Gelişmiş Arama
Ziyaret
16391
Güncellenme Tarihi: 2012/06/14
Soru Özeti
İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
Soru
İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
Kısa Cevap

Ağlamak diğer şeyler gibi insana verilmiş ilahi büyük nimetlerden biridir. İmam (a.s) şöyle buyuruyor: Gözlerin ağlaması ve kalplerin korkması ilahi rahmettendir.[1] Nitekim dini öğretilerimizden elde edildiği kadarıyla ağlamak birçok eser ve bereketi ardından getirir. İmamlar da en iyi hallerinde namazda veya Rableri ile gece yarısında münacat ederken ağlayarak bu fırsatlardan yararlanmaktaydı. Nakledildiği üzere İmam Musa bin Cafer (a.s) her zaman Allah korkusundan ağlar ve kendisinin sakalı gözyaşından ıslanırdı.[2]

İmamların Ağlamasının Nedenleri

Namaz esnasında veya başka vakitlerde İmamların birçok kez ağlamasının birçok nedeni olabilir. Burada kısa olması hedefiyle bunların bazılarına işaret edilecektir:

1. Allah’a yakınlaşmak: İmamların ağlamasının sebeplerinden biri Allah’a yakınlaşmak için olabilir. İmam Rıza’dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Allah’ın Musa (a.s) ile münacat ettiği hususlarda şöyle yer almıştır: Bana yakınlaşmak isteyenler ağlamak ve benden korkmak gibi şeylerden daha iyi bir vesile ile bana yakın olamazlar.[3]

2. Ümmet için rahmet dilemek: İmam Ali (a.s ) bu hususta şöyle buyuruyor: Eğer bir ümmet içinde bir kul ağlarsa, yüce Allah onların tümünü o şahsın ağlaması hatırına bağışlar.[4] Aynı şekilde İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: Eğer halk arasında bir şahıs ağlarsa, onların tümü Allah’ın rahmetine kavuşur.[5]

3. Allah’ın sevgisini kazanmak: İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: Gece karanlığında Allah korkusundan akıtılan ve Allah’tan başka bir şeyi gaye edinmeyen bir damla yaştan yüce Allah nezdinde daha sevgili olan bir damla yoktur.[6]

4. Kalbin nurlanması: İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: Allah korkusundan ağlamak kalbi nurlandırır.[7]

Namaz Kılarken Ağlamak

Bir rivayette belirtiliği üzere yüce Allah, Hz. İsa’ya (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey İsa namaz kılarken nefsine ağla.[8] Ravi şöyle aktarmaktadır: İmam Sadık’tan (a.s) ağlamak namazı bozar mı diye namaz kılarken ağlamak hakkında sordum ve İmam (a.s)  şöyle buyurdu: Eğer ağlamak cennet veya cehennem için olursa, namazdaki en üstün amellerden sayılır.[9] Bundan dolayı namaz kılarken ve Allah ile münacat ederken en üstün amel ağlamaktır ve İmamlar (a.s)  ve Allah’ın diğer velileri de bununla amel etmişlerdir.

Ağlama türleri, eserleri ve faydaları hakkında daha fazla bildi edinmek için hawza.net sitesindeki “Ferhengi Gerye” makalesine müracaat edebilirsiniz.

 


[1] Meclisi, Biharu’l Envar, c. 90, s. 336, Müessesei El- Vefa, Beyrut, 1404 h.k.

[2] Biharu’l Envar, c. 90, s. 336.

[3] Biharu’l Envar, c. 13, s. 349.

[4] Biharu’l Envar, c. 90, s. 336.

[5] Hürr’ü Amuli, Vesailu’ş Şia, c. 11, s. 178.

[6] Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 482, Daru’l Kutubu’l İslamiye, Tahran, 1365 h.ş. "ما من قطرة احب الی الله عز و جل من قطرة دموع فی سواد اللیل مخافة من الله لایراد بها غیره".

[7] Amedi, Temimi, Abdu’l Vahid, Gureru’l Hikem, c. 2, s. 192, Defteri Tebligatı İslami, Kum, 1366 h.ş.

[8] Biharu’l Envar, c. 14, s. 290.

[9] Vesailu’ş Şia, c. 14, s. 1251.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar