Gelişmiş Arama
Ziyaret
6772
Güncellenme Tarihi: 2011/07/18
Soru Özeti
İmam tarafından namazın teşehhüdüne bir harf eklendiği durumda tabi olanların hükmü nedir?
Soru
Mescidimizin cemaat namazını kıldıran imam namazın teşehhüdünde bir “vav” harfini fazladan okuyor. Şöyle ki; “eşhedü en la ilahe ilallah-u vahdehu la şerikeleh ve eşhedü ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahumme selli ala Muhammed ve ali Muhammed”. Teşehhütte namaz kıldıran cemaat imamı “eşhedü” kelimesi ile “enne Muhammeden” kelimesi arasına “ve” kelimesini fazladan okuyor. Hatırlatmalıyız ki bu cemaat imamı senelercedir ki şehrimizdeki caminin imamı ve şehrimizdeki medresenin (ilmi hevza) üstadıdır. Yaklaşık üç aydan beri bu yanlışlığa maruz kalmış ve durum kayıt edilerek kendisine iletilmiştir, ancak kendisi kabullenemiyor. Bu nedenle konu bizim için kesinlik kazanmış durumdadır. Mezkûr imama cemaatin tabii olmasının hükmü nedir?
Kısa Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Ayrıntılı Cevap

Birkaç değerli taklidi merciin defterinden sorularak mezkûr soru hakkında verilen cevap şöyledir:

Rehberiyet makamı Ayetullah HAMENEY: Eğer memumca cemaatle namaz kıldıran imamın namazı sahih değilse ona tabi olması sahih değildir. Ama eğer sadece hayal ve ihtimal veriliyorsa itina edilmemeli.[1]

Ayetullah MEKARIMİ ŞİRAZİ: Eğer fazladan bir şey okuyacağı kesinlik kazanmışsa ve kendiside kabul etmeye yaklaşmıyor ise tabi olmak işkâllıdır.[2]

Hatırlatması gerekir ki namazda tecvit kurallarına riayet etmek gerekli değildir. Ama eğer memumca (tabi olan kimsece) imamın namazdaki kıraati doğru değil ve neticede imamın namazını doğru etmiyor ise ona tabi olamıyor. Ama ukalai bir maksat güderek namazına katılabilir ve bunun her hangi bir sakıncası yoktur.[3]  Ama imamın namazının doğru olmadığı durumlarda; örneğin imamın abdestsiz olduğunu biliyorsa imamın kendisi farkında olmasa bile imama tabi olamaz.[1] Defterinden yazıla istifta.

[2] Defterinden yazılı istifta.

[3]tevziül-mesail-i meracii”, c. 1, s. 810.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar