran imam namazın teşehhüdünde bir “vav” harfini fazladan okuyor. Şöyle ki; “eşhedü en la ilahe ilallah-u vahdehu la şerikeleh ve eşhedü ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme selli ala Muhammed ve ali Muhammed”. Teşehhütte namaz kıldıran cemaat imamı “eşhedü” kelimesi ile “enne Muhammeden” kelimesi arasına “ve” kelimesini fazladan okuyor. Hatırlatmalıyız ki bu cemaat imamı senelercedir ki şehrimizdeki caminin imamı ve şehrimizdeki medresenin (ilmi hevza) üstadıdır. Yaklaşık üç aydan beri bu yanlışlığa maruz kalmış ve durum kayıt edilerek kendisine iletilmiştir, ancak kendisi kabullenemiyor. Bu nedenle konu bizim için kesinlik kazanmış durumdadır. Mezkûr imama cemaatin tabii olmasının hükmü nedir?
Kısa Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Ayrıntılı Cevap

Birkaç değerli taklidi merciin defterinden sorularak mezkûr soru hakkında verilen cevap şöyledir:

Rehberiyet makamı Ayetullah HAMENEY: Eğer memumca cemaatle namaz kıldıran imamın namazı sahih değilse ona tabi olması sahih değildir. Ama eğer sadece hayal ve ihtimal veriliyorsa itina edilmemeli.[1]

Ayetullah MEKARIMİ ŞİRAZİ: Eğer fazladan bir şey okuyacağı kesinlik kazanmışsa ve kendiside kabul etmeye yaklaşmıyor ise tabi olmak işkâllıdır.[2]

Hatırlatması gerekir ki namazda tecvit kurallarına riayet etmek gerekli değildir. Ama eğer memumca (tabi olan kimsece) imamın namazdaki kıraati doğru değil ve neticede imamın namazını doğru etmiyor ise ona tabi olamıyor. Ama ukalai bir maksat güderek namazına katılabilir ve bunun her hangi bir sakıncası yoktur.[3]  Ama imamın namazının doğru olmadığı durumlarda; örneğin imamın abdestsiz olduğunu biliyorsa imamın kendisi farkında olmasa bile imama tabi olamaz.[1] Defterinden yazıla istifta.

[2] Defterinden yazılı istifta.

[3]tevziül-mesail-i meracii”, c. 1, s. 810.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmam Hasan (a.s) birçok kadınla evlenmiş ve onları boşamış mıdır?
  31701 Masumların Siresi 2010/08/22
  Maalesef İslam’ın hadis kaynaklarına yönelmiş büyük afetlerden biri de sahih hadisler arasına garazlı ve uşak bireyler tarafından uydurulmuş ve yalan hadisler yerleştirilmesidir. İkinci masum imam olan İmam Hasan Mücteba (a.s), maalesef hadis uydurucuları ve yalancıların hadis ve rivayet kalıbında kendisine layık olmadığı iftiraların atıldığı şahsiyetlerdendir. Uydurmuş ...
 • Namahremle tokalaşmanın, dokunmanın ve hicapsızlığın cezası nedir?
  9838 Bazı Hükümler 2012/05/15
  Dini kaynaklarımızda soruda gelen günahlar için bazı cezalar ön görülmüştür. Örnek olarak bazılarına değiniyoruz: a) Namahremle tokalaşmak: Resulullah (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyorlar: 1- ‘Namahremle tokalaşan kimse, kıyamet günü zincire vurulmuş olarak haşredilecek sonra cehenneme gönderilmesi için emir verilecek.’[1]
 • İstimnayı terk etmenin en güzel yolu nedir? Bu işin ahiretteki cezası nedir?
  74379 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/15
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İnsanın yaratılış hedefi nedir?
  9014 Yeni Kelam İlmi 2008/08/12
  Yahova şahitleri, Hıristiyanlığa ait bir fırkadır ve insanın yaratılış hedefi, Allah’ın isim ve sıfatlarının âlemdeki tecellisi, insan ve din hakkında sapık görüşleri vardır. Yaratılışın hedefi, Allah’a ibadet edilmesi içindir ve bir eğitim kurumundaki hedeflerin gerçekleşmesi için bütün öğrencilerin uzmanlık derecesine ulaşması gerekmediği gibi yaratılış hedefinin de gerçekleşmesi için bunun bazı ...
 • Allah İle İrtibat Zamanı Ne Zamandır?
  9109 Pratik İrfan 2011/08/03
  Her ibadetin ruhu Allah ile irtibat kurmak ve O’na yaklaşmaktır. Bu husus namaz, dua ve Allah’ın dergâhına yalvarma ve yakarma ile müyesser olacaktır. Allah ile irtibat kurmak özel bir zaman ve mekâna has değildir. Elbette gece yarısı gibi bazı zamanlar Allah ile irtibat kurmak için en güzel zamanlardır veya ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  11933 ملاقات با مهدی 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...
 • Acaba Hz. Musa(a.s) vefat emiş midir?
  18593 تاريخ بزرگان 2011/08/17
  Hadis kaynaklarında Hz. Musa(a.s)ın vefatı şu şekilde aktarılmıştır: Hz. Musa(a.s) eceli ile vefat etmiştir. Hz. Azrail, Hz. Musa(a.s)ın huzuruna geldi ve selam etti. Ona şöyle hitap etti: “Allahu Teala'nın emri ile senin ruhunu teslim almaya geldim”. Hz Musa(a.s)ın ruhunu teslim aldıktan sonra insan suretinde zahir olarak Hz Musa ibni ...
 • Hz. Peygamberin (s.a.a) bakışında selam vermenin önemi nedir?
  12071 خوش رفتاری 2012/06/16
  İnsan toplumsal bir varlık olup kendi türlerinin ilişkisine, dostluğuna ve sevgisine ihtiyaç duyar. Selam vermek iki insan arasındaki sağlıklı ilişkinin ilk merhalesini oluşturur ve dostluk, samimiyet, sevgi, tevazu, hayır duası ve karşı tarafa güven vermek gibi değişik mesajlar içerir. Selam sözcüğü çok güzel ve manalı bir kavram ...
 • Acaba Yasin suresi okunurken dinleyen kişinin salâvat getirmesi doğru mudur? Bu alışkanlığın delili nedir?
  11609 Tefsir 2011/09/10
  Rivayette,  Ne zaman Resulullah’ın adı geçse veya anılsa ona salâvat göndermemiz tavsiye edilmiştir. Aynı şekilde başka bir rivayette Peygamber'in on tane isminin olduğu ve bunların beşinin Kuran-ı Kerim'de zikir olunduğu bildirilmektedir. Bu isimlerden biride “Yasin” dir. Buna göre Ehl-i Beyt de Al-i Yasin olmaktadır. Yasin suresinin ilk ayetinin ...
 • Nasihatler edip sohbetler yapan alimlerin bunları yapmaya layık olduklarını nereden anlayacağız?
  7100 Pratik Ahlak 2010/10/12
  İslamın buyruklarına göre halkın dini anlayabilmesi için ya kendisi ilahi hükümleri araştırıp incelemeli veyadin alimlerine başvurmalıdır. Halkın çoğu dini konularda araştırma yapma gücüne sahip olmadığından din alimlerine müracaat etmeleri gerekir. Masum İmamlar (a.s), salih ve değerli alimleri tanıtan ve Şiilerin işini kolaylaştıracak yolları açıklamışlardır. Örneğin: ...

En Çok Okunanlar