Gelişmiş Arama
Ziyaret
6567
Güncellenme Tarihi: 2011/09/21
Soru Özeti
Miracu’s-Saadet kitabında yer alan ergin halifelerin manası nedir?
Soru
Merhum Neraki’nin Miracu’s-Saadet kitabının yedinci faslının (cemaat imamının adabı ve şartları) beşinci babında (ibadetin esrar ve adabı) yer alan “ve Allah Resulü ve ergin halifelerin yerinde durmakta ve onlara niyabet etmektedir” cümlesinden ne kastedilmektedir? Merhum Neraki Şii değil miydi?
Kısa Cevap

Molla Mehdi Neraki’nin oğlu olan Molla Ahmed Neraki Şia’nın çağdaş âlimlerindendir ve onun Miracu’s-Saadet kitabında yer alan ergin halifelerden maksadı, Peygamberin (s.a.a) halifeleri; yani masum imamlardır.

Ayrıntılı Cevap

Konunun aydınlanması için bazı noktalara dikkat etmek zaruret addetmektedir:

1. Molla Ahmed Neraki’nin “Miracu’s-Saadet” kitabı gerçekte “Camiu’s-Saadat” kitabının tercümesidir. Camiu’s-Saadat kitabı merhum Molla Mehdi Neraki’nin (baba) eseridir. Bu kitap ahlak ilmindeki en değerli kitaplardan olup geçmişten bugüne dek ahlakî bir metin olarak Şii ilmî havzalarda ahlak âlimleri tarafından okutulmaktadır.

2. Nerakiler (evlat ve baba) Şia’nın çağdaş âlimlerinden olup fıkıh, usul ve felsefe dallarında birçok esere sahiptirler. “Camiu’s-Saadat” ve “Miracu’s-Saadet” bu eserlerdendir.

3. “Camiu’s-Saadat”’te soruya konu olan cümle şudur: "أ و لا یستحیی من علام الغیوب أن ینصب نفسه قدوة لامة سید الرسل (صلی الله علیه و آله و سلم) و یحل محل رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم) و اوصیائه الراشدین (علیهم السلام) و ینوب عنهم...".[1]

Böyle bir şahıs kendini peygamberlerin önderinin ümmetinin imamı kılmaktan ve Allah Resulü ve de onun ergin halifelerinin yerinde durmaktan ve onlara niyabet etmekten dolayı Yüce Allah’tan hayâ etmiyor mu?[2] Kitabın metni göz önünde bulundurulduğunda onun Allah Resulü’nün vasilerinden kastinin kesinlikle hidayet imamları ve masum imamlar olduğu çok açıktır. Ama “evsiyauhu er-raşidin” kelimesinin ergin halifeler olarak tercüme edilmesinden hareketle insan bilinen dört halifenin kastedildiğini sanmaktadır, lakin kesinlikle durum bundan ibaret değildir.

4. Kitabın muhatabının tüm Müslümanlar olması, cemaat namazının İslam’ın adabı ve buyruklarından sayılması ve cemaat imamının hem Şia mezhebi ve hem de Ehli Sünnet mezhebinde namaza durması hasebiyle, “Evsiyauhu er-Raşidin” kelimesini ergin halifeler olarak tercüme ederek onun bu kelime vesilesiyle Ehli Sünnet ve Şia’ya mensup tüm Cuma imamlarına hitap etmek istemiş olması muhtemeldir.[1] Neraki, Mehdi, Camiu’s-Saadat, c. 2, s. 507, Kum, İntişarat-ı İsmailiyan, çap-ı heftom, 1379.

[2] Neraki, Ahmed, Miracu’s-Saadet, s. 683, Tahran, İntişarat-ı Emin Ve Reşidi.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar