Gelişmiş Arama
Ziyaret
16444
Güncellenme Tarihi: 2012/06/14
Soru Özeti
İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
Soru
İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
Kısa Cevap

Ağlamak diğer şeyler gibi insana verilmiş ilahi büyük nimetlerden biridir. İmam (a.s) şöyle buyuruyor: Gözlerin ağlaması ve kalplerin korkması ilahi rahmettendir.[1] Nitekim dini öğretilerimizden elde edildiği kadarıyla ağlamak birçok eser ve bereketi ardından getirir. İmamlar da en iyi hallerinde namazda veya Rableri ile gece yarısında münacat ederken ağlayarak bu fırsatlardan yararlanmaktaydı. Nakledildiği üzere İmam Musa bin Cafer (a.s) her zaman Allah korkusundan ağlar ve kendisinin sakalı gözyaşından ıslanırdı.[2]

İmamların Ağlamasının Nedenleri

Namaz esnasında veya başka vakitlerde İmamların birçok kez ağlamasının birçok nedeni olabilir. Burada kısa olması hedefiyle bunların bazılarına işaret edilecektir:

1. Allah’a yakınlaşmak: İmamların ağlamasının sebeplerinden biri Allah’a yakınlaşmak için olabilir. İmam Rıza’dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Allah’ın Musa (a.s) ile münacat ettiği hususlarda şöyle yer almıştır: Bana yakınlaşmak isteyenler ağlamak ve benden korkmak gibi şeylerden daha iyi bir vesile ile bana yakın olamazlar.[3]

2. Ümmet için rahmet dilemek: İmam Ali (a.s ) bu hususta şöyle buyuruyor: Eğer bir ümmet içinde bir kul ağlarsa, yüce Allah onların tümünü o şahsın ağlaması hatırına bağışlar.[4] Aynı şekilde İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: Eğer halk arasında bir şahıs ağlarsa, onların tümü Allah’ın rahmetine kavuşur.[5]

3. Allah’ın sevgisini kazanmak: İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: Gece karanlığında Allah korkusundan akıtılan ve Allah’tan başka bir şeyi gaye edinmeyen bir damla yaştan yüce Allah nezdinde daha sevgili olan bir damla yoktur.[6]

4. Kalbin nurlanması: İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: Allah korkusundan ağlamak kalbi nurlandırır.[7]

Namaz Kılarken Ağlamak

Bir rivayette belirtiliği üzere yüce Allah, Hz. İsa’ya (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey İsa namaz kılarken nefsine ağla.[8] Ravi şöyle aktarmaktadır: İmam Sadık’tan (a.s) ağlamak namazı bozar mı diye namaz kılarken ağlamak hakkında sordum ve İmam (a.s)  şöyle buyurdu: Eğer ağlamak cennet veya cehennem için olursa, namazdaki en üstün amellerden sayılır.[9] Bundan dolayı namaz kılarken ve Allah ile münacat ederken en üstün amel ağlamaktır ve İmamlar (a.s)  ve Allah’ın diğer velileri de bununla amel etmişlerdir.

Ağlama türleri, eserleri ve faydaları hakkında daha fazla bildi edinmek için hawza.net sitesindeki “Ferhengi Gerye” makalesine müracaat edebilirsiniz.

 


[1] Meclisi, Biharu’l Envar, c. 90, s. 336, Müessesei El- Vefa, Beyrut, 1404 h.k.

[2] Biharu’l Envar, c. 90, s. 336.

[3] Biharu’l Envar, c. 13, s. 349.

[4] Biharu’l Envar, c. 90, s. 336.

[5] Hürr’ü Amuli, Vesailu’ş Şia, c. 11, s. 178.

[6] Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 482, Daru’l Kutubu’l İslamiye, Tahran, 1365 h.ş. "ما من قطرة احب الی الله عز و جل من قطرة دموع فی سواد اللیل مخافة من الله لایراد بها غیره".

[7] Amedi, Temimi, Abdu’l Vahid, Gureru’l Hikem, c. 2, s. 192, Defteri Tebligatı İslami, Kum, 1366 h.ş.

[8] Biharu’l Envar, c. 14, s. 290.

[9] Vesailu’ş Şia, c. 14, s. 1251.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazen kıbleye doğru oturuyor ve temiz imamlar (a.s) ile sohbet ediyorum ve bu esnada bedenimde özel bir hal hissediyorum ve deyim yerindeyse tüm tüylerim ürperiyor. Bu hal neyin işaretidir?
  9831 Pratik Ahlak 2012/01/18
  Bildiğiniz gibi masum hazretler (a.s) bizim amellerimizi gözetlemektedir ve rivayetlerde de bu konuya işaret edilmiştir. Kesinlikle bu ilgi onların haremindeyken veya dikkatle kendilerine sevgi ifadesinde bulunduğumuzda daha çok ve belirgindir. Öte taraftan bedenin heyecanlıyken ve manevi hallerde reaksiyon göstermesi, hepimiz için vuku bulmuştur ve ayet ve rivayetlerde de bunun ...
 • Birbirini seven ve ilişkilerinde günaha düşmek istemeyen kız ve oğlan hangi şer’i yolla sorunlarını giderebilirler?
  16977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hekim olan Allah bu ikisini birbiri için yaratmıştır. Çünkü onlar birbirinin huzur kaynağıdır, birbirlerinin duygusal, ruhsal ve cinsel isteklerini karşılamaktadırlar.İslam iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması için evliliğin (geçici veya daimi) çerçevesini belirlemiştir. Kadınla erkek ...
 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  22722 تاريخ بزرگان 2008/07/22
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  14387 تاريخ بزرگان 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Ne zaman baba ve anne adına (onlardan vekalet ve niyabet olarak) namaz kılmak mümkündür?
  7573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/28
   Diri bir kimse adına (onlardan naip ve vekil olarak) farz namaz ve oruç yerine getirmek caiz değildir. Mükellef olan her kes kendi farz namazlarını mümkün olan her şekilde yerine getirmelidir. (İster ayakta, ister oturarak, ister yatarak hatta işaret ile)İmam Humeyni ve diğer taklit ...
 • Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
  5524 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 ...
 • Cenabet olan kimse gusül almadan banyodan çıkarsa bütün bedeni necis sayılır mı?
  24678 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/12
  Sorunun cevabını vermeden önce şu noktayı hatırlamamız gerekir: Cenabetten maksat necasetle bütün bedenin necis olması değildir. Cenabet gerçekte manevi necasettir. Meni bedenin tümünü değil yanlızca bedenin değdiği yeri necis eder, yıkamakla ve necasetin gidermesiyle değdiği yer pak olur. Örneğin cenabet olan ...
 • Kuran’a göre gençlerin toplumdaki rolü nedir?
  2910 Tefsir 2020/01/20
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12947 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Nafile namazlarını hangi zamanlarda kılmak gerekir?
  10895 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Nafile namazlarını kılmak, farz namazları kılmak için hazırlık oluşmasına ve insanda farzları ve farz namazları yerine getirmeye dönük bir rağbet meydana gelmesine neden olur. Nafilenin en önemli etkisi, yakınlık hadisi adındaki hadiste belirtilen şeydir: İmam Sadık (a.s) büyük atası Peygamberden (s.a.a), Peygamber (s.a.a) Cebrail’den ve Cebrail de Yüce Allah’tan ...

En Çok Okunanlar