Gelişmiş Arama
Ziyaret
8264
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Selpak (tuvalet kâğıdı) ile temizlenmek mümkün müdür?
Soru
Biz burada ve özellikle ev dışındayken tuvalet kâğıdı kullanıyoruz; çünkü burada ev dışındaki tuvaletlerde ibrik mevcut değildir. Tuvalet kâğıdı kullanmak doğru mudur? Çünkü bazı kitaplarda temizlenmek için taştan yararlanmanın sakıncasız olduğu belirtilmiştir. Bu tuvalet kâğıdı için de geçerli midir? Çünkü evimiz dışındaki tüm okul ve mekânlarda tuvalet kâğıdından istifade edilmektedir. Bu iş elbiselerimizin necis olmasına yol açar mı? Bu elbiselerle namaz kılabilir miyiz?
Kısa Cevap

Tuvalet kâğıdından istifade etmek sadece dışkıdan temizlenmek için caizdir.[1] Ama idrardan temizlenmek için kesinlikle su kullanılmalıdır.[2] Suyun olmadığı yerlerde necasetin başka yerlere (beden ve elbiseler) bulaşmaması için tuvalet kâğıdı veya herhangi bir şeyle bedeninizi kurulayabilir ve eve veya suyun olduğu bir yere ulaştığınız vakit bedeninizi suyla temizleyebilirsiniz.[1] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 59, mesele. 65: “Üç durumda dışkı yeri sadece suyla temizlenir: 1. Dışkıyla beraber kan gibi başka bir necasetin gelmesi durumda. 2. Bir necasetin dışarıdan dışkı yerine değmesi durumumda. 3. Dışkı yeri etrafının normal miktarın üzerinde kirli olması durumunda. Bu üç durumun dışında dışkı yeri suyla veya sonradan belirtileceği üzere parça, taş ve benzeri şeylerle temizlenebilir. Elbette suyla temizlemek daha iyidir.”

[2] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 59, mesele. 66: İdrar yeri sudan başka bir şeyle temizlenmez (1) ve erkekler idrarın bertaraf olmasından sonra bir defa yıkarlarsa yeterlidir, ama kadınlar ve aynı şekilde idrarı tabii olmayan mecradan gelen kimselerin farz ihtiyat gereği iki defa yıkaması gerekir.   

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İki itirafın çelişkili olduğu veya yaptıkları kendi itiraflarında vazgeçtikler durumda kısasın hükmü nedir?
  4671 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  İmam Humeyni hazretleri bu konuyla alakalı şöyle buyurmuşlardır: Eğer kişi kasti bir katl ile itham edilir ve kendisi de buna itiraf eder, daha sonra başka birisi gelip aynı maktulun kasti katili kendisi olduğunu itiraf eder ve daha sonra önceki itirafçı kendi itirafından vazgeçerse bunlardan hiçbirisine kısas hükmü uygulanmaz. Onlardan diyette ...
 • Annenin izni olmadan kızın evlenmesi doğru mudur?
  6503 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/24
  Şimdiki mercilerin çoğu bakire kız ile nikâh akdini (geçici veya daim) babanın veya baba tarafından atanın izni şartına bağlamışlardır. Ama kız bakire değilse yahut baba veya baba tarafından atası yoksa (vefat etmişlerse) bir başka şahsın iznine gerek yoktur. Ama bu evliliğin annenin üzülmesine ...
 • Lezzet kısımları nelerdir? Üstün lezzete nasıl ulaşılabilir?
  6383 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İnsan lezzet ve dertsiz değildir. Bazı hususlardan lezzet almakta ve bazı hususlardan da rahatsız olmaktadır. Bu hususları tanzim etmede ahlakın önemli bir payı vardır. Ahlakî konular sayesinde gerçek lezzet ve dert, gerçek dışı olandan ayırt edilmekte ve böylece insan gerçek lezzete yönelebilmekte ve gerçek olmayandan ...
 • Kendi görevini bilmediği için Ehl-i Sünnet fıkhına göre amel eden bir Şia’nın görevi nedir?
  6125 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/02/06
  Cevap: Biz sizin sorunuzu taklid mercilerinin fetva bürolarına gönderdik şu şekilde cevap verdiler:Ayetullah Uzma Hamenei’nin Fetva Bürosu: Yapmış olduğu ameller, şimdi taklid ettiği fetva merciinin fetvalarıyla uyumlu değilse o amelleri kaza etmelidir.
 • Gaybet döneminde ilahi velayet makamı kime aittir?
  8953 Eski Kelam İlmi 2010/04/07
  Gaybet ve Huzur döneminde ilahi teşrii velayet Masum İmam (a.s) tarafından uygulanır. Bu da ya doğrudan masumun kendisi tarafından ya da İmam tarafından belirlenen fakihler tarafından gerçekleşir. Çünkü Allah’ın itaati bize gerekli olduğundan Allah’ın velisinin itaati de Allah’ın itaati sayıldığından o da bize farzdır. Masum İmam’ın ister gaybet ...
 • Mekke’de putperestlik ne zaman ve kimin tarafından başlatıldı?
  29667 تاريخ بزرگان 2011/03/03
  Huzâa kabilesi Allah’ın evinin yöneticiliğini üstlendikten sonra onlardan Amr bin Luhey bu sorumluluğu alan ilk kişi oldu. Luhey’in adı Haris bin Amir’di. Amr, İbrahim (a.s)’ın dinini değiştirdi ve halkı putlara tapmaya tahrik etti. Bir rivayete göre o, Şam’a gittiğinde orada bir grubun putlara tapındığını gördü. Onlar Amr’a Kabe’ye ...
 • Şeys kimdir?
  5323 تاريخ بزرگان 2011/11/21
  Şeys, Hz.Adem’in (a.s) evlatlarından biridir. Kâbil’in Habil’i öldürmesinden sonra Adem ve Havva beş yıl çocuk sahibi olmadılar. Beş yıldan sonra dünyaya gelen çocuklarına Şeys adını verdiler. Hz. Adem onun hakkında şöyle diyor: ‘O, Habil’in yerine verildi, mübarektir ve peygamber olacaktır.’
 • İslami öğretiler acısından ’Kısas’ mı yoksa af ve bağışlama mı daha üstündür?
  2085 عفو و بخشش 2020/01/19
 • Neden insan güzelliği sevmektedir? Acaba güzel yüzlü insanları görmek insan psikolojisini olumlu etkiler mi?
  4065 Know More 2020/09/08
   İnsan yaratılış olarak kemal peşindedir. Kemal olan her şeyi beğenmekte ve sevmektedir. Güzelliğin kemal olduğu göz önünde bulundurulursa doğal olarak güzelliği sevmektedir. İnsanın yaratılış ve fıtratı üzere böyle bir meyli ve isteği söz konusuysa bunun akli bir delile ihtiyacı yoktur. Zira doğası bunu gerektirmektedir.Bu ...
 • Acaba Ebu Abdullah el-Hüseyin (a.s.) Habib bini Mezahiri’ye şöyle bir mektup yazmış mıydı; “Mine’l – garibi ile’l – habib”; yani garipten habibe?
  7555 تاريخ بزرگان 2011/12/17
  Biz, “Mine’l – garibi ile’l – habibi”  şeklinde bir cümle veya ibareyi Şianın hadis kitaplarında ve mersiyelerde (maktellerde) bulamadık. Bu nedenle bunu İmam Hüseyin’e nispetlendirmek doğru olamaz. Habib bini Mezahiri hakkında var olan tek şey şudur: O imam Hüseyin’in (a.s.) vefalı yaranlarından idi. savaşa katıldı, şehit oldu ...

En Çok Okunanlar