Gelişmiş Arama
Ziyaret
6848
Güncellenme Tarihi: 2010/11/08
Soru Özeti
Yolculuk, seferî namaz ve şehrin sonunun sınır ve ölçüsünü açıklar mısınız?
Soru
1. Los Angeles şehrinin üç veya dört bölümü vardır ve her bölümün de bir takım küçük şehirleri bulunmaktadır. Ama bunların hepsi Los Angeles sayılmaktadır (lakin tam olarak bu şehrin sınırları belli değildir). Bu şehir içinde eğer bir şahıs x noktasına ulaşmak isterse iki yoldan gidebilir. Bir yol imar olmuş bölgeden, ikinci yol ise dağ ve bozkırdan geçmektedir. Tam ve seferî kılma açısından namaz kılmakla sorumlu bir şahsın görevi nedir? 2. Eğer Los Angeles şehrinin sınırları belli olmazsa (yani şüpheli bölgeler bulunursa) şehir sonunu nereden ve hangi ölçüyle belirgin kılabiliriz?
Kısa Cevap

Büyük taklit mercileri bu sorunun yanıtında şöyle buyurmuşlardır:

Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun):

1. Sekiz fersah olan yoldan oraya gitmek isterseniz, namazınızı seferî kılmalısınız ve sekiz fersah olmayan yoldan giderseniz tam kılmalısınız.

2. Sekiz fersahın başını şehir sonundaki evlerden hesaplamalısınız.

-Sekiz fersah 45 kilometredir; gidiş geliş şeklinde olsa bile fark etmez.  

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (ömrü uzun olsun):

1. Ölçü, gittiği yoldur.

2. Şehrin en sonundaki evler ölçüdür.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani (ömrü uzun olsun):

1. Eğer gittiği yol şehirden dışarı çıkıyor ve maksada dek uzunluğu 45 kilometreyse ve de dönme isteği yoksa veya dönme isteği varsa ve uzunluğu 22/5 kilometreyse yolcu sayılır ve namazı seferî olur ve şehir sonundaki evler kendisinin yolculuk başlangıcı hesap edilir. Ama maksada dek süren yolun tümü şehirdeyse ve maksada dek evlerin sıra dizilişleri devam ediyorsa yolcu değildir ve namazı tamdır. Allah bilir.

2. Şehir sonundaki evler şehrin duvarları hükmündedir ve şehrin sonu yolculuğun başı sayılır. Allah bilir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Daha evlenmeden önce günah işlemiş olan eşimle yaşamamı sürdüreyim mi yoksa ondan ayrılayım mı?
  7653 Pratik Ahlak 2012/03/10
  Masum olan (s.a.) kimseler hariç her insan kendi yaşam serüveninde birçok yanlışlıklara ve günahlara müptela olması çok olanaklıdır. Ama eğer günah işlemiş olan kişi daha önceki işlerinden gerçekten pişman ve tövbe etmiş ise kesinlikle Allah’ın inayetine nail olacaktır ve onun tövbesini kabul edecektir. Eğer eşiniz daha önceki ...
 • ‘İnsan öldüğü zaman Allah’a döner’ dediğimizde yaşarken onun Allah’tan uzak olduğunu mu kastediyoruz?
  7906 Eski Kelam İlmi 2012/03/11
  Kur’an’daki bazı ayetlerde gelen Allah’a dönüş, yakınlaşmayla aynı manayı taşımıyor. Yakınlaşmanın maddi manası da Allah konusunda geçerli değildir. İnsanın ölümünden bahseden ayetler, bu dünyada Allah’tan uzaklaşma manasının anlaşılmasına neden olacak olan Ona yakın olma manasını değil, öldükten Allah’a döndüğümüz manasını kastetmektedirler. Allah’a dönüş demek maddi ...
 • Arapçada seslerin değişmesiyle cümlenin manası değişmektedir, hal böyleyken Kur’an’da nasıl bir tahrif meydana gelmemiştir?
  9368 Kur’anî İlimler 2011/04/21
  Tahrif için değişik manalar belirtilmiştir. İslam âlimleri Kur’an’da eksiklik ve fazlalık anlamında bir tahrifin gerçekleşmediğine dair hemfikirdirler. Başka bir ifadeyle Kur’an’dan ne bir şey azalmış ve ne de Kur’an dışında olan bir şey ona eklenmiştir. Hareke ve seslerin azalmış veya çoğalmış olması bağlamında da Kur’an’ın harf ...
 • Ramazan bayramı namazını bayram gününde kılmak farz mıdır?
  6120 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2014/05/20
  1. Ramazan ve Kurban bayramları namazı imamın varlığında farzdır ve cemaat ile kılınmalıdır. Bizim zamanımızda ise masum imamın gıyapta olması nedeniyle müstehaptır ve farz ihtiyat gereği cemaatle kılınmamalıdır.[1] Ama ümit kastiyle kılınmasında bir sakınca yoktur ve veliyy-i fakih veya onun tarafından atanmış biri cemaat ...
 • Melekler Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bilmekteydiler?
  11968 Tefsir 2011/06/20
  Meleklerin Âdem’in yaratılmasından önce Âdem’in bozgunculuk çıkaracağını nerden bildiği hususunda bir takım ihtimaller beyan edilmiştir:1. Lavh-i Mahfuz kanalıyla Âdem’in zürriyetinin yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağı ve kan akıtacağı öğrenilmiştir. 2. İlahi haberler yoluyla öğrenilmiştir.3. Bu konu gerçekte meleklerin öngörüsüydü; çünkü onlar insanın bir takım tabii çelişkiler taşıyan toprak ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  103429 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8242 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Kur’an’ı sa’it’ten maksat nedir?
  5511 Teorik İrfan 2011/11/12
   Kur’an’ı sa’it’ten maksat duadır. Hz. İmam Humeyni (r.a) bu konuda şöyle buyurur: “Büyüklerimizden bazıları: “Kur’an”, nüzul eden Kur’andır. Aşağıya doğru inmiştir. Dua ise aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. İşte bu Kur’an’ı sa’ittir. Yani dua insanın elinden tutup yukarılara çıkarıyor. Ben ile siz oraların nasıl olduğunu anlayamıyoruz, ehli olan kimseler ancak anlayabiliyorlar.”
 • Allah gerçekleşmeden önce insan amelini nasıl bilmektedir?
  5775 Eski Kelam İlmi 2011/08/21
  Bizim için böyle bir sorunun meydana gelmesinin sebebi, Allah ile zaman arasındaki bağı doğru anlamamamızdır. Allah ezeli, ebedi ve zaman üstüdür; yani Allah zamanı kuşatmıştır ve onunla sınırlı değildir. Esasen Allah geçmişte gelecek hakkında bilgi sahibidir diye bir şey söylememiz doğru değildir; çünkü Allah için geçmiş ve gelecek diye ...
 • kaşların olduğu yerde dövme yapmak abdesti batıl ediyor mu?
  6056 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  aşağıdaki cevaplar müçtehitlerin defterlerinden alınmıştır. Ayetullah Hameney’nin defteri: (yapılan dövme) abdest ve gusül alırken suya engel oluyorsa, kaldırılması gerekir. Ama eğer dövme işlemi derinin dibinde yapılmış ise, abdeste zararı yoktur.Ayetullah Mekarım Şirazi’nin defteri: abdeste mani değildir.

En Çok Okunanlar