Gelişmiş Arama
Ziyaret
11512
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Birçok kılınmamış namazım var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum, vazifem nedir?
Soru
Birçok kılınmamış namazım var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum, vazifem nedir?
Kısa Cevap

Bu mesele ilmihallerde şöyle yer almaktadır:

Sayılı namaz kazası olan, bunun sayısını bilmeyen[1] ve mesela dört tane miydi yoksa beş tane miydi diye bir bilgisi olmayan bir şahsın en az miktarı kılması yeterlidir.[2] Aynı şekilde eğer onların miktarını önceden biliyormuşsa ve sonradan unutmuşsa, en az miktarı kılarsa yeterlidir.[3],[4][1] (Mekarim:) Mesela iki namaz mı yoksa üç namaz mı olduğunu bilmiyorsa, en az miktarı kılması yeterlidir. Ama daha önce onların sayısını biliyormuş ve hafife almadan dolayı unutmuşsa, farz ihtiyat gereği en fazla miktarı kılmalıdır.

[2] (Fazıl:) Eğer onların miktarını önceden biliyormuşsa ve sonra unutmuşsa, farz ihtiyat gereği en fazla miktarı kılmalıdır.

[3] (Behçet:) Şahıs için sorun değilse ve de zorluk ve meşakkat de yoksa kaza namazları miktarınca namaz kıldığını veya ondan çok namaz kıldığını bilinceye dek namaz kılmalıdır. Eğer bilmek mümkün değilse, mutmain olduğu miktarda namaz kılmalıdır. Eğer mutmain de olmazsa tahmin ettiği ölçüde kılmalıdır. Bu ihtiyatlar önceden kaza namazlarının miktarını bildiği veya muhtemel olarak tahminde bulunduğunu bilmesi durumunda geçerlidir. Aksi takdirde yakin ettiği ölçüde namaz kılmalıdır ve ihtiyat gereği daha çok miktar namaz kılmak iyidir. Ama göründüğü kadar lazım değildir.

(Gülpaygani, Hayi, Tebrizi, Sistani, Zencani ve Safi:) Mesela bir şahsın birkaç sabah namazı veya öğle namazı kaza olmuşsa ve onların sayısını bilmiyorsa, örneğin üç veya dört veyahut beş namaz olduğunu kestiremiyorsa, en az miktarı kılması durumunda bu yeterlidir. Ama en iyisi tümünü kıldığına dair yakin edeceği ölçüde namaz kılmasıdır. Örneğin insan kaç tane sabah namazının kazaya kaldığını unutmuşsa ve bunun on namazdan fazla olmadığına yakin etmişse, (Hoyi, Tebrizi, Sistani: ihtiyat olarak) on sabah namazı kılması gerekir.

(Hoyi, Tebrizi, Sistani:) veya unutmuşsa, …

(Zencani:) Müstehap ihtiyat gereği, daha çok miktarda kılmalıdır; özellikle eğer onların sayısını biliyorsa ve unutmuşsa, mesela kendisinin kaç sabah namazının kaza olduğunu unutmuşsa ve ondan fazla olmadığından emin değilse, müstehap ihtiyat gereği on sabah namazı kılmalıdır.

(Gülpeygani, Safi:) Ama onların sayısını biliyorduysa ve unutmuşsa… .

[4] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 754, mesele 1373.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Eğer İslam dini kamil bir dinse; neden dünya halklarının çoğu onu kabul etmiyorlar?
  2703 2019/10/09
 • İmam Ali'nin (a.s.) görüşünde kuranın yeri nedir?
  8933 Kur’anî İlimler 2010/12/18
  İmam Ali'nin görüşü ve anlayışında kuranı kerim en üstün mertebede yer almış ve makamının yüceliği bakımından en yüce makama sahiptir. Nehcül-balagada kuranla alakalı zikir edilen bazı özellikleri ve nitelikleri aşağıdaki maddeler şeklinde özetlenebilinir: 1- insanların hayrını isteyen öğüt verici, 2- Yol gösteren en iyi kılavuz, ...
 • Şii İnançlarını Takviye Eden Etkenler Nelerdir?
  5992 Eski Kelam İlmi 2011/04/12
  Şii dinsel inançları takviye etmek için ilmî olarak bu inançları kanıtlamak, inançları hurafe eksenli meselelerden ayıklamak ve ihtimal dâhilindeki tüm inançsal şüphelere uygun yanıtlar vermek gerekmektedir. Pratik alanda da şerî ibadetleri yerine getirmek ve nefis tezkiyesi özel bir öneme sahiptir; zira temiz amel imanı takviye eder. ...
 • Riyayı tedavi etmenin yolu nedir?
  12323 Teorik Ahlak 2011/10/22
  Riya, insanın güzel amel ve davranışları başkalarına göstererek toplumda itibar ve konum kazanmak istemesine denir. Riya ihlâsın karşı noktasında yer alır. Riya ameline yönelik ilahi gazap ve öfkeye dikkat etmek, halkın ödül ve teşvikinin değersiz olduğunu bilmek, insanların kadirşinaslıkta sözlerini tutmamalarına, şükranda bulunmamalarına, işleri unutmalarına ve güçsüzlüklerine bakmak, gönülleri ...
 • Neden Allah sabredenleri sever?
  2529 Tefsir 2020/01/20
 • Şia neden ezanda “Eşhedu Enne Aliyen Veliyullah” cümlesinin söylenmesi gerektiğini ileri sürer?
  72501 Eski Kelam İlmi 2012/08/12
  “Veli” kelimesi değişik anlamlarda kullanılmıştır ve onların en önemlileri aşağıdaki anlamlardır: A. Liderlik anlamında. B. Dostluk manasında. C. Yardımcı manasında. Her ne kadar bu üç mananın her biri de Hz Ali (a.s) hakkında doğru olsa da bu hususta nakledilmiş rivayetlere binaen ezandaki bu cümleden maksat birinci anlamdır; yani ...
 • Şehvetten Nasıl kurtulabiliz? Yolunu Açıklayınız.
  17057 Pratik Ahlak 2011/11/17
  Günah ve masiyet, kokusu kötü olan bataklığa benzer. İnsan söz konusu bataklığa batığı oranda kötü kokusunu az his eder. Zira bu batağa battığı oranda insanın koku alma hissi işlevlikten düşer. Ama insan bu bataklık ve kötü kokulu olan yerlerin neresinden dönerse orada karının ...
 • İmamların teşriî velayeti ile hatemiyet meselesi arasındaki çelişki nasıl çözülebilir?
  6549 Yeni Kelam İlmi 2011/09/21
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İmam Humeyni’nin (r.a) inancına göre velayet-i fakih taabbudi bir esas mıdır?
  6843 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/09/24
  Taabbud, yüce Allah’a kulluk ifadesi ve O’nun emirlerini sorgulamaksızın kabul etmektir. Bu anlamıyla Yüce Allah’ın rızasını kazanma doğrultusunda atılan her adım bir tür taabbud sayılır ve eğer velayet-i fakih de bu hedef doğrultusunda kabul edilirse taabbudun bir örneği haline gelir. Lakin din âlimleri “taabbud” ve “taabbudi” kavramları ...
 • Neden Kur’an surelerinin başında dünyadaki muteber diğer metinlerin başında yer alan konu özeti bulunmamaktadır?
  6187 Kur’anî İlimler 2012/05/27
  Bir metnin itibarını onun başında yer alan bir özetle ölçmemek gerekir. Elbette büyük ölçekli bilimsel bazı araştırmalarda bu yöntem uygun görülebilir, ama şimdi dahi birçok muteber ansiklopedi böyle bir yöntemden istifade etmemektedir ve bu onların itibarını zedelememektedir. Kur’an da Müslümanların en önemli dinsel ansiklopedisidir. Kur’an belirli bir ...

En Çok Okunanlar