Gelişmiş Arama
Ziyaret
5579
Güncellenme Tarihi: 2012/01/23
Soru Özeti
Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
Soru
Namazımı seferî olarak kılmamız için ne kadar bir mesafeyi kat etmemiz gerekir? Amerika’da yaşayan bizler namazımızın seferî olduğunu hangi ölçüye göre belirlemeliyiz? Ölçü, şehrin sonu mudur yoksa şehrin duvarları mıdır?
Kısa Cevap

A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 km olduğu düşüncesindedir.[3]

B. Sorunun ikinci bölümünün cevabı hakkında büyük taklit mercilerinin görüşleri şunlardır:

Hz. Ayetullah Uzma Hameney (ömrü uzun olsun):

1. Eğer sekiz fersah (gidiş ve geliş şeklinde olsa da 45 km mesafeye denir) olan bir yoldan oraya gitmek isterseniz, namazı seferî kılmanız gerekir ve sekiz fersah olmayan bir yoldan giderseniz, namazı kâmil kılmalısınız.

2. Sekiz fersahın başını şehrin sonundaki evlerden hesaplamalısınız.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (ömrü uzun olsun):

1. Ölçü, gittiğiniz yoldur.

2. Şehrin sonundaki evler ölçüdür.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani (ömrü uzun olsun):

1. Eğer şehrin dışına çıkan bir yoldan giderse ve geri dönmek istemeyeceği maksada kadar fasılası yaklaşık 45 km ise veya maksada dek mesafe 22/5 km ise ve bu yoldan dönmek istiyorsa, yolcu sayılır ve namazı seferîdir. Şehrin sonundaki evler de kendisinin yolculuk başlangıcı sayılır. Ama maksada gittiği yol tamamıyla şehir ise ve maksada dek evler birbirine bitişikse, yolcu sayılmaz ve namaz tamam kılınmalıdır. Allah en iyisini bilir.

2. Şehrin sonunda oturulan evler şehrin duvarları ve sonu hükmündedir ve yolculuğun başlangıcı sayılır.

Hz. Ayetullah Uzma Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun):

Namazın seferî olmasına veya orucun farz oluşunun geçersizliğine neden olan şerî mesafe ölçüsü, “bir gün”dür. Günden maksat gece karşısındaki zamandır ve en kısa günü de kapsamaktadır. Bir günlük yoldan da genel nakliye araçlarının bir gün müddetince kat ettiği normal mesafe kastedilmektedir. Bu açıklama esasınca, eğer bir şahıs gidiş ve gelişi bu mesafe miktarında olan bir yolculuk yaparsa, namazı seferî olur ve oruç kendisine farz olmaz. Yolculuğun mesafesi, şehrin sonundan yani en son evlerin duvarları veya şehir tesisatından hesap edilir.     [1] İmam Humeyni, Behçet, Hamaney, Fazıl, Safi ve Nuri. Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, s. 1272.

[2] Mekarim Şirazi, Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, s. 684.

[3] Tebrizi, Sistani ve Vahid Horasani, Minhecü’s-Salihin, m.884.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nasıl kötü düşünceleri kendimsen uzaklaştırabilir ve Allah ile irtibatımı daha iyi yapabilirim?
  11910 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İrtibat her zaman iki yönlüdür. Allah ile irtibatımızın bazen kesilmesi ve zayıflaması bizim yönümüzden kaynaklanmaktadır. Ama O her zaman ve her yerde bizimledir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Nerede olursanız Allah sizinledir.[1] O halde Allah ile irtibatımız ...
 • Peygamber Efendimiz (s.a.a) neden kendi evinde defnedildi?
  13165 تاريخ بزرگان 2012/04/11
  Peygamber Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra Müslümanlar Onun mübarek bedeninin defnedileceği yer konusunda ihtilafa düştüler. Kimisi mescide defendilsin, dedi, kimisi de ashabıyla defnedilsin, dedi. Emirü’l-Müminin Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurdu: ‘Allah, peygamberini en temiz mekanda ruhunu aldı; öyleyse vefat ettiği evinde gömülmesi en iyisidir.’[1] ...
 • Abdest ve teyemmümün felsefesi nedir?
  9445 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/12
  Banyo yapıldığı zaman ortaya çıkan şey dış temizliktir. Dış temizliğin yanı sıra, manevi temizlikte namazın şartlarındandır. Bu da ancak abdest ve gusülle gerçekleşir. Su kullanma imkanı yoksa, manevi ve batıni taharet için, abdest ve guslün yerine teyemmüm alınır. Ama bu, teyemmümün dış temizliğe faydası olmadığı ...
 • İmamlara ait resimlerin şer’i hükmü nedir?
  6625 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/09/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İranlılar, Ömer’in eliyle mi Müslüman olmuştur?
  16598 تاريخ بزرگان 2012/01/18
  Eğer tüm İranlıların Ömer’in hâkimiyeti döneminde Müslüman oluşu kastediliyorsa, bu ihtimal kabul edilir değildir; zira İran Arap ve Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce bir grup İranlı diğer ülkelerde bulunuyordu ve onlar İslam’ın doğuşunun ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Ama Ömer’in hâkimiyeti döneminde İslam’ın İran’a girmesi ve Müslümanların davranışları nedeniyle bazı İranlıların ...
 • İslam’da bir bireyden başka bir bireye enerjinin aktarılması kabul edilmekte midir? Bunun şer’i hükmü nedir?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/09/24
  Değerli kullanıcı; Bu fenomenin varlığının esası, onun vasıtasıyla tedavide bulunmak ve hakkında sayılan etkiler henüz ispatlanmış değildir ve bu meseleyi dile getiren kişilerin vehimlerinden kaynaklanmış olması da muhtemeldir. Bundan dolayı bazı büyük taklit mercileri, ipham taşıması nedeniyle soruya cevap vermekten kaçınmışlardır. Her haliyle diğer büyük ...
 • Hz Meryem için cennetten yiyecek ve meyve gönderilmesi nasıl mümkündür? Cennette bulunanlar da dünyaya dönebilir mi?
  15889 Tefsir 2012/05/27
  Ayet ve hadislerde bulunan karine ve delillere binaen Hz Meryem’in yiyeceği direkt olarak ve maddi aracılar kullanılmaksızın Allah tarafından ve cennetten sağlanıyordu. İslami öğretiler esasınca, cennette insanların hayatı ebedi olacak, onlar cennetteki nimet ve lezzetlerden daimi olarak yararlanacak ve nimetler yenilenecektir. Bundan dolayı bu nimetler için bir ...
 • Ramazan ayı orucunu tutmayan bir kimse mübarek ramazan ayının fıtriyesini vermeli midir?
  6554 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/06/14
  Ramazan bayramı akşamı esnasında ergin ve akıllı olan ve fakir ve bir başkasının kölesi olmayan herkesin kendisi ve maiyetinde olanlar için her bir şahıs bağlamında yaklaşık üç kilo buğday veya arpa veyahut hurma veyahut pirinç veya mısır gibi gıdaları müstahak birine vermelidir. Eğer bunlardan birinin parasını verirse ...
 • Acaba İnternet sitelerinden yapılan çalıntılar caiz midir?
  5573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/06/21
  Mezkûr soruda mevcut fıkhın hükmü peşinde olduğundan dolayı taklidi mercilerin defterlerinden sormayı gerekli gördük dolayısıyla ilgili defterlerden sorduk verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri:
 • İçtihat kaynaklarının aynı olması göz önüne alındığında neden bazı meselelerde bazı müçtehitlerin görüşleri birbirinden farklıdır?
  6503 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/03/07
  Müçtehitler arasında görüş ve fetvanın aynı olması birkaç şeye bağlıdır: 1- İçtihat kaynaklarının aynı olması.2- İçtihadın bağlı olduğu öncül ilimlerde ekol birliği.3- İçtihat ...

En Çok Okunanlar