Gelişmiş Arama
Ziyaret
5787
Güncellenme Tarihi: 2011/06/20
Soru Özeti
Müslüman olmayan Ülkelerdeki Bankalarda yatırım yapmak caiz midir?
Soru
Gayri İslami Ülkelerdeki Bankalardan kar ve faiz almak caizdir hükmünü dikkate alarak aynı bankalardan hisse senetlerini ve devlet tahvilini alma vb…suretiyle bu bankalara yatırım yapmak caiz midir?
Kısa Cevap

İran İslam Cumhuriyetinin rehberi seyit Ali Hameney konuyla alakalı bir soruya vermiş olduğu cevapta şöyle buyurmuş: "Haddi zatinde gayri İslami ülkelerdeki bankalarda yatırım yapmak işkâlsız ve sakıncası yoktur. Yani eğer bu bankalarda yapılan yatırım onların İslam ve Müslümanların aleyhine olan iktisadi ve siyasi güçlerinin artmasına neden olmuyor ise yatırım yapmanın sakıncası yoktur ama eğer bu bağlamda onların güçlü olmasına neden oluyor ise caiz değildir".[1]

Hakeza aşağıdaki soruya; "İslami ülkelerde var olan bazı bankalar zalim ülkelere, bazıları kâfir ülkelere, bazıları da Müslümanlara ve başkalarına ait özel kurumlara bağlıdır. Söz konusu olan bu durumu göz önünde bulundurarak bu bankalarla yapılacak her çeşit muamelenin hükmü nedir"? Vermiş olduğu cevapta şöyle buyurmuş: Şer'i olarak helal olan her çeşit muamelenin yapılmasında her hangi bir işkâl yok. Ama İslami kurum ve bankalarla faizli muamele yapmak ve onlardan ödünç (karz) bağlamında kar payını almak caiz değildir. Ama eğer böyleli bankaların sermayesi Müslüman olamayan kimselere ait ise alınacak kar payının sakıncası yoktur.[2]

Konuyla alakalı daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz: Nemaye: deryaft sud ez bankhayi gayri İslami ve kar kerden der an, sual 3180 (sayt: 4136).[1] Sayti interneti banki sıpeh, istiftaati banki ez makam-i muazami rehberi.

[2] A.g.a.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Filistin İsrail’in asıl yeri değil midir?
  10281 tarihi Yerler 2012/08/21
  Yahudiler ve Siyonistler Filistin’in ilk sakinleri değildi. Bilakis onlar bu bölgeye gelmeden uzun bir zaman önce Filistin’de kalanlar vardı. M.Ö. 3500 yılında Sami kavimleri Hicazın merkezinden Filistin gibi bölgelere göç etmiş idi. Kenan Arapları gibi kavimler de Filistin’i kendilerine yurt edinmiş idi. Filistin’i yurt edinen ilk sakinler ...
 • Muhammed b. el-Hasan el-Saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi?
  6344 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Muhammed b. el-Hasan el-Saffar’ın gulat ve müfevvize olmadığını birkaç delil ve karineye dayanarak söyleyebiliriz:1-Rical alimlerinin onun hakkındaki görüşleri: Şianın büyük rical alimlerinin hepsi onu saygıyla anmış ve bazıları da onun ‘Basair-ud Derecat’ kitabını övmüşlerdir.2-Merhum Muhammed b. el-Hasan el-Saffar’ın kendisinin gulatı reddeden kitabı vardır.
 • İslam neden Avrupaya göre Asya’da daha çok yayılmıştır?
  9305 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  İslam Asya’da ortaya çıktığı için orada daha fazla yayılmıştır. İslam dininin Avrupa’da daha az yayılmasının, Müslümanların arasındaki ihtilaflar, Öz Muhammedi İslamın güzel çehresinin anlatılamaması vb. gibi nedenleri vardır.Hz. Peygamberin vefatından sonra, İslam dinin yayılması için çabalar gösterilmeye başlandı. Ama Müslümanların arasındaki ihtilaflardan dolayı ...
 • Nahiye-i mukaddese ziyareti Şia'da muteber kabul edilir mi? Bunu teyit eden delil ve akide nedir?
  9441 Pratik Ahlak 2011/09/27
  Nahiye-i Mukaddese ziyareti mutlak ziyaretnameler türündendir. Yani onu her zaman (Aşura günü ve diğer günlerde) ve her yerde okuyarak Hz. Hüseyin (a.s)'ı ziyaret etmek mümkündür. Bu ziyaret peygamberlere, din önderlerine ve pak İmamlara selam ile başlar, sonra Hz. Hüseyin ve onun vefalı yaranlarına selamlamakla devam eder, daha sonra Hz. ...
 • Vaizlerin Sultanı Şirazi kimdir?
  2745 تاريخ بزرگان 2019/06/22
  Yirminci yüzyılın tanınmış meşhur Alim şahsiyetlerinden biriside Vaizlerin Sultanı Merhum Seyit Muhammet Şirazi (1314/1391.k) dir. Minberde, vaiz vermede, hitabette vede münazarada üstad ve yetenekli bir şahsiyettir. ‘Peşaver geçeleri’ adlı eser kendisinin ehlisünnet ulemasından bazı alimlerle peşaver şehrinde yapmış olduğu münazaraların metinleştirilmiş şeklidir. O dönemden günümüze bu eser ...
 • Ahlak ve Terbiye arasında nasıl bir bağ vardır?
  1959 کلیات 2020/01/19
 • Namazda âmin söylemenin yasaklanmasının felsefesi nedir?
  8288 وضو، اذان و نماز 2012/05/16
  Ehlibeyt rivayetleri esasınca namazda âmin sözünü söylemek caiz değildir ve bunu söylemek namazın geçersiz olmasına neden olur. Artı, caiz olmaması delile ihtiyaç duymaz; yani namaz ibadetsel bir fiil olduğundan ve insanın kendi tarafından namaza bir şey eklenemeyeceğinden, eğer şeriat tarafından bir şeyin caiz oluşu ispatlanmazsa, bunun kendi ...
 • Aceleyi gidermek için ne yapılmalıdır?
  5680 Teorik Ahlak 2012/05/03
  Acele, dinsel öğretilerin men ettiği hususlardandır. Bu, işleri yapmada erken girişimde bulunmak anlamına gelir. Acele etmek hız ve işleri zamanında yapmak ile fark eder. Hız, öncüllerin ve gerekli şartların hazır olmasından sonra insanın fırsatı elden vermemesi ve işi yapmak için girişimde bulunmasıdır. Acelenin karşısında ise soğukkanlılık ve ...
 • Allah’ın varlığını ispat eder misiniz ve ondan sonra da O’nun arı, münezzeh ve en büyük olmak gibi sıfatlara nasıl sahip olduğunu açıklar mısınız?
  7475 Eski Kelam İlmi 2010/11/27
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Güneş elbise, battaniye veya halıyı da temizleyebilir mi?
  7219 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Güneş; yer ve binayı ve de kapı ve pencere gibi binada kullanılan şeyleri ve de duvara çakılmış çiviyi (binadan sayılır) beş şartla temizler:1. Necis olan şey bir başka şey kendisine değdiği zaman yaş olacak kadar yaş olmalıdır. O halde kuru olması durumunda güneşin kurutması için bir vesileyle o ...

En Çok Okunanlar